Renginiai

Paskelbta: 2021 6 balandžio

RAIDĖS ČIAUŠKALĖS
2021-04-06
Logopedė Raminta Perminienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kūrybinių darbų parodoje „Raidės čiauškalės“. Parodos tikslas – ugdyti priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kalbinę, meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus.ŽIEMOS PASAKA
2021-03-17
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Žiemos pasaka“ ir įamžino savo įspūdžius. Parodos tikslas – ugdyti meilę gamtai, pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, atskleisti ir perteikti Lietuvos gamtos grožį skatinant pedagogų bei jų ugdytinių meninę raišką.

TRIKREPŠIO FESTIVALIS
2021-03-09

Šiandien vyko tradicinis respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. „Nykštukų“ grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Savickiene varžėsi estafetėse, žaidė krepšinį.


PILYS MENA LIETUVOS DIDYBĘ
2021-03-09
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Dargužiene dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte – kūrybinių darbų parodoje „Pilys mena Lietuvos didybę“. Paroda skirta vaikų kūrybiškumo, socialinio emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui.

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS APDOVANOJIMAS – MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO AUKLĖTOJAI

2021-02-24

Lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) projekte ,,Futboliukas“. Šio projekto tikslas – populiarinti futbolo žaidimą ir skatinti vaikus jį žaisti jau lopšeliuose-darželiuose.  Per penkerius metus projekto veiklų buvo daug ir įvairių – futbolo treniruotės, varžybos, susitikimai su profesionalais iš Šiaulių futbolo akademijos, bendros varžybos su ugdytinių tėveliais, socialiniais partneriais, o kur dar linksmieji futboliuko gimtadieniai!
Visų projekto veiklų koordinatorė ir pagrindinė organizatorė lopšelyje-darželyje – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Savickienė. Ji suburia ,,Futboliuko“ veikloms ne tik vaikus, bet ir visą lopšelio-darželio bendruomenę. Džiugu, kad jos veikla buvo pastebėta ir įvertinta Lietuvos masinio futbolo asociacijos apdovanojimu ,,Mūsų stiprybė – pedagogas 2021“ už aktyvų dalyvavimą ir vaikų įtraukimą į Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektus, populiarinant futbolą Šiaulių apskrityje.

Direktorė S. Užkuraitienė

RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA STEAM KŪRYBINĖ LABORATORIJA „AŠ STEBIU ORUS“
2021-02-24

Parodos tikslas – nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį pažinti orus ir jų reiškinius, suprasti jų svarbą per pojūčius, žaidimus, stebėjimus, kasdieninę veiklą. Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
„Nykštukų“ grupės vaikai stebėjo orus, atliko eksperimentus, bandymus, įvairius kūrybinius darbus. 

 

 

 

 

 

 

TU PATI GRAŽIAUSIA, MANO LIETUVA
2021-02-23

Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurse „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ dalyvavo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinė Ugnė Alejūnaitė. Ją konkursui paruošė logopedė metodininkė R. Perminienė. Ugnė deklamavo Leonardo Žitkevičiaus eilėraštį „Lėlytė gražuolytė“.  

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINĖ PARODA „ŽIEMOS LINKSMYBĖS. SNIEGO SENIŲ BESMEGENIŲ IŠDAIGOS.“
2021-02-18

LIETUVA, TU ŠALELE MANO
2020-02-15

Visų grupių vaikai ir mokytojai, pasipuošę tautiniais drabužiais, skirtingu laiku rinkosi į lopšelio-darželio salę ir paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  Šventė prasidėjo iškilmingai giedama „Tautine giesme“.

Darželinukai Lietuvai dovanojo skambias dainas, smagius šokius ir ratelius.

O koks gimtadienis be žaidimų? Jų metu vaikai statė pilis, mokėsi taisyklingai kalbėti, rūšiavo kamuoliukus, skraidino spalvotus balionus… Šventės pabaigoje visų laukė trispalvės vaišės. 

Šventės metu ugdėme vaikų pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei ir savo kalbai. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį.

MES IŠKELSIM TRISPALVĘ AUKŠTAI…
2021-02-15
Lopšelio-darželio mokytojai dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ organizuojamoje kūrybinių-erdvinių darbų virtualioje parodoje „Mes iškelsim trispalvę aukštai…“. Paroda skirta Vasario 16-ąjąi – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Kuriant pilis mokytojai taikėme STEAM metodą, skatino vaikus eksperimentuoti, priimti sprendimus, atlikti skaičiavimus.


ŽODELIS „AČIŪ“
2021-02-03

Auklėtoja A. Žukauskienė ir mažieji „Kačiukų“ grupės vaikai  dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Žodelis „AČIŪ“, kurią organizavo Kauno raj. Karmėlavos lopšelis-darželis. 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELO SPARNAS
2021-01-11
„Pelėdžiukų“ grupės ugdytinė Tėja Kvedaraitė ir meninio ugdymo mokytoja Valerija Berteškienė dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų nuotoliniame festivalyje „Angelo sparnas“. Renginį organizavo  Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė”. Tikslas – puoselėti bei populiarinti Advento giesmių ir Kalėdinių dainų atlikimą.

PAPUOŠIU KALĖDAS SAVA EGLUTE
2020-12-30

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai su auklėtoja E. Dargužiene dalyvavo respublikiniame projekte „Papuošiu Kalėdas sava eglute“, kurį organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“. Projekto  tikslas – puoselėti tradicijas, supratimą apie šv. Kalėdas, jų prasmę – ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, kuriant Kalėdines eglutes, panaudojant gamtines ir antrines žaliavas.
Darželinukai, pasitelkdami pasirinktas gamtinės ir antrinės žaliavos priemones, kūrė erdvines Kalėdines eglutes.

KALĖDOS DARŽELYJE
2020-12-17

Mažieji „Kačiukų“ grupės vaikučiai pasipuošė vabaliukų kostiumais ir iškeliavo ieškoti Kalėdų senelio. Ieškojo ieškojo, bet niekur jo nerado. Tuomet mažieji vabaliukai linksmai šoko, nuotaikingai dainavo, žaidė žaidimus ir su didžiuliu nekantrumu laukė Kalėdų senelio. Išgirdęs mažųjų vabaliukų gražias daineles, jis pasirodė su didžiuliu maišu dovanų. Kiek džiaugsmo ir gerų emocijų buvo! Pasidalinę dovanėles, iššovę konfeti patrankas, laimingi vabaliukai sugrįžo į grupę, o ten…. dar viena  dovana slypėjo po eglute. Išpakavę ją vaikučiai džiaugėsi, draugiškai žaidė su naujais žaisliukais, vartė spalvingas knygeles. 

Apsirengę piratais ir jūreiviais ,„Nykštukų“ grupės vaikučiai taip pat atskubėjo į gražiausią metų šventę.  Kartu su linksmąja Elfe jie plaukė laivu į įvairias šalis ieškoti Kalėdų Senelio ir jo dovanų. Keliaudami piratai ir jūreiviai energingai mankštinosi, „pamaitino“  alkaną banginį, pasimėtė prie šiaurės krantų rastomis sniego gniūžtėmis, susidraugavo su iš žiemos miego pažadintu vabalu. Daugiausiai džiaugsmo, juoko, linksmo krykštavimo suteikė lauke pasirodęs Kalėdų Senelis su dideliu dovanų maišu ant pečių. Senelis į salę neužsuko, o dovanų maišą kažkur darželyje padėjo. Jūreiviai ir piratai turėjo pasukti galvas, kol atrado jo paliktas dovanas.
  Švenčių metu vaikai patyrė ne tik gerų, šiltų, džiugių emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, juoką, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė į grupę, į savo namus.
Auklėtojos: A. Žukauskienė, S. Mickuvienė

MEDUOLIAIS KVEPIANTIS KALĖDŲ LAUKIMAS… 
2020-12-17

  Adventas – tai didysis Stebuklo laukimas. Šventų Kalėdų laukimas. O mažiesiems – tai šventė ir dovanos. Šventės būtinai reikia laukti, tik tada ji bus smagi. „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai taip pat laukia Kalėdų šventės ir jai ruošiasi.
  Prasidėjus didžiojo laukimo antrajai savaitei surengėme Advento rytmetį. Šventiškai pasipuošę vaikai rinkosi į etnografinę seklyčią. Visi kartu užsidegėme dvi adventinio vainiko žvakutes. Kalbėjomės apie tai,  kokie turėtume būti šiuo laikotarpiu, atsiprašėme vieni kitų už padarytas skriaudas. Pagiedojus giesmelę, vaikų laukė staigmena – meduolių gamyba. Ir berniukai, ir mergaitės kruopščiai kočiojo tešlą, rinkosi ir spaudė ją įvairiausiomis formelėmis, išgaudami vienas už kitą gražesnius meduoliukus. Visa seklytėlė pakvipo Kalėdomis. O kol meduoliai kepė, kartu žaidėme žaidimus, sekėme pasaką, giedojome giesmeles ir net išsibūrėme.
  Grįžusių į grupę vaikų laukė kvapni čiobrelių arbata ir pačių kepti meduoliukai. Juos kramsnojome patys ir pavaišinome lopšelio-darželio darbuotojus, linkėdami jiems gražių ateinančių švenčių.

  Prieškalėdiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje vaikus aplanko Kalėdų senelis. Šiais metais dėl coronaviruso pandemijos turėjome patys pas jį nukeliauti. Ar kada nors esate keliavę į šalį kurioje gyvena Kalėdų senelis? Nesate? O mes ten buvomeǃ Vadovaudamiesi žemėlapiu keliavome įvairiu transportu: laivais, lėktuvais, traukiniais, automobiliais. Įveikę kelyje sutiktas kliūtis, atlikę įvairias užduotis, patekome į Kalėdų senelio šalį. O kur tas senelis? Džiaugėmės pamatę jį vaikštinėjantį lauke. Vaikai jam mojavo ir kvietė užeiti, bet Kalėdų senelis tik perdavė dovanas, kuriomis  labai visi džiaugėsi.
  Laukdami gražiausių metų švenčių daug gražių sumanymų įgyvendinome, daug gerų darbų nuveikėme, prasmingai bendravome.
Auklėtoja Erika Dargužienė

 

GERA IR SMAGU SPORTUOTI SU DRAUGU
2020-12-16

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir auklėtoja R. Savickienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo projekte „Gera ir smagu sportuoti su draugu“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“. Projekto tikslas – skatinti neformaliojo ugdymo mokytojus, mokytojus, dirbančius pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą dalintis gerąją darbo patirtimi, inovatyviomis idėjomis, tenkinti vaikų natūralų poreikį aktyviai judėti, garbingai varžytis, bendrauti bei bendradarbiauti.
Projektas buvo įgyvendinamas nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą Google Meet. 
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai, apsirengę sportine apranga, išsirikiavo savo grupėje. Po organizatorių sveikinimo žodžio, jie pristatė lopšelio-darželio vėliavą, plakatą su komandos pavadinimu.  Po to atliko bendrą mankštą „Judėk linksmai – gyvenk sveikai“ ir rungtyniavo estafetėje „Kartu su draugu pririnkime daug obuolių“, žaidė žaidimą „Padėk draugui!“.

Dalyvavimas projekte suteikė dalyviams galimybę pasidalinti gerąją patirtimi, praplėtė mokytojų profesines kompetencijas, dovanojo naujų idėjų fiziniam ugdymui. Ugdytiniai patyrė daug teigiamų emocijų, lavėjo jų stambioji motorika.
Auklėtoja R. Savickienė

KALĖDŲ ATVIRUKAS – DĖMESYS VIENIŠAM
2020-12-16

Priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikų: Evos, Smiltės, Žemynos, Militos, Domanto kalėdiniai atvirukai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Kalėdų atvirukas – dėmesys vienišam“. Projekto tikslas – skatinti vaikų, tėvų, pedagogų tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, individualias galimybes, padėti vaikui suvokti Advento ir Šv. Kalėdų laukimo prasmę, perteikti  prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą, kuriant Kalėdinį atviruką.
Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Berželis“. Po parodos atvirukai iškeliaus į Ventos neįgaliųjų klubą „Dalia“ ir pradžiugins Naujosios Akmenės socialinių paslaugų namų gyventojus.
Gera per šventes pradžiuginti vienišus žmones…


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė

„NYKŠTUKAI“ LAUKIA KALĖDŲ
2020-12-11

Gruodžio 7 d. lopšelio-darželio seklyčioje sužibo antroji „Nykštukų“ grupės  Advento žvakutė. Vaikai čia susirinko paminėti prasidėjusį Adventą: kalbėjo apie ramų, pilną susikaupimo, gerų darbelių metą, šoko ratelius, minė mįsles, žaidė žaidimus, pynė Advento vainiką.
Šį šventinį rytmetį vaikai pradėjo prasmingu darbeliu – iš spalvoto popieriaus išsikirpo rankytes ir jas papuošė įvairiais raštais, piešinėliais. Vėliau jomis papuošė lopšelio-darželio kieme augantį ąžuoliuką, kurį pavadino „Gerumo medžiu“. „Nykštukų“ grupės vaikai palinkėjo vieni kitiems, kad šios rankytės būtų gerumo rankytės ir darytų tik gerus, gražius darbelius. Svarbu draugauti, nesipykti, draugiškai būti visiems kartu per visą Advento laikotarpį.


Šiuo Advento rytmečiu vaikai pradėjo prasmingą, gražų Kalėdų laukimą.
Auklėtoja S. Mickuvienė

FUTBOLIUKO KALĖDOS
2020-12-11

Kiekvienais metais gruodžio mėnesį vyksta  tradicinė šventė  „Futboliuko Kalėdos -2020“.  Kakė Makė išsiuntė visų grupių vaikams kvietimus į šią šventę. Dėl coronaviruso pandemijos kiekvienos grupės vaikai į sporto salę rinkosi vis kitą savaitės dieną.
Pasipuošę grupės skiriamaisiais marškinėliais ir nykštukų kepuraitėmis, vaikai žygiavo į salę, kur jų jau laukė Kakė Makė. Ji prisipažino, kad pametė Kalėdų senelio maišą ir atėjo paprašyti vaikų pagalbos. Kakė Makė mažuosius futbolininkus  pakvietė kartu keliauti ieškoti Kalėdų senelio dovanų. Bekeliaudami vaikai įveikė įvairias kliūtis, užduotis: dainavo  dainą „Žaidžiame futboliuką!“, žaidė judriuosius žaidimus, varžėsi draugiškose futboliuko rungtynėse 3X3. Žaidžiant futbolą Kakė Makė skatino mažuosius futbolininkus laikytis šių taisyklių: gerbti draugus, paspausti vienas kitam ranką, šypsoti, džiaugtis.
Keliaudami darželinukai džiaugėsi, kad Kalėdų senelis kasmet aplanko visus vaikus. O ar jis nepavargsta?   Vaikai atsakė, kad Kalėdų senelis yra stiprus, greitas ir ištvermingas, todėl jam joks nuovargis nebaisus. Besišnekučiuodami visi atkeliavo prie kamuoliukų baseino ir panoro čia „išsimaudyti“. Vos tik į jį įlipę, keliautojai pamatė už baseino padėtą Kalėdų senelio maišą. Tai buvo džiaugsmo vaikams! Kakė Makė išdalino mažiesiems futbolininkams Kalėdų senelio dovanėles, atsisveikino iki kitų metų ir iškeliavo į futbolo treniruotes.Šios šventės mažieji futbolininkai mėgavosi futbolu, atskleidė savo gebėjimus ir patyrė daug teigiamų emocijų.
Auklėtoja R. Savickienė

MAŽIAUSIŲJŲ DARŽELINUKŲ ADVENTO RYTMETYS
2020-12-08

Advento rytmečio metu „Kačiukų“ grupės vaikučius aplankė Gerumo angelas.
Vaikai pasipuošė karūnėlėmis ir kartu su juo plasnojo lyg maži angeliukai, dainavo daineles, ,,kepė“ bandeles. Mažieji darželinukai papuošė Advento vainiką obuoliukais ir žvakutėmis. Plevenant žvakučių liepsnelėms visi vaišinosi iš namų atsineštais obuoliukais. Po to žaidė žaidimą ,,Mano pirštinėlė“ ir atliko kūrybinį darbelį „Mano angeliukas“.
 

Susikaupimo, laukimo laikotarpiu gera pabūti visiems kartu.
Auklėtoja A. Žukauskienė

DRAUGYSTĖS PYRAGAS
2020-12-08

„Kačiukų“ grupės vaikai su auklėtoja A. Žukauskiene dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, senelių ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Draugystės pyragas“, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“. Paroda skirta Tarptautinei pyragų dienai paminėti ir bendradarbiavimo plėtrai tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Mažieji darželinukai, padedant auklėtojai, patys maišė ir kepė obuolių pyragą.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Skėrytė

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ADVENTINIS RYTMETYS „KALĖDŲ BELAUKIANT“
2020-12-08

Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas. ,,Smalsučių“ grupės vaikai susirinko į lopšelio-darželio seklyčią, kur tvyrojo Advento ramybė, džiugi laukimo nuotaika. 
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė su priešmokyklinukais prisiminė kas yra Adventas, kokios jo tradicijos, prasmė, o lopšelio-darželio direktorė S. Užkuraitienė uždegė adventinio vainiko žvakutes. Visi susirinkusieji vieni kitiems palinkėjo kažką gero, gražaus, malonaus.
Ramumu dvelkiančioje seklyčioje, plevenant žvakių liepsnelėms ,,Smalsučiai“ padainavo dainą ,,Gražus ir geras šis vakaras“. Etnografinio ansamblio dainininkės su meninio ugdymo mokytoja V. Berteškiene visus pradžiugino daina ,,Baltas angelas“. Dainininkės ne tik dainavo, bet ir grojo ukulėlėmis.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė pakvietė vaikus į ratelį. Visi kartu žaidė žaidimą ,,Ein žiedelis per rankytes“, sekė pasakas be galo: ,,Molio katinėlis“, ,,Bėgo kiškis per mišką“. Vėliau priešmokyklinukai įvairiais pojūčiais tyrinėjo, kas yra maišelyje. Pasigirdo daug ir įvairių atsakymų: vaistažolės, spygliai, pagaliukai… O ten –  žaliaskarės eglės šakelė.

Skambant adventinei muzikai ,,Smalsučiai“ šiaudiniais žaisliukais papuošė eglutę ir iškeliavo gaminti žibintų iš nenaudojamų stiklainių. Šis darbas paprastas ir ganėtinai greitas. Vaikai nuspalvino stiklainius dažais, papuošė juos įvairiais raštais, blizgučiais. Kiekvienas žibintas – savitas, spalvingas, puošnus.

Vakare priešmokyklinukai lauke iš eglės šakelių išdėliojo vainiką ir jį papuošė savo pagamintais žibintais.
Kartu praleistas  laikas ne tik neprailgo, bet ir suteikė daug puikių emocijų. Po truputį pradėjome ruoštis svarbiausiai metų šventei.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė

DŽIUGIOS NAUJIENOS IR IŠŠŪKIAI…
Erasmus+
2020-12-07

Pirmą kartą savo istorijoje, lopšelis-darželis teikė projektą, kuriam buvo patvirtintas finansavimas, ir pasirašė dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu pagal   ERASMUS+ programą „Storytelling is an ART“ (Pasakojimas yra menas).
Mūsų darželiui, neturinčiam dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties, tai didelis iššūkis. Bet turėdami darbščią ir naujovių nebijančią komandą, puikius vaikus ir stiprų jų tėvų palaikymą tikimės jį sėkmingai įveikti.
Kartu su šalimis partnerėmis – Italija, Malta, Rumunija, Bulgarija, Turkija – vykdysime projektą, skirtą vaikams nuo 4 metų.

Projekto tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, kalbinius, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius, sukurti pasakojimo įrankių ir metodų rinkinį, didinti tarpkultūrinį supratimą, priėmimą ir pagarbą kultūrų įvairovei. Kiekvienos šalies mokykloje projekto komandą sudarys mažiausiai 10 mokytojų. Jie tiesiogiai naudos pasakojimo metodikas, metodus ir įrankius. Vaikų laukia įdomios veiklos–pristatyti savo šalių pasakas ar pasakojimus,  juos inscenizuoti, kurti skaitmeninius pasakojimus su paveikslėliais ir piešiniais, 3D istorijų knygas. Vaikai dalyvaus vaidmenų žaidimuose, virtualiose veiklose ir susitikimuose. 
Laikotarpis šiuo metu nenuspėjamas ir, kol kas, nepalankus mokytojų kvalifikaciniams vizitams į užsienio šalis. Tad konsultacijos dėl projekto veiklų vyksta nuotoliniu būdu. Pirmasis virtualus susitikimas, kuriame visi projekto dalyviai pristatė ugdymo įstaigas ir tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo vyko spalio 30 d.
PRESENTATION+KINDERGARTEN
Projektas tęsis iki 2022 m. rugsėjo, o svečių iš užsienio turėtume sulaukti 2022 m. kovą.Lopšelyje-darželyje projektą koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė ir direktorė Sigita Užkuraitienė, jo veiklų vykdymui ir tarptautiniams mobilumas pagal sutartį skirta 21 255 eurų.
Direktorė Sigita Užkuraitienė

EKO MUZIKUOJANTIS ROBOTUKAS
2020-12-03
Meninio ugdymo mokytoja ir  etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ dainorėliai dalyvavo nacionalinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų virtualioje fotografijos parodoje „Eko muzikuojantis robotukas“. Parodą organizavo Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“. Parodos tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas. 
Etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ dainorėliai iš senų laikraščių pagamino GITARAROBOTARĄ.

IŠVYKA Į ZOOPARKĄ „RAIBA PLUNKSNA“
2020-11-11
Lapkričio 4 d. „Smalsučių“  grupės ugdytiniai mokykliniu autobusu vyko į Šiaulių r. Kairių sen. Bertužių km. zooparką „Raiba plunksna“. Čia apžiūrėjo įvairius paukščius: antis, fazanus, žąsis, vištas, gaidžius, stručius, išgirdo ir mėgdžiojo jų balsus. Morkomis, obuoliais, moliūgais maitino triušius, arkliukus, avis, ožkas, briedžius, stirnas,  danielius.
Poilsio zonoje visi priešmokyklinukai glostė, o drąsiausieji rankytėse laikė jūrų kiaulytes, triušiuką, šinšilą, laboratorinę žiurkę.
Apžiūrėję gyvūnus, vaikai matavosi ragus, pagal dydį lygino vištų ir stručių kiaušinius.
Pasivaikščioję lauke, priešmokyklinukai  užsuko į zooparko pastatą, kur  stikliniuose nameliuose įsikūrusios miniatiūrinės pelytės ir kiti gyvūnėliai.
Išvykos metu vaikai ne tik susipažino su naminiais ir laukiniais gyvūnais, paukščiais, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų.


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Skėrytė

PROJEKTINĖ SAVAITĖ „RŪŠIUOK ATSAKINGAI“
2020-11-10

   Lapkričio 3-6 dienomis lopšelyje-darželyje projekto įgyvendinimui  organizavome teminę/projektinę savaitę ,,Rūšiuok atsakingai“.
   Grupėje ar lauke vaikai pamatė didelę šiukšlių krūvą. Jie aiškinosi, kas tai padarė, juk paprastai būna tvarkinga ir švaru. Darželinukai greitai surinko visas šiukšles ir sumetė jas į šiukšlių maišus. Pas vaikus netikėtai užsuko Kakė Makė, Meškiukas, Kiškutis ir Ežiukas. Jie pastebėjo, kad vaikai kažką padarė ne taip – šiukšlių mesti į vieną maišą negalima. Tada personažai išpylė iš maišų visas šiukšles ir paprašė vaikų jas surūšiuoti ir sumesti į atitinkamus konteinerius/šiukšliadėžes (vaikai pasakė, iš ko pagamintas daiktas ir į kokios spalvos konteinerį reikia jį mesti). Smagiai padirbėjusius vaikus personažai pakvietė pažiūrėti filmukus: ,,Kaip rūšiuoti atliekas“, ,,Šiukšlių rūšiavimas. Ką pasakė Kakė Makė“. Pažiūrėję filmukus, darželinukai atliko auklėtojų parengtas užduotis, atsakė į pateiktus klausimus apie šiukšlių rūšiavimą.


   Vaikai su auklėtojomis paruošė anketas tėveliams ir atliko tyrimą „Atliekų rūšiavimas namuose“, kurio tikslas – sužinoti tėvų nuomonę apie atliekų rūšiavimą.  
   Grupėse ar lauke vaikai žaidė žaidimus apie šiukšlių rūšiavimą (iš ko pagamintas daiktas, į kokios spalvos konteinerį ar šiukšliadėžę jį dėti). Vaikai su auklėtojoms parengė lankstinukus apie atliekų rūšiavimą ir juos išdalino savo šeimos nariams, lopšelio-darželio darbuotojams.

   Vaikai su auklėtojomis diskutavo, kur ir kaip galima panaudoti nebereikalingus daiktus: kūrė darbelius iš jų, statė bokštus ir pilis.

   Kakė Makė, Meškiukas, Kiškutis ir Ežiukas pristatė vaikams priemonę ,,Atliekų rūšiavimas ir jų irimo laikas“   ir pakvietė ją išbandyti. Kiekvienas vaikas įmetė turimą šiukšlę į jai skirtą konteinerį. Po to aiškinosi, ar šiukšlės yra tinkamuose konteineriuose, kaip jos turi būti rūšiuojamos, per kiek laiko suyra  įvairios antrinės žaliavos.

