Renginiai

Paskelbta: 2024 22 vasario

UŽGAVĖNĖS
2024-02-13

KAIP SURASTI KALĖDŲ SENELĮ?
2023-12-22

Šv. Kalėdos – tai pats gražiausias metų laikas. Namai kvepiantys mandarinais ir imbieru, papuoštos eglutės blyksėjimas, jaudulio kupinas laukimas. Lopšelis-darželis lyg antri namai, kuriuose taip pat jaučiamas šventinis šurmuliukas. Organizuojamos šventės, žaidimai, edukacijos. Viena gražiausių švenčių, kurios ypatingai laukia mažieji, – tai Kalėdų šventė. „Kačiukų” grupės vaikai kartu su didžiuliu būriu nykštukų leidosi į kelionę, kurios metu ieškojo Kalėdų senelio. Keliaudami jie sutiko ir bobutę, ir meškutę, kurios sutikdavo pagelbėti mainais į vaikų pagalbą atliekant užduotėles. Džiaugiuosi, kad tėveliai buvo aktyvūs ir kartu su vaikais dalyvavo Kalėdų senelio paieškoje.  Vaikai, šventės metu, buvo aktyvūs, smalsūs, kūrybiški. O buvimas kartu su šeimos nariais suteikė itin šventinę nuotaiką. 


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Žukauskienė

ADVENTO VAKARAS
2023-12-13

METODINĖ DIENA ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
2023-11-20

Švietimo įstaigų naujienos

Lapkričio 15 d. Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje vyko respublikinė metodinė diena „Jausmų ir emocijų šalyje. Veiklos ir aplinkos vaikų emocinei gerovei“. Jos tikslas – gerosios darbo patirties sklaida siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.
Metodinėje dienoje dalyvavo 48 mokytojai iš Šiaulių miesto ir rajono, Joniškio, Panevėžio, Mažeikių. Juos sutiko rimtuolis lopšelio-darželio simbolis Meškiukas, linksmosios Laumės. Darželinukai nustebino svečius pačių suvertomis „Geros savijautos apyrankėmis“ ir pakvietė juos į emociukų „žvejybą“.
Gausiai susirinkusius mokytojus sveikino lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė, dėkodama už dalijimąsi patirtimi ir norą tobulėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento patarėja Sandra Valavičiūtė per emocinės gerovės prizmę apžvelgė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijas.
Lektorė, Joniškio rajono švietimo centro PPT psichologė Aušra Sakalienė motyvavo mokytojus pranešimu „Pažindami ir valdydami save – ugdome socialiai ir emociškai brandžius vaikus“ akcentuodama, kad sėkmės susilaukiama tada, kai dėmesys skiriamas savęs pažinimui, lankstumui, savikontrolei, efektyviam konfliktų valdymui.
Mažieji lopšelio-darželio aktoriai vaidino pasaką apie jausmus, kartu su mokytojomis pristatė vykdomus respublikinius ir tarptautinius projektus. Darželinukai, kaip tikri lektoriai, drąsiai pasakojo apie baimės monstriukus, emocijų pažinimą bendraujant su šunyte Asia, laiško rašymą ant medžio lapo, patarė, kaip pradžiuginti kitus. Vaikai su mokytojomis renginio dalyviams pristatė savo mėgstamiausius žaidimus, priemones: „Labas rytas! Kaip jautiesi?“, „Emociukų skaičiavimas“, „Emociukų žolės riedulys“, „Jūra“ ir kt.
Metodinės dienos metu darbo grupėse dalyviai skaitė 12 pranešimų. Jie dalinosi patirtimi, sėkmės istorijomis apie vaikų emocinės gerovės ugdymą kasdienėje veikloje, meno terapijos metodą, istorijų vizualizavimą ugdant socialinius emocinius įgūdžius, virtualiai praturtintas ugdymosi aplinkas ir kt.. Mokytojai aktyviai dalyvavo praktinėse veiklose, išbandė  žaidimus „Mesk ir piešk“, „Sudužusios širdelės“.
20 mokytojų pristatė savo sukurtas ir ikimokyklinio/ priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių emocinių gebėjimų ugdymui naudojamas priemones. Metodinės priemonės nustebino kūrybiškais sprendimais, originalumu, galimybėmis lavinti loginį mąstymą, žaisti drauge, bendrauti ir bendradarbiauti.
Nors lauke krapnojo lietutis, tačiau mokytojai jo nepabūgo ir apžiūrėjo lopšelio-darželio lauko edukacines erdves. Palankiausiai įvertinta „Laumės laužo“ erdvė, kurioje sudarytos sąlygos susiburti visai lopšelio-darželio bendruomenei, originali „Garsų pasaulio“ erdvė, kurioje darželinukai išgaudami garsus ar klausydami tylos ir išgyvena įvairias emocijas. Kūrybinio džiaugsmo pojūtį vaikai patiria piešdami emociukus ant lauko molbertų, vaidindami rimtas, liūdnas, linksmas ir kitas nuotaikas prieš didelį lauko veidrodį.
Metodinės dienos dalyviai, reflektuodami šios dienos veiklą, džiaugėsi, kad bendraudami, dalindamiesi vieni su kitais gerąja darbo patirtimi, gali augti patys ir šiuolaikiškai auginti mažųjų socialinius emocinius gebėjimus.


Nuoroda:
https://siauliuraj.lt/veiklos-sritys/svietimas/svietimo-istaigu-naujienos/293/metodine-diena-siauliu-r.-meskuiciu-lopselyje-darzelyje:3903
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

MOLIŪGĖLIO FIESTA
2023-10-19

RUGSĖJO PIRMOJI
2023-09-01

DARŽELI, LIK SVEIKAS
2023-05-29

KONCERTUOJAME MAMYTĖMS
2023-05-08

Gegužės 5 d. darželinukai koncertavo Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro, Meškuičių filiale. Motinos dienai skirtame koncerte mažieji dainininkai atliko V. Berteškienės  dainą ,,Mamytei“ (vad. meninio ugdymo mokytoja Valerija Berteškienė).
Gegužės 7 d. lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo šv. Mišiose Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčioje. Po šv. Mišių mažieji sveikino visas mamytes, močiutes, krikšto mamas su Motinos diena. Darželinukai atliko dainas „Žibintas“ (muz. O. Amulytės, žodž. I. Steišūnienės) ir „Mamytei“  (muz. ir eil. V. Berteškienės), giesmę „Viešpatie, laimink mus“. Po koncerto jie parapijiečiams  padovanojo savo rankomis pagamintas atvirutes-sveikinimus. Pabaigoje visi vaikai buvo dar kartą pakviesti prie altoriaus, kur klebonas V. Ripinskis juos palaimino ir apdalino saldžiomis dovanėlėmis.
Visi – maži ir dideli džiaugėsi puikia  diena, šventine  nuotaika  bei mamų  ir vaikučių   bendryste.

