Viešieji pirkimai

Paskelbta: 2015 1 liepos

INFORMACIJA APIE  VIEŠUOSIUS PIRKIMUS (Atnaujinta 2014-03-07)

Naudojami sutrumpinimai:
A – Tiekėjų apklausa;
AK – Atviras konkursas;
SAK – Supaprastintas atviras konkursas;
VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas;
T –  Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
M – mažiausia kaina.

Eil.
Nr.

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Numatoma pirkimo sutarties kaina,
Lt su PVM

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Laimėjusio pasiūlymo pasirinkimo priežastys

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

Pirkimo sutarties kaina,
Lt su PVM

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

1.  Transporto priemonių nuoma su vairuotoju vežimui į varžybas, ekskursijas  A  T 40.2 ir 46.4 36 mėnesiams1 500 Lt  –  M  –  –  –
2. Elektroninė paslauga „Vaikų priėmimas į lopšelius-darželius“  A T 40,3, 46.5, 68.3, 71.1   3 000 Lt  UAB „Nevda“  M  –  1 306,80  UAB „Nevda“  –