   Darželinukai kartu su auklėtojomis apibendrino tyrimo „Atliekų rūšiavimas namuose“ duomenis, o rezultatus tėveliams pristatė sukurtuose stenduose, lopšelio-darželio facebook paskyroje „Meškuičių lopšelis-darželis“.

   Projekto tikslai ir uždaviniai įgyvendinti. Projekte dalyvavo 87% ugdytinių, 87% ugdytinių šeimų (anketinė apklausa), 100% lopšelio-darželio mokytojų ir 50% kitų lopšelio-darželio darbuotojų. Projekto dalyviai žino, kaip rūšiuoti atliekas, saugoti ir puoselėti gamtą.
   Vaikai ir darbuotojai lopšelyje-darželyje, vaikai ir tėvai namuose rūšiuoja atliekas ir jas rūšiuos toliau. Grupėse turime spalvotas šiukšliadėžes popieriaus, plastiko, lauke – mišrių buitinių atliekų, popieriaus rūšiavimui. Už projekto lėšas įsigijome komposto dėžę žaliosioms atliekoms. Kompostuosime žaliąsias atliekas, o kompostą panaudosime šiltnamio, ,,Ožio daržo“ dirvožemio tręšimui.
   Dalyvaujame projekte ,,Mes rūšiuojam“. Į elektros ir elektrotechnikos atliekų rinkimą įtraukiame ne tik lopšelio-darželio, bet ir Meškuičių miestelio bendruomenę. Toliau dalyvausime šiame projekte ir rinksime elektros ir elektrotechnikos atliekas.
   Iš projekto lėšų įsigijome spalvotus konteinerius priemonei ,,Atliekų rūšiavimas ir jų irimo laikas“. Vaikai mokosi rūšiuoti antrines žaliavas, domisi, per kiek laiko gali suirti įvairios atliekos.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „MANO SVAJONIŲ DARŽELIS“
2020-11-06
2020 MANO SVAJONIŲ DARŽELIS
Direktoriaus įsakymas „Dėl respublikinio konkurso „Mano svajonių darželis“ dalyvių darbų vertinimo komisijos sudarymo

Savo svajonių darželį piešia ikimokyklinukai

Savo svajonių darželį piešia priešmokyklinukai

Piešiniai, kūrybiniai darbai pristatyti į lopšelį-darželį po  2020-10-31 nebus vertinami.

Komisija įvertino konkurso „Mano svajonių darželis“ dalyvių piešinius ir skyrė vietas.
Ikimokyklinio amžiaus grupė:
I VIETA – Milena Mieštinytė (piešinys Nr.3). Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“. Mokytoja Viktorija Butkienė.

II VIETA – Ilzė Zaveckaitė (piešinys Nr. 49). Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“. Mokytoja Dijana Borisovienė.
III VIETA – Gabija Rudaitytė (piešinys Nr. 53). Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“. Mokytoja Daiva Kulvinskienė.

Priešmokyklinio amžiaus grupė:
I VIETA -Gaudrė Raudonytė (piešinys Nr. 28). Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“. Mokytoja Inga Gudelevičienė.

II VIETA – Saulė Urbonaitė (piešinys Nr.40). Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“. Mokytoja Silva Mažeikytė.
III VIETA – Svajūnė Jalinskaitė (piešinys Nr.32). Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“. Mokytoja Gintarė Tautkienė.

Konkurso piešinių parodoje dalyvavo ir juos vertino ŠRSVB Meškuičių bibliotekos bibliotekininkas. Jam labiausiai patiko šių dalyvių darbai: 
1. Estėja Ivanovaitė (piešinys Nr.14). Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Bangelė“. Mokytoja Rasa Kildonavičienė.
2. Milena Mieštinytė (piešinys Nr.3). Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“. Mokytoja Viktorija Butkienė.
3. Emilė Ušinskaitė (piešinys Nr.39). Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“. Mokytojos Božena Byčkova ir Ines Savicka.

4. Luknė Bumblauskaitė (piešinys Nr. 57). Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“. Mokytoja Rasa Vaigauskienė.

Konkurso piešinių parodoje dalyvavo ir juos vertino Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Meškuičių padalinio nariai. Jiems labiausiai patiko šių dalyvių darbai:
1. Salomėja Severinaitė (piešinys Nr.27). Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“. Mokytoja Roberta Raudonienė.

2. Eva Matjušaitytė (piešinys Nr.44). Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos modulinio darželio ikimokyklinio ugdymo grupė „Nykštukai“. Mokytoja Violeta Juknienė.  

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“
2020-10-20

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ataskaita
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

RESPUBLIKINIS KŪRYBINIS PLENERAS „RUDENS MOZAIKA 2020. ČIA ESU…“
2020-10-06
Lopšelis-darželis dalyvauja respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu…“, kurį organizuoja Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Coliukė“. Pleneras skirtas Mokyklų bendruomenių metams ir Vaiko emocinės gerovės metams paminėti.
Lopšelio-darželio bendruomenė iš gamtinės medžiagos sukūrė mozaiką „Linksmieji Meškuičių meškiukai“. Meškiukai – lopšelio-darželio simbolis.


#BEACTIVE EUROPOS SPORTO SAVAITĖ 
2020-09-25
Europos sporto savaite siekiama, kad daugiau žmonių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs, o taip pat suprastų sporto ir fizinio aktyvumo naudą. Ši savaitė skirta visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar sportiškumo lygio.
Rugsėjo 21 – 25 d. lopšelio-darželio mokytojai ir ugdytiniai skyrė aktyvaus judėjimo propagavimui:  žygiams ir sportui Meškuičių miestelio parke, važinėjimuisi dviratukais ar kitomis transporto priemonėmis, judėjimui šokio ritmu, mankštai, futbolo žaidimui, žaidimui su spalvotais kamuoliukais baseine ir kt.


Sporto savaitė baigėsi ,,Lobio“ žemėlapių kūrimu ir ,,Lobio“ paieška. Darželinukai analizavo gautus žemėlapius, ieškojo kelio prie ,,Lobio“, atliko užduotis. Šios veiklos metu vaikai ne tik patyrė teigiamų emocijų, atliko sportines užduotis, bet ir ugdėsi pažintinius gebėjimus.
Renginio organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

FUTBOLO MĖGĖJAMS – GALIMYBĖ PRISIJUNGTI PRIE EUROPOS MASINIO FUTBOLO SAVAITĖS
2020-09-25

Kasmet nuo rugsėjo 23 iki 30 dienos milijonai žmonių – sporto profesionalų, entuziastų, ekspertų ir asociacijų – kartu dalyvauja viename didžiausių pasaulio sporto iniciatyvų: Europos sporto savaitės (BeActive, Grassroots Week – 2020) renginiuose.
Paskutinę rugsėjo savaitę Lietuvos futbolo federacija kviečia futbolo mėgėjus prisijungti prie tradicinės tarptautinės akcijos ,,Grassroots Week“, sportuoti kartu su visa Europa ir organizuoti futbolo renginius. Meškuičių lopšelis-darželis dalyvauja  respublikiniame projekte ,,Futboliukas“ ir prisijungia prie šios akcijos.
Rugsėjo 23 -24 d. visų grupių vaikus Kakė Makė (auklėtoja R. Savickienė) pakvietė pasimankštinti šokio ritmu, pažaisti futbolą ir  kitų žaidimų su kamuoliais.

Renginio organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

RIEDA RATAI RATELIUKAI
2020-09-23

   Prisijungiant prie „Europos judriosios savaitės 2020“ renginių ir minint tarptautinę dieną be automobilio, rugsėjo 22-ąją visoje Lietuvoje nuvilnijo akcija „Rieda ratai rateliukai“, kurią inicijavo Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Šios akcijos tikslai: skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla; supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.
  Visų grupių vaikai rugsėjo 22 d. į lopšelį-darželį  atriedėjo paspirtukais, dviratukais, triratukais, balansiniais dviračiais, važiavimui skirtomis mašinėlėmis ir kt.
  ,,Smalsučių“ grupės vaikai tyrinėjo savo dviratukus ir nusakė medžiagas, iš kurių jie pagaminti, pavadino pagrindines dalis: ratas, padanga, sėdynė, vairas ir kt., o ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Nykštukų“ – matavo ir lygino, koks yra dviračių aukštis, ilgis, kokio ilgio yra surikiuotų dviratukų virtinė. Abiejų grupių vaikai užtikrintai sakė, kad dviračiai neteršia oro ir padeda judėti.

  Priešmokyklinukai pabandė nupiešti savo dviratukus, paspirtukus. Jie lauke surengė piešinių parodą ,,Mano dviratukas“.

Trijų grupių dviratininkai išbandė važiavimą įvairiu pagrindu: asfaltu, žolynu, lygiu, kalnuotu. Vaikai pastebėjo, kad lengviau važiuoti asfaltuotais takeliais ir riedėti nuo kalniuko, o minti dviratukus žolynais ir į kalną daug sunkiau.

Vyresnieji dviratininkai lenktyniavo, įveikė įvairias kliūtis, rungtis. Patys mažiausieji ,,Kačiukų“ grupės vaikai taip pat parodė savo sugebėjimus. Jie važinėjosi tritatukais, mašinytėmis.

Šios judrios akcijos ,,Rieda ratai rateliukai“ metu vaikai tapo aktyviais judėjimo dalyviais ir patyrė daug džiugių emocijų.
Akcijos organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

JUDUMAS – BE JOKIOS TARŠOS
(renginys skirtas Europos judumo savaitei paminėti) 
2020-09-22

  2020 m. Europos judumo savaitės tema–„Judumas – be jokios taršos“. Lopšelyje-darželyje šia tema organizavome įvairius renginius: pėsčiųjų žygis į Meškuičių miestelio parką, dviratukų ir paspirtukų diena, akcija ,,Apeik darželį“, judumas šokio ritmu.
  Priešmokyklinukai su mokytoja I. Vrubliauskiene surengė ,,Dviratukų dieną“. Ryte visi į lopšelį-darželį skubėjo dviratukais, paspirtukais. Ryto rato veiklos metu vaikai sukūrė diagramą ,,Kokia transporto priemone atvykau į darželį“, diskutavo, kodėl kelionei vietoj automobilio geriau kuo dažniau rinktis dviratį, paspirtuką ar kitą aplinkai draugišką transporto priemonę, prisiminė svarbiausias saugaus eismo taisykles. Vėliau visi išskubėjo į kiemą, kur pristatė savo dviračius, paspirtukus draugams, dalyvavo rungtyse, laisvai važinėjosi. Vaikai stengėsi laikytis saugumo taisyklių, saugojo save ir kitus. Jie pastebėjo, kad dviračiu ar paspirtuku tikslas pasiekiamas greičiau nei pėsčiomis. Priešmokyklinukai sakė, kad minant dviratį daug judame ir sportuojame, o jei tai darysime nuolat, tai būsime sveiki, stiprūs, žvalūs ir linksmi. Dauguma pasidžiaugė, kad dviračiai ir paspirtukai nekenkia gamtai, o švarus oras – svarbus mūsų sveikatai. Šio renginio metu priešmokyklinukai smagiai praleido laiką su draugais, džiaugėsi ir draugiškai dalinosi įvairiomis transporto priemonėmis, patyrė judėjimo džiaugsmą.

Patys mažiausieji, 2-3 metų vaikai, dalyvavo akcijoje ,,Apeik darželį“. Pasipuošę savo grupės raudonais marškinėliais ,,Kačiukų“ grupės vaikai kartu su nykštuku (auklėtoja A. Žukauskiene) susiruošė į kelionę. Bekeliaudami jie sutiko kiškutį, kuris parodė kaip moka vikriai šokinėti ir pakvietė visus kartu linksmai pastriksėti po egle, pašokinėti gimnastikos kamuoliais. Kad būtų smagiau – į draugiją keliautojai pakvietė ir kiškutį. Bežingsniuodami  toliau mažieji sutiko spygliuotąjį ežiuką. Vaikučiai pasisveikino su juo, apžiūrėjo spygliukus. Ežiukas paprašė mažųjų jam padėti surinkti kankorėžius. Visi kibo į darbą ir užduotį greitai atliko. Atsisveikinę su ežiuku, vaikučiai kartu su kiškučiu ir nykštuku patraukė takeliu tolyn. Ėjo ėjo ir priėjo savo kiemelį, iš kurio prasidėjo ši kelionė. Čia linksmai  žaidė įvairius žaidimus su sutiktais naujais draugais. Atsisveikindami jie palinkėjo mažiesiems kuo daugiau judėti (vaikščioti, šokinėti, bėgioti, lankstytis), būti gryname ore ir augti dideliems, sveikiems.

,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai su auklėtoja R. Savickiene išsiruošė į žygį. Ruošėsi iš anksto. Pasirūpino tinkama apranga, liemenėmis, kuprinėmis su užkandžiais ir vandeniu. Ryto ratelyje vaikai diskutavo, kaip galima pasiekti parką ir koks keliavimo būdas yra pats naudingiausias žmogui, jo sveikatai. Nutarta, kad sveikiausia keliauti pėsčiomis. Darželinukai sakė, kad keliaujant galima grožėtis gamta, atsipalaiduoti, kvėpuoti grynu oru, judėti, džiaugtis tuo, ką pamatai ar išgirsti. Vyresnieji pastebėjo, kad keliavimas pėsčiomis neteršia gamtos, o mašinos skleidžia dūmus, kurie teršia orą. Nukeliavę į Meškuičių parką vaikai žaidė įvairius judriuosius žaidimus, lipo į kalną ir leidosi nuo jo žemyn, išbandė paplūdimio tinklinį, pramogavo žaidimų aikštelėje, o išalkę valgė obuolius, sveikuoliškus traškučius, gėrė vandenį. Iš žygio ,,Pelėdžiukai“ grįžo šiek tiek pavargę, bet laimingi ir pakankamai pajudėję.

„Nykštukų“ grupės vaikai įrodė, kad galima judėti kitaip – šokio ritmu. Su meninio ugdymo mokytoja S. Valčikiene jie šoko vaikų pamėgtus šokius, mankštinosi šokio ritmu. Pokalbio metu darželinukai sakė, kad jiems patinka skambi, nuotaikinga, linksma muzika, kuri ne tik  gerai nuteikia, bet ir padeda stiprinti sveikatą.
   
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

PROJEKTINĖ SAVAITĖ „Skanauk, ragauk ir sveikas auk“
2020-09-21

   Visą savaitę darželinukai kūrė knygeles, diagramas, kuriose žymėjo, kokius patiekalus lopšelyje-darželyje valgė noriai, kuriuos nelabai, o kurių iš vis nevalgė. Savaitės pabaigoje jie išrinko mėgstamiausius ir nemėgstamiausius patiekalus. Paaiškėjo, kad ,,Smalsučių“ grupės vaikams labiausiai patinka virtiniai su varške, bananai, virti ryžiai ir makaronai, o nepatinka –  daržovių šiupinys, pekino salotos, obuolių salotos. ,,Kačiukų“ grupės vaikų mėgstamiausi  pusryčių patiekalai: košės, avižinių dribsnių blyneliai su obuoliais, priešpiečių – įvairūs vaisiai, šviežios uogos arba jų salotos, varškė, jogurtas, pietų – sriubos, įvairios salotos ir daržovės, daržovių šiupinys. Mažiausiai simpatijų pelno mėsos patiekalai ir troškiniai. „Nykštukų“ grupės vaikams labiausiai patiko arbata su medumi, kakava, šviežios uogos, pienas, kefyras, varškė, grietinė, jogurtas, virti kiaušiniai, duona, varškėčiai, virti makaronai, o kiek mažiau – daržovių šiupinys, varškėčiai su morkomis, kopūstų salotos, špinatų sriuba, perlinių kruopų košė, jautienos ir vištienos kotletai. ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams pusryčių metu labiausiai patiko gerti kakavą, priešpiečių – valgyti melionus, pietų – valgyti pomidorus, virtus makaronus, virtinukus su varške, vakarienės – gerti pieną, valgyti šviežias uogas. Šios grupės vaikai nelabai mėgsta duoną, cukinijų plokštainį, baltojo ridiko ir obuolių salotas su aliejumi, obuolių salotas.


  Tyrimo duomenis grupių auklėtojos pristatė lopšelio-darželio dietistui, kuris sudarydamas valgiaraščius, pagal galimybes, atsižvelgs į vaikų pomėgius. Jis akcentavo, kad darželinukų pratinimas prie naujų produktų yra nemenkas iššūkis ir tėvams, ir mokytojams. Dietistas rekomendavo skatinti vaikus ragauti kuo įvairesnius patiekalus, nes maisto įvairovė yra labai svarbi augančiam organizmui.
  Ugdymo proceso metu vaikai įvairiais pojūčiais (rega, skonis, lytėjimas, uoslė)  tyrinėjo daržoves, vaisius, uogas. Veiklų metu aptarė jų skonį, formą, spalvą, naudą sveikatai, žaidė žaidimus: ,,Įvardink daržovę (vaisių, uogą)“, ,,Daržovių (vaisių, uogų) spalvos“ ir kt.

  Trijų grupių vaikai dalyvavo mažosios bendrijos ,,Mažųjų ugdymas” edukacinėje programoje „Daržoviukai“, kuri atskleidė vaikams nuostabų, spalvingą, pilną vitaminų daržovių pasaulį jiems priimtina forma. Programoje „Daržoviukai“ vaikai: išgirdo „Daržoviukų“ dainelę; susipažino su daržovėmis, jų savybėmis ir nauda sveikatai; pamatė trumpą spektakliuką „iš puodo“; minė mįsles; sužinojo daug naudingų įdomių žinių apie daržoves; palygino daržovių naudą su nesveiko maisto žala. Edukacinė programa apmokėta iš projekto ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk“ (200 eur) (projektas finansuotas iš Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos) ir lopšelio-darželio mokymo (80 eur) lėšų.

   Darželinukai kartu su auklėtojomis, Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, Milda Mockevičiūte aptarė ,,Sveikos mitybos” piramidę, žaidė didaktinius žaidimus ir  kūrė piramides iš natūralių medžiagų: vaisių, daržovių, kruopų, cukraus, miltų ir kt.. Žaismingų veiklų metu vaikai sužinojo, kad maisto pasirinkimo piramidės pagrindą sudaro dvi maisto produktų grupės – daržovės, vaisiai, uogos ir grūdiniai produktai, kurių rekomenduojama vartoti kasdien ir kelis kartus per dieną.


   Praktinės veiklos metu ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai patys plovė obuolius, morkas ir sulčiaspaude spaudė sultis, kurias vėliau noriai ragavo ir vaišino lopšelio-darželio darbuotojus. Per asmeninę patirtį jie sužinojo, kaip atsiranda vaisių ir daržovių sultys, kurias sveika gerti.

   Viena savaitės diena buvo skirta sveiko maisto gamybai. ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai gamino geltonus ir oranžinius patiekalus, ,,Smalsučių“ – žalius, ,,Nykštukų“ – raudonus, O ,,Kačiukų“ – įvairiaspalvius. Vaikučiai, auklėtojų suneštus ir lopšelio-darželio ,,Ožio darže“ išaugintus įvairių gaminamų salotų ingridientus, patys pjaustė, maišė, paskanino druska, aliejumi ar jogurtine grietine. Vaikai sakė, kad labai sveika valgyti agurkų ir kopūstų, moliūgų, morkų ir česnakų, burokėlių salotas, nes jose daug vitaminų. Visiems buvo labai skanu.


   ,,Smalsučių“ grupės vaikai STEAM kambarėlyje atliko tyrimą ,,Plaukia – skęsta“. Jie pavadino įvairius vaisius ir daržoves, spėjo, kas plaukia ar skęsta, ir savo spėjimus patikrino praktiškai. Jie išsiaiškino, kad paprika, obuolys, česnakas, svogūnas, pomidoras plaukia, o bulvė, raudonasis burokėlis, slyva, vynuogė – skęsta. Kodėl? Priešmokyklinukai padarė išvadą, kad visi vaisiai ir daržovės skiriasi savo svoriu, vieni iš jų – pilnaviduriai, kiti – tuščiaviduriai. Tai lemia, kad vieni jų – nuskęsta, o kiti – lieka plūduriuoti. Tyrimo rezultatus pažymėjo užduočių lapuose.

   ,,Nykštukai“ grupėje atliko tyrimą  „Avietės gėrimas“, kurio tikslasskatinti vaikus tyrinėti, atrasti, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Iš pradžių vaikai apžiūrinėjo avietes, bandė apibūdinti jų spalvą, atpažinti, pasakyti pavadinimą. Vėliau skanavo ir apibūdino skonį. Po to patys šaukšteliais trynė uogas ir padarė „uogienę“, gėrimą. Tyrimo metu vaikai džiaugėsi atradimais ir savo darbo rezultatais, praplėtė žinias apie sveiką maistą, bendravo ir bendradarbiavo vieni su kitais. 

,,Pelėdžiukai“ aiškinosi, kas atsitiks rudens gėrybėms apšlakščiusjas citrinų sultimis. Vaikai apžiūrėjo grupėje esančius vaisius ir daržoves, jas apibūdino, lygino. Vėliau obuolį, bulvę ir morką perpjovė pusiau, išspaudėį stiklinę citrinos sultis ir jas pipetėmis lašino ant vienos obuolio, bulvės ir morkos puselių. Kitas puseles padėjo į šalį ir po kurio laiko pastebėjo pakitimus ir rezultatą: citrinų sultimis apšlakstytos rudens gėrybių puselių spalva nepakito. Kitos puselės, kuriose nepateko citrinų sulčių parudavo ir pajuodavo. Kodėl taip atsitiko? Citrinų sultyse esantis vitaminas C spalvą ir skonį apsaugojo nuo deguonies poveikio.

Patys mažiausieji ,,Kačiukų“ grupės vaikai kartu su auklėtoja ir jos padėjėja susipažino su vaisiais: bananu, obuoliu, kriauše. Jie stebėjo, kaip šie vaisiai plaktuvo pagalba virsta tyrele ar kokteiliu, kurį vėliau visi noriai išgėrė per šiaudelius.

  Rugsėjo mėnesį lopšelio-darželio darbuotojų komanda dalyvavo UAB vaistinės ,,Valerijonas“ edukacinėje programoje ,,Sveikata ir grožis po vienu stogu“, kurios metu degustavo įvairių rūšių aliejus (moliūgų sėklų, nakvišų, linų sėmenų ir kt.), nusakė skonį ir sužinojo apie jų vertę žmogaus organizmui, gaminosi natūralios sudėties kremą, valgė sveikuoliškus cepelinus su avinžirnių ir špinatų įdaru, mėgavosi vaistažolių arbata. Šioje edukacinėje programoje lopšelio-darželio darbuotojai įgijo daug naudingos informacijos apie sveiką gyvenseną. Edukacinė programa apmokėta iš projekto ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk“ (100 eur) (projektas finansuotas iš Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos) lėšų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

TOBULINAME KVALIFIKACIJĄ IR RUOŠIAMĖS NAUJIEMS DARBAMS
2020-08-28
  Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojai rugpjūčio  28 dieną lankėsi Akmenėje,  edukacinėje išvykoje ,,Integruotos gamtos pamokos netradicinėje Kamanų pelkių aplinkoje, STEAM aplinkų kūrimas ir pritaikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Ši  išvyka –  ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos, kuri parengta atsižvelgiant į Meškuičių lopšelio-darželio tikslą – taikyti STEAM metodus,  modulis.
  Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Gintarėlis“  išklausėme pranešimą  ,,Patyriminio ugdymo galimybės bendradarbiaujant“, lopšelio-darželio mokytojos  pasidalijo patirtimi, kaip tapo STEAM tinklo mokykla, pristatė projektą ,,Tiltai“, į kurio vykdymą buvo   įtraukusios ir kitas Akmenės rajono įstaigas. Be to, susipažinome su šios ugdymo įstaigos lauko ir vidaus edukacinėmis erdvėmis, kurias ,,Gintarėlio“ pedagogai išnaudoja patyriminiam ugdymui, STEAM veikloms.
  Su Kamanų rezervatu galėjome susipažinti ne tik puikiai įrengtame ir vaikų edukacinėms veikloms pritaikytame lankytojų centre, bet ir keliaudami pažintiniu taku. Į rezervatą be administracijos leidimo patekti negalima, tad kada sugalvojęs jo neaplankysi. Neišdildomą įspūdį darbuotojams paliko ėjimas pelke basomis, o iš puikaus vyresniojo specialisto Dovydo Bučio pasakojimo sužinojome daugybę įdomių dalykų apie rezervato augmeniją bei gyvūniją.
  Aplankę Akmenės krašto  muziejuje  veikiančią drugelių ekspoziciją nutarėme, kad Akmenės kraštas puikiai tinka ir ugdytinių edukacinėms išvykoms, grįžome patobulėję ir su naujomis idėjomis, kurias taikysime ugdymo procese.