Meninio ugdymo mokytoja V. Berteškienė

SVEIKINAME MAMYTES!
2023-05-04

RYTMETYS „SULAUKĖM VELYKŲ, ATRIEDA MARGUČIAI…“
2023-04-06

Šv. Velykos – gamtos atbudimo šventė. Darželinukai su mokytojomis ruošėsi gražiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms: kalbėjosi apie šventės papročius ir tradicijas, margino kiaušinius, lankėsi bažnyčioje ir bendravo su kunigu, mokėsi eilėraštukų.
Prieš Velykas darželinukai susirinko į rytmetį „Sulaukėm Velykų, atrieda margučiai…“. Salėje juos pasitiko Velykė ir Kiškutis. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, smagiai šoko ir dainavo, piešė ir margino kiaušinius. Po linksmybių Velykė ir Kiškutis įteikė vaikams žemėlapius „Kaip surasti margučius?“. Vadovaudamiesi užuominomis  visi gretai surado saldžias Velykės dovanėles ir draugiškai jas pasidalino.
Džiugiai nusiteikę šventinio rytmečio dalyviai išskubėjo į grupes, kur dalinosi įspūdžiais, tęsė žaidimus. Visi laukėme ir pagaliau sulaukėme Velykų… Tegu jos būna ramios ir  nuostabios visiems…
 


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė

ŠV. VELYKŲ BELAUKIANT
2023-04-05

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir Šv. Velykų – didžiausios ir spalvingiausios pavasario šventės. Prieš Šv. Velykas puošiame namus, įvairiomis spalvomis marginame kiaušinius.  Norėdami sukurti šventinę nuotaiką grupėje, nutarėme į pagalbą pasikviesti mamytes, tėvelius ir kitus šeimos narius.
Velykinės popietės metu visi maži ir dideli margino kiaušinius. Vieni apklijavo įvairių spalvų popieriumi, kiti dekupavo. Darbeliais papuošėme sužaliavusį Velykų medį. Dabar mažiesiems lopšelio-darželio vaikučiams laukti Šv. Velykų bus dar smagiau, nes kas ryt juos džiugins kartu su šeimos nariais papuoštas Velykų medis.  


Džiaugiuosi, kad tėvai aktyviai dalyvavo veikloje, kurios metu visus lydėjo džiugi ir pakili nuotaika bei jaukus švenčių laukimas. Bendra veikla paskatino vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į kūrybinį procesą. Mažieji tapo drąsesni, veiklesni, smalsesni, aktyvesni.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žukauskienė

ŠIAULIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYTINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS“
2023-03-31

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų viešo kalbėjimo įgūdžius, dalinantis savo patirtimi apie inovatyvią, kūrybišką, patyriminę, ieškojimais ir atradimais paremtą ugdomąją veiklą.
Uždaviniai:
1.skatinti vaikų iniciatyvas, kūrybiškumą, gebėjimą improvizuoti, aktyviai veikti, patiriant atradimų, bendravimo džiaugsmą;
2. skatinti ugdytinius savo patirtį, mintis perteikti jiems priimtiniausiais būdais;
3. skatinti mokytojus dalintis inovatyviomis ir kūrybiškomis ugdymo(si) idėjomis/veiklomis, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus bei integruojant rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“.
4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojų,
siekti glaudaus jų bendradarbiavimo.
Pranešimą pristatė ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Dargužienė ir ugdytiniai: Luka, Izabelė, Liutauras. 
Pranešimo nuoroda:
https://www.canva.com/design/DAFeaEYJ4iQ/bf63l–BsX9t75hUNkO-lA/view?utm_content=DAFeaEYJ4iQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

„Susibūrimas yra pradžia. Sugebėjimas išlikti kartu yra pažanga. Darbas kartu yra sėkmė.“
                                                                                                            (Henry Fordas)
2023-03-09

Suprasdami, kad kartu dirbti ir siekti pažangos yra ne tik lengviau, bet ir prasmingiau, o ir pasiekti gali daugiau, Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ nutarė bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti kolegialius santykius, vesti ir stebėti atviras veiklas, diskutuoti, reflektuoti, gilinti žinias apie įtraukųjį ugdymą.
Šiandien Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ komandos – įstaigų vadovės ir mokytojos lankėsi mūsų lopšelyje-darželyje. Viešnios stebėjo visose grupėse vedamas veiklas, vėliau jas aptarė. Smagu, kad mūsų mokytojų taikyti metodai, erdvių išnaudojimas, vaikų įsitraukimas į veiklas ir susidomėjimas buvo pastebėti ir įvertinti.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!
2023-02-21
Į linksmą, triukšmingą Užgavėnių šventę sugužėjo darželinukai ir jų tėveliai,  mokytojai ir kiti lopšelio-darželio darbuotojai. Persirengėliai šoko, dainavo, lenktyniavo, krėtė išdaigas, vaišinosi blynais. Lopšelio-darželio kiemas  prisipildė juoko, linksmybių, ryškių spalvų ir viliojančių mielinių blynų kvapų. Užgavėnes šventėme triukšmingai, todėl visus metus būsime sveiki ir laimingi.


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė

TĖVYNĖ MANO – LIETUVA
2023-02-20

Vasario 15 d. tautinais rūbais pasipuošę ir trispalvėmis vėliavėlėmis nešini darželinukai susirinko į salę. Šventinis rytmetys  prasidėjo Lietuvos himnu, kurį nuoširdžiai giedojo visi – dideli ir maži.
Visų grupių vaikai Lietuvai dovanojo skambias daineles ir lietuviškus ratelius. Viltė, Deimantas, Mėta deklamavo eilėraščius. Visi kartu žaidė lietuviškus žaidimus, grojo lietuvių liaudies  polkoms pritardami pasirinktais  muzikos instrumentais. Renginio dalyviai statė trispalves pilis, dėliojo  trispalvę  dėlionę.
Pabaigoje visų laukė siurprizas – trispalvių balionų jūra, linksma diskoteka skambant dainoms  apie Lietuvą ir šventinės vaišės.
Vakare dar vienas gražus paminėjimas vyko miestelio kultūros centre, kuriame lopšelio-darželio vaikai šoko šokį „Žirafa“ (vadovė Sandra Valčikienė) ir dainavo G. Pamparienės dainą „Čia – Lietuva“ (vadovė Valerija Berteškienė).
Puikiai prasidėjusi šventinė diena tęsėsi iki vakaro. Vaikai džiaugėsi, kad gyvena tokioje gražioje šalyje, kuri vadinasi Lietuva,  ir yra nusiteikę užaugę ją ginti, mylėti  ir  puošti gražiais savo darbais.