Direktorė Sigita Užkuraitienė

EKSPERIMENTAI DARŽELIO KIEME
2020-06-30
  Lopšelio-darželio auklėtojos dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtualioje idėjų mugėje „Eksperimentai darželio kieme“. Jos organizavo darželinukams tikslingus tyrinėjimus tema „Draugų, žaisliukų ir daiktų šešėliai“.
  Lauke vaikai su auklėtojomis kalbėjosi apie tai, ką jie žino apie šešėlį, kas jis yra, ką norėtų išsiaiškinti? Pokalbių metu darželinukai sužinojo, kad šešėlis – tai tamsos plotas, susidarantis daiktui užstojus šviesą. Po to vaikai, turintys žaisliukus, įvairius daiktus lauke ieškojo vietų, kur jų pasirinktos priemonės atspindėtų saulės šviesą. Taip buvo sukurti šviesos šešėliai, daiktų atspindžiai plokštumose: ant popieriaus lapo, asfalto, sienos ir kt.. Darželinukai taip pat tyrinėjo savo ir draugų šešėlius. Veiklos metu jie pastebėjo, kad šešėlio forma ir dydis priklauso nuo žmogaus, žaislo, daikto padėties. Vaikai piešė draugų, žaislų, daiktų siluetus, o vėliau žaidė šešėlių teatro žaidimą ,,Atspėk kieno tai siluetas“.
  Vaikai lauke matavo, lygino šešėlių ir tikrų daiktų, žaislų, žmonių aukštį ir nusakė dydžio santykius.

Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“.Tema „Aš namelį pastačiau“.
2020-06-12

Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ vykdyta pasitelkiant pasakos ,,Trys paršiukai“ siužetą, naudojant  natūralias priemones, medžiagas, antrines žaliavas.
Į vasaros metu lopšelyje-darželyje veikiančias grupes atkeliavo pasakos ,,Trys paršiukai“ personažai: Nif Nifas, Nuf Nufas ar Naf Nafas. Jie pakvietė vaikus paklausyti pasakos, pažiūrėti animacinio filmuko. Darželinukai klausėsi auklėtojų skaitomos pasakos ir atsakė į pateiktus klausimus: iš kokių medžiagų buvo pastatyti paršiukų nameliai, ar jie buvo tvirti, kodėl vilkas nupūtė du namelius, o trečio – ne ir kt. Vieni vaikai grupėse, kiti – lauke surado, parodė, pavadino natūralias medžiagas: plytas, akmenis, šiaudus, medžio šakeles. Tyrinėjo šias medžiagas, svarstė ir pasakė, kokį namelį galima nupūsti, kodėl; lygino jas pagal svorį, ilgį, dydį, aukštį, plotį ir nusakė dydžio santykius (pvz. viena šaka – ilga, o kita – trumpa; plyta – sunki, o šiaudas – lengvas ir t.t.). Vaikai piešė namus, kūrė jų statymo planus pavaizduodami namo konstrukcijas: sienas, stogą, langus, duris ir kt.

Lauke ar grupėse darželinukai statė namelius paršiukams. Iššūkis – namelis turi būti tokio dydžio, kad jame tilptų vienas iš paršiukų, tvirtas, kad jį būtų galima pernešti iš vienos vietos į kitą. Vaikai rinkosi auklėtojų pasiūlytas medžiagas: medžio šakas, lentas, tualetinio popieriaus ritinėlius, dėžes ir kt. Patys konstravo pamatus, atraminius stulpus, sienas, stogą. Kad namelis būtų tvirtas, vaikams teko kalti, tvirtinti detales lipnia juosta, rišti virvutėmis, klijuoti. Statybinės medžiagos matavimui jie panaudojo liniuotes, ruletę, metrą. Per daug ilgas šakas, lentas darželinukai, prižiūrimi auklėtojų, pjovė ir vėl matavo, nes, pasak jų, visų sienų aukštis turi būti vienodas, o stogas didesnis už namo viršų, kad neįkristų ir apsaugotų namą nuo lietaus, sniego. Vaikai bandė statyti namelius be pamatų, bet greit suprato, kad tokio namelio nepavyks pernešti iš vienos vietos į kitą – jis sukryps, suirs, sugrius. Vieni tam parinko ir pritaikė lentas, kiti – dėžes.

Pastatytuose nameliuose vaikai apgyvendino paršiukus ir džiaugėsi, kad iššūkį pavyko įveikti – nameliai turi pamatus, sienas, stogą, yra tvirti, pernešami iš vienos vietos į kitą ir svarbiausia – tinkami gyventi paršiukams.
Namelius Nif Nifas, Nuf Nufas ir Naf Nafas jau turi, bet jie negali gyventi be iššūkių! Darželinukai gavo dar vieną užduotį – aptverti namelius tvora, kurios konstrukcijos išlaikytų kokius nors pasirinktus daiktus. Vaikai lopšelio-darželio lauko aplinkoje tyrinėjo metalines, medines tvoras ir jų konstrukcijas. Jie bandė tverti tvorą iš plonų šakelių, bet greitai pastebėjo, kad jos neatlaiko jokių daiktų ir pasirinko kitas medžiagas: kaladėles, išlaikančias kankorėžius; skalbinių segtukus, išlaikančius medinius pagaliukus; tualetinio popieriaus ritinėlius ir spalvotas vielutes, išlaikančius pušies kankorėžius.

Visą savaitę aktyviai veikę grupėse ar lauke, penktadienį, vaidinimo ,,Trys paršiukai“ metu, pristatė kitų grupių vaikams savo pastatytus namelius, aptvertus tvoromis. Kartu su pasakos personažu Vilku jie bandė nupūsti namelius, bet nepavyko. Nameliai stovėjo, kaip stovėję.

Respublikinės akcijos ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ metu darželinukai įvairių veiklų metu įgytas žinias pritaikė praktiškai ir  patys išsiaiškino, kaip viskas veikia iš tikrųjų, sprendė problemas, aktyviai bendravo bei bendradarbiavo vieni su kitais. 
Inžinerinių įgūdžių ugdymas tapo iššūkiu ir lopšelio-darželio mokytojoms, kurios turėjo parūpinti reikiamų priemonių, skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, ugdė jų  savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti statybinius projektus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

FUTBOLIUKAS
2020-06-08

DARŽELI, LIK SVEIKAS
2020-05-29
Šiandien „Smalsučiams“, kurie jau rugsėjo mėnesį bus pirmokai, paskutinė neįprasto pavasario diena lopšelyje-darželyje. Neįprastos, kitokios ir mažųjų išleistuvės iš lopšelio-darželio į mokyklą. Nors be tėvelių, broliukų ir sesučių, svečių, bet šventė įvyko! Radę laišką lopšelio-darželio pašto dėžutėje, vaikai leidosi į moksliukų ekspediciją – pasitikrinti jau turimų žinių ir gebėjimų, patirti nuotykių, ieškoti staigmenų.

    Loterijoje laimėję įvairių mokyklinių reikmenų, sudalyvavę linksmoje Kakės Makės estafetėje, pūtę su Meškučiu burbulus, įminę Pelėdos mįsles atkeliavo į lopšelio-darželio kiemelį.

Čia šėlo linksmoje diskotekoje, dalyvavo labai svarbių DIPLOMŲ įteikimo ceremonijoje.

Kokia šventė be torto? Buvo ir jis – didelis didelis, kvapnus ir gaivus, papuoštas „Ožio daržo“ šiltnamyje prinokusiomis braškėmis.

Direktorė Sigita Užkuraitienė

NUOTOLINIS UGDYMAS ,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-22

    Karantino metu, sustabdžius tiesioginį vaikų ugdymą, reikėjo užtikrinti ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikų ugdymo tęstinumą namuose. Ir mokytojoms, ir tėveliams nerimo bei iššūkių šiame laikotarpyje buvo nemažai. Tik visi kartu susitelkę atradome geriausius sprendimo būdus, kurie atliepė vaikų poreikius, šeimų ir mokytojų galimybes.
    Nuotoliniam ugdymui naudojome ,,Mūsų darželis“, Facebook, kitų ryšio priemonių aplinkas („padlet.com“, „read.bookcreator.com“, „wordwall“, „sway.ofice.com“, ,,Power point“), kurios ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams ir jų tėveliams užtikrino skaitmeninio ugdymo(si) turinio pasiekiamumą internetinėje erdvėje.
    Tarpusavyje su tėvais susitarėme dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių: nufotografuoti ar nufilmuoti ir atsiųsti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos akimirkas.    Sukūrėme keltą vaizdo veiklų, naudojant filmų kūrimo programą ,,Power Director“, kurios yra patalpintos socialiniame tinkle You Tube.
     Anot ,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių tėvelių, vaikams labai patiko pačių auklėtojų kurtos veiklos. Todėl, atsižvelgiant į jų atsiliepimus,  pageidavimus, visas siūlomas veiklas savaitės temai ,,Tau, mamyte“ parengėme naudojant filmų kūrimo programą. Dauguma vaikų, būtent šios savaitės metu visai atsisakė tėvelių pagalbos ir galėjo savarankiškai ugdytis kartu su auklėtojomis. Tėveliai komentaruose minėjo, kad vaikai draudė įeiti į kambarį, neleido žiūrėti, ką jie veikia ir, tik atlikę kūrybines užduotėles (nupiešę mamos portretą, sukūrę plakatą, sudėlioję paveikslėlį iš lauko gėlių), nustebindavo savo darbeliais.


    Su mažaisiais ,,Pelėdžiukais“ bendravome ir vaizdo konferencinės  platformos ,,Zoom“, programėlės ,,Hangouts“ pagalba. Pirmasis vaizdo pokalbis vyko vaizdo konferencijų platformoje ,,Zoom“. Tačiau reaguodamos į tėvų nusiskundimus dėl sudėtingo ir ilgo prisijungimo, ieškojome alternatyvos. Antrajam vaizdo susitikimui  išbandėme vaizdo konferencinių pokalbių programėlę ,,Hangouts“. Ugdytinių tėvai liko patenkinti – greitas ir lengvas prisijungimas, galimybė prisijungti anksčiau nei numatytas laikas. Penktadieniai tapo ,,Vaizdo pokalbių diena“. Tą dieną organizuodavome tris vaizdo pokalbius – 10 val. „Labas rytas, pelėdžiukai“; 13 val. – „Laba diena, pelėdžiukai“ ir 18 val. – „Labas vakaras, pelėdžiukai“. Vaizdo pokalbių metu vaikai bendravo su draugais, dalinosi savaitės įspūdžiais, rinko labiausiai patikusias veiklas, žaidė žaidimus ir vis kartu užsiimdavo kūrybine veikla (gamino gandrus ir gėlytę mamytei, piešė kiaulpienes). Šis nuotolinio ugdymo būdas pasiteisino.
    Nuotolinis ugdymas tęsėsi septynias savaites. Analizavome iš ugdytinių tėvelių gautą grįžtamąjį ryšį, dalyvių aktyvumą ir  savaitės temas išdėliojome nuo daugiausiai susidomėjimo ir grįžtamojo ryšio sulaukusiųjų iki mažai susidomėjimo sulaukusių:

 • 2 savaitė ,,Budinkime žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais žiedais“;
 • 5 savaitė ,,Tau, mamyte“;
 • 1 savaitė ,,Kas slypi mažoje sėklytėje?“;
 • 4 savaitė ,,Kas ten toks raudonkojis pievoje kleketuoja“;
 • 5 savaitė ,,Iš kur kyla triukšmas“;
 • 3 savaitė ,,Mažieji mokslininkai – tyrinėjame margučius“;
 • 7 savaitė ,,Sodų ir pievų žydėjimas“ 
  https://sway.office.com/xHhQfYor4V1FT43G?ref=email

  Padarėme išvadą, kad vaikams labiausiai patiko temos, kurių metu jie galėjo daugiau laiko praleisti lauke, tyrinėti gamtą, kurti darbelius iš gamtinės medžiagos, fotografuoti pavasario požymius ir kt.

     Pasibaigus nuotoliniam ugdymui galime teigti, kad vykdant šį ugdymą ypač svarbus yra ugdymo grupės bendruomenės narių (auklėtojų, vaikų, jų tėvų ir kitų šeimos narių) įtraukimas ir aktyvus bendravimas, bendradarbiavimas. Džiaugiamės, kad tėveliai palaikė mūsų iniciatyvas ir padėjo savo vaikučiams ugdytis namuose.
                                                                                         Vyresnioji auklėtoja Erika Dargužienė

NUOTOLINIS PRIEŠMOKYKLINUKŲ UGDYMAS
2020-05-14

    Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo veiklų perkėlimas į nuotolinį ugdymą iš pradžių sukėlė nemažai rūpesčių, kuriuos reikėjo išspręsti čia ir dabar.
      Nuo pat pirmųjų karantino dienų, t.y. kovo 16 dienos priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“ prasidėjo nuotolinis ugdymas. Jį pradėjome nuo ugdomosios veiklos planavimo. Ugdomajai veiklai pasirinkome šias temas: „Aš auginu svogūnėlį“, „Velykų belaukiant…“, „Paukšteliai“, „Žaisk. Skaičiuok. Tyrinėk. Kurk“, „Mamyčių diena“, „Mus supančios spalvos“, „Mus kalbina knygos lapeliai“. Veiklas planavome savaitei, stengiantis ugdomąją medžiagą pateikti apgalvotai, tinkamai, patrauklia bei patogia forma. Veiklų planavimui pasirinkome „padlet.com“, „read.bookcreator.com“, „wordwall“ platformas, pačių sukurtas video pamokėles.
      Su ugdytinių tėveliai susitarėme kasdien dalintis grįžtamuoju ryšiu: nuotraukomis, video įrašais, komentarais – kas pavyko, patiko, o kas sekėsi sunkiau. Galime pasidžiaugti, kad nuotolinis ugdymo procesas, glaudžiai bendradarbiaujant su tėveliais, vyko sklandžiai. Jau pirmąją savaitę sulaukėme daug grįžtamojo ryšio, kuris mums buvo labai svarbus. Mes, mokytojos, jo labai laukėme ir džiaugėmės kiekvieno vaiko veikla namuose, įgytomis žiniomis, įvairių kompetencijų gebėjimais.
       Džiugu, kad tėveliai su vaikučiais mūsų pasiūlytas veiklas paįvairino savo, vaikų, kitų šeimos narių sumanytomis idėjomis.
      Organizavome vaizdo pokalbius, kurie vyko per susirašinėjimų ir pokalbių programą „Messenger“. Vaizdo pokalbių metu priešmokyklinukai bendravo su savo grupės draugais, mokytojomis, dalinosi mintimis savaitės veiklos temomis, atliko užduotis, kūrybinius darbelius.
      Savaičių pabaigoje apžvelgėme nuveiktus darbus, vertinome ugdytinių pasiekimus, svarstėme, kaip tobulinti nuotolinio ugdymo organizavimą. Taip pat dalyvavome lopšelio-darželio mokytojų  pasitarimuose, kurie vyko ZOOM platformoje. Pasitarimų metu dalinomės patirtimi, aptarėme nuotolinio ugdymo(si) sėkmes ir spręstinas problemas.
      Nuotolinio priešmokyklinukų ugdymo planavimo patirtimi dalinomės su Šiaulių r. švietimo įstaigomis. Savaitinės veiklos planas „Aš auginu svogūnėlį“ paviešintas Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje.
      Pamažu pripratome prie nuotolinio ugdymo, kuris mums, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, patiko, nors ir pareikalavo didesnių laiko sąnaudų ugdymo turinio perteikimo formų pasirinkimui, ugdomosios medžiagos paruošimui, ugdytinių veiklų vertinimui ir komentavimui. Manome, kad nuotolinio ugdymo iššūkį įveikėme sėkmingai. Didžiuojamės pačiais sumaniausiais, išmintingiausiais, kūrybiškiausiais, atsakingiausiais, kantriausiais tėveliais, kurie rūpinosi vaikučių ugdymu namuose.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Vrubliauskienė

NUOTOLINIS UGDYMAS „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-13

   Paskelbus karantiną, susidūrėme su nuotolinio ugdymo iššūkiu. Svarstėme, kaip jį įveikti, kaip parinkti ugdymo medžiagą, kaip parengti ir pateikti užduotėles vaikams, kaip gauti grįžtamąjį ryšį iš tėvelių, kokias programas naudoti…
   Susikūrėme uždarą ,,Nykštukų“ grupės facebook grupę, kurioje pirmadieniais pateikėme vaikams ugdymo(si) medžiagą parengtą programomis: padlet, read.bookcreator ir kt. Nuotolinį ugdymą organizavome pasitelkiant šias temas: „Mano žaisliukai“, „Žaidžiu, kuriu ir sužinau“, „Tau, mamyte“, „Mano augintinis“, „Sveikas maistas – sveikas vaikas“, „Velykos“, „Pavasaris“ ir kt.
   Nuotolinio ugdymo metu su ugdytinių tėveliais dažniausiai bendravome uždaroje ,,Nykštukų“ grupės facebook grupėje, kur jie dalinosi vaikų darbelių, veiklų nuotraukomis, video pasakojimais, apmąstymais. Kiekviena veikla buvo pastebėta ir įvertina. Pradžioje sunkiau sekėsi komentuoti vaikų darbelius, veiklas, rasti įvairių pagiriamųjų žodžių, įtraukti tėvelius į virtualius pokalbius.
   Analizuojant grįžtamojo ryšio medžiagą, pastebėjome, kad žaidžiant, tyrinėjant, atliekant įvairias auklėtojų pasiūlytas veiklas ugdytiniams ir jų tėveliams netrūko kūrybingumo, išradingumo, iniciatyvos. Ugdymo organizavimui tėveliai pritaikė įvairią aplinką (kambarį, virtuvę, kiemą, sodą, vandens telkinį), naudojo ne tik auklėtojų pasiūlytas priemones ir būdus, bet drąsiai įgyvendino ir savo idėjas, sumanymus. Pastebėjome, kad ikimokyklinukų veiklose dalyvavo jų sesutės, broliukai. Vaikai mokėsi eilėraštukų kartu su savo žaisliukais, o tyrinėjimų savaitės metu pasiūlė įdomių eksperimentų, pasidžiaugė medžiu, kuriam net 500 metų. Maisto piramidę vieni sudėliojo iš natūralių produktų, kiti –  panaudojo žaislinius vaisius ir daržoves, žurnalų iškarpas. Žolytę ,,Nykštukai“ daigino ne tik paprastuose indeliuose, bet ir iš kojinių pasidarę ,,oliziukų“ šeimą. Pasakodami apie savo mylimus gyvūnėlius vaikai ne tik pamėgdžiojo jų balsus, bet ir pasakė veislę, apibūdino išvaizdą.
   Susirašinėjimų ir pokalbių programos Messenger pagalba pakvietėme mažuosius į video pamokėlę, kurioje dalyvavo 12 ugdytinių. Visi atidžiai klausėsi auklėtojos pasakojimų, atsakinėjo į klausimus, drąsiai išsakė savo nuomonę. Vaizdo pokalbio metu vaikai susidomėjo pristatomu darbeliu ,,Kaktusas“. Jie  aktyviai įsijungė į gėlės ,,auginimą“, pasitelkę savo vaizduotę puošė vazonėlius: aplikavo popierinėmis gėlytėmis, juostelėmis, papuošė gyvų gėlyčių žiedeliais.

   Džiugu, kad dauguma „Nykštukų“ grupės tėvelių prisidėjo prie nuotolinio vaikų ugdymo, o jų vaikai aktyviai dalyvavo nuotoliniu būdu organizuojamame ugdymo(si) procese ir įgijo įvairių sričių gebėjimų.
   Nuotolinio ugdymo metu sėkmingai prisitaikėme prie naujos ikimokyklinukų ugdymo organizavimo tvarkos, praplėtėme skaitmenines kompetencijas, ugdymo turinį pritaikėme virtualioms erdvėms.
   
  
  
Vyresnioji auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

NUOTOLINIS UGDYMAS „KAČIUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-13

    Nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. ,,Kačiukų“ grupės auklėtojos ir mažieji ugdytiniai kartu su tėveliais priėmė nuotolinio ugdymo(si) iššūkį.
   Šiuo laikotarpiu pateikėme tėveliams vaikų ugdymo namuose rekomendacijas, ugdomąją medžiagą, parengtas užduotėles. Ugdymo(si) metu vaikai gilino žinias apie mergaičių ir berniukų skirtumus, ruošėsi gražiausioms pavasario šventėms (Šv. Velykoms, Atvelykiui, Motinos dienai), dalinosi augintinių nuotraukomis. Darželinukai prisidėjo prie pavasarinės sėjos, susipažino su gražiausiais pavasario žiedais.
    Džiugu, kad tėveliai noriai ir aktyviai įsijungė į vaikų ugdymo(si) procesą. Jie dalinosi veiklų nuotraukomis, video įrašais uždaroje ,,Kačiukų“ grupės Facebook grupėje ir Messenger programėlėje.
  Bendromis auklėtojų, ugdytinių tėvelių pastangomis ir atsakingu darbu įveikėme nuotolinio ugdymo iššūkį. Per šį laikotarpį supratome, kad gebame ugdyti ir ugdytis nuotoliniu būdu, tačiau tobulėti dar yra daug kur.Auklėtoja Aušra Žukauskienė

NUOTOLINIS UGDYMAS – KŪNO KULTŪRA
2020-05-07

    Organizuojant darželinukų kūno kultūros veiklas nuotoliniu būdu didesnis dėmesys skiriamas  fizinių ypatybių ugdymui ir futboliuko technikos tobulinimui.  Sudarytas kuo paprastesnis fizinių pratimų kompleksas, nereikalaujantis specialaus sportinio inventoriaus.
    Vaikams ir jų tėveliams pateiktos auklėtojos Reginos Savickienės sukurtos kūno kultūros video valandėlės, kuriose dalyvavo 18 darželinukų. Jie žaidė futboliuką lauko ir kambario sąlygomis. Vartais pasirinko: namo sieną, kėdes, dėžes, plytas, buteliukus, kėglius ir kt..  Peržiūrėjus grįžtamojo ryšio filmuotą medžiagą ir tėvelių komentarus paaiškėjo, kad geriausiai darželinukams sekėsi varyti kamuolį. Dauguma teigė, kad labiausiai vaikams patiko kartu su tėveliais ir kitais šeimos nariais  žaisti futboliuką.  


    Organizuotos integruotos kūno kultūros ir kitų sričių (matematikos, rašytinės kalbos, sveikos mitybos) veiklos. Vaikams patiko užduotis „ABC+MANKŠTA=JĖGA“, kurios metu reikėjo surasti savo vardo raides ir jas „parašyti“ kūno kalba, judesiais.

    Vaikai su tėveliais kūrė ir įveikė kliūčių ruožą. Nustebino šeimų išradingumas. Veiklai panaudotos laistyno žarnos, virvės, mašinų padangos, tualetinio popieriaus ritinėliai, medžio kaladės, kieme augantys medžiai ir kt. Šių veiklų metu vaikai lavino vikrumą, orientaciją, laikėsi saugaus elgesio taisyklių.
    Priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinis Dovydas S. su tėveliais dalyvavo konkurse ,,Mano golas keliauja po Lietuvą“. Jie nufilmavo SAVO pratimą ir jį nusiuntė konkurso organizatoriams – Lietuvos futbolo federacijai. Dovydo S. ir jo tėvelių veikla įvertinta už originalumą. Šeima laimėjo futbolo kamuolį.  
    Džiugu, kad trys „Kačiukų“ grupės vaikai su tėveliais priėmė Šiaulių apskrities futbolo federacijos iššūkį, kuris ragino visus žaisti futbolą. Žiūrint nuotolinio ugdymo medžiagą pastebėjome, kad veiklos metu mažieji ne tik mokosi žaisti futbolą, bet ir patiria daug teigiamų emocijų.
Mažiausiems ir judriausiems visuomenės nariams likus namuose, atsirado ne viena laisva minutė. Jas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas rekomendavo praleisti su knyga „Miško olimpinės žaidynės“. Trys ikimokyklinukės sudalyvavo piešinių konkurse ,,Miško Olimpinės žaidynės“. Atlikdamos užduotis mergaitės sužinojo kiškių sporto paslaptis bei garbingo elgesio taisykles. Konkurso dalyvė, „Nykštukų“ grupės ugdytinė Gustė K., apdovanota Lteam šokoladu, Mažųjų žaidynių ir olimpinių vertybių ženkliuku.
    Nuotolinis ugdymas paskatino į kūno kultūros veiklos organizavimą pažvelgti kitaip. Tai naujas iššūkis ne tik mums, auklėtojams, bet ir ugdytinių tėvams. Džiugu, kad tėveliai namuose  sudaro sąlygas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, aktyviai įsijungia į kūno kultūros veiklas, kurios plėtoja darželinukų fizinio aktyvumo ir kitų sričių gebėjimus.
                                                                                                                Auklėtoja Regina Savickienė

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – PIENO TŪSAS“
2020-04-29
    Projekto „Sveikatiada“ organizatoriai primena, kad vaikams, paaugliams bei suaugusiems rekomenduojama vartoti 2 stiklines pieno, kefyro ar pasukų arba iki 100 g varškės per dieną. Taip pat, kad piene ir pieno produktuose priskaičiuojama apie 200 naudingų medžiagų. Kalcis – padeda susiformuoti tvirtiems kaulams ir dantims, kraujo krešėjimui, širdies ritmo reguliavimui. Fosforas – stiprina kaulus, formuoja raumenų audinį. Kalis – padeda reguliuoti skysčių pusiausvyrą ir kraujo spaudimą. Vitaminas A – padeda išlaikyti gerą regėjimą ir sveiką odą, stiprina imuninę sistemą.
      Darželinukai,  nors ir karantino laikotarpis, priėmė „Sveikatiados maisto detektyvų“ iššūkį „Pieno tūsas“. Nuotolinį ugdymą namuose jie paįvairino kartu su tėveliais gamindami įvairių skonių pieno kokteilius, kuriuos pagardino įvairiomis uogomis bei vaisiais. Pokalbių ir diskusijų su tėveliais, vyresniaisiais broliukais ar sesutėmis metu ugdytiniai sužinojo, kuo pienas ir jo produktai yra naudingi augančiam vaikučiui. Šeimos dalinosi savo sukurtų kokteilių receptais.


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Vrubliauskienė

 „BE PATYČIŲ 2020“
2020-03-19

„Mes esame tokie maži
O šis pasaulis, toks didžiulis.
Tai būkim viens kitam artimesni:
Ištieskim ranką – atsikelt padėsim,
Ištieskim kitą – apkabinsime pečius,
Nusišypsokim – šypsena lai sako,-
Esu tau draugas – būki juo ir tu!“

Nuo 2019 metų emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kovo mėnesį skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeitė devynerius metus „Vaikų linijos“ vykdytą nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“.    
Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė švietimo ir ugdymo įstaigas, aktyvias nevyriausybines, valstybines ir verslo organizacijas savo veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos, taip pat savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas stabdyti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį.
Siekiant mažinti patyčių paplitimą, turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir sprendimo būdus. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau.
Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie iniciatyvos ir organizavo veiklas: kartu žiūrėjo animacinius filmus apie draugystę, draugus, žaidė žaidimus, piešė draugus, kūrė draugiško elgesio taisykles, sprendė konfliktines situacijas, ieškojo išeičių.
Darželinukai išsiaiškino „Auksines geros išeities taisykles“:
– gera išeitis padeda man pasijusti geriau:
– gera išeitis nekenkia nei man, nei kitiems.
Vaikai sužinojo apie patyčias, taip pat tolerancijos, draugystės svarbą, įgijo bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimų. Tikimės, kad santykiai bus draugiškesni!
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS „SALDINTĄ GĖRIMĄ KEIČIU Į VANDENĮ“
2020-03-04
Priešmokyklinės ugdymo grupėsSmalsučiai“ vaikai priėmė „Sveikatiados“ iššūkį – „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį.“
Priešmokyklinukai įsivaizdavo situaciją: „Važiuojame į ekskursiją. Ištroškome. Ką perkame parduotuvėje ir geriame: kokakolą, limonadą ar vandenį?“ Daugiausiai pasirinko kokakolą, kiek mažiau – vandenį. Savo pasirinkimą vaikai išreiškė diagrama ir svarstė, kokie gėrimai ir kodėl yra sveikesni. Nutarę, kad sveikiausia gerti vandenį, Smalsučiai patys gėrė vandenį gardintą citrina ir juo vaišino kitų grupių vaikus, lopšelio-darželio darbuotojus. 
Ši veikla paskatino vaikus gerti vandenį. Grupėje visada yra vandens ir vaikai jį geria tada, kai tik užsinori. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020
2020-02-28
Tai Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kuriame dalyvaujame. Žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.
Vasario 28 d. įvyko I-ojo etapo žaidynės. Renginio metu vaikai patyrė sportavimo džiaugsmą, aktyviai praleido laiką lauke. Estafečių metu buvo ugdomi įvairūs darželinukų fiziniai gebėjimai, olimpinės vertybės: draugystė, džiaugsmas sportuojant, pagarba. Vis daugiau dėmesio skiriame ne varžymuisi, o gerajai patirčiai, judėjimo įpročiui formuoti.

Projekto koordinatorė auklėtoja Regina Savickienė

UŽGAVĖNĖS
2020-02-25
Šiais metais darželinukai Užgavėnes šventė Meškuičių miestelyje. Lopšelio-darželio darbuotojos ir vaikai, persirengę įvairiais personažais, keliavo į miestelio centre esančią aikštę, kur visi linksmai šoko, dainavo, pokštavo ir varė žiemą. Vyko Lašininio ir Kanapinio kova. Pasilinksminę visi vaišinosi gardžiais blynais, kuriuos iškepė lopšelio-darželio virėjos. 
   

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „MANO MEGZTINIS  GRAŽIAUSIAS, MANO MEGZTINIS ŠILČIAUSIAS“
2020-02-21
Lopšelio-darželio ugdytinių: Jonės („Kačiukų“ grupė), Liepos ir Elijaus („Pelėdžiukų“ grupė), Gustės („Nykštukų“ grupė), Dovydo („Smalsučių“ grupė) kūrybiniai darbai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje, kurią organizuoja Kauno Šančių lopšelis-darželis. Parodos tikslas – ugdyti vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus. Vaikai su auklėtojomis pagal pateiktą šabloną puošė megztinius pasirinkta technika. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

EILĖRAŠČIŲ DEKLAMAVIMO KONKURSAS „TU PATI GRAŽIAUSIA, MANO LIETUVA“
2020-02-21

Senolė žemė žydi
Vaivorykštės spalva
Visų gražiausias žiedas
Gimtinė LIETUVA.
Gražiai pragydo paukštė,
Virš gojų lėkdama.
Įsiklausyk – tai gieda
Gimtinė LIETUVA.
2020 m. vasario 21 d. „Nykštukų“ grupės ugdytinė Ula Valčikaitė dalyvavo Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurse „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“,  kuris vyko Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Buratinas“. Ula deklamavo Aldonos Elenos Puišytės eilėraštį „Lietuva“. Mergaitė buvo apdovanota padėkos raštu ir dovanėlėmis.

Auklėtoja Regina Savickienė

PIEŠINIŲ PARODA „GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS“
2020-02-17

Lopšelio-darželio mokytojai organizavo piešinių parodą „Gražiausias lietuviškas žodis“, kuria siekė įvairiomis meninėmis priemonėmis parašyti, nupiešti ir išrinkti gražiausią lietuvišką žodį. Iš viso sulaukėme 46 lopšelio-darželio ugdytinių ir jų šeimos narių piešinių. Piešiniuose dažniausiai minimas žodis „AČIŪ“ (11 piešinių). Tarp populiariausiųjų yra žodžiai: „ŠEIMA“ (8 piešiniai), „LIETUVA“ (8 piešiniai), „MEILĖ“ (6 piešiniai). Mažieji dailininkai ir jų šeimos nariai piešiniuose mini ir daugiau žodžių: tėvynė, laisvė, širdis, atsiprašau, saulė, mama, gamta.
Šios parodos metu ne tik plėtojome ugdytinių, mokytojų, tėvų bendradarbiavimą, bet ir puoselėjome lietuvių kalbą. Ši paroda skirta  Vasario 16-osios  Lietuvos valstybės atkūrimo ir  Lietuvių kalbos dienoms paminėti.


AKCIJA „AŠ MYLIU LIETUVĄ“
2020-02-17

Meškuičių lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie Šiaulių rajono švietimo įstaigų lauko meninių instaliacijų akcijos „AŠ MYLIU LIETUVĄ“, kurią inicijavo Šiaulių rajono Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
Po Vasario 16-osios minėjimo „Graži, graži Tėvynė mano“ lopšelio-darželio bendruomenė rinkosi lauko aikštelėje prie sukurtos meninės instaliacijos „AŠ MYLIU LIETUVĄ“. Rimtai nusiteikę, susikaupę visi sugiedojo Lietuvos himną – „Tautišką giesmę“ ir pasidžiaugė, kad gyvena Lietuvoje. Darželinukai garsiai garsiai, kad girdėtų visa Lietuva, šūktelėjo „AŠ MYLIU LIETUVĄ“.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNĖ LIETUVAI
2020-02-14
Vasario 14 – ąją Meškuičių kultūros namai sukvietė meškuitiečius bei miestelio svečius į tradicinį renginį „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“. Koncerte dainavo Meškuičių lopšelio –darželio etnografinis ans. „Pliauškutis“ (vad. A. Šetikienė), šoko grupė „Smalsučiai“ (vad. S. Valčikienė). 

MINĖJIMAS „GRAŽI, GRAŽI TĖVYNĖ MANO“
2020-02-14

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.

Tokiais žodžiais lopšelyje-darželyje vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, lietuvių kalbos dienų minėjimas. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi džiugiai nusiteikę tėveliai, lopšelio-darželio darbuotojai, tautiniais rūbais pasipuošę darželinukai ir jų auklėtojos.
Dainas apie Lietuvą, gimtinę, tėviškėlę dainavo visų grupių vaikučiai. Skaitovės iš „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“ grupių deklamavo eiles, kuriose buvo pasakojama, kokia graži ir nuostabi yra mūsų gimtoji šalis Lietuva. Etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ pasirodymo metu susipynė liaudiška daina, pajuokavimai, pasakos be galo, erzinimai.
Linksmų darželinukų laukė skanus gimtadienio pyragas, papuoštas trispalvėmis vėliavėlėmis.
Kas gali būti nuostabiau už galimybę nuo mažų dienų ugdyti vaikų tautiškumą, kultūros ir tradicijų puoselėjimą, meilę savo kraštui. 

Renginio organizatorė auklėtoja Erika Dargužienė

„FUTBOLIUKO“ PRAMOGA
2020-01-22

   Nauji metai – nauji iššūkiai! Sausio mėn. Meškuičių lopšelio – darželio ugdytiniai vykdo naujas Lietuvos futbolo federacijos  projekto ,,Futboliukas“ užduotis.
  „Futboliuko“ pramogai darželinukai ruošėsi iš anksto – gamino medalius, žaidė stalo žaidimą ,,Futbolas“, žiūrėjo animacinį filmuką ,,Futbolistai“ ir, žinoma, treniravosi. 
    Sausio 22 dieną mažieji futbolininkai rinkosi į sporto salę, kurioje buvo organizuota sportinė pramoga.  Renginyje dalyvavo Šiaulių apskrities futbolo treneris Tadas  Šalkauskas ir du jo auklėtiniai.  Pramoga prasidėjo „Smalsučių“ grupės vaikų šokiu ,,Futboliukas“ ir  linksma mankšta.  Futbolininkai rodė darželinukams įvairius pratimus su kamuoliu, kuriuos išmoko treniruočių metu, vėliau varžėsi žaidimuose, kurie buvo susiję su futbolu. Buvo žaidžiamos draugiškos rungtynės 3*3 tarp ,,Nykštukų“, ,,Smalsučių“, ,,Pelėdžiukų” ir ,,Futbolininkų“ komandų. Žaidžiant futbolą vadovautasi taisyklėmis – gerbti draugus, paspausti vieni kitiems ranką, nusišypsoti. 
   Vaikams labiausiai patiko įvairūs žaidėjų demonstruoti triukai su kamuoliu, o varžybos su profesionaliais futbolininkais  labai nudžiugino. Nuo emocijų aidėjo visas lopšelis – darželis. Smagu, kad  darželinukai pamėgo futbolą ir noriai jį žaidžia ne tik sporto salėje, bet ir lauke.
  Po pramogos mažieji futbolikinkai vieni kitiems įteikė savo sukurtus medalius, o organizatoriai – apelsinus. Renginio organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
2020-01-13
Lietuva jau 29-ąjį kartą mini Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios rytą languose uždegėme žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, vienybę.
Su vaikais kalbėjome apie sunkiai iškovotą laisvę. Darželinukams 
dar labai sunku suvokti tuos įvykius, todėl apie tai pasakojome skaitydami pasakas: V.V. Landsbergio: „Sausio sniegenos“, M. Nargėlaitės ,,Teta iš miško“. Žiūrėjome ir aptarėme  filmuką apie tos dienos įvykius, kur istoriją pasakojo senas ąžuolas, praeities kartų atstovas, matęs ir išgyvenęs įvykius. 
Džiaugiamės, kad nuo mažų dienų ugdome šalies pilietį, laisvos Lietuvos mylėtoją, kūrėją.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

PROJEKTAS „PASIDALINKIME DRAUGYSTE“
2019-12-18
„Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“ grupių vaikai lapkričio 25-29 dienomis dalyvavo respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Projekto organizatorius – Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“.
 Projekto dalyviai kalbėjosi apie draugystę, geriausią draugą, diskutavo temomis: „Kas yra draugas?“, „Kam reikalingi draugai?“, „Kaip išsaugoti draugą?“. Jie
 buvo skatinami draugauti, nes draugai yra labai svarbūs kiekvienam iš mūsų. Vaikai piešė savo draugus, gamino atvirukus ir dovanojo juos vieni kitiems, žiūrėjo animacinius filmus apie draugystę, žaidė  žaidimus. Projekto dalyviams patiko svečiuotis lopšelio-darželio grupėse ir patiems fotografuoti žaidžiančius, užsiimančius bendra veikla draugus. 
Minčių lietus apie draugus ir draugystę: galima pažaisti; skaityti knygas; vaikščioti kartu; spalvinti knygas, piešti; draugas gali paguosti, kai liūdna; galima pasikalbėti; draugą galima apsikabinti.
Tikimės, kad projektas padėjo vaikams suprasti, kaip svarbu turėti draugą, kaip reikia susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kuo galima pradžiuginti draugą.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

BALTI ADVENTO VAKARAI, SKIRTI LOPŠELIO-DARŽELIO 55 METŲ VEIKLOS SUKAKČIAI PAMINĖTI
2019-12-12

   Meškuičių lopšelis-darželis įkurtas 1964 m. gruodžio 24 d.  Gruodžio 11 ir 12 dienomis  bendruomenė  rinkosi į baltus Advento vakarus, skirtus įstaigos  55 metų veiklos sukakčiai paminėti.
   Visų grupių ugdytiniai teatralizuotose programose „Senelės pasaka“ ir „Angelų pasakos“ šoko, dainavo, vaidino. Advento vainiko žvakes kviesti uždegti Meškuičių lopšelį-darželį lankę tėveliai, kartu su savo vaikais.  Vakaruose dalyvavo ne tik ugdytinių tėveliai ir seneliai. Svečiavosi Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, apdovanojęs lopšelio-darželio bendruomenę padėkos raštu už sutelktumą, nuolatinį tobulėjimą, atviros bei saugios ir motyvuojančios ugdymo aplinkos, skatinančios vaikus tobulėti, puoselėjimą. Vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis už sėkmingą veiklą apdovanojo auklėtoją Reginą Savickienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Redą Skėrytę, darbuotojas Birutę Bagvilienę, Vitą Pupkuvienę ir Eleną Vitkauskienę.  Sėkmės darbuose visai lopšelio-darželio bendruomenei linkėjo socialiniai partneriai – Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, bendruomenės pirmininkė Renata Domarkienė, klebonas Vytautas Ripinskis, bibliotekininkė Vilma Briedienė, gimnazijai atstovavęs direktoriaus pavaduotojas Gvidas Razanovas, Dalija Ulinskienė, buvusi lopšelio-darželio direktorė Elena Lečkauskienė, ugdytiniai Vytis ir Ąžuolas, padedami mamos ir močiutės.
   Šiai sukakčiai paminėti įstaigoje veikia bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Linksmieji seniai besmegeniai“, į darželyje vykstantį „55 meškučių suvažiavimą“  vaikai yra atnešę savo meškučius. Vaikų dar laukia gimtadienio pramogos – linksmoji „Meškiukų“ diskoteka, žaidimai, ir, aišku, gimtadienio tortas.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

TYLŲ VAKARĖLĮ SKAMBA LOPŠINĖLĖ
2019-11-28

Lapkričio 28 d. Kairiuose vyko Šiaulių regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytinių muzikinis festivalis „Tylų vakarėlį skamba lopšinėlė“, kuriame dalyvavo lopšelio-darželio etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ dainininkės, vadovaujamos meninio ugdymo mokytojos Audronės Šetikienės.


APDOVANOTI INICIATYVOS „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“ DALYVIAI
2019-11-26

Lapkričio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusios konferencijos „Vaikų sveikatos stiprinimas mokykloje“ apdovanoti iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ nugalėtojai. Iš 230 respublikos švietimo įstaigų, dalyvavusių iniciatyvoje, mūsų lopšelis- darželis pateko tarp 10 iniciatyviausiųjų už vykdytų veiklų įvairovę, bendruomenės įtraukimą į jas. Buvome apdovanoti švietimo, mokslo ir sporto ir sveikatos apsaugos ministrų padėkos raštu, stikliniu apdovanojimu ir pasakų knyga „Karalaitė ant stiklo kalno“. Apdovanojimus įteikė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė ir profesorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. Labai smagu, kad visų mūsų – vaikučių, auklėtojų, tėvelių ir kitų bendruomenės narių susitelkimas, geranoriškumas, kūrybiškumas, aktyvumas visą rugsėjo ir spalio mėnesį vykdant šio projekto veiklas buvo įvertintas.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

DRAMOS FESTIVALIS „VAIKYSTĖS AITVARAI“
2019-11-14

2019 m. lapkričio 14 d. Šiaulių rajono ikimokyklinės įstaigos rinkosi į jau tradicija tapusį dramos festivalį „Vaikystės aitvarai“, organizuojamą Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“. Kužių seniūnijos salėje visus dalyvius pasitiko ir šventę vedė Mikė Pūkuotukas ir Asiliukas Nulėpausis. Kužių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorė Aurelija Kasperukienė pristatė dalyvius, kurie parodė spektaklius: Kuršėnų l/d ,,Nykštukas“- ,,Trys paršiukai“, Kairių l/d ,,Spindulėlis“- ,,Išėjo tėvelis į mišką“, Meškuičių l/d – ,,Kaip princesės vardų ieškojo“, Kuršėnų l/d ,,Eglutė“-,,Neatsargus ežiukas“, Ginkūnų l/d -,,Avižėla“, Kužių l/d ,,Vyturėlis“- ,,Ropė“. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Viktorija Lipskienė, linkėdama įdomių spektaklių ir gerų emocijų.
Vaikai vaidino patys ir stebėjo draugų nuotaikingus spektakliukus. Visi artistai buvo apdovanoti padėkomis bei saldžiomis dovanėlėmis.
Kupini įspūdžių vaikučiai kartu su savo auklėtojomis iškeliavo namo žadėdami grįžti kitais metais. 


INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „BŪK SAUGUS KELYJE“
2019-10-11

Spalio 7-11 dienomis lopšelyje-darželyje organizuota ketvirtoji iniciatyvos „Aktyviai, drugiškai, sveikai“ savaitė „Būk saugus kelyje“. Šios savaitės tikslas – padėti vaikams įgyti jų amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius, ugdyti nuostatą būti atsakingiems už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje.
Pirmadienis. Visų grupių vaikai salėje žiūrėjo filmuką ,,Policijos bičiulio Amsio patarimai“ ir kalbėjosi apie tai, kaip elgtis gatvėje, automobilyje, kaip tapti matomu tamsiuoju paros metu. Grupinės veiklos metu vaikai žaidė žaidimus apie šviesoforą, pavadino jo spalvas, pasakė reikšmę. Vaikai atsakė į klausimus: kokios spalvos šviesoforo signalas leidžia, draudžia eiti per gatvę, kokios spalvos signalai įspėja, kad signalai tuoj keisis. Vaikai sužinojo, kaip atrodo pėsčiųjų šviesoforai (žalias ir raudonas žmogeliukas) ir pasakė, ką reiškia jų spalvos. Veiklų grupėse metu darželinukai piešė, spalvino, aplikavo, gamino šviesoforus iš antrinių žaliavų.
Antradienis. Trijų grupių vaikai keliavo į Meškuičių miestelį ir praktiškai aiškinosi sąvokas: kelias (gatvė), šaligatvis, pėsčiųjų takas, kelio ženklai. Vaikai praktinės veiklos metu mokėsi  saugiai pereiti gatvę, svarstė, kur kreiptis pagalbos iškilus pavojui, pasiklydus, kam reikalingi kelio ženklai, šviesoforai, saugaus eismo taisyklės ir, kas būtų, jei tų taisyklių nebūtų. Išvykos metu stebėjimų lapuose vaikai pažymėjo, kiek ir kokių kelio ženklų surado Meškuičių miestelyje, pavadino juos ir pasakė jų reikšmę.
Trečiadienis. Visų grupių vaikai salėje žiūrėjo auklėtojų vaidinimus apie saugų eismą ir pamokė veikėjus, kaip saugiai elgtis gatvėje dieną ir tamsiuoju paros metu. Grupių veiklos metu vaikai kalbėjosi apie atšvaitus: kaip taisyklingai ir kur juos prisitvirtinti, kaip reikia elgtis kelyje tamsiuoju paros metu, kokios yra atšvaitų rūšys, kodėl būtina juos nešioti. Priešmokyklinukai atliko eksperimentą: nuėjo į tamsią patalpą ir stebėjo, kaip matomas vaikas be atšvaito, liemenės, su neteisingai prisegtu atšvaitu ir su atšvaitu, liemene, taisyklingai prisegtu atšvaitu. Eksperimento metu jie svarstė, kas gali nutikti gatvėje vienu ar kitu atveju. Grupėse darželinukai piešė, spalvino, aplikavo, karpė įvairių formų atšvaitus.
Ketvirtadienis. Ryto ratelyje vaikai kalbėjosi apie tai,  kur kreiptis pagalbos ištikus nelaimei kelyje, koks yra pagalbos telefono numeris, kokių profesijų žmonės padeda ištikus nelaimei. Kartu su auklėtojomis kūrė  knygeles ,,Aš saugus, kai žinau“, žaidė žaidimus.
Penktadienis. Visų grupių vaikai dalyvavo viktorinoje ,,Pasuk galvelę ir atsakyk“ ir pasidalino su kitais per savaitę įgytomis žiniomis apie saugų eismą kelyje. Vaikai surengė savo darbelius parodą, pasakojo apie juos savo tėveliams, draugams.
Šios savaitės metu darželinukai įgijo žinių apie saugų eismą. Manome, kad jos išliks vaikų atmintyje ir taps įpročiu saugiai elgtis kelyje.
   
 
   

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „ŠVAROS DRAUGAI“
2019-10-04

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ trečioji savaitė „Augu švarus ir sveikas“. Šią temą pasirinkome norėdami praplėsti vaikų žinias apie asmens higieną. Asmens higiena padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, todėl jau nuo  ankstyvojo amžiaus svarbu diegti asmeninės higienos įgūdžius.
Pirmą dieną vaikai susipažino su švaros priemonėmis: muilu, dantų šepetėliu, dantų pasta, plaušine, šukomis ir kt. Jie žaidė žaidimus, mokančius asmens higienos: „Ko reikia, kad būtum švarus“, „Pavadink ir pasakyk, kam reikalinga ši priemonė“ ir kt.
Antrą dieną pas darželinukus apsilankė kiškis Murziukas. Vaikai nenorėjo su juo draugauti. Jie papasakojo kiškiui, kaip atrodo tvarkingas, švarus vaikas ir patarė, kaip jam tokiu tapti. Grupėse vaikai įvairiomis temomis piešiant, tapant, aplikuojant kūrė plakatus apie švarą: „Noriu būti švarus, tvarkingas ir sveikas“, „Sveiki dantukai – gera nuotaika“, „Mano rankytės baltos, švarutės“.
Trečią dieną visose grupėse lankėsi Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistas su krokodiliuku. Jis mokė darželinukus taisyklingai valytis dantukus ir  diskutavo su vaikais, ką reikia valgyti, o ko vengti, kad dantukai išliktų sveiki. Vaikai patys dideliu dantų šepetėliu valė dantukus krokodiliukui. Priešmokyklinukai grupėje žiūrėjo filmukus apie dantukų valymą, dainavo dantukų valymo dainelę.
Ketvirtą dieną skyrėme rankyčių švarai. Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistas į grupes atsinešė mikrobų maišelį, kamuoliuką ir žibintą. Vaikai maigė kamuoliuką, o vėliau tyrinėjo rankų švarą. Vaikai nustebo pamatę ant rankų tiek mažų taškelių – bakterijų, kurios paprasta akimi nematomos. Specialistas pamokė vaikus, kaip taisyklingai plauti rankas.
Penktą dieną visų grupių vaikai susirinko į lopšelio-darželio salę, kur jų laukė jau švarus, muilu kvepiantis  kiškutis. Vaikai pristatė kiškučiui ir draugams savo sukurtus plakatus. Kiškutis džiaugėsi, kad vaikai tiek daug žino apie švarą. Jis pakvietė visus pažiūrėti animacinį filmuką „Dantukų šepetukų  karalienė“.

 

  

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „VAISIAI IR DARŽOVĖS – SVEIKATOS ŠALTINIS“
2019-09-27

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ antroji savaitė „Vaisiai ir daržovės – sveikatos šaltinis“. Šią temą pasirinkome siekdami propaguoti sveikos mitybos principus ir aiškinti, kodėl svarbu valgyti vaisius ir daržoves.
Darželinukai trumpam tapo mažaisiais virėjais ir gamino patiekalus iš daržovių, spaudė vaisių ir daržovių sultis. Auklėtojos savo pavyzdžiu įtraukė vaikus į burokėlių mišrainės gamybą, sulčių spaudimą, sveikuoliškų sumuštinių ruošimą. Draugiškai darbuodamiesi kalbėjosi apie vaisius ir daržoves bei jų naudą sveikatai. Po praktinės veiklos visi džiaugėsi darbo rezultatais ir ragavo, valgė savo pagamintus patiekalus. Tai ne tik malonus užsiėmimas, savarankiškumo pamokos, bet ir  būdas paskatinti vaikus valgyti daržoves, vaisius.
Lauke vaikai su auklėtojomis kūrė mandalas iš vaisių ir daržovių, kurias išaugino namuose su tėveliais. Veiklos metu darželinukai  ne tik patyrė kūrybos džiaugsmą, bet ir aptarė sodo ir daržo gėrybių išvaizdą, naudingas savybes, grožėjosi jų spalvomis, formomis, įvairove. Sukurtos mandalos papuošė lopšelio-darželio kiemą, pradžiugino tėvelius. Po veiklos lauke vaikai grupėse valgė įvairius vaisius.
Žaisdami žaidimus („Daržovių sriuba“, „Stebuklingas maišelis“, „Taip ir ne“ ir kt.) vaikai atpažino ir  tyrinėjo vaisius, daržoves. Sodo ir daržo gėrybes jie atpažino pasinaudodami įvairiais pojūčiais: lytėjimu, skoniu, uosle, regėjimu. Tyrinėjimų metu darželinukai apibūdino jų skonį, kvapą. Priešmokyklinukai samprotavo ir praktiškai išsiaiškino iš kur atsiranda agurko sėklos, kitų grupių vaikai svėrė, skaičiavo, matavo daržoves ir vaisius. Vaikai išbandė piešimo su vaisiais ir daržovėmis, prieskoniais galimybes.
Manome, kad kuo daugiau sąlyčio vaikai patirs su daržovėmis ir vaisiais, tuo juos labiau valgys
.
Savaitės pabaigoje Dėdė Rudenėlis pakvietė vaikus į dvi pramogas: „Rudenėlis šėlsta“, „Rudenėlio spalvos“. Renginių metu vaikai žaidė, rungtyniavo, dainavo, šoko ir lopšelio-darželio kieme sudėliojo 53 metrų obuoliukų kirmėlaitę. Vėliau šie obuoliukai bus panaudoti obuolių pyrago kepimui, obuolienės virimui, valgymui. Pyragu, obuoliene pasidalinsime su Meškuičių miestelio įstaigų darbuotojais.