Meninio ugdymo mokytoja Valerija Berteškienė

LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS SKIRTA SAVAITĖ „SEKU SEKU PASAKĄ…“
2023-02-13

Kalba – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos dėka bendraujame, kuriame kultūrą, tampame bendruomenės dalimi. Vaikystėje suformuojama daugybė sąvokų ir išmokstama daug lietuvių kalbos žodžių. Vaikas mokosi ne sakinio žodžių reikšmių, bet sąvokų žodinės raiškos. Kalbos pagalba, vaikai gali kaupti patirtį, ja naudotis, išreikšti save, savo emocijas. Todėl jau ikimokykliniame amžiuje gimtoji kalba, jos grožis, taisyklingas vartojimas turi lydėti vaikus visose veiklose. Lopšelyje–darželyje, įgyvendinant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą projektą, skirtą paminėti lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai ‒ vyko teminė savaitė ‒ „Seku seku pasaką“.
Visą savaitę lopšelio-darželio vaikai pasinėrė į lietuviškų pasakų pasaulį. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose veiklose: „Pasek man pasakėlę ir surask mažybinius žodžius“, STEAM ir lietuviški žodžiai pasakoje, „Pasaka piešinyje ir gražiausi lietuviški pasakos žodžiai“, „Aš pasakos veikėjas ir lietuvių kalbos vaizdingumas“, „Liežuvėlio pasakėlė“, „Vartotini ir nevartotini lietuvių kalbos žodžiai“.

Lopšelio-darželio vaikai kartu su tėveliais dalyvavo „Gražiausios lietuviškos pasakos“ rinkimuose – iš pateikto dešimties pasakų sąrašo rinko jiems gražiausią lietuvišką pasaką. „Vilkas ir ožiukai“ ‒ laimėjo šiuos rinkimus, o personažą vilką  vaikai piešė, rašė pačių sugalvotus, vilką apibūdinančius, epitetus.
 

Visų grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis pasirinko savo mėgstamiausias pasakas ‒ „Jaučio trobelė“, „Bėkim žvėrys pažiūrėti“, „Kiškio trobelė“, „Pasakas be galo“ – ir jas plėtojo. Mokytojos, kartu su vaikais, ne tik sekė pasirinktas pasakas, bet analizavo ir įvairiais metodais ugdė vaikų lietuvių kalbos vaizdingumo, išraiškingumo supratimą, pasitelkė  ir STEAM metodikos elementus. Vaikai kūrė pasakų personažus, inscenizavo siužetus, atkartojo ir kūrė įvykių sekas, galvojo ir rašė mažybinius ir vaizdingus žodžius, apibūdinančius pasakos personažus. Logopedė visų grupių ugdytiniams sekė „Liežuvio pasakėlę“, remdamasi pasaka „Dangus griūva“.

Šeimos dalyvavimas vaikų kalbinio ugdymo procese itin svarbus, todėl lopšelio-darželio ugdomojoje veikloje „Pasek man pasakėlę“ dalyvavo tėveliai, kurie sekė pasakėles, pateikė užduotis „Atkoduok pasakos pavadinimą“.
Lietuvių kalbos dienoms paminėti skirtas veiklas lopšelyje-darželyje vainikavo surengtas rytmetis „Smagiai žaidžiu ‒ gražiai kalbu“, kuriame vaikai klausėsi močiutės žemaičių tarme sekamos lietuvių liaudies pasakos „Lapė ir ožys“, vieni kitiems vaidino  mėgstamiausias pasakas, žaidė interaktyvius žaidimus-viktorinas, kuriose turėjo išsiaiškinti ir pasirinkti, kurie lietuvių kalbos žodžiai yra vartotini, kokie žodžiai yra mažybiniai (deminutyvai), ir kurie žodžiai vaizdingai apibūdina pasakų personažus. Rytmetis baigėsi daugiausiai balsų surinkusios lietuvių liaudies pasakos paskelbimu ir staigmenomis-dovanėlėmis.

Visose teminės savaitės organizuotose veiklose vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, ugdėsi kūrybiškumą, kalbinius gebėjimus, meilę knygai, gimtajai kalbai ir lietuviškam žodžiui.
Filmuko nuoroda:
https://www.canva.com/design/DAFZ6Co9Gj0/WgMilvpu1pZTzakeUMgwqg/watch?utm_content=DAFZ6Co9Gj0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Straipsnio nuoroda: https://www.svietimonaujienos.lt/meskuiciu-lopselyje-darzelyje-lietuviu-kalbos-dienoms-skirta-savaite-seku-seku-pasaka/?fbclid=IwAR2cvGZ9uzxU3dmOU9H4RMkN24xcNk99CAQMl5PsD4ksCrcz3xndYCuIido
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė
Logopedė Viktorija Rudauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė

ADVENTO VAKARAS
2022-12-14
Gruodžio 14 d. „Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai, jų tėveliai ir seneliais susirinko į advento vakarą. Renginio metu vaikai dainavo, šoko, vaidino pasakas be galo. Kartus su jie žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, minė mįsles. Adventas – mistinis laikas, tad buvo  išbandyti ir burtai. Vaikai ir renginio svečiai vaišinosi pačių vaikų iškeptais kalėdiniais meduoliais. 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2022-09-01


DARŽELI, LIK SVEIKAS
2022-05-27

GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA…
2022-04-19

Pavasaris atėjo, ištirpdė ledus, atnešė šiltesnį vėjelį, skaistesnę saulutę. Laikas parskristi iš šiltųjų kraštų paukšteliams… „Nykštukų“ grupės vaikai susidomėjo, kokie gi paukšteliai parskrenda į savo gimtinę, palikę ją šaltą rudenį. Vienas iš paukščių, su kuriuo jie susipažino, tai baltasis gandras – Lietuvos nacionalinis paukštis. Vaikai sužinojo, kad sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos ledus, ant uodegos parneša baltąją kielę, kuri baigia išspardyti nuo balų paskutiniuosius ledokšnius. Kad vaikai  geriau suprastų gandro gyvenimo būdą, ypatumus ir įpročius, organizavau išvyką prie gandralizdžio ir į Meškuičių miestelio parką. Keliaudami vaikai ieškojo gandro lizdo. Gandralizdį jie pastebėjo medyje, augančiame Meškuičių miestelio bažnyčios šventoriuje. Vaikai atidžiai apžiūrėjo gandro lizdą. Diskutavo, iš kokių medžiagų jis  susuktas, kokio dydžio ir formos, kokioje vietoje. Stebėjimo metu skatinau vaikus išsakyti savo pastebėjimus, pasakoti, klausinėti.
Apžiūrėję gandralizdį nukeliavome į parką, kur tęsėme veiklą apie gandrus. Išsiaiškinome, kad grįžę į savo lizdus, paukščiai ima juos tvarkyti: tvirtina šakas, neša naujus žagarus, velėnas, sausą žolę ir kitas statybines medžiagas. Vaikai nutarė pažaisti žaidimą „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga…“. Jie Meškuičių miestelio parke sudėliojo gandro lizdą iš ten surastų medžiagų: sausos žolės, samanų, medžio šakų, sausų lapų.