   

 

NĖ DIENOS – BE MANKŠTOS
2019-09-20

Sveikatiada – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

     Projektas „Sveikatiada“ 2019-2020 mokslo metus pradeda su nauju logotipu ir kviečia visus dalyvius pasitikti „Sveikatiados iššūkių metus!”
    Pirmasis „Sveikatiados“ iššūkis – „Nei dienos be mankštos!” lopšelyje-darželyje vyko rugsėjo 16 – 20 dienomis. Rytinės mankštos pratimus, mankštą prieš žaidimus, estafetes vaikai atliko su tėveliais, lopšelio-darželio darbuotojais. Mankštos vyko visą savaitę lauke.  Iššūkis „Nei dienos be mankštos!priimtas. Lauksime kitų.
 

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“
2019-09-20

Siekdami skatinti vaikų su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras organizuoja iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Lopšelis-darželis prisijungė prie šios iniciatyvos ir visą savaitę skyrė aktyviai vaikų veiklai lauke. Savaitės tema „Judėjimo galia“.


EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ „Žingsniuokime kartu“
2019-09-20

Meškuičių lopšelis-darželis dalyvavo Europos judumo savaitėje, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai.

   
   

AKCIJA „DARŽELINUKAI – UŽ KREPŠININKŲ PERGALES“
2019-09-08

Darželinukai prisijungė prie akcijos „Darželinukai – už krepšininkų pergales“, kurią inicijavo Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. Pasipuošę veidukus nupieštomis trispalvėmis, pasiėmę įvairias garsines priemones, darželinukai sustojo iškilmingoje rikiuotėje ir žygiavo į lopšelio-darželio kiemelį. Mažieji krepšinio „sirgaliai“ savo palaikymą sportininkams išreiškė audringais šūksniais, garsiniais signalais. Auklėtoja Regina Savickienė vaikus supažindino su krepšinio nauda sveikatai, Lietuvos krepšininkų pergalėmis. Atlikome bendrą mankštą su kamuoliais. Po to buvo organizuojami įvairūs judrieji žaidimai, kamuolių mėtymai į krepšinio lanką, estafetės, priešmokyklinukai žaidė krepšinį.
   

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2019-09-02

Lopšelyje-darželyje vaikučius ir jų tėvelius pasitiko meškiukas Rudnosiukas ir ežiukas Spygliukas. Jie džiaugėsi, kad visi sveiki, geros nuotaikos sugrįžo po vasaros atostogų, ir įteikė darželinukams pieštukus, ant kurių buvo parašyti vaikų vardai.
Su švente visus pasveikino lopšelio-darželio direktorė, Šiaulių r. savivaldybės meras, Meškuičių seniūnijos seniūnė ir kiti svečiai. Jie linkėjo gerų, linksmų, draugiškų naujų mokslo metų.
Auklėtojos vaikučiams dovanojo spektakliuką  „Meškiukas Matas ir jo batas“. Skambant linksmai muzikai vaikučiai iškeliavo į grupes, kur susitiko su savo draugais, grupių auklėtojomis, dalijosi vasaros įspūdžiais. 

 

EDUKACINĖ IŠVYKA
2019-08-30
Lopšelio-darželio darbuotojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Lauko erdvių pritaikymas vaikų pažintinei ir edukacinei veiklai Žemaitijoje“.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lauko erdvių pritaikymas vaikų pažintinei ir edukacinei veiklai Žemaitijoje“

FUTBOLIUKAS
2019-07-09

RESPUBLIKINĖ PARODA „AŠ NE SIAUBAS, AŠ NE BAUBAS, AŠ VABZDYS – VAIKUČIŲ DRAUGAS“
2019-06-10
Matas ir Goda sukūrė darbelius apie boružėles. Mato boružėlės skraido pienių pievoje, o Godos – ropinėja tarp įvairiaspalvių gėlių. Jų sukurti  darbeliai dalyvavo Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotoje respublikinėje parodoje ir pelnė padėkas.
   

DARŽELIO DOVANA PRIEŠMOKYKLINUKAMS – IŠVYKA Į APLAKŲ ŪKĮ
2019-05-31
Priešmokyklinukai apsilankė alpakų ūkyje, įsikūrusiame Dargaičių kaime. Tai lyg mini ZOO, kuriame gyvena alpakos, lamos, kupranugariai, triušiai, asilai, ožiukai. Vaikai turėjo galimybę ne tik apžiūrėti gyvūnus, bet ir juos paglostyti, iš rankų pamaitinti ūkyje įsigytu maistu. Išvykos metu priešmokyklinukai patyrė daug teigiamų emocijų ir nepakartojamų įspūdžių! 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR KETVIRTOKŲ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ PARKĄ
2019-05-22
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai  lankėsi Meškuičių miestelio parke. Čia jie sutiko būsimąją mokytoją D. Šimulionienę, kuri ieškojo savo mokinių, ketvirtokų. Priešmokyklinukai pasisiūlė jai padėti.
Būsimieji pirmokai ir ketvirtokai dalyvavo gamtos pamokoje, kurios metu turėjo surasti beržą ir ąžuolą, 10 medžio šakelių ir jas sudėti pagal ilgį, o vėliau padaryti gyvatėlę. Kokia išvyka be žaidimų? Buvo smagu kartu su ketvirtokais žaisti judrius žaidimus.
Ketvirtokai priešmokyklinukams įteikė savo parašytus laiškus, o „Smalsučiai“ pakvietė juos į lopšelį-darželį. Čia priešmokyklinukai pasveikino savo vyresniuosius draugus ir palinkėjo SĖKMĖS penktoje klasėje. Visi vaišinosi arbata, pyragėliais. Ketvirtokai sakė, kad jiems smagu sugrįžti į darželį, o priešmokyklinukai džiaugėsi, kad mokykloje jau turės draugų ir  noriai eis į pirmą klasę, nes gerai pažįsta būsimąją mokytoją D. Šimulionienę.Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PAVASARINIS LINKĖJIMAS JŪSŲ NAMAMS“
2019-05-22
Godos Jarmoškaitės (7 m.) ir Rugilės Bučinskaitės (6 m.) sukurtos velykinės 
atvirutės pateiktos respublikinei parodai „Pavasarinis  linkėjimas jūsų namams“. Darbai eksponuojami Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Prieš Velykas priešmokyklinukių sukurtos atvirutės padovanotos Panevėžio miesto gyventojams, svečiams, vienišiems senjorams. Konkursui pasiruošti vaikams padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.
 

SPORTO ŠVENTĖ „JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS“
2019-05-16
Tradicinė Šiaulių rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinių sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas“ šių metų gegužės 16 d. vyko Meškuičių miestelio parke.  Šventę organizavo Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
Šių metų šventės tikslas – sutelkti rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinius judėjimo ir saviraiškos plėtotei sporto šventėje paminint vietovardžių metus.
Į šventę atvyko 330 ugdytinių iš 18 ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų: Daugėlių lopšelio-darželio, Kuršėnų lopšelių-darželių „Buratinas“, „Nykštukas“ ir „Eglutė“, Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“, Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“, Ginkūnų ir Meškuičių lopšelių-darželių, Šakynos, Drąsučių, Kuršėnų Stasio Anglickio, Kairių, Ginkūnų S. ir V. Zubovų, Bubių mokyklų, Pavenčių, Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafuncių centrų.
Šventė prasidėjo komandų eisena. Olimpinę vėliavą įspūdingai įnešė Naisių žirgyno sportininkės. Susirinkusius sportuoti kvietė šventės personažai – Varlytė iš Varliakiemio, Musmirė iš Musmiryno ir Meškutis iš Meškuičių (juos įkūnijo Meškuičių lopšelio-darželio pedagogės I. Vrubliauskienė, E. Dargužienė, E. Daugėlienė).
Mažųjų sportininkų pasveikinti atvyko Šiaulių rajono mero pavaduotojas Č. Greičius, mero patarėja R. Žadeikytė. Po dalyvių mankštos – šokio, prasidėjo sportinės rungtys „Kelionė po kaimus ir miestelius“.
Meškuičių lopšeliui-darželiui šventę organizuoti padėjo visa bendruomenė. Sportinėms rungtims teisėjavo lopšelio-darželio ugdytinių tėveliai, Meškuičių seniūnijos seniūnė J. Baškienė, bendruomenės pirmininkė R. Domarkienė, mokytoja K. Dagienė, Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneriai, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Mažųjų saugumu rūpintis padėjo Meškuičių gimnazijos vyresniųjų klasių savanoriai, renginį fotografavo gimnazijos direktorius A. Kontrimas. Sulaukta pagalbos iš Meškuičių gaisrininkų komandos, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo darbuotojų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnų.
Mažieji sportininkai apdovanoti Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis, o vėliava perduota 2020 metų „Judėjimo džiaugsmo“ organizatoriams – Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklai.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

KONKURSAS „AŠ GALIU, AŠ MOKU“
2019-05-14
Gegužės 14 d. Kuršėnų meno mokykloje vyko Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių konkursas „Aš galiu, aš moku“. Jame mūsų lopšeliui-darželiui atstovavo „Smalsučių“ grupės ugdytiniai –  Rugilė Bučinskaitė ir Rapolas Žilinskas. Priešmokyklinukai padainavo dainą apie mamytę. Konkursui juos paruošė meninio ugdymo mokytoja Audronė Šetikienė.

RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ ATVIRUKŲ PARODA „GRAŽIAUSIOS GĖLĖS – MAMAI“
2019-05-14
Edgaras Klimas (7 m.) ir Urtė Bakutytė (6 m.) sukūrė atvirukus, skirtus motinos dienai paminėti. Vaikų darbeliai išsiųsti į Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių, kuris organizavo respublikinę atvirukų parodą „Gražiausios gėlės – mamai“. Edgarui ir Urtei pasiruošti parodai padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „MYLIMAI MAMYTEI“
2019-05-14
Majus Donskis (6 m.) ir Eglė Barvainytė (5 m.) sukūrė atvirukus mamytėms. Priešmokyklinukų darbeliai išsiųsti į Panevėžio miesto lopšelį-darželį „Vyturėlis“. Majui ir Eglei pasiruošti parodai padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.

RESPUBLIKINIS PIEŠINIŲ KONKURSAS „IŠ KNYGELĖS Į ŠIRDELĘ 2019“
2019-05-07
Vaikų metų knygos rinkimai jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu, kuris skatina vaikus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra.  Jau šeštus metus  Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogai kviečiami skaityti vaikams lietuvių autorių knygas, dalyvauti vaikų metų knygos rinkimuose ir piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę“.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė I. Vrubliauskienė su vaikais skaitė ir aptarė Neringos Vaitkutės knygą „Klampynių kronikos“. Evija savo įspūdžius perteikė piešinyje: daubos, kurioje daug žibučių, vaizdas, o tarp jų rangosi gyvatės. Piešinys išsiųstas į Vilniaus lopšelį-darželį „Jovarėlis“, kur vyko respublikinis vaikų piešinių konkursas „IŠ KNYGELĖS Į ŠIRDELĘ 2019“.
Konkurso komisija Evijos piešinį atrinko tarp geriausiųjų. Piešinys eksponuojamas parodoje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje.
Mergaitė su mama ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge I. Vrubliauskiene dalyvavo baigiamojoje piešinių konkurso šventėje ir buvo apdovanota padėka bei atminimo dovanėle. 

  

ŠIAULIŲ REGIONO VAIKŲ IR JAUNIMO DAINAVIMO KONKURSAS „TAU, MAMA“
2019-05-02
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija organizavo Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursą „Tau, mama“, kuriame dalyvavo Rugilė Bučinskaitė ir Rapolas Žilinskas. Konkursui mažuosius dainorėlius paruošė meninio ugdymo mokytoja Audronė Šetikienė.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupėje Rugilė ir Rapolas užėmė 3 vietą.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „SVEIKI SUGRĮŽĘ, PAUKŠTELIAI“
2019-04-29
Priešmokyklinukė Gerda Vasiliauskaitė sukūrė darbelį „Gandras gaudo varles“. Mergaitė domisi paukšteliais ir gali apie juos papasakoti. Gerdos darbelis pristatytas į Alytaus lopšelį-darželį „Pušynėlis“, kur vyksta respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Sveiki sugrįžę, paukšteliai“. 

VELYKOS – ATVELYKIS – IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ ŠV. STANISLOVO BAŽNYČIĄ
2019-04-18

Atbudus pavasariui ir sugrįžus paukščiams, švenčiama gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Balandžio 15-19 dienomis visos grupės ruošėsi Velykų šventei: klausėsi pasakojimo apie Velykas, liaudies tradicijas, kirpo ir margino kiaušinius, dainavo daineles apie Velykas, žaidė žaidimus.
Šiltą ketvirtadienio rytą visi rinkosi į lopšelio-darželio etnografinį kiemelį, papuoštą vaikų padarytais margučiais, gėlytėmis. Deklamuodama eilėraštį apie Velykas, atskubėjo ir Velykų bobutė, nešina didžiule pintine, kuri buvo pilna Velykinių dovanėlių vaikams. Netrukus atbėgo ir kiškutis. Čia visi kartu dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus, pakol kiškutis pakvietė parungtyniauti aikštelėje, kur buvo iš anksto paruošti kiemeliai įvairiems žaidimams, estafetėms.
Velykė darželinukus nudžiugino dovanėlėmis. Ši šventė suteikė visiems ypatingo džiaugsmo, kad esame visi kartu, kad švenčiame, kad esame sveiki ir laimingi.

Darželinukai su mokytojais lankėsi Meškuičių šv. Stanislovo bažnyčioje: bendravo su kunigu, koncertavo, organizavo Atvelykio žaidimus.


Auklėtoja Ona Rukevičienė

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „KĄ DARŽELY AŠ VEIKIU, PASAKYTI JUMS GALIU“
2019-04-11

Balandžio 11 d. Šiaulių r. Kužių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų pažintinė konferencija „Ką daržely aš veikiu, pasakyti jums galiu“. Konferencijos tikslai: skatinti vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, pagarbą sau pačiam, teigiamą savęs vertinimą bei pagarbą kitiems; domėtis kalbos galimybėmis, pasitikėti savo galiomis, įgyti daugiau kalbinių gebėjimų, žinių. Konferencijoje pranešimus skaitė vaikai iš Radviliškio, Šeduvos, Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai Kristupas Gumuliauskas ir Edgaras Klimas pristatė pranešimą „Ką daržely aš veikiu….“.  Vaikai pasisėmė naujos patirties, lavino viešojo kalbėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kalbėjimą klausytojų grupei.

   
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUSVAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS-PARODA „TABALAI TABALAI – ATROPOJA VABALAI“
2019-04-04
,,Nykštukų“ grupės ugdytinė Žemyna Plakytė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse-parodoje „Tabalai tabalai – atropoja vabalai“, kurį organizavo Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis. Piešti vabalus Žemyną paskatino auklėtoja Sniegutė Mickuvienė. Mergaitė nupiešė bitutes, piešinį pavadino „Darbščiosios bitutės“.

FUTBOLIUKO GIMTADIENIS
2019-04-02
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis balandžio antrosios popietę šurmuliavo – spalvingais sportiniais marškinėliais pasipuošę visų grupių ugdytiniai, besirenkantys svečiai ir daugybė spalvotų balionų sporto salėje išdavė, kad tuoj prasidės didysis ,,Futboliuko gimtadienis“.
Kadangi jau antrus metus lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos (LFF) kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) organizuojamame projekte ,Futboliukas”, ugdytiniai nuo pat rugsėjo leidosi į smagią futbolo kelionę. Kiekvieną mėnesį mažieji ,,Futboliuko” dalyviai šį žaidimą galėjo pažinti ne tik aikštelėje, bet ir kurdami, atlikdami įvairias lavinamąsias užduotis. Varžybos 3×3 vyko salėje ir lauke, netradicinėse erdvėse. Mažieji futbolininkai per metus rengė įvairiausias varžybas – su Meškuičių gimnazijos pirmokais, ketvirtokais ir netgi dvyliktokais, su senjorų klubo ,,Pasagėlė” narėmis, pasakų personažais persirengusiais lopšelio-darželio darbuotojais. Varžyboms teisėjavo ne tik mokytojai, buvę ugdytiniai, tėveliai, bet ir Meškuičių parapijos klebonas V. Ripinskis. Renginiai ir varžybos suteikė lopšelio-darželio bendruomenei daug gerų emocijų.
Visą projekto veiklą vainikavusiai džiaugsmingai šventei ,,Futboliuko gimtadienis“ vaikai ruošėsi iš anksto – piešė atvirukus ir plakatus, mokėsi šokio. O koks gimtadienis be žaidimų! Kartu su Kiškiu Hansu atlikę mankštą ir pašokę futbolininkų šokį, linksmosiose žaidynėse nenuobodžiavo niekas – lopšelio grupės vaikai varžėsi virvės traukimo varžybose su svečiais ir, žinoma, laimėjo, o vyresnieji entuziastingai dalyvavo ir palaikė savo grupių draugus futbolo 3×3 varžybose. Svečių – Lietuvos masinio futbolo asociacijos atstovo Martyno Karpavičiaus, Meškuičių bendruomenės pirmininkės Danutės Navickienės linkėjimai ir dovanėlės, Kiškio Hanso sveikuoliškas tortas ,,Stadionas”, tėvelių palaikymas suteikė dar daugiau džiaugsmo.
Pagrindinis ,,Futboliuko” renginių rėmėjas lopšelyje-darželyje – ,,UAB Šiaulių būstas“.

Direktorė Sigita Užkuraitienė

IKIMOKYKLINUKŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE „MEDUTIS“ – SPALVINGI PASIRODYMAI IR PUIKI NUOTAIKA
2019-04-01
Kovo 29 dieną vykusioje rajoninėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų šokių šventėje „Medutis“ spalvingais, nuotaikingais ir originaliais šokiais džiugino 130 šokėjų iš Šiaulių rajono lopšelių-darželių. Ši kasmet Meškuičių lopšelio-darželio organizuojama šventė jau ketvirtoji.
Žiūrovai gėrėjosi mažųjų šokėjų vienas už kitą įspūdingesniais pasirodymais, palydėjo juos šypsenomis ir gausiais plojimais. Komisijai, Šiaulių rajono administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjai J. Šertvytienei, Meškuičių seniūnei J. Baškienei, Šiaulių r. kultūros centro Meškuičių filialo renginių organizatorei L. Morkūnienei ir Meškuičių lopšelio-darželio tarybos pirmininkei L. Karalienei, teko sudėtinga užduotis – vertinti scenografiją, muzikalumą, pasirodymo visumą ir skirti šokių kolektyvams nominacijas.
Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio šokių studijai „Kidi Bam“ (vadovė A. Saliamonavičė), atlikusiai šokį „Baltoji varnelė“, skirta nominacija už originaliausią pasirodymą. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ šokėjų (vadovė G. Ramanauskaitė) atliktas šokis „Mes mergaitės – lietuvaitės“ pripažintas energingiausiu. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ šokių grupei „Burbuliukai“ (vadovė I. Levitaitė), dovanojusiems šokį „Aš labai myliu savo mamą“, atiteko žiūrovų simpatijos. Iš Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ atvykusi šokių grupė „Pelėdžiukai“ (vadovės V. Šulnienė ir G. Tautkienė) už šokį „Linksmieji virėjai“ pelnė stilingiausiųjų nominaciją. Lopšelio-darželio „Buratinas“ šokių studijos „Šypsenėlės“ vaikai (vadovė I. Levitaitė), atlikusiems šokį „Trys miegeliai“, paskirta nominacija už artistiškumą, Kužių „Vyturėlio“ šokių kolektyvas „Vyturiukas“ (vadovė I. Dunauskienė) išsivežė muzikaliausiųjų nominaciją už „Išdykusių peliukų“ šokį. Ginkūnų lopšelio-darželio „Lašeliai“ kolektyvas (vadovė D. Riškienė) atliko šokį „Lyja lyja lietus“, jiems atiteko nominacija už žaismingumą. Meškuičių lopšelio-darželio šokėjai (vadovė S. Valčikienė) ir jų šokis „Du meškiukai“ pelnė nominaciją už linksmiausią pasirodymą.
Renginio vedėjos – vaikų mėgiamas personažas Kakė Makė ir bitutės neleido nuobodžiauti – ragino šokėjus komentuoti pasirodymus, o vėliau visus pakvietė į diskoteką.
Lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė padėkojo mažiesiems šokėjams ir jų vadovams už dalyvavimą šventėje „Medutis“ ir įteikė padėkos raštus, o komisija – nominacijas ir saldžias dovanėles.
Smagu, kad renginio metu mažuosius palaikė Meškuičių gimnazijos pradinukai ir mokytojai, o prizus įsteigė meškuitietė D. Ulinskienė, parduotuvės –  UAB „Žirnis“ ir UAB „Lupra“.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ
GAMTOSAUGINIS PROJEKTAS
MŪSŲ MAŽIEJI SPARNUOTIEJI DRAUGAI“
2019-04-01
Priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinė Gerda Vasiliauskaitė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė) dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių gamtosauginiame projekte „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“. Gerda sukūrė darbelį „Gandras gaudo varles“.

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2019“ II ETAPAS
2019-03-22
Lietuvos mažųjų žaidynių pagrindas – skirtingų estafečių varžybos, kurios yra organizuojamos trimis etapais. Pirmuose dviejuose etapuose darželių komandos varžosi dėl patekimo į finalinį festivalį, kuriame visi tampa nugalėtojais, siekiant, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą sportuodami.
Kovo 22 d. šešių ikimokyklinukų komanda dalyvavo „Lietuvos mažųjų žaidynių 2019
“ II etapo varžybose, kurios vyko Kuršėnų sporto mokykloje. Darželinukai apdovanoti diplomais, marškinėliais, knyga ir sveikuoliškais prizais.


ŠIAULIŲ RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO SUSIRINKIMAS
2019-03-22
Kovo 22 d. Meškuičių lopšelyje-darželyje susirinko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Jie stebėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogės I. Vrubliauskienės atvirą veiklą „Vandens diena“, aptarė ją, dalinosi idėjomis, gerąja darbo patirtimi.


RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBINĖS – PAŽINTINĖS VEIKLOS LAUKE PROJEKTAS – KONKURSAS „SNIEGO FANTAZIJOS“
2019-03-21
,,Nykštukų“ grupės vaikai ir auklėtoja S. Mickuvienė dalyvavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės-pažintinės veiklos lauke projekte-konkurse „Sniego fantazijos“. Darželinukai lipdė sniego senius besmegenius, kasė labirintus, piešė aštuonkojus, rašė žodžius. 

Sveikatiados iššūkis – 400 g. daržovių ir vaisių kasdien!“
2019-03-15
„Smalsučių“, „Kačiukų“, „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai ir auklėtojos priėmė „Sveikatiados“ iššūkį – 400 g. daržovių ir vaisių kasdien! Visi diskutavo apie vaisių ir daržovių naudą ir svarbą mūsų sveikatai. Vaisius ir daržoves plovė, svėrė, pjaustė… Gamino vaisių ir daržovių salotas, mišraines, kūrė vaisių mozaikas. Gardu ir sveika!


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilon a Vrubliauskienė

TRIKREPŠIO FESTIVALIS
2019-03-07
Kovo 7  dieną per Lietuvą praūžė ikimokyklinukų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Festivalio  koodinatorė RIUKKPA. Lopšelio- darželio bendruomenės nariai buvo skatinami ne tik išbandyti jėgas trikrepšio aikštelėje, bet ir grupėse atlikti įvairias  užduotėles. Šypsenos vaikų ir suaugusiųjų veiduose – pačių geriausių emocijų garantas.


Auklėtoja Regina Savickienė

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ISTORIJOS PAMOKA MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOJE
2019-03-06
Artėja Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai lankėsi Meškuičių gimnazijoje ir dalyvavo istorijos pamokoje. Į pamoką vaikus pakvietė istorijos mokytoja R. Serpauskienė. Vaikai atsakė į jos pateiktus klausimus ir įtvirtino, pagilino žinias apie Lietuvą, LR simbolius: vėliavą, himną, herbą. Mokytoja papasakojo apie Gediminaičių stulpus, kuriuos visi drauge papuošė trijų spalvų širdelėmis. Muziejuje mokytoja rodė įrankius, su kuo ir kaip seniau žmonės siūdavo batus, lėles, kurios siūtos iš medžiagos skiautelių, skrynias, kurios labai labai senos.

Po išvykos vaikai sakė, kad jiems patiko dalyvauti pamokoje apie Lietuvą, žiūrinėti senovinius daiktus muziejuje, sėdėti už didelių mokyklinių stalų.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

ŠVENTĖ „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO“
2019-03-05

Kovo 5 d. (antradienį) lopšelyje-darželyje įvyko žiemos varytuvės. Salėje susirinkusius vaikučius-persirengėlius pasveikinti atėjo Užgavėnių personažai „Lašininis“ ir „Kanapinis“. Po virvės traukimo rungties „Lašininis“ taikiai užleido vietą „Kanapiniui“ ir prižadėjo žiemą išsivesti.
Kokia šventė be svečių? Labai džiaugiamės, kad Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo ansamblio „Voverkėlis“ dainininkės ir jų vadovė K. Lučinskaitė sutiko pagyvinti šventę savo buvimu ir muzikiniais kūrinėliais.
Po smagių žaidimų bei ratelių aktų salėje ir grupėse, linksmybės tęsėsi lauke. Simbolizuojant bandymą atsikratyti viso, kas per žiemą buvo bloga, vejant blogą žiemos dvasią ant laužo buvo sudeginta Morė, o pilvukai prisikimšo skaniausiais pasaulyje mieliniais Užgavėnių blynais.
Didžiulis darbas padarytas – žiema išvaryta pagal visas lietuviškąsias tradicijas, dabar jau lauksime šiltojo pavasario ir skaisčios linksmos saulutės.
   
   
Auklėtoja Tatjana Andrijauskienė 

EKSPERIMENTAI „SMALSUČIŲ“ GRUPĖJE
2019-03-04

Tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas padeda lengviau užmegzti emocinius ryšius su vaikais, praturtina ugdomąją veiklą. ,,Smalsučių“ grupės ugdomosiose veiklose aktyviai dalyvauja Dovydo Janevičiaus mama Alina. Šiandien ji pasiūlė vaikams idėją – padaryti eksperimentą. Iš surinktų beržo šakelių visi sukūrė dekoraciją. Užduotis Smalsučiams – kiekvieną dieną palaistyti beržo šakeles ir stebėti kas atsitiks. 
Veiklos metu Dovydo mama skatino priešmokyklinukus kaupti patirtį stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant, o vėliau argumentuotai ir remiantis faktais pristatyti sukauptą informaciją, eksperimento rezultatus.
Dovydo mama priešmokyklinukams padovanojo knygą ,,Tu gali piešti“ ir Dovydo senelio padarytą inkilą. Knyga jau susidomėjo mažieji dailininkai, o inkilą įkelsime į medį augantį lopšelio-darželio kieme. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

Regioninis ikimokyklinių įstaigų festivalis „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“
2019-02-28
Vasario 28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių miesto ir regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalis „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“. Renginį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Vainiką iš dainelių Lietuvai pynė net 142 vaikai iš 18 ugdymo įstaigų. 
Festivalyje dalyvavo lopšelio-darželio etnografinis ansamblis ,,Pliauškutis“ (vadovė Rasa Zelbienė).
Po festivalio mažieji dainininkai pramogavo Šiaulių miesto parke.
    
  
UGDOMOJI VEIKLA „MANO AUGINTINIS“
2019 02 27
,,Nykštukų“ grupės vaikų veikloje apie augintinius dalyvavo Gustės Krakytės mama, kuri iš namų atsinešė papūgėles ir papasakojo darželinukams apie jas: kur gyvena, kuo minta, kokie įpročiai ir pomėgiai, kaip šeimos nariai jas prižiūri ir rūpinasi.
Vaikai paukštelius stebėjo ir pasakojo, kaip jie atrodo, kaip elgiasi, klausėsi jų balsų ir bandė pamėgdžioti.
Savo patirtį, emocijas darželinukai išreiškė per meninę veiklą. Jie papūgėles piešė, lipdė,  lankstė, klijavo iš popieriaus skiaučių. Kiekvienas darbelis savitas, spalvingas, kūrybiškas.
Ši patirtis vaikams buvo naudinga – jie atidžiai klausėsi ir klausinėjo Gustės mamos, reiškė teigiamas emocijas, bendravo vieni su kitais, praplėtė pažintinius gebėjimus.
    
Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS – 2019“
2019-02-26
Vasario 26 d. lopšelyje – darželyje vyko respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės – 2019“ I etapas. Šio projekto organizatoriai –  Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija. Vaikai dalyvavo specialiose, draugyste ir kilniu elgesiu paremtose estafetėse, kurių metu susipažino su sportine veikla ir olimpinėmis vertybėmis, mokėsi bendradarbiauti, ugdėsi  pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną.
   
 
Auklėtoja Regina Savickienė

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJĄ
2019-01-30
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai lankėsi Meškuičių gimnazijoje: bendravo ir bendradarbiavo su pradinių klasių mokytoja D. Šimulioniene ir ketvirtokais. 
Priešmokyklinukai  tapo „mokiniais“. Jie sėdėjo už mokyklinio suolo, atliko mokytojos pateiktą užduotėlę su raidelėmis, atsakė į jos klausimus, sportavo ir šoko aktų salėje. Darželinukai kartu su vyresniaisiais draugais pasidarė paukštelius ir jais apsikeitė. Smalsučiai savo paukštelius padovanojo ketvirtokams, ketvirtokai – Smalsučiams.  Priešmokyklinukai susipažino su mokyklos aplinka: sporto sale, biblioteka ir skaitykla, valgykla.
Vaikų mintys po išvykos į gimnaziją: „Mokykloje labai patiko. Susiradome draugų. Žaidėme su ketvirtokais. Susipažinome su mokytoja. Įdomu. Labai didelė sporto salė. Bibliotekoje daug knygų.“
Bendradarbiaujant su gimnazija siekiame sudaryti prielaidas sėkmingam vaikų ugdymuisi mokykloje bei palengvinti jų adaptaciją. Džiaugiamės, kad vaikai domisi mokykla ir nori ją lankyti.Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

PILIETINĖ INICIATYVA ,,ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“
2019-01-11

AŠ IR TU –  PASKAITYKIME KARTU
2019-01-18

Sausio 14 – 18 d. ,,Nykštukų“ grupėje organizuota ugdomoji veikla tema ,,Aš ir tu – paskaitykime kartu“. Savaitės pradžioje vaikai domėjosi kaip gimsta knygos, vėliau patys jas kūrė. Darželinukams knygas skaitė:  lopšelio – darželio direktorė S. Užkuraitienė ir logopedė R. Perminienė, Meškuičių parapijos klebonas V. Ripinskis, Meškuičių gimnazijos bibliotekininkė K. Dagienė ir skaityklos darbuotoja, Ulos mamytė S. Valčikienė, Gretos mamytė G. Dargužienė, Meškuičių miestelio bibliotekininkė V. Briedienė, Meškuičių seniūnijos socialinė darbuotoja L. Maižiuvienė bei kiškis (auklėtojos  padėjėja E. Daugėlienė). Vaikai susidomėję ir susikaupę klausėsi svečių skaitomų knygelių, noriai atliko jų paruoštas užduotėles. Daug teigiamų emocijų patyrė klausydami skaitomos knygelės apie Kakę Makę bei žaisdami  tamsoje.  Vaikai nustebo lauke sutikę kiškį, kuris jiems paskaitė savo knygą. 
Knygų skaitymas yra vienas prasmingiausių  būdų, padedančių vaikams išmokti ir atrasti naujų dalykų, susipažinti su įvairiais žmonėmis, skatinančių tobulėti ir mąstyti. Norint, kad vaikai pamėgtų knygas, labai svarbu draugystę su jomis pradėti nuo pat ankstyvos vaikystės. 
   
   
Auklėtoja Regina Savickienė

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO VAKARAS
2018-12-13
Pasiruošimas prasidėjo iš ryto: auklėtojos vaikams pranešė, kad lopšelio-darželio kieme  rasta Nykštuko kepurė ir darželinukams skirta užduotis – parašyti laiškus Kalėdų Seneliui. Visi vaikai rašė, piešė laiškus Kalėdų Seneliui, o vakare, susirinkę prie eglutės, juos sumetė į Nykštuko pašto dėžutę. Vaikų laiškai iškeliavo pas Kalėdų Senelį.
Netrukus pasirodė du Nykštukai. Jie ieškojo vienos pamestos kepurės ir apsidžiaugė ją suradę pas darželinukus.
Susipažinę ir pašokę Nykštukai, vaikai ir tėveliai ištarė burtažodį ir įžiebė šventinę eglutę. Visi džiaugėsi ir šoko aplink švytinčią žaliaskarę. 
 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

ADVENTO VAKARAS
2018-12-12

Nuplėšė vėjas paskutinį lapą
Žemę sustingdė gruodas.
Adventas. Tai laukimo, paslaptingumo metas!
Tai vilties metas!
Metas susikaupti, pasiruošti, pamąstyti…

„Kačiukų“ ir „Smalsučių“ grupių vaikų Advento vakaras prasidėjo direktorei uždegus adventinio vainiko žvakutes, skleidžiančias ne tik šilumą, jaukumą, bet ir simbolizuojančias laukimą, ramybę, susikaupimą.
Visiems susirinkusiems darželinukai  suvaidino pasaką „Dvi karalystės“. Kiekvieno širdelėje yra šviesos karalystė. Šviesos šalies Valdovė myli savo šalies gyventojus – gerus jausmus: Džiaugsmą, Pagarbą, Meilę ir daug visokių gerų jausmų. Tačiau šviesos karalystės vartai yra užverti. O Tamsos karalystės vartai – visada atviri. Čia gyvena: Baimė, Pyktis, Pavydas, Melas… Per Adventą reikia atleisti. Šviesos šalies Valdovė atvėrė karalystės vartus ir pasiūlė pereiti gerumo sniego takeliu, kad baltas sniegas tirpdamas nuplautų visus juodumo pėdsakus.
Vaikai ir jų tėveliai, seneliai ant baltų snaigių parašė linkėjimą, gražų žodį kitiems ir papuošė „Gerumo medį“.
Susikibę visi už rankų eikime į gražiausią metų šventę – Kalėdas.
   
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

PPRIEŠMOKYKLINUKAI GAMINA SNAIGES
2018-12-07
  ,,Smalsčių“ grupės vaikai labai laukia žiemos švenčių – Kalėdų. Laukdami puošia savo grupę. Evijos mama Ligita Karalienė padovanojo ,,Smalsučiams“ savo pačios sukurtą puokštę ir pasiūlė papuošti grupėje kabančias šakas. Ji mokė priešmokyklinukus daryti snaiges. Mama Ligita paaiškino, kad snaigės pagrindą reikia gerai ištepti klijais. Vaikai jį tepė bendradarbiaudami vienas su kitu – po du, po tris. Vėliau buvo smagiausias etapas – išteptą snaigę paskandinti į pilną maišą „sniego“. Buvo daug džiugių emocijų. Darbas vyko sparčiai, nuoširdžiai ir drąsiai bendraujant, bendradarbiaujant su Evijos mama.  Snaigių priešmokyklinukai pagamino daug. Grupė papuošta. Laukiame Kalėdų.


 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

PRIEŠMOKYKLINUKAI MOKĖSI KURTI ATVIRUKUS
2018-12-05
Šiandien ,,Smalsučių“ grupėje lankėsi Dovydo mamytė Alina Janevičienė. Ji padovanojo priešmokyklinukams Advento vainiką, uždegė pirmąją žvakutę ir pakvietė visus kartu pabūti, pasidaryti šventinius, žiemiškus atvirukus. Vaikai, pamokyti mamytės Alinos, patys kūrė įvairiausius atvirukus. Smagiai dirbant laikas praėjo nepastebimai. Susitikimas buvo įdomus ir prasmingas. Vaikai džiaugėsi pačių sukurtais atvirukais, kuriais pradžiugins savo mamytes, tėvelius… 
Labai svarbu Kalėdų šventės laukti prasmingai. Advento laikotarpiu tamsias, niūrias dienas norisi pripildyti dėmesiu kitiems, dalytis prasmingu laukimu, pabūti drauge su artimaisiais. Kad vaikai pajustų ir suprastų advento prasmę, pasakojame apie keturias laukimo savaites, bendraujame, mokomės draugauti, atleisti, padėti vieni kitiems.
     
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

PROJEKTAS ,,VANDUO – GERAS DRAUGAS“
2018-12-03
Lopšelyje-darželyje  visus 2018 m. vykdomas Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto finansuojamas projektas „Vanduo – geras draugas“. Viena pagrindinių projekto veiklų – mokymasis plaukti. 
Plaukimo pamokas, kurias veda profesionalus plaukimo treneris, priešmokyklinukai lanko  Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ baseine.
Vaikų mintys po plaukimo pamokų: buvo labai smagu plaukioti, vaikščioti plaukimo takeliu, nardyti, pūsti burbulus „burbuliuoti“, atlikti trenerio rodytus pratimus.

RESPUBLIKINIS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ POZITYVIOS PSICHOSOCIALINĖS APLINKOS PROJEKTAS „PASIDALINKIME DRAUGYSTE“
2018-11-29

,,Kačiukų“ ir ,,Smalsučių“ grupių vaikai dalyvavo respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte ,,Pasidalinkime draugyste“, kurį inicijavo Kauno lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“. Lapkričio 29 d. organizuotoje veikloje ,,Draugystės ratelis“ vaikai su auklėtojomis skaitė ir aptarė knygelę ,,Kodėl mes mylime draugus“, žiūrėjo skaidres apie draugystę, žaidė, šoko ir dainavo, draugus pradžiugino savo pagamintomis dovanėlėmis ,,Draugystės apyranke“ ir ,,Draugystės saulute“.

DARŽELYJE – SFERINIS KINAS
2018-11-23
Lapkričio 23-oji prasidėjo neįprastai. Iš pačio ryto vaikai su auklėtojomis skubėjo į aktų salę. Čia jie  dalyvavo pramoginėje – pažintinėje programoje „Sferinis kinas“.  ,,Sferinis kinas“ – tai nepaprasti pojūčiai, unikalūs ir dar neregėti vaizdai 360º kampu! Daugeliui vaikų buvo siurprizas tokiomis sąlygomis žiūrėti filmą. Visi lindo į didelę palapinę ir žiūrėjo filmukus apie gyvūnus. Darželinukai ne tik sužinojo įdomių dalykų, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų. 

IŠ DARŽELINUKŲ IRGI GALIMA PASIMOKYTI! 
2018-11-23
Nuo 2018-11-19 iki 2018-11-23 lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo projektinėje savaitėje, skirtoje suaugusiųjų mokymuisi „Nors aš mažas, bet gudrus, galiu mokyti visus“. Šį projektą inicijavo Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
Per savaitę 4 grupių vaikai mokė savo tėvelius pasigaminti eglutes iš įvairių medžiagų – popieriaus, servetėlių, saldainių popieriukų ir t.t. Visi sukūrė bendrą kūrybinį darbą ,,Mūsų eglutės – spindinčios gražutės“.
     

,,Nykštukų“ grupės vaikai mokė gimnazijos IVG klasės mokinius žaisti su šviesos stalu. Vėliau surengė jiems egzaminą, kurį abiturientai sėkmingai išlaikė ant šviesos stalo iš smėlio ir grūdų sukurdami įvairių gyvūnų paveikslus. Lopšelio-darželio mažųjų futbolistų komanda mokė dvyliktokus atlikti įvairius pratimus ir žaisti futboliuką. Surengtos draugiškos futboliuko varžybos 3 prieš 3.
  

,,Smalsučių“ grupės vaikai mokė suaugusiuosius (mamas ir senjorų klubo ,,Pasagėlė“ nares), kaip atlikti akių mankštos pratimus. Vėliau mokė viešnias atlikti apšilimą  ir  žaisti futboliuką. ,,Smalsučių“ grupės vaikai taip pat vaišino vaistažolių arbata, paaiškino, kuo ji yra naudinga organizmui, įteikė savo sukurtus lankstinukus apie vaistažoles ir arbatą.  ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai mokė dainų, šokių ir ratelių.
   

Visos projekto veiklos suteikė teigiamų emocijų, ugdė bendradarbiavimo, kūrybiškumo, tolerancijos  įgūdžius. Lopšelio-darželio bendruomenė vykdydama veiklas bendradarbiavo su socialiniais partneriais. 

TOLERANCIJOS DIENA
2018-11-16
Tarptautinė komisija inicijavo lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Prie iniciatyvos prisijungė ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai. Šių metų TOLERANCIJOS dienos simbolis – RAKTAS. Raktas – puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį – kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų.
Kartais reikia turėti simbolinį raktą, kuriuo galime atrakinti žmogaus vidinį pasaulį ir padėti atsiskleisti pakantumui, draugiškumui, pagarbai.
Veiklos metu vaikai kartu analizavo kasdienines situacijas iš grupės gyvenimo, išsiaiškino žodžio TOLERANCIJA reikšmę.
Grupėje lankėsi Meškuičių gimnazijos I gimnazinės klasės mokiniai.
    
   

PROJEKTAS „RINK, RŪŠIUOK – GAMTĄ TAUSOK“
218-10-31
Lopšelis-darželis vykdo laimėtą aplinkosauginį projektą  „Rink, rūšiuok – gamtą tausok!“.  Vaikai dalyvavo įvairiose veiklose: išvykoje į Meškuičių miestelį, kur apžiūrėjo, ar miestelio aplinka neužteršta šiukšlėmis,   rytmetyje ,,Gyvenkime švariau“ diskutavo, kaip galima sutvarkyti užterštas vietas (surinkti šiukšles, nugrėbti lapus, nušluoti takelius ir kt.),  vaikus grupėse aplankė spalvoti konteineriukai,  darželinukai praktiškai atliko atliekų rūšiavimo užduotis.
Priešmokyklinukai vyko į edukacines programas botanikos sode, gamtos muziejuje. Jie apžiūrėjo sėklų pavyzdžius, išgirdo apie jų plitimą aplinkoje, tyrinėjo sėklas stereomikroskopu, sėjo jas. Gamtos muziejuje vaikai apžiūrėjo gyvosios gamtos eksponatus: vabzdžius, paukščius, jūros žvaigždes ir ežius, žuvis, varliagyvius, roplius, vėžiagyvius, voragyvius, įvairius žinduolius. Vaikai pamatė vabzdžių bei paukščių gyvenamuosius būstus— lizdus ir inkilus. Edukacijų metu priešmokyklinukai praplėtė žinias apie mus supančią gyvūniją ir jos įvairovę.
Kiekvienai grupei įteiktos naujos, patogios atliekų rūšiavimo dėžės Eco Bin.

DARŽELINUKŲ RUDENS GĖRYBIŲ TURGUS
2018-10-18
Ei, klausykitės visi!
Kai išgirsit smagią dainą,
Tuoj visi į turgų einat!
Ir ratuotus, ir pėsčius
Kviečiam apsipirkti pas mus.

Taip spalio 18 d. lopšelio-darželio ugdytiniai kvietė į rudeninį turgų, kuris šurmuliavo etnografiniame kiemelyje. Jame lopšelio grupės ,,Kačiukai“ ugdytiniai  siūlė įsigyti kvapniausių vaistažolių, sudėtų į savos gamybos dekoruotus maišelius, ,,Pelėdžiukai“ ragino pirkti pačių virtą gardžią obuolienę, akį traukė gausiais skanėstais – įvairiausiais  kepiniais, obuolių pyragu nukrautas ,,Smalsučių“ prekystalis, o ,,Nykštukų“ grupės vaikučiai kvietė paskanauti gardžiai kvepiančio rudeninio troškinio.
Prekyba sekėsi puikiai.  Prekeiviai patenkinti uždarbiu, o pirkėjai – kokybiškomis prekėmis.
    

   

ŠILTNAMIO ATIDARYMO ŠVENTĖ
2018-09-26
Lopšelis-darželis 2018 m. pavasarį dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) inicijuotame projekte – konkurse „Auginu Lietuvai!“, kurio tikslas – skatinti vaikus domėtis žemės ūkiu. Lopšelio-darželio nuotrauka, kurioje vaikai prižiūri „Ožio“ daržą, sulaukė daugiausiai simpatijų (patiktų) ŽŪR Facebook paskyroje iš visų rajono dalyvavusių įstaigų, tad jau vasaros pradžioje lopšelio- darželio „Ožio“ darže buvo pastatytas laimėtas šiltnamis.
Darželinukai su auklėtojomis sodino, laistė, prižiūrėjo, o vėliau ir ragavo savo užaugintus agurkus, pomidorus, paprikas.
Rugsėjo 26 d. lopšelyje-darželyje vyko šiltnamio atidarymo šventė, kurioje dalyvavo LR ŽŪR, Agrokoncerno, Meškuičių seniūnijos atstovai, Meškuičių parapijos kunigas. Iškilmingai buvo perkirptas kaspinas, pasidžiaugta gausiu derliumi.
Po atidarymo ceremonijos,  svečiai ir vaikai vaišinosi iš šiltnamyje užaugintų daržovių pagamintu troškiniu.


  

Agnė Alejūnė

FUTBOLIUKAS 
2018-09-25

Rugsėjo 23-30 d. visoje Europoje švenčiama masinio futbolo savaitė (Grassroots week), skirta propaguoti futbolą. Lietuvos futbolo federacija (LFF) daug dėmesio skiria ikimokyklinukų masiniam futbolui –vaikams pritaikytam inventoriui,  pedagogų mokymams.
Meškuičių lopšelio-darželio bendruomenė atsiliepė į  respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) iniciatyvą žaisti futbolą. Jau antrus metus dalyvaujame ,,Futboliuko“ projekte. Šiais metais pateikę projekto paraišką  „Užaugink Ronaldo Lietuvai“, laimėjome 6 ,,Hummel “ kamuolius.
Rugsėjo 21 d. ir 25 d. vyko ,,Futboliuko“ atidarymas,  po linksmos mankštelės vaikai žaidė įvairius judriuosius žaidimus su futbolo elementais, demonstravo išmoktus kamuolio valdymo elementus, vėliau žaidė futboliuką.
Mažieji azartiškai įsitraukė į žaidimą, negailėdami jėgų varžėsi tarpusavyje, taikliai smūgiavo į vartus. Vyko emocingos rungtynės, komandos stengėsi įmušti kuo daugiau įvarčių.  Visos komandos buvo stiprios, laimėtojais tapo visos darželio grupės.
    

     

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS. 20 METRŲ BĖGIMO IŠŠŪKIS.
2018-09-21
Darželinukai priėmė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos iššūkį ir bėgo 20 metrų.
  

AKCIJA ,,RIEDA RATAI RATELIUKAI“
2018-09-18
Minėdami tarptautinę dieną be automobilio  prisijungėme prie Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) akcijos „Rieda ratai rateliukai 2018“.
   

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ
2018-09-17
Europos judumo savaitė-didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16-22 dienomis. Prie šios iniciatyvos prisijungė lopšelio-darželio bendruomenė.
Dviratukų diena.

Judriųjų žaidimų diena.

Žygis į Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos stadioną.

Futboliuko diena.

    

PROJEKTAS ,,AUGINU LIETUVAI“
2018-05-24
Meškuičių lopšelis-darželis dalyvavo Žemės ūkio rūmų inicijuotame projekte „Auginu Lietuvai!“, skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti, ir laimėjo šiltnamį. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją. Šiam tikslui pasiekti reikšmingu tampa realių pavyzdžių pateikimas, kaip galima sėkmingai sukurti verslą žemės ūkyje, kodėl yra patrauklu gyventi ir dirbti kaime tarp savo bendruomenės narių ir kaip gali maloniai džiuginti pasiekti darbo rezultatai.
Šiandien darželinukai šiltnamyje pasodino savo daigintus ir dovanotus augalus: agurkus, paprikas, kopūstus, arbūzus, pomidorus. Rūpinsimės daigeliais ir lauksime derliaus.
   

    

ŠVENTĖ ,,DARŽELI, LIK SVEIKAS“
2018-05-23

   

 

Gegužės 23 d. su lopšeliu-darželiu atsisveikino 15 priešmokyklinukų. Į mokyklą juos palydėjo tėveliai, broliukai ir sesutės, seneliai, lopšelio-darželio darbuotojai. Šventiškai papuoštoje salėje skambėjo dainos,  sukosi šokių rateliai, aidėjo juokas… 
Priešmokyklinukams įteikti diplomai, atminimo dovanėlės ir ,,mažųjų profesorių“ nominacijos.
Būsimuosius pirmokus pasveikino ,,Kačiukų“, ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Nykštukų“ grupių vaikai, pradinių klasių mokytoja iš Meškuičių gimnazijos. 
Šventės dalyviai lopšelio-darželio kieme pasodino medelį.

PROJEKTAS ,,VANDUO – GERAS DRAUGAS“
2018-05-17
Lopšelis-darželis dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkurse ir gavo finansavimą projektui ,,Vanduo – geriausias draugas“. Gegužės 17 d. 11 priešmokyklinukų ir 4 ikimokyklinukai lankėsi Šiaulių plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ baseine ir ugdėsi plaukimo įgūdžius, mokėsi saugiai elgtis vandenyje ir prie jo. Tai trečioji, paskutinė šiame ketvirtyje, plaukimo pamokėlė. 
   