Išvykos metu vaikai domėjosi artimiausioje aplinkoje gyvenančiais paukščiais, patyrė pažinimo ir atradimo džiaugsmą, lavėjo jų bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai. Pažintinė ir patyriminė veikla leido jiems geriau pažinti gandrų gyvenimą, jų elgesio ypatumus.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sniegutė Mickuvienė

MOKU BENDRAUTI BE PATYČIŲ
2022-04-12

Kovo mėnesį lopšelyje-darželyje su logopede V. Rudauskiene organizavome  „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Veiklų metu ugdėme pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, skatinome pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius. Kartu su vaikais aiškinomės, kaip užkirsti kelią patyčioms, gerinti emocinę savijautą.
Nesuskaičiuosi, kiek kartų vaikai ištaria vieni kitiems „Aš su tavim nedraugausiu“. Vaikai sako, kad, išgirdus šiuos žodžius, būna liūdna, jautiesi vienišas ir atstumtas. O kas yra draugas? Kaip juo tapti? Kas ta draugystė? Atsakymų vaikai ieškojo žaisdami, vaidindami situacijas, dalyvaudami pokalbių valandėlėse, vartydami knygas. Įvairių veiklų metu skatinome juos būti draugiškais, mandagiais, paslaugiais, nuoširdžiais, atjaučiančiais kitą.
Darželinukai suprato, kad svarbiausias dalykas, kurį jie gali padaryti, kai tyčiojamasi, – tai papasakoti apie tai draugui, tėvams, auklėtojams ar tiems, kuriais pasitiki.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

UŽGAVĖNĖS
2022-03-01

DARŽELINUKAI PAMINĖJO LIETUVOS 104-ĄJĮ GIMTADIENĮ
2022-02-15

KALĖDŲ ŠVENTĖS AKIMIRKOS
2021-12-22
Smagios, įdomios  grupių šventės suteikė vaikams spindinčios laimės ir linksmų akimirkų. Mažuosius linksmino auklėtojų sukurti personažai: Nykštukė Tukė, Senis Besmegenis, Kiškis Piškis, Meškiukas Rudnosiukas, Gudruolė Varna ir kt. Vaikai kartu su jais žaidė, šoko, dainavo ir sulaukė Kalėdų Senelio bei jo dovanų. 

 

KALĖDŲ BELAUKIANT…
2021-12-10

Nors lauke žvarbu, lopšelio-darželio seklyčioje prie Advento žvakelių „Kačiukų“ grupės vaikams gera ir smagu žaisti, dainuoti.

Džiugus, šiltas ir pilnas gerų darbelių „Nykštukų“ grupės advento rytmetys.

Jaukus, ramus ir Kalėdiniais meduoliais kvepiantis „Pelėdžiukų“ grupės adventinis rytmetys.

Advento metas „Smalsučių“ grupėje – tai laikas, kupinas laukimo, kviečiantis žaisti senolių žaidimus, sekti pasakas be galo, šokti ratelius, dainuoti, deklamuoti, gaminti dovanėles ir kartu leisti laiką.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Skėrytė

AUGINA PASAKA!
2021-12-02
2021 m. lapkričio 30 d.Meškuičių lopšelio-darželio mokytojai organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferenciją „Augina pasaka. Meninių, kalbinių gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Konferencija organizuota įgyvendinant Erasmus+ projektą KA229 ,,Storytelling is anArt“ ir vykdant jo sklaidą, įgyvendinant ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Patirtinis,probleminis ugdymas, taikant STEAM metodikos elementus“. Konferencijos tema ir tiksla –skatinti mokytojus dalintis patirtimi apie ikimokyklinio irpriešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo, kritinio mąstymo, kalbinių, bendravimo ir komandiniodarbo įgūdžių ugdymą, kuriant, sekant, inscenizuojant pasakas – pasirinkti neatsitiktinai. Būtent ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pasakos užima svarbią vietą.
Renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Jame dalyvavo 70 mokytojų iš visos Lietuvos: Panevėžio, Šiaulių r., Šiaulių miesto, Šakių, Šalčininkų, Vilniaus, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Telšių, Pasvalio ir kitų miestų.
Konferencijos dalyvius pasveikino lopšelio-darželio direktorė S. Užkuraitienė ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai, pasekę lietuvių sakmę „Saulė ir mėnulis“, muzikuodami pasigamintais instrumentais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė pristatė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio aktualijas, kvietė mokytojus teikti pasiūlymus atnaujinamoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms. Pagrindinį pranešimą „Kaip sujungti pasakas ir STEAM ugdymą? Iššūkis pedagogams ir vaikams“ skaitė Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė ekspertė Laura Bajoriūnė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Mireta Visockienė.
Konferencijoje buvo pristatyti 8 pranešimai, kuriuos skaitė Panevėžio lopšelio-darželio„Draugystė“, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ir Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio atstovai. Pranešėjai akcentavo pasakų įtaką vaiko asmenybės raidai, jų svarbą kūrybiškumo, vaizduotės, kritinio mąstymo, dorovinių nuostatų, estetinio skonio, kalbinių gebėjimų ugdymui. Konferencijos dalyviai ypač susidomėjo pristatytomis praktinėmis veiklomis, kurių metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai vaidino, piešė, sprendė problemas, kūrė dekoracijas, tyrinėjo. 
Šiuolaikiniame technologijų laikmetyje pasakų sekimui mokytojai ir vaikai pasitelkė išmaniąsias programėles (ChatterKid, WordWall, Learningapps, Bookwidgets, Jogsawplanet ir kt.). Jos padeda įdomiai, šiuolaikiškai ir efektyviai susipažinti su pasakomis, jų veikėjais, spręsti problemas ir ugdyti įvairius gebėjimus.


Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Dargužienė, pristatydama tarptautinį projektą skaitė pranešimą „Pasakojamas yra menas. Erasmus+ projektinės veiklos“. Ji pasidalino įgyvendintomis idėjomis, mūsų lopšelio-darželio ir kitų šalių ugdymo įstaigų taikytais ugdymo metodais, padedančiais supažindinti vaikus su pasakomis.
Baigiantis konferencijai, ją moderavusi S. Užkuraitienė pakvietė mokytojus apibendrinti renginį. Dalyviai žodžiu ir žinutėmis išreiškė savo susidomėjimą viena ar kita veikla, ugdymo metodų įvairove ir inovatyvumu, dėkojo už prasmingą ir gerai organizuotą konferenciją.
Tikimės, kad pasakos ir toliau bus svarbios pagalbininkės ugdant ir visapusiškai auginant  vaikus, o mokytojai, pasisėmę idėjų ir įkvėpimo, kūrybiškai jas naudos.
Nuorodos:
https://www.siauliuraj.lt/veiklos-sritys/svietimas/svietimo-istaigu-naujienos/293/augina-pasaka:2499
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/27839
https://youtu.be/RJR7KA8ZD1M
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Skėrytė

TOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS
2021-11-26

VĖLINĖS
2021-10-29

„Nykštukų“ grupės vaikai, susipažinę su lietuvių Vėlinių šventės tradicijomis, nutarė pagerbti mirusiuosius. Jie aplankė Meškuičių miestelio karių kapines ir Šv. Stanislovo bažnyčios šventorių, kur palaidoti parapiją aptarnavę kunigai. Vaikai ant kapų uždegė Vėlinių žvakutes, padėjo gėlių, paminėjo mirusiuosius susikaupimo, rimties minutėmis…

 
Grįžę į lopšelį-darželį ikimokyklinukai dalinosi įspūdžiais. Jie suprato, kad svarbu prisiminti ir pagerbti žmones net tada, kai jų jau nebėra.  
Šios edukacinės išvykos metu ugdėme vaikų dvasines vertybes ir pagarbą mirusiesiems.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sniegutė Mickuvienė

KELIONĖ SU LIŪTUKU
2021-10-27

Vaikams iki trejų metų žaidimas yra efektyviausias ugdymo(si) būdas. Žaisdami vaikai tyrinėja juos supantį pasaulį,  įgyja naujų gebėjimų, patiria malonumą. Žaidimą ,,Kelionė su Liūtuku“ pasitelkiau ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo gebėjimų ugdymui. Veiklos uždaviniai: pasivaikščiojimo metu stebėti medžius, krūmus ir juos lyginti pagal dydį (didelis, mažas), intuityviai grupuoti  (daug, vienas).
Pas mažuosius „Kačiukų“ grupės vaikučius į svečius atvyko žaisliukas Liūtukas. Vaikai pakvietė jį pasivaikščioti po lopšelio-darželio kiemą. Į kelionę išsiruošė daug vaikų ir vienas Liūtukas. Mažieji darželinukai Liūtukui parodė didelę ir mažą eglę, didelius ir mažus krūmus, surado daug spalvotų kamuoliukų ir juos surinko į vieną kibirą. Bekeliaudami toliau, jie surado daug spalvotų kelmelių ir ant vieno, labiausiai patikusio, prisėdo pailsėti. Žaisliukas Liūtukas pasiūlė vaikams pažaisti judrų žaidimą „Didelis-mažas“, pasidžiaugė, kad išmoko skirti didelius ir mažus medžius, krūmus, skaičiuoti, padėkojo už kelionę.


Žaidimo „Kelionė su Liūtuku“ metu vaikai aktyviai tyrinėjo lopšelio-darželio aplinką, kaupė patirtį, džiaugėsi atradimais.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Mingilienė

EDUKACINĖS ERDVĖS „LAUMĖS LAUŽAS“   ATIDARYMAS
2021-10-27
Lopšelyje-darželyje vaikai daug laiko praleidžia lauke. Aktyviai, turiningai jų veiklai reikalingos įvairios edukacinės erdvės, skatinančios vaikus judėti, tyrinėti, eksperimentuoti.   Šiais metais lopšelio-darželio bendruomenė įrengė naują edukacinę lauko erdvę  „Laumės laužas“. Čia organizuosime įvairius renginius. Prie laužavietės vaikai dainuos, kalbėsis, pasakos, ant laužo virs arbatą ar  sriubą, šiupinį, keps bulves.
Spalio 27-28 d. Laumės ir  Moliūgėliai pakvietė vaikus į edukacinės erdvės „Laumės laužas“ atidarymo šventę. Vaikai varžėsi personažų parengtose rungtyse: „skraidė“ Laumės šluota, rideno didžiulį moliūgą, vežiojo ir įvairiais būdais nešiojo  moliūgėlius.  Žibintų takeliu visi atkeliavo prie laužavietės. Laumė su vaikais iškilmingai perkirpo juostą ir pakvietė pažaisti muzikinių žaidimų, atsigerti vaistažolių arbatos.
Tikimės, kad šią edukacinę erdvę pamėgs visi maži ir dideli, o mokytojai tikslingai ją pritaikys vaikų ugdymui lauke. 

IŠVYKA „MAŽIEJI RAITELIAI“
2021-10-13 

Saulėtą spalio 7 dienos rytą „Nykštukų“ grupės ugdytiniai vyko į Joniškio rajone Kipštų kaime įsikūrusį L. ir J. Staškevičių ūkį. Ūkio savininkai  vaikams aprodė arklides, jojimo inventorių – balnus, kamanas, pavaržas, pasagas ir papasakojo apie žirgyne augančius žirgus  ir ponius, jų veisles, sportinius ir kitus pasiekimus. J. Staškevičius aprodė ir kitus naminius gyvūnus: avytes, nenuoramas ožiukus.
Vaikai sužinojo, kaip pabalnoti ponį. Ūkininkė atnešė  balną, uždėjo ant ponio nugaros ir pritaisė kamanas – pakinktų dalį, kurią sudaro odiniai dirželiai, apjuosiantys ponios galvą. Paėmusi žąslus paaiškino, kad jie dedami ant arkliuko apatinio žandikaulio bedančio krašto, spaudimu veikia jautriausias vietas ir taip, kamanų ir žąslų pagalba, gyvūnas yra valdomas. Kai ponis buvo jau pabalnotas, pirmieji ant jo sėdo drąsiausi ,,Nykštukų“ grupės vaikai.
Ši edukacinė kelionė suteikė vaikams pažinimo džiaugsmą, teigiamų emocijų, patenkino jų smalsumą ir paskatino dar labiau mylėti ir globoti naminius gyvūnus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Savickienė

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ „SAUGUS IR SVEIKAS TVARIAI JUDĖDAMAS“
2021-09-27
Dauguma vaikų namuose turi aplinkai tvarias transporto priemones. Pirmadienio rytą lopšelį-darželį skubėjo triratukais, dviratukais, paspirtukais. Priešmokyklinukai svarstė, kokiomis transporto priemonėmis galima keliauti iš vienos vietos į kitą, kurios transporto priemonės yra taršios ir netaršios, kodėl, kokia taršumo žala žmogui, gamtai. ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai pasivaikščiojimo metu skaičiavo lopšelio-darželio kieme, automobilių stovėjimo aikštelėje esančias taršias, mažataršias ir visai netaršias transporto priemones, diskutavo, kaip jos teršia orą ir kaip to išvengti.

Antradienį Kakė Makė (auklėtoja R. Savickienė) pakvietė ,,Nykštukų“ grupės vaikus į lauką kartu pasportuoti ir  pažaisti. Vaikai žaidė futbolą, nešė ,,Olimpinę ugnį“ ir kt.

Trečiadienį ,,Nykštukų“ ir ,,Smalsučių“ grupių vaikai lauke skraidino pačių išlankstytus lėktuvėlius, o ,,Pelėdžiukų“ – maišeliais gaudė vėją. Jie tyrinėjo vėjo kryptį ir svarstė, kada geriau skrenda lėktuvėlis: pavėjui ar prieš vėją. Lėktuvėlius, maišelius vaikai kūrybiškai pritaikė įvairiai veiklai: judriesiems žaidimams, skaičiavimui, mankštai. Naudodami netradicines, pačių pagamintas priemones vaikai aktyviai judėjo, lavino kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus.

Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, grūdinti jų organizmą bendradarbiavome su Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro specialistu. Jis papasakojo vaikams apie judėjimo svarbą sveikatai ir pakvietė pasimankštinti.

Ketvirtadienį „Pelėdžiukų“ grupės vaikai iš įvairių priemonių statė ,,Svajonių miestą“, kuriame žmonės važinėjasi dviračiais, paspirtukais, riedučiais, vaikšto pėsčiomis. Vaikai sako, kad šiame mieste nėra mašinų, lėktuvų, motociklų, nes jie teršia orą. Priešmokyklinukai kūrė plakatą ,,Oro taršai ne“. 

Penktadienį ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo netradicinėje, išmaniojoje kelionėje po lopšelio-darželio kiemą. Kelionės metu jie ne tik surado kodų lenteles, nuskaitė juos plančete, ieškojo atkoduotų erdvių, žaidė įvairius žaidimus, bet ir svarstė, kurios vietos yra pačios geriausios pasivaikščiojimams, žaidimams. Kelionė baigėsi kokteilinėje, kur keliautojai vaišinosi sveikuoliškais žaliaisiais kokteliais.

,,Nykštukai“ STEAM laboratorijoje tyrinėjo įvairias medžiagas ir iš jų gaminosi kamuoliukus. Žaisdami lauke su savos gamybos kamuoliukais jie atsipalaidavo, „išsikrovė“, tvariai pajudėjo.

Priešmokyklinukai atsinešė pačius šokliausius, greičiausiai riedančius, toliausiai skriejančius kamuolius ir juos pristatė savo draugams. Jie svarstė, kodėl kamuoliai rieda, šokinėja, kas yra jų viduje. Berniukai patys ėmėsi pripūsti oro subliuškusį kamuolį. Vaikai klausėsi pasakos ,,Raudonas kamuolys“, žiūrėjo filmuką ,,Kakė Makė žaidžia su kamuoliu“ ir, žinoma, grupėje ir lauke žaidė žaidimus su kamuoliais.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2021-09-01


IŠVYKA Į „RAIBĄ PLUNKSNĄ“
2021-06-01

Gegužės 31 d. „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai lankėsi mini zoologijos sode  „Raiba plunksna“. Dauguma darželinukų pirmą kartą važiavo autobusu. Edukacijos metu jie sužinojo apie gyvūnų kilmę, įpročius, klausėsi įvairių paukščių ir gyvūnų balsų. Vaikai noriai maitino ir drąsiai glostė zooparko gyventojus: avis, ožkas,  triušiukus, šinšilus, arkliukus ir kt. Darželinukai sužinojo, kad briedžiai meta ragus ir juos prisimatavo.
Edukacijos metu vaikai džiaugėsi gyvūnėlių draugija. Dauguma sakė, kad namuose norėtų turėti vieną ar kitą gyvūnėlį.
Šios išvykos metu lavėjo vaikų socialiniai įgūdžiai: gebėjimas elgtis viešumoje ir pasirūpinti savimi, drausmė, tinkamas bendravimas ir kt. Vaikai praplėtė ir įtvirtino žinias apie laukinius ir naminius gyvūnus, ugdėsi savarankiškumą.


ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU ŠVENTĖ „SVAJONIŲ LAIVAS“
2021-05-27

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos pakvietė į ,,Svajonių laivą“ 15 didžiųjų svajotojų. Ko tik jie nesvajoja: būti balerinomis, turėti žiurkėną ir žiurkių,  būti visame pasaulyje gražiausiomis, nuvažiuoti į Turkiją, turėti šuniuką, paskraidyti poniu, važinėti kartingais ir mašinomis, nukeliauti į gėlių šalį, būti menininkais ir darbininkais, turėti įvairių galių.
Atsisveikinimo su darželiu šventėje priešmokyklinukai dainavo dainelę „Aš skubu užaugt“, deklamavo eilėraštukus apie darželį, mamytę ir gimtinę, šoko šokius: ,,Plaukė laivelis“, ,,Varliukai“.

,,Svajonių šalyje“ skambant fanfaroms lopšelio-darželio direktorė apdovanojo didžiuosius svajotojus medaliais ir įteikė lopšelio-darželio baigimo diplomus bei rašiklius.

Varpelio skambesys palydėjo priešmokyklinukus į didžią svajonių šalį – mokyklą.
Lauke būsimųjų pirmokų laukė edukacinė programa ,,Kaip šunytė Maršalė ruošėsi į mokyklą“.
 

Vyresniuosius draugus sveikino „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai su auklėtojomis.

Tėvelių atstovai lopšelio-darželio direktorei, mokytojams ir personalui padėkojo už metus praleistus kartu su jų vaikučiais, pagalbą ir paramą. 
Rudenį 15 būsimųjų pirmokų atvers savo mokyklinio gyvenimo knygos pirmąjį puslapį, kol kas jis tuščias… Reikės daug stengtis, mokytis, ieškoti ir atrasti…

ZIPIO DRAUGAI
2021-05-27

Lopšelio-darželio priešmokyklinukai 2020-2021 m.m. dalyvavo tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti 5- 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Tikima, kad vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programą sėkmingai baigė ir diplomus gavo 20 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių.