   

                 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

ŠIAULIŲ RAJONO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, UGDYTINIŲ SPORTO ŠVENTĖ ,,JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS“
2018-05-15

Gegužės 15 d. ,,Smalsučių“ grupės ugdytiniai vyko į Kurtuvėnų regioninį parką, kur sudalyvavo sporto šventėje ,,Judėjimo džiaugsmas“. Jie ištvermingai sportavo ir žaidė įvairius dvaro žaidimus: ,,sodino“ svogūnus, ,,jodinėjo“, ,,žvejojo“…  Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, naujų įspūdžių. Jie džiaugėsi saldžiomis dovanėlėmis ir parsivežė į Meškuičių lopšelį-darželį ne tik padėkos raštą, bet ir Olimpinę vėliavą. Tai reiškia, kad kitais metais ši šventė vyks mūsų  lopšelyje-darželyje.

  

 

   
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė

MES RŪŠIUOJAM
2018-05-10
,,Žaliasis taškas“ dovanojo darželinukams atliekų rūšiavimo dėžutes ir spalvotus maišus. Su ,,Žaliojo taško“ dėžutėmis rūšiuoti lengva, malonu ir labai patogu! 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖ
2018-05-10
   

     

Gegužės 10 dieną lopšelyje-darželyje vyko tradicinės šeimų sporto šventė ,,Su mama ir tėveliu man sportuot labai smagu!“. Šventėje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnai ir jų  dresuoti  šunys. 
Darželinukai pasimankštino šokdami futbolininkų šokį. Vaikų ir tėvelių komandos atliko įvairiausias linksmas rungtis – žaidė kibirų krepšinį, mėtė kempinėles per tinklą, nešiojo maišuose savo vaikus, slidinėjo, žaidė ,,Didžiojo kamuolio“ futbolą. Kiekvienai rungčiai vadovavo teisėjai – Evaldas Alejūnas, Saulius Vaitiekus.
Renginio pabaigoje direktorė Sigita Užkuraitienė ir teisėjai apdovanojo visus medaliais.  
Lauktas šventės pabaigos akcentas buvo pasienietiškos žirnių košės ir vaisinės arbatos skanavimas.
Renginys suteikė daug teigiamų emocijų, galimybę pajusti komandinę dvasią, padėjo labiau susidraugauti grupių tėveliams ir vaikučiams. 

MAMYČIŲ DIENA MEŠKUIČIŲ KULTŪROS NAMUOSE
2018-05-04
Gegužės 4 dieną  Meškuičių kultūros namuose vyko koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti. Jame dainavo ir šoko lopšelio-darželio vaikučiai: solistės Kamilė Gedžiūtė ir Andrėja Abelkytė, šokų grupė ,,Smalsučiai”, folklorinis ansamblis ,,Pliauškutis”.
   
Meninio ugdymo mokytoja Rasa Zelbienė

MAMYČIŲ DIENA DARŽELYJE
2018-05-04
Vaikučiai pakvietė savo mamytes į MAMYČIŲ šventę. Darželinukai joms suvaidino spektakliuką ,,Kaip šuniukas mamytės ieškojo“ ir įteikė dovanėles, kurias patys ruošė su didžiausia meile ir kruopštumu.
    
   

PROJEKTAS ,,VANDUO – GERAS DRAUGAS“
2018-05-10
Lopšelis-darželis dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkurse ir gavo finansavimą projektui ,,Vanduo – geriausias draugas“. Gegužės 10 d. 15 priešmokyklinukų lankėsi Šiaulių plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ baseine ir ugdėsi plaukimo įgūdžius, mokėsi saugiai elgtis vandenyje ir prie jo.
   
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

DAINOS FESTIVALIS ,,ANT VAIVORYKŠTĖS SPARNŲ“
2018-05-10
Ginkūnų dvaro salėje vyko mažosios dainos festivalis „ Ant vaivorykštės sparnų”. Jame dainavo lopšelio-darželio solistė Kamilė Gedžiūtė. Už gražias daineles ji buvo apdovanota organizatorių padėka ir saldžiais prizais.
   
Meninio ugdymo mokytoja Rasa Zelbienė

AUGALIUKŲ SĖJA SU KAMILĖS MAMA
2018-03-29
„Nykštukų“ grupės vaikučių edukacinėje veikoje dalyvavo Kamilės mamytė. Ji pasakojo darželinukams apie augalų sėklas, jų skirtumus ir panašumus. Pirmas darbas – gerai paruošti žemę, kurią vaikai susipylė į savo indelius. Po to pasėjo kviečių grūdelius. Šis darbas atliktas su dainele ,,Mes sėjame, sėjame kvietelius ir užpilam juoda žemele, jie miega tamsiam patale…“. Paliejus žemę prasidėjo laukimas. Iš mažo grūdelio išaugs naujas daigas. Kiekvienas vaikas turės galimybę tai pats pamatyti,  išgyventi. „Nykštukai“ kasdien smalsaus, ar jau išdygo daigeliai, ar paaugo, kiek paaugo. 
Auklėtoja Regina Savickienė
   

  

„SMALSUČIUS“ DARBELIŲ MOKO MAMYTĖS
2018-03-28

Priešmokyklinukų veiklose dalyvavo Andrėjos ir Austėjos mamytės. Andrėjos mama – Inga pamokė  pasigaminti nuotaikingus, neįprastus, spalvingus Velykinius kiškučius. 
   

Austėjos mama – Lina edukacinės veiklos metu pasakojo apie vilną, mokė vaikus ją velti. Visi drauge pasidarė muilą – plaušinę. 

Vaikai noriai įsitraukė į mamyčių organizuotas veiklas. Jie aktyviai veikė, smalsavo ir džiaugėsi rezultatais, savo sukurtais darbeliais.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

 TEATRO DIENA MEŠKUIČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
2018-03-27
Lopšelyje-darželyje svečiavosi aktoriai iš Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“. Jie parodė pasaką ,,Kaip šuo draugų ieškojo“. Vaikai žiūrėjo spektakliuką labai susikaupę, po to išrinko labiau patikusius aktorius, kuriuos apdovanojome atminimo dovanėlėmis. Vėliau visi kartu linksminomės. P
uiki ta teatro diena.
   

  

TEATRO DIENA KAIRIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SPINDULĖLIS“
2018-03-26

Bendradarbiaudami su Šiaulių r. Kairių lopšeliu-darželiu „Spindulėlis“ šiandien pradėjome teatro dienai skirtus renginius. Su priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ mažaisiais aktoriais aplankėme Kairių lopšelį-darželį „Spindulėlis“ ir ten vaidinome pasakaitę „Nykštukės Barborytės pyragas“. Sulaukėme gausių aplodismentų, didžiulio dėmesio: aktoriams buvo patiestas raudonas kilimas, vedančiosios pelės kiekvieną pristatė ir apdovanojo. 
Kadangi šiemet Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ mini savo 40-ąjį jubiliejų, vaikai nuvežė palinkėjimus nuo „Meškiukų“ „Spinduliukams“.
Grįždami vaikai sakė, kad viskas labai patiko.
Rytoj tęsime teatro dienos renginius- svečių laukiame mes.
Direktorė Sigita Užkuraitienė

   

   

SAVAITĖ BE PATYČIŲ
2018-03-23
VŠĮ „Vaikų linija“ kovo 19-23 dienomis organizavo akciją „Savaitė be patyčių“, prie kurios prisijungė lopšelio-darželio vaikučiai bei mokytojai.
Pirmadienį grupėse lankėsi du draugai – Mildutė ir Tadas. Su draugais į grupes ,,atskrido“ ir maža zirzianti musė, kuri visus stebėjo – kas čia vyksta, ką veikia vaikai, ką daro suaugusieji.  Ši musė pasiliko pas vaikus pasisvečiuoti visą savaitę ir toliau stebėti jų elgesį.
Kartu su auklėtojomis vaikai svarstė, kas yra draugas, o kas – geriausias draugas, kuo skiriasi draugas ir geriausias draugas, ar visi žmonės turi draugų, kas juos jungia. Darželinukai diskutavo, kas svarbu draugiškiems santykiams palaikyti. Meninės veiklos metu vaikai iš popieriaus lankstė rėmelius ir į juos įdėjo nupieštą savo draugą ar jo portretą. Vėliau salėje surengė piešinių parodą ,,Draugystės ratelis“.
Antradienį vaikai fotografavosi su grupių draugais, kalbėjosi apie draugus, mokėsi pasakyti jiems, ką nors gražaus ir gero. Darželinukai darė atvirukus „Apkabinu tave“, kuriuos penktadienį renginio metu padovanojo savo draugams.
Trečiadienio veiklos tema,, Kurią pusę pasirinksi tu?“. Mildutė ir Tadas  pakvietė vaikus į salę pažiūrėti animacinį filmuką ,,Gaidys ir spalvos“. Po to visi kalbėjosi apie pasakos veikėjus, jų poelgius, patyčias, draugystę ir įvairiomis spalvomis nuspalvino gaidelį, kad iš jo niekas nesityčiotų.
Ketvirtadienį vaikai žiūrinėjo paveikslėlius, piešinius ir pasakė, ką jie vaizduoja: tinkamą ar netinkamą elgesį. Pakomentavo vaikų poelgius, patarė, kaip elgtis. Auklėtojos skatino mąstyti logiškai, suvokti veiksmo ir pasekmės ryšį, apibūdinti jį, daryti išvadas, kaip elgtis dera. Darželinukai diskutavo, ką daryti, jeigu:
–  matai besikumščiuojančius vaikus;
–  matai, kaip keli vaikai šaiposi iš tavo draugo;
–  nori pažaisti su kito vaiko žaislais;
–  nori pasivažinėti draugo dviratuku.
Grupėse vaikai prisiminė grupės elgesio taisykles, jas aptarė, svarstė, kas būtų, jeigu visi elgtųsi kaip panorėję – nemandagiai, nekultūringai, be taisyklių.
Penktadienį Mildutė ir Tadas laukė visų ,,Draugų šventėje“. Renginio metu vaikai žaidė žaidimus, vaidino vieni kitiems pasakas, deklamavo eilėraštukus ir apsikeitė atvirukais ,,Apkabinu tave“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė
   

   

    

RESPUBLIKINIS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS ,,AŠ ČIA GYVENU“
2018-03-20
 
Viltė Alasauskaitė (3 m.). Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“. Auklėtoja Nina Opulskienė.
 
Joris Kučys ir Adelė Dambrauskaitė (3m.). Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis. Mokytoja Vilma Yčienė.
 
Noela Girė (3 m.). Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis. Mokytoja Sonata Lidžiuvienė.
 
Marija Gudanytė (4 m.). Radviliškio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“. Auklėtoja Laura Lauraitytė.
 
Saulė Barčaitė (5 m.). Raseinių lopšelis-darželis ,,Liepaitė“. Auklėtoja Irena Dambrauskienė.
 
Evelina Dilkaitė (5 m.). Šiaulių Petro Avižonio regos centras. Mokytoja Asta Žvigaitienė.

 
Austėja Zurlytė (6 m.). Telšių lopšelis-darželis ,,Žemaitukas“. Auklėtoja Zita Godiliauskienė.
 
Oskaras Dvarionas (6 m.). Lopšelis-darželis ,,Rūta“. Auklėtoja Nijolė Eidėjienė.
 
Gabija Milerytė (7 m.). Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Versmė“. Auklėtoja Irena Juknienė.

TEMINĖ SAVAITĖ „ANT MANO DELNO GULI DUONELĖ…“
2018-02-13

Ankstyvojo amžiaus grupės „Kačiukai“ vaikai visą savaitę kalbėjo apie duonutę.  Pirmadienį jie žiūrėjo animacinį filmuką „Pyragėlis“, žaidė žaidimus „Du gaideliai“, „Kinku minku“, Katu katu“. Antradienį  –  kartu su auklėtoja sekė pasaką  „Ar jau galima valgyti?“, imitavo visus darbus, kuriuos reikia nudirbti, kol galime paskanauti gardžios duonutės. Trečiadienį –  patys minkė sūrią tešlą, formavo pailgus duonos kepaliukus. Ketvirtadienį – peiliukais pjaustė riestainį, batono ir baltos, juodos, grūdėtos duonos riekeles, ragavo ir išrinko gardžiausią duonos produktą. Penktadienį – lankėsi lopšelio-darželio etnografinėje seklyčioje, apžiūrėjo ten esančius daiktus, skirtus duonos kepimui ir patys pasidarė pusrytinių duonelių. Pačių iškeptos duonutės buvo labai gardžios ir priešpiečiams, ir pietų metu prie sriubos.
Auklėtoja Erika Dargužienė
    

   

PROTŲ MŪŠIS „SAVI TARP SAVŲ“
2018-02-10

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje vyko protų mūšis ,,Savi tarp savų“, skirtas Sąjūdžio metams ir Lietuvos šimtmečiui paminėti. Renginyje dalyvavo lopšelio-darželio darbuotojų komanda. Visus susirinkusius pasveikino priešmokyklinės ugdymo grupės ,,Smalsučiai“ solistė Kamilė Gedžiūtė. Ji atliko dainą ,,Lietuvai 100 metų“.
 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKĄ
2018-03-08

,,Mano knygelės dar plonos,
Mėlynos, žalios, raudonos.
Daug piešinėlių dailių,
Paukščių, žvėrelių, gėlių.“
Kovo 8 d. priešmokyklinukai lankėsi Meškuičių gimnazijos bibliotekoje ir bendravo su bibliotekininke Kristina Dagiene, skaityklos darbuotoja Sandra Valčikiene. Bibliotekininkė perskaitė knygą ,,Zuikis Puikis“, o vaikai atsakė į jos pateiktus klausimus apie pasakos veikėjus, jų poelgius, nuotykius. Priešmokyklinukai vartė knygas, žurnalus ir trumpai apibūdino, ką naujo pamatė, sužinojo. Jie tyrinėjo knygelių sandarą, surasdami, parodydami ir pavadindami knygos viršelį, puslapius, nugarėlę. Mažieji skaitytojai domėjosi, kas tai yra ir kuo skiriasi „biblioteka“, „knygynas“…
Išvykos į Meškuičių gimnazijos biblioteką metu priešmokyklinukai praplėtė savo žinias apie knygas, elgesį su jomis.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė
    

FUTBOLIUKO ŠVENTĖ
2018-03-07

Lopšelis-darželis 2018 metais įsijungė į LFF ilgalaikį vaikų masinio futbolo vystymo projektą „Futboliukas. Sugrąžinkime vaikus į stadionus“. Į darželinukų gyvenimą visu greičiu įsiveržęs futbolas užkariavo jų širdis. Žaidimo taisyklės labai paprastos, pritaikytos vaikams, kad jiems būtų smagu žaisti. 
Kovo 7 dieną įstaigoje vyko „Futboliuko“ baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo ne tik lopšelio-darželio bendruomenė,  bet ir svečias iš Lietuvos futbolo federacijos (LFF).
Meškiukas ir kiškis Hansas aktų salėje pasitiko ,,Kačiukų“ ,,Nykštukų“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Smalsučių“ grupių futbolo komandas ir jų sirgalius. Čia visi susipažino, apžvelgė nuveiktus darbus. Kiškis Hansas pakvietė mažuosius futbolininkus žygiuoti į sporto salę, kur vyks futboliuko varžybos.
Sporto šventė prasidėjo futboliuko himno dainavimu. Svečius pasveikino ,,Smalsučių” grupės šokėjai. Po bendro apšilimo su kiškiu Hansu, vyko varžybos, kurių metu darželinukai demonstravo futbolo technikos gebėjimus. Varžyboms teisėjavo Meškuičių gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus.  Emocijos liejosi žaidžiant ir palaikant saviškius džiaugsmo ir nusivylimo šūksniais, aplodismentais, pačių vaikų gamintomis plazdančiomis vėliavėlėmis ir plakatais.
Visas aistras nuramino didžiulis Kiškio Hanso tortas ,,Futbolo aikštelė“, fejerverkai ir medaliai, kuriuos įteikė lopšelio-darželio direktorė S. Užkuraitienė, teisėjas P. Vaitkus. Vaikai, auklėtojos, įstaigos vadovai buvo apdovanoti projekto organizatorių, Lietuvos  futbolo federacijos masinio futbolo asociacijos  prizais: futbolo kamuoliais, lipdukais, futbolo sirgalio šaliku.
Lopšeliui-darželiui įteiktas sertifikatas, pažymintis, kad įstaiga sėkmingai dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo užimtumo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte Futboliukas“. 
Auklėtoja, projekto koordinatorė Regina Savickienė
   
   

UGDOMOJI VEIKLA SU TĖVELIAIS ,,PASEK MAN PASAKĖLĘ“
2018-03-02

,,Nykštukų“ grupės vaikai ir auklėtojos vykdo projektą ,,Padedu augti vaikui“, kurio metu tėveliai, turintys įvairias specialybes, pomėgius, gebėjimus, kviečiami aktyviau dalyvauti grupės vaikų ugdomosiose veiklose, organizuoti jiems užsiėmimus.
Kovo 2 d. ,,Nykštukų“ grupės vaikų ugdomojoje veikloje dalyvavo Militos mama L. Burbaitė. Ji pakvietė vaikus į lopšelio-darželio seklyčią, kur skaitė pasakėlę apie auksaplaukę ir tris lokius, kartu žaidė linksmą žaidimą apie meškiukus, kūrė rankų darbo knygutes.
Veiklos su Militos mama metu vaikai ne tik patyrė daug teigiamų emocijų, bet ir ugdėsi įvairius gebėjimus.
Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

    

DARBUOTOJŲ IŠVYKA Į ,,ŠOKOLADO MUZIEJŲ“
2018-02-26
Lopšelio-darželio darbuotojai muziejuje susipažino su beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija, sužinojo, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams. Išgirdo pasakojimų apie pirmuosius Lietuvos šokolado fabrikus ir  ilgiausiai šalyje veikiantį saldainių fabriką „Rūta“.
Degustacijos metu visi ragavo aštraus actekų, kvapniojo baroko laikų šokolado gėrimo, šių dienų rūšinių šokoladų bei gardžių RŪTOS saldainių.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė
                                                                              

VASARIO 16 – ĄJĄ ŠVĘSK IŠRADINGAI
2018-02-15
Lopšelio-darželio grupių vaikai geltonai, žaliai ir raudonai spalvino stiklainius, į juos įdėjo žvakutes ir sudėliojo trispalvę širdelę Lietuvai, taip pat iš popierinių trispalvių gėlyčių sudėliojo užrašą. Degantys trispalviai žibintai vakare džiugino visą miestelio bendruomenę. Visa lopšelio- darželio bendruomenė šventė Lietuvos gimtadienį pasipuošę tautiniais kostiumais.
Direktorė Sigita Užkuraitienė
    
                                                                                                                   

ŠVENTĖ ,,MANO LIETUVA“
2018-02-15

Vasario 15 d. lopšelio – darželio bendruomenė šventė Lietuvos 100-ąjį gimtadienį.  Šventinio rytmečio metu visi pagarbiai išklausė Lietuvos himną, apžiūrėjo Lietuvos tautinius simbolius, svarstė, diskutavo, kas tai yra Lietuva, gimtinė.  Drauge šoko ratelius, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius apie brangią gimtinę Lietuvą.  Ne tik vaikučiai, bet ir visi lopšelio-darželio darbuotojai buvo pasipuošę tautiniais kostiumais. Taip išreiškė savo meilę, pagarbą Tėvynei, parodė  šiltą ir glaudų ryšį, bendrumą su ja. Šventės dalyvius pasveikino lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė ir Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė. Seniūnė pradžiugino darželinukus trispalvėmis dovanėlėmis. Šventė baigėsi  fejerverkais ir trispalvio torto skanavimu.
Po šventės salėje vaikai  lopšelio-darželio kieme iš trispalvių indelių su žvakutėmis sudėliojo širdelę Lietuvai. ,,Pati brangiausia, mano gimtinė Lietuva!“ – džiugiai, su meile tarė vaikai. 
Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė
   
                                                                                                             
UŽGAVĖNĖS
2018-02-13

Užgavėnių dieną visi pasipuošė kaukėmis: velniais, čigonėmis, raganomis, oželiais ir kitais personažais. Persirengėliai susirinko lopšelio-darželio kiemelyje, kur linksmai sukosi muzikiniuose rateliuose, dainavo dainas, triukšmavo, voliojosi sniege. Vyko įnirtinga Lašininio ir Kanapinio kova dėl valdžios. Žiemos pabaigą skelbė ant laužo deginama Morė (Čiučela). Šventės pabaigoje visi labai garsiai skandavo „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ir vaišinosi gardžiais blynais, kuriuos iškepė mūsų lopšelio-darželio virėjos. Pasilinksminę ir prisivaišinę blynais visi  sugrįžo į grupes. Po tokio triukšmingo, džiaugsmingo žiemos varymo lauksime pirmųjų pavasario pranašų.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė

                                                                          

ŠVENTĖ ,,SU KALĖDŲ SENELIU LINKSMA ŠOKTI RATELIU“
2017-12-20
Gruodžio 18-20 dienomis lopšelyje-darželis skambėjo vaikų juokas. Jie šurmuliavo ir džiaugėsi sulaukę Kalėdų senelio. Vaikučiai, pasipuošę įvairiausiais kostiumais, dainavo, vaidino, šoko, mankštinosi ir žaidė ratelius. Patys drąsiausieji deklamavo eilėraštukus. Kalėdų seneliui išdalinus taip lauktas dovanas, jų akyse sužibo džiaugsmas.
    

 

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA ,,KŪRYBIŠKAS VAIKŲ RAŠYTINĖS IR SAKYTINĖS KALBOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS“
2017-10-26
Konferencija vyko Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje. Jos tikslas: plėsti bendradarbiavimą dalinantis gerąja darbo patirtimi apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos kūrybiško ugdymo ypatumus, galimybes bei skatinti mokytojus ieškoti inovatyvių ugdymo būdų, metodų.
Konferencijoje dalyvavo 56 mokytojai iš 17 respublikos įstaigų: Šiaulių rajono ir miesto, Kauno, Panevėžio rajono ir miesto ir kt. 
Konferencijos dalyviai lankėsi lopšelyje-darželyje vykusiose bendruomenės kūrybinių darbų ,,Gražūs paveikslėliai, smagūs skaitymėliai…“ ir mokytojų savos gamybos priemonių, skirtų vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, parodose.
Konferencijos atidaryme darželinukai vaidino pasaką ,,Kaip mažieji peliukai susidraugavo su raidelėmis“.
Lektorius Vaidas Arvasevičius kalbėjo apie  vaiko unikalumą bei kūrybingumo potencialo žadinimą ir stiprinimą, mokytojai pristatė 20 stendinių pranešimų apie vaikų rašytinės ir sakytinės kalbos ugdymą.

RUDENINIS TURGUS
2017-10-12

            

     Visą savaitę darželinukai su auklėtojomis, mamytėmis, lopšelio-darželio darbuotojomis gamino įvairias gėrybes iš vaisių, daržovių: raugė kopūstus, kepė obuolių pyragą ir obuolius su cinamonu, įvairius sausainius, virė daržovių troškinį.
     Rudeninis darželinukų turgus vyko Meškuičių kultūros namuose. Čia savo prekes vaikai susidėjo ant stalų ir, pasipuošę įvairiaspalvėmis skraistėmis, kepuraitėmis,  laukė Rudenėlio bei pirkėjų.
    Rudenėlis pakvietė visų grupių atstovus papasakoti, kaip jie ruošėsi prekybai turguje. Vaikai dainavo daineles, žaidė žaidimus, džiaugėsi sulaukę gausaus būrio pirkėjų. Turguje apsilankė darželinukų tėveliai ir močiutės, Meškuičių seniūnijos seniūnė, kunigas ir kiti Meškuičių miestelio gyventojai.  Netrukus rudens gėrybės buvo parduotos, o pirkėjai ir pardavėjai  vaišinosi daržovių troškiniu.
                                                                                                                     Auklėtoja   Ona Rukevičienė

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ ,,ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS“
2017-09-21
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro specialistė lankėsi priešmokyklinėje ugdymo grupėje ,,Smalsučiai“ ir įdomių užduotėlių, žaidimų pagalba mokė vaikus rūšiuoti atliekas.
   

DVIRATUKŲ DIENA, SKIRTA EUROPOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI
2017-09-20

   

Rugsėjo 20 d. vaikučiai su tėveliais, darbuotojai į lopšelį-darželį atkeliavo įvairiomis transporto priemonėmis: dviračiais, dviratukais, triratukais, paspirtukais. Jie demonstravo važiavimo įgūdžius ir gebėjimus. Vėliau darželio kieme vyko ,,Dviratukų šventė“, kurioje dalyvavo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato policininkas Donatas Verkys. Pareigūnas vaikučiams papasakojo, kur jiems galima važinėtis dviratukais, priminė saugaus elgesio kelyje taisykles. Vaikai dalyvavo  įvairiose rungtyse: turėjo apvažiuojant įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis, mokėsi saugiai pereiti gatvę, varžėsi žaisdami estafetes  „Kuris greitesnis“, ,, Važiuok saugiai“, ,,Šviesoforas“. Vaikai renginio metu aktyviai judėjo, stiprino kūno raumenis, patyrė daug teigiamų, džiugių  emocijų ir praplėtė žinias apie saugų eismą.
                                                                                                            Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

KLOUNO VYTUKO TRIUKAI, POKŠTAI, ILIUZIJOS IR SIURPRIZAI
2017-09-18
   

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2017-09-01

       

VAIKŲ GYNIMO DIENA
2017-06-01
DSC02894 DSC02905 DSC02910 
DSC02920 DSC02934 DSC02950
Tarptautinė vaikų gynimo diena paminėta Meškuičių kultūros centre. Darželinukai suvaidino nuotaikingą spektaklį ,,Voro vestuvės“. Ir mažiems, ir dideliems buvo linksma.