PRIEŠMOKYKLINUKŲ POKALBIAI SU ZIGMU
2021-05-25

Gegužės 11 d. ir 24 d. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimuose „Pokalbiai su Zigmu“: „Elektra mūsų namuose“, „Kaip elgtis gaisro metu“, „Savisauga“. Veiklos, kurias vedė Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė, vyko ZOOM platformoje.
Pokalbių su Zigmu metu vaikai kalbėjosi apie elektrą, jos svarbą ir grėsmes, gaisrosaugą. Jie sužinojo, kaip išsikviesti pagalbą. Zigmas mokė vaikus atsargaus elgesio su nepažįstamais žmonėmis.
Užsiėmimų metu vaikai įgijo patirties, įsisąmonino ir suvokė savo atsakomybę už savo ir kitų saugumą. Tikiuosi, kad priešmokyklinukai gebės laikytis saugaus elgesio principų kasdieninėje aplinkoje, orientuotis sudėtingose situacijose.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė

LIETUVA, TU ŠALELE MANO
2020-02-15

Visų grupių vaikai ir mokytojai, pasipuošę tautiniais drabužiais, skirtingu laiku rinkosi į lopšelio-darželio salę ir paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  Šventė prasidėjo iškilmingai giedama „Tautine giesme“.

Darželinukai Lietuvai dovanojo skambias dainas, smagius šokius ir ratelius.

O koks gimtadienis be žaidimų? Jų metu vaikai statė pilis, mokėsi taisyklingai kalbėti, rūšiavo kamuoliukus, skraidino spalvotus balionus… Šventės pabaigoje visų laukė trispalvės vaišės. 

Šventės metu ugdėme vaikų pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei ir savo kalbai. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį.

KALĖDOS DARŽELYJE
2020-12-17

Mažieji „Kačiukų“ grupės vaikučiai pasipuošė vabaliukų kostiumais ir iškeliavo ieškoti Kalėdų senelio. Ieškojo ieškojo, bet niekur jo nerado. Tuomet mažieji vabaliukai linksmai šoko, nuotaikingai dainavo, žaidė žaidimus ir su didžiuliu nekantrumu laukė Kalėdų senelio. Išgirdęs mažųjų vabaliukų gražias daineles, jis pasirodė su didžiuliu maišu dovanų. Kiek džiaugsmo ir gerų emocijų buvo! Pasidalinę dovanėles, iššovę konfeti patrankas, laimingi vabaliukai sugrįžo į grupę, o ten…. dar viena  dovana slypėjo po eglute. Išpakavę ją vaikučiai džiaugėsi, draugiškai žaidė su naujais žaisliukais, vartė spalvingas knygeles. 

Apsirengę piratais ir jūreiviais ,„Nykštukų“ grupės vaikučiai taip pat atskubėjo į gražiausią metų šventę.  Kartu su linksmąja Elfe jie plaukė laivu į įvairias šalis ieškoti Kalėdų Senelio ir jo dovanų. Keliaudami piratai ir jūreiviai energingai mankštinosi, „pamaitino“  alkaną banginį, pasimėtė prie šiaurės krantų rastomis sniego gniūžtėmis, susidraugavo su iš žiemos miego pažadintu vabalu. Daugiausiai džiaugsmo, juoko, linksmo krykštavimo suteikė lauke pasirodęs Kalėdų Senelis su dideliu dovanų maišu ant pečių. Senelis į salę neužsuko, o dovanų maišą kažkur darželyje padėjo. Jūreiviai ir piratai turėjo pasukti galvas, kol atrado jo paliktas dovanas.
  Švenčių metu vaikai patyrė ne tik gerų, šiltų, džiugių emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, juoką, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė į grupę, į savo namus.
Auklėtojos: A. Žukauskienė, S. Mickuvienė

MEDUOLIAIS KVEPIANTIS KALĖDŲ LAUKIMAS… 
2020-12-17

  Adventas – tai didysis Stebuklo laukimas. Šventų Kalėdų laukimas. O mažiesiems – tai šventė ir dovanos. Šventės būtinai reikia laukti, tik tada ji bus smagi. „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai taip pat laukia Kalėdų šventės ir jai ruošiasi.
  Prasidėjus didžiojo laukimo antrajai savaitei surengėme Advento rytmetį. Šventiškai pasipuošę vaikai rinkosi į etnografinę seklyčią. Visi kartu užsidegėme dvi adventinio vainiko žvakutes. Kalbėjomės apie tai,  kokie turėtume būti šiuo laikotarpiu, atsiprašėme vieni kitų už padarytas skriaudas. Pagiedojus giesmelę, vaikų laukė staigmena – meduolių gamyba. Ir berniukai, ir mergaitės kruopščiai kočiojo tešlą, rinkosi ir spaudė ją įvairiausiomis formelėmis, išgaudami vienas už kitą gražesnius meduoliukus. Visa seklytėlė pakvipo Kalėdomis. O kol meduoliai kepė, kartu žaidėme žaidimus, sekėme pasaką, giedojome giesmeles ir net išsibūrėme.
  Grįžusių į grupę vaikų laukė kvapni čiobrelių arbata ir pačių kepti meduoliukai. Juos kramsnojome patys ir pavaišinome lopšelio-darželio darbuotojus, linkėdami jiems gražių ateinančių švenčių.

  Prieškalėdiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje vaikus aplanko Kalėdų senelis. Šiais metais dėl coronaviruso pandemijos turėjome patys pas jį nukeliauti. Ar kada nors esate keliavę į šalį kurioje gyvena Kalėdų senelis? Nesate? O mes ten buvomeǃ Vadovaudamiesi žemėlapiu keliavome įvairiu transportu: laivais, lėktuvais, traukiniais, automobiliais. Įveikę kelyje sutiktas kliūtis, atlikę įvairias užduotis, patekome į Kalėdų senelio šalį. O kur tas senelis? Džiaugėmės pamatę jį vaikštinėjantį lauke. Vaikai jam mojavo ir kvietė užeiti, bet Kalėdų senelis tik perdavė dovanas, kuriomis  labai visi džiaugėsi.
  Laukdami gražiausių metų švenčių daug gražių sumanymų įgyvendinome, daug gerų darbų nuveikėme, prasmingai bendravome.
Auklėtoja Erika Dargužienė

 

„NYKŠTUKAI“ LAUKIA KALĖDŲ
2020-12-11

Gruodžio 7 d. lopšelio-darželio seklyčioje sužibo antroji „Nykštukų“ grupės  Advento žvakutė. Vaikai čia susirinko paminėti prasidėjusį Adventą: kalbėjo apie ramų, pilną susikaupimo, gerų darbelių metą, šoko ratelius, minė mįsles, žaidė žaidimus, pynė Advento vainiką.
Šį šventinį rytmetį vaikai pradėjo prasmingu darbeliu – iš spalvoto popieriaus išsikirpo rankytes ir jas papuošė įvairiais raštais, piešinėliais. Vėliau jomis papuošė lopšelio-darželio kieme augantį ąžuoliuką, kurį pavadino „Gerumo medžiu“. „Nykštukų“ grupės vaikai palinkėjo vieni kitiems, kad šios rankytės būtų gerumo rankytės ir darytų tik gerus, gražius darbelius. Svarbu draugauti, nesipykti, draugiškai būti visiems kartu per visą Advento laikotarpį.