DARŽELI, LIK SVEIKAS
2017-05-30
18740214_1097014770399401_5980163699367445820_n 18813506_1097015013732710_1597985877211952333_n 18836029_1097015453732666_3195432207478940496_n 18739687_1097015363732675_8579377607563557575_n
,,Kačiukų“, ,,Nykštukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikai sveikino priešmokyklinukus lopšelio-darželio baigimo proga, skirdami jiems eilėraštukus, daineles bei atminimo dovanėles. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės įteikė būsimiesiems pirmokams jų darbelių aplankalus, dovanėles, palinkėjo būti gerais mokiniais, nepamiršti darželio, mažųjų savo draugų. Daug džiugių emocijų sukėlė ,,Diskoteka“ lauke.

DSC02733 DSC02717 (3) DSC02734 DSC02764
,,Smalsučių“ grupės priešmokyklinukai  į atsisveikinimo su darželiu šventę pakvietė savo tėvelius, auklėtojas ir kitas darbuotojas, būsimąją mokytoją, Meškuičių seniūnijos seniūnę ir kitus svečius. Šventė prasidėjo vaikų pristatymu. Jie po vieną iškilmingai žengė į salę. Būsimieji pirmokai paskutinį kartą šoko, dainavo, deklamavo.  Lopšelio-darželio direktorė jiems įteikė priešmokyklinio ugdymo baigimo diplomus, dovanėles, o darbuotojos jiems skyrė nuotaikingą dainą, kartu šoko. Būsimiesiems pirmokams įteiktos nominacijos: ,,Metų šypsena“, ,,Draugiškiausias priešmokyklinukas“, ,,Geriausias sportininkas“ ir kt. Svečiai būsimiesiems pirmokams palinkėjo sėkmės mokykloje ir įteikė dovanėles.
Lopšelio-darželio direktorė padėkojo tėveliams už bendradarbiavimą, pagalbą, aktyvų dalyvavimą įstaigos veikloje ir apdovanojo jas padėkos raštais. 
Tėvelių atstovai padėkojo lopšelio-darželio direktorei, mokytojams ir kitiems darbuotojams už jų vaikučių ugdymą.

LIETUS SPORTO ŠVENTĖS DALYVIŲ NEIŠGĄSDINO
2017-05-25

DSC02440 DSC02489 DSC02465 DSC02479
DSC02485 DSC02505 DSC02540 DSC02548
Gegužės 25 dieną lopšelyje-darželyje vyko tradicinės šeimų sportinės varžybos ,,Su mama ir tėveliu man sportuot labai smagu!“. Nors visą dieną skaisčiai švietusią saulę į vakarą pradėjo dengti tamsūs debesys, o prieš pat šventės atidarymą prapliupo lietus, jis  sportuoti ir linksmai praleisti laiką  nusiteikusių vaikų, jų tėvelių bei  kitų šeimos narių neišgąsdino.
Savo programą – kaip ieškomi daiktai, pavojingos medžiagos- rodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnai ir jų  dresuotas  šuo. Mažiesiems labai daug džiaugsmo suteikė fotografavimasis su šiuo šuneliu, o tiems, kurie išdrįso jį paglostyti, šypsenos ilgai neblėso nuo veido.
Lietus pamažu liovėsi, ir pasimankštinusios vaikų bei tėvelių komandos atliko įvairiausias linksmas rungtis – žaidė kibirų krepšinį, mėtė kamuolius per tinklą, dalyvavo kitose nuotaikingose estafetėse ir rungtyse. Kiekvienai rungčiai vadovavo teisėjas – jais tapo Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneris Karolis Liubavičius, būsimas kūno kultūros mokytojas Evaldas Alejūnas, ir Meškuičių gimnazijos vienuoliktokas Andrius Gilys.
Renginio pabaigoje jau skaisčiai švietė saulė, visus dalyvius Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Jurgita Plakienė ir direktorė Sigita Užkuraitienė  apdovanojo medaliais.  
Lauktas šventės pabaigos akcentas buvo pasienietiškos grikių košės ir vaisinės arbatos skanavimas.
Svarbiausia – vaikai kartu pasportavę su savo tėveliais, močiutėmis,  broliukais ir sesutėmis, o tėveliai linksmai praleidę laiką, pabendravę tarpusavyje –  buvo laimingi ir sakė, kad gerai nuotaikai nekliudo blogas oras.
                                                                                  Direktorė Sigita Užkuraitienė

Sporto šventė ,,Judėjimo džiaugsmas“

2017-05-18
18582056_1209444775833123_8145086812010926124_n 18557426_1209451505832450_1738979562935914468_n 18519956_1209450462499221_7988099655064197011_n 18527892_1209448795832721_308425554171994112_n

,,Smalsučių“ grupės vaikai dalyvavo Šiaulių rajono lopšelių-darželių ir mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinių sporto šventėje „Judėjimo džiaugsmas“, kuri vyko Kairiuose. Sporto šventė prasidėjo dalyvių eisena ir mankšta. Daug įspūdžių priešmokyklinukams paliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Pakrančių apsaugos rinktinės Zoknių užkardos kinologų pasirodymas. Smagu buvo dalyvauti organizuojamose įvairių sporto šakų  rungtyse. Vaikai aktyviai rungtyniavo, sportavo, skandavo palaikydami savo grupės draugus. Šventės pabaigoje visi dalyviai apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir padėkomis bei pavaišinti pasienietiška koše.
                                                                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

Projektas ,,Kiaulpienių saulė“

2017-05-17
17795706_1191100477682583_5971682819033887266_n 18485616_1191099927682638_5992050734574920709_n 18519942_1191103021015662_953836050374554555_n 18485849_1191102577682373_7551246978881050453_n

„Pelėdžiukų“  grupės vaikai dalyvavo kūrybiniame projekte „Kiaulpienių saulė“, kurį organizavo Mažeikių r. Sedos darželis. Šio projekto tikslas: įtvirtinti vaikams, kaip atrodo kiaulpienė, paaiškinti kas ji yra ir iš jų žiedelių sudėlioti didžiulę saulę, kuri kasdieną mus apgaubia savo šiluma.
Projektinės savaitės metu supažindinome ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikus su kiaulpiene, jos išvaizda, naudingomis savybėmis ir paaiškinome, kad kiaulpienė dar vadinama piktžole. Vaikai sakė, kad  kiaulpienės labai panašios į gėlytes, geltonos kaip saulutė. Nukeliavę į pievą, prisiskynėme prasiskleidusių kiaulpienių žiedų ir iš jų sudėliojome didelę saulę. Taip skatinome vaikų fizinį  aktyvumą ir ugdymąsi  lauke. Vaikai ne tik patyrė daug džiugių emocijų, bet ir praplėtė žinias apie kiaulpienes.
                                                                                                                   Auklėtoja Ona Rukevičienė

Keturkovės varžybos ,,Bėk greičiau, stumk stipriau, šok toliau“
2017-05-03
18058221_1931884190363825_7386686932230218742_n 18222702_1931884193697158_5988949725989310166_n 18301517_1931884157030495_1445807148392824387_n
18275220_1931884877030423_242144044242845916_n  18268340_1931885270363717_5366108136985306947_n 18300895_1931884290363815_3761667040551510992_n 18274890_1931885007030410_6173132980735126368_n

Šiandien priešmokyklinukų komanda – Brigita, Milda, Vytė, Karolis, Gabrielius ir Tadas dalyvavo rajono ikimokyklinukų keturkovės varžybose ,,Bėk greičiau, stumk stipriau, šok toliau“ Kuršėnuose. Varžybas organizavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“. Vaikai bėgo trumpą ir ilgą distanciją, šoko į tolį iš vietos, stūmė kamuolį. Visiems gerai sekėsi, bet geriausią asmeninį rezultatą pasiekė Gabrielius. Jis iš visų dalyvavusių berniukų toliausiai nušoko į tolį. Visi kiti už puikų dalyvavimą ir pastangas apdovanoti apyrankėmis, saldžiais prizais ir ledais. Grįžome pavargę, bet linksmi.
                                                                                                                   Direktorė Sigita Užkuraitienė

Respublikinė poezijos šventė ,,Yra tokie namai- jie Lietuva vadinas“ Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“
2017-04-28

Balandžio 28 dieną Šiaulių polifonijos salėje vyko respublikinė poezijos šventė, kurioje dalyvavo mūsų lopšelio-darželio ugdytinės: Gytė Mačiukaitė, Kamilė Gedžiūtė. Jos, pasipuošusios tautiniais rūbais,  deklamavo eilėraščius apie gimtinę Lietuvą. Renginio dalyves pradžiugino muilo burbulai.  Kamilei ir Gytei įteiktos padėkos, atminimo dovanėlės.

18278863_1931445253741052_5181590702086215419_o      18319061_1931445173741060_7735296569816794168_o

18301817_1931453290406915_1777269815195067823_n 18275155_1931453457073565_4116194324387304707_n  DSC_0676-1024x681 DSC_0699-1024x681

Šokių šventė ,,Medutis“
2017-04-28
DSC02053 DSC02066 DSC02133 DSC02147 (2)

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis organizavo Šiaulių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų šokių šventę ,,Medutis“, kuri vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filiale. Šventę pradėjo bitutės. Jos pristatė šokių grupes iš Šiaulių rajono lopšelių-darželių: Kuršėnų ,,Buratino, ,,Nykštuko“ ir ,,Eglutės“, Ginkūnų, Kužių ,,Vyturėlio“, Gruzdžių ,,Purienos“, Daugėlių. Šventėje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Valavičiūtė, seimo narys Vitalijus Gailius, Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja Virginija Remeikienė.
Pirmoji pasirodė Meškuičių lopšelio-darželio šokių grupė ,,Smalsučiai“, atlikusi šokį ,,Pingvinai“.
Mažieji šokėjai šoko ,,Pavasarinių gėlių valsą“, ,,Saldumynų“, ,,Ožiukų“, ,,Mėlynos saulytės“ ,,Voriukų“, ,,Varlyčių choro“, ,,Mamyčių lopšinės“, ,,Supinsiu gėlytės žiedelį“ šokius, kurie buvo šiltai sutikti ir palydėti skambiais plojimais. Renginio vedančiosios bitutės paskutiniam šokiui pakvietė šokių grupių vadovus. Visiems buvo labai smagu, o labiausiai džiaugėsi vaikučiai.
Lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė padėkojo mažiesiems šokėjams ir jų vadovams už dalyvavimą šventėje ,,Medutis“ ir įteikė padėkos raštus, o komisija – nominacijas.

 

Laimėjimai ir padėkos
2017-04-27
18156330_1929066023978975_1543478535587260256_o 18076816_1929065957312315_4025101627903636995_o 18194214_1085461111555488_1588642092673371669_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Nykštukų“ grupės vaikų išvyka į biblioteką
2017-04-27
DSC02032 DSC02036 DSC02020 (2) DSC02038

Balandžio 27 d. ,,Nykštukų“ grupės vaikučiai vyko į Meškuičių miestelio biblioteką, kur juos pasitiko bibliotekininkė Vilma Briedienė. Ji papasakojo darželinukams apie bibliotekininko profesiją – įdomų ir nelengvą darbą. Erdvioje bibliotekoje vaikai atrado vaikiškų knygučių skyrių. Čia jie apžiūrėjo įvairias knygeles, klausėsi bibliotekininkės skaitomų kūrinėlių. ,,Nykštukams“ patiko patiems pasirinkti norimas knygutes ir jas vartyti, ,,skaityti“. Keletą knygučių, prieš tai jas užrašius skaitytojo kortelėje, jie parsinešė į savo grupę. Vaikai sakė, kad išvyka buvo įdomi ir nutarė dar ne kartą čia apsilankyti, susitikti su bibliotekininke.
                                                                              Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

 

VAIKŲ VELYKĖLĖS MEŠKUIČIŲ ŠV. STANISLOVO BAŽNYČIOJE
2017-04-23
IMG_0450  IMG_0459 IMG_0466 IMG_0462

Antrasis Velykų sekmadienis – Atvelykis, Vaikų Velykėlės. Šią dieną lopšelio-darželio etnografinis ansamblis ,,Pliauškutis“ koncertavo Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčioje, o auklėtojos organizavo žaidimus visiems susirinkusiems. Mažieji noriai dalyvavo margučių ridenimo varžybose. Kiškučiai netruko išsiaiškinti, kas yra vikriausias, šokliausias. Atvelykį vaikučiai atšventė turiningai ir smagiai, vyravo džiugi ir pavasariška nuotaika.
                                                                                                                       Reda Skėrytė                                                                      

Vaikų Velykėlės
2017-04-21
DSC01947  DSC01990 DSC01986 DSC02013

Velykų bobutė ir kiškutis pakvietė visus didelius ir mažus į šventinį rytmetį ,,Vaikų Velykėlės“. Vaikai dainavo daineles apie Velykas, margučius, žaidė muzikinius žaidimus. Kiškio, Gaidelio, Gandro ir Raibutės kiemeliuose jie varžėsi estafetėse: kuris taiklesnis, vikresnis, atidesnis bei žaidė judriuosius žaidimus.  Vaikams buvo linksma pramogauti. Jie džiaugėsi Velykų bobutės sveikuoliškomis dovanėlėmis.
                                                                                   Auklėtoja Ona Rukevičienė

Vaikų Velykėlių belaukiant
2017-04-19
DSC03558 DSC03561 DSC03564 DSC03566
Po Šv. Velykų  į grupes sugužėję ,,Smalsučių“ ir ,,Nykštukų“ grupių vaikai dalyvavo edukacinėje veikloje lopšelio-darželio etnografinėje seklyčioje. Čia jie dalinosi įspūdžius apie tai, kaip namuose šventė Velykas, kas ir kaip juos pradžiugino. Vaikai pasakojo, kaip vašku, žolelėmis, svogūnų lukštais, įvairių spalvų dažais margino kiaušinius. Etnografinėje seklyčioje darželinukai mokėsi velykinio pasisveikinimo, žaidė žaidimus, minė mįsles, klausėsi auklėtojos Sniegutės sekamos pasakos. Vaikai sužinojo, kas yra Vaikų Velykėlės ir nutarė džiaugsmingai jų laukti: dainuoti, ridenti margučius, šokti, suptis…
                                                                                                      Ilona Vrubliauskienė

Darželinukų išvyka į Meškuičių bažnyčią
2017-04-14
17903662_1056217001145845_6565063484580775696_n 17903957_1056216997812512_7798571928241972258_n 17903535_1056217321145813_6752040277354154005_n (2) 17522543_1056217264479152_8474924244724704418_n

Didįjį penktadienį darželinukai lankėsi Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčioje. Vaikučiai savo darbeliais papuošė Velykų medelį, kalbėjosi su klebonu apie Velykų šventę.
                                                                                          Reda Skėrytė

Velykų medis
2017-04-12
 17883884_1054322568001955_4590263656456188190_n 17884387_1054322734668605_7110344460318969078_n 17903375_1054322851335260_1149862797675622729_n 17757450_1054323138001898_7594159356510129241_n

Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“, kurią organizavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogai. Vaikai ir jų tėveliai, darbuotojai įvairiomis spalvomis dažė kiaušinius, dekoravo juos įvairiais raštais, tautiniais simboliais. ,,Margučių vėriniais“ darželinukai papuošė prie lopšelio-darželio augantį ąžuoliuką.
Velykų medžių nuotraukos eksponuojamos 2017 m. balandžio 18 – 30 d. lopšelio-darželio „Pasaka“ erdvėje ir patalpintos Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ facebook paskyroje: Marijampolės l/d „Pasaka“.
                                                                                                            Reda Skėrytė

Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Mano augintinis“
2017-04-11

IMG_0428 IMG_0429 DSC01778 213 (2)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje visą balandį bus eksponuojama vaikų piešinių paroda ,,Mano augintinis“. Esame maloniai nustebinti ir džiaugiamės sulaukę  273 dalyvių darbų iš 59 švietimo įstaigų. Dėkojame gražius darbelius konkursui atsiuntusiems:  Panevėžio lopšelių-darželių ,,Draugystė“ ir ,,Pasaka“, Šilalės lopšelio-draželio ,,Žiogelis“, Vilniaus lopšelių-darželių ,,Aušrelė“, ,,Sadutė“, ,,Justinukas“, Ukmergės lopšelio-darželio ,,Šilelis“, Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Liepaitė“, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“, Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Du gaideliai“, ,,Puriena“,  Mažeikių lopšelių-darželių ,,Bitutė“, ,,Žilvitis“,  ,,Kregždutė“, Kauno lopšelių-darželių ,,Eglutė“, ,,Vaidilutė“, ,,Aviliukas“, ,,Židinėlis“, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus,  Pabradės lopšelio-darželio ,,Varpelis“, Švenčionėlių lopšelio-darželio, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos, Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Radviliškio lopšelių-darželių ,,Žvaigždutė“, ,,Eglutė“, Joniškio lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ ir ,,Saulutė“, Mažeikių r. Tirkšlių darželio ,,Giliukas“, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio, Kauno r. Lapių lopšelio-darželio, Šiaulių r. Ginkūnų , Daugėlių lopšelių-darželių, Gruzdžių lopšelio-darželio ,,Puriena“, Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“, Kužių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“, Kuršėnų lopšelių-darželių ,,Nykštukas“, ,,Buratinas“, ,,Eglutė“, Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio Liūdynės skyriaus, Šalčininkų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“,  Raseinių r. Nemakšių darželio, Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“, Šiaulių lopšelių-darželių ,,Žilvitis“, ,,Žiogelis“, ,,Varpelis“,  Alytaus lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Naujosios Akmenės lopšelio-darželio ,,Atžalynas“, Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Buratinas“, Šakių ,,Varpo“ mokyklos pagrindinio ugdymo skyriaus, Klaipėdos mokyklos-darželio ,,Pakalnutė“, Kauno r. Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus, Sidabravo gimnazijos, Pagirių darželio ,,Pelėdžiukas“, Varėnos r. Perlojos daugiafunkcinio centro,  Panevėžio r. Bernatonių mokyklos-darželio ugdytiniams ir auklėtojams. Ugdytiniams – už norą kurti, meilę gyvūnams, o šaunioms pedagogėms, kurios ruošė ugdytinius ir skatino juos dalyvauti konkurse – už iniciatyvumą, vaikų kūrybiškumo skatinimą, bendradarbiavimą. Organizatorių vardu sakome – Jūs  šaunuoliai!
Įsivaizduojate, koks darbas teko komisijos nariams iš tokios gausybės tikrai gražių, originalių, atspindinčių temą piešinių atrinkti pačius pačiausius? Gerai, kad komisijos  pirmininkė , Meškuičių gimnazijos dailės mokytoja Ieva Galkauskaitė- Tenienė ir nariai – tautodailininkė Zita Lukytė, tėvelių atstovė Inga Abelkienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Erika Dragužienė ir lopšelio-darželio ugdytinė Vytė Vitkauskaitė savo darbą atliko kompetetingai –  labai kruopščiai ir ilgai žiūrėjo, žymėjosi labiausiai patikusius darbus.  Konkurso organizatorių sprendimu, prie kiekvieno piešinio buvo tik jam suteiktas numeris ir amžiaus grupė,  tad komisijos nariai nežinojo, kas yra piešinio autorius.  Anketos peržiūrėtos tik komisijai apsisprendus, kurių piešinių autoriai tapo laimėtojais. Komisija atsižvelgė į technikų panaudojimą, į  vaikų amžiaus grupės sugebėjimus, originalias mintis.
Sveikiname konkurso laimėtojus:
I grupė (ankstyvojo amžiaus vaikai):
I vieta – Jokūbas Rimkus (2 m. 2 mėn.). Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Buratinas“. Auklėtoja Aušra Bijeikienė.
II vieta – Kipras Idas (2 m. 6 mėn.). Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“. Auklėtoja Inga Čičinskienė.
III vieta – Ridas Karsabutas (3 m.). Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis. Auklėtoja Vilma Yčienė.
II grupė (ikimokyklinio amžiaus vaikai):
I vieta – Smiltė Paulauskaitė (5 m.). Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“. Auklėtoja Nina Opulskienė.
II vieta – Jokūbas Ričkus (4 m.). Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“. Auklėtoja Vaida Ričkienė.
III vieta – Akvilė Dobilevičiūtė  (5 m. 8 mėn.). Panevėžio lopšelis-darželis ,,Draugystė“. Auklėtoja Lilija Ražanauskienė.
III grupė (priešmokyklinio amžiaus vaikai):
I vieta – Amelija Aleksandravičiūtė (6 m. 9 mėn.). Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė“. Auklėtoja Edita Kaubrienė.
II vieta – Beata Baltaitė (6 m.). Joniškio lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“. Auklėtoja Miglė Praniulienė.
III vieta – Ugnė Laurinavičiūtė (6 m.). Naujosios Akmenės lopšelis-darželis ,,Atžalynas“. Auklėtoja Rasa Butkevičiūtė.
Lopšelio – darželio bendruomenė rinko jiems labiausiai patikusius darbus ir skyrė simpatijų nominacijas. Daugiausiai simpatijų pelnė:

 • Nojus Antonovičius (4 m.). Klaipėdos Tauralaukio progimnazija. Auklėtoja Jolanta Šilienė.
 • Roberta Pakulytė (5 m.). Druskininkų sav. Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Liepaitė“. Auklėtoja Alma Vaitkevičienė.
 • Mantas Gotceitas (6 m.). Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“. Auklėtoja Ala Akučkienė.
 • Aldas Montvilas (6 m.). Klaipėdos Tauralaukio progimnazija. Auklėtoja Viktorija Pilibaitienė.
 • Armandas Šimavičius (6 m.). Mažeikių lopšelis-darželis ,,Bitutė“. Auklėtoja Daiva Šarnickaitė.
 • Vėjūnė Gedminaitė (4 m.). Kauno r. Lapių lopšelis-darželis. Auklėtoja Rasa Girskienė.
 • Domas Grigaliūnas (3 m.). Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis. Auklėtoja Vitalija Norkienė.
 • Leticija Sudimtaitė (4 m.). Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Du gaideliai“. Auklėtoja Irena Ruškienė.
 • Titas Pakutka (5 m.). Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“. Auklėtoja Jurgita Burbienė.
 • Greta Lukoševičiūtė (5 m.). Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žiogelis“. Auklėtoja Jolanta Račkauskienė.

Visiems visiems dalyviams – sėkmės ir giedros pavasarinės nuotaikos!
                                                                                             Direktorė Sigita Užkuraitienė

 

,,Svečių dienelė“ 
2017-04-07

DSC01736 DSC01746 DSC01751
Balandžio 7 dieną į svečius lopšelyje-darželyje atvyko būsimieji ugdytiniai –  Pranas, Smiltė, Deimena, Dominykas, Žymantas, Paulina, Žiedė  ir šiek tiek vyresnė už juos Smiltė. Juos pasitikęs Meškutis visiems padovanojo po kortelę su meškučiu ir kiekvieno vardu, kvietė pažaisti į salę. Mažieji puikiai jautėsi, apžiūrėjo grupes (kai kurie drąsiai patikrino ir kabinetus, virtuvę), susipažino su kitais vaikais, apsilankė sporto salėje. Labiausiai visiems patiko mėtyti balionus. Linkime per vasarą paaugti dar didesniems, būti stipriems ir sveikiems, o rugsėjį į lopšelį-darželį ateiti jau kaip į antrus namus.
Perduodame linkėjimus negalėjusiems atvykti – Ugnei, Daniil, Gretei, Aretui, Eringui J .
                                                                                                                          Direktorė Sigita Užkuraitienė

,,SMALSUČIŲ“ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJĄ
2017-04-06
DSC03535 DSC03538 DSC03545 

Priešmokyklinukai svečiavosi Meškuičių gimnazijoje, kur dirba Brigitos mama ir tėtis. Brigitos mama Inga vaikus pakvietė į savo kabinetą. Ji – anglų kalbos mokytoja. ,,Smalsučiai“ dalyvavo anglų kalbos pamokoje, susipažino su meškučiu Tedžiu, atsakinėjo į pateiktus klausimus, vardino spalvas, dainavo daineles angliškai. Po pamokos vaikai buvo pakviesti pakeliauti po mokyklą. Aplankėme ketvirtokų klasę. Aktų salėje gimnazijos komanda ,,Teisingumo kalviai“ ruošėsi teisinių žinių konkursui ,,Temidė“. Priešmokyklinukai stebėjo ir teigė, kad ,,Viskas labai patiko“. Vėliau sužinojome, kad gimnazijos komanda konkurse tapo nugalėtojais. Sveikiname!. Skaitykloje ir bibliotekoje mus pasitiko bibliotekininkė Kristina ir mokytoja Sandra. Vaikai klausėsi jų skaitomų knygelių, ieškojo pažįstamų raidžių. Brigitos tėtis moko vaikus informacinių technologijų. Jo kabinete vaikai matė daug kompiuterių. Priešmokyklinukams ši išvyka suteikė daug džiugių emocijų. Dėkojame Brigitos mamai už turiningą išvyką. Priešmokyklinukai teigė, kad jie nori dar dalyvauti pamokoje ir mokytis.
                                                                                                                                                                               Ilona Vrubliauskienė


SPORTO ŠVENTĖ 
,,SPORTAS VISIEMS MAŽYLIŲ LABIRINTAS“

2017-04-05

17796376_1888121448100582_3688752254944778240_n <img class=“alignnone size-thumbnail wp-image-6982″ src=“https%