Šiuo Advento rytmečiu vaikai pradėjo prasmingą, gražų Kalėdų laukimą.
Auklėtoja S. Mickuvienė

MAŽIAUSIŲJŲ DARŽELINUKŲ ADVENTO RYTMETYS
2020-12-08

Advento rytmečio metu „Kačiukų“ grupės vaikučius aplankė Gerumo angelas.
Vaikai pasipuošė karūnėlėmis ir kartu su juo plasnojo lyg maži angeliukai, dainavo daineles, ,,kepė“ bandeles. Mažieji darželinukai papuošė Advento vainiką obuoliukais ir žvakutėmis. Plevenant žvakučių liepsnelėms visi vaišinosi iš namų atsineštais obuoliukais. Po to žaidė žaidimą ,,Mano pirštinėlė“ ir atliko kūrybinį darbelį „Mano angeliukas“.
 

Susikaupimo, laukimo laikotarpiu gera pabūti visiems kartu.
Auklėtoja A. Žukauskienė

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ADVENTINIS RYTMETYS „KALĖDŲ BELAUKIANT“
2020-12-08

Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas. ,,Smalsučių“ grupės vaikai susirinko į lopšelio-darželio seklyčią, kur tvyrojo Advento ramybė, džiugi laukimo nuotaika. 
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė su priešmokyklinukais prisiminė kas yra Adventas, kokios jo tradicijos, prasmė, o lopšelio-darželio direktorė S. Užkuraitienė uždegė adventinio vainiko žvakutes. Visi susirinkusieji vieni kitiems palinkėjo kažką gero, gražaus, malonaus.
Ramumu dvelkiančioje seklyčioje, plevenant žvakių liepsnelėms ,,Smalsučiai“ padainavo dainą ,,Gražus ir geras šis vakaras“. Etnografinio ansamblio dainininkės su meninio ugdymo mokytoja V. Berteškiene visus pradžiugino daina ,,Baltas angelas“. Dainininkės ne tik dainavo, bet ir grojo ukulėlėmis.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė pakvietė vaikus į ratelį. Visi kartu žaidė žaidimą ,,Ein žiedelis per rankytes“, sekė pasakas be galo: ,,Molio katinėlis“, ,,Bėgo kiškis per mišką“. Vėliau priešmokyklinukai įvairiais pojūčiais tyrinėjo, kas yra maišelyje. Pasigirdo daug ir įvairių atsakymų: vaistažolės, spygliai, pagaliukai… O ten –  žaliaskarės eglės šakelė.

Skambant adventinei muzikai ,,Smalsučiai“ šiaudiniais žaisliukais papuošė eglutę ir iškeliavo gaminti žibintų iš nenaudojamų stiklainių. Šis darbas paprastas ir ganėtinai greitas. Vaikai nuspalvino stiklainius dažais, papuošė juos įvairiais raštais, blizgučiais. Kiekvienas žibintas – savitas, spalvingas, puošnus.

Vakare priešmokyklinukai lauke iš eglės šakelių išdėliojo vainiką ir jį papuošė savo pagamintais žibintais.
Kartu praleistas  laikas ne tik neprailgo, bet ir suteikė daug puikių emocijų. Po truputį pradėjome ruoštis svarbiausiai metų šventei.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė

IŠVYKA Į ZOOPARKĄ „RAIBA PLUNKSNA“
2020-11-11
Lapkričio 4 d. „Smalsučių“  grupės ugdytiniai mokykliniu autobusu vyko į Šiaulių r. Kairių sen. Bertužių km. zooparką „Raiba plunksna“. Čia apžiūrėjo įvairius paukščius: antis, fazanus, žąsis, vištas, gaidžius, stručius, išgirdo ir mėgdžiojo jų balsus. Morkomis, obuoliais, moliūgais maitino triušius, arkliukus, avis, ožkas, briedžius, stirnas,  danielius.
Poilsio zonoje visi priešmokyklinukai glostė, o drąsiausieji rankytėse laikė jūrų kiaulytes, triušiuką, šinšilą, laboratorinę žiurkę.
Apžiūrėję gyvūnus, vaikai matavosi ragus, pagal dydį lygino vištų ir stručių kiaušinius.
Pasivaikščioję lauke, priešmokyklinukai  užsuko į zooparko pastatą, kur  stikliniuose nameliuose įsikūrusios miniatiūrinės pelytės ir kiti gyvūnėliai.
Išvykos metu vaikai ne tik susipažino su naminiais ir laukiniais gyvūnais, paukščiais, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų.


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Skėrytė

#BEACTIVE EUROPOS SPORTO SAVAITĖ 
2020-09-25
Europos sporto savaite siekiama, kad daugiau žmonių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs, o taip pat suprastų sporto ir fizinio aktyvumo naudą. Ši savaitė skirta visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar sportiškumo lygio.
Rugsėjo 21 – 25 d. lopšelio-darželio mokytojai ir ugdytiniai skyrė aktyvaus judėjimo propagavimui:  žygiams ir sportui Meškuičių miestelio parke, važinėjimuisi dviratukais ar kitomis transporto priemonėmis, judėjimui šokio ritmu, mankštai, futbolo žaidimui, žaidimui su spalvotais kamuoliukais baseine ir kt.


Sporto savaitė baigėsi ,,Lobio“ žemėlapių kūrimu ir ,,Lobio“ paieška. Darželinukai analizavo gautus žemėlapius, ieškojo kelio prie ,,Lobio“, atliko užduotis. Šios veiklos metu vaikai ne tik patyrė teigiamų emocijų, atliko sportines užduotis, bet ir ugdėsi pažintinius gebėjimus.
Renginio organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

RIEDA RATAI RATELIUKAI
2020-09-23

   Prisijungiant prie „Europos judriosios savaitės 2020“ renginių ir minint tarptautinę dieną be automobilio, rugsėjo 22-ąją visoje Lietuvoje nuvilnijo akcija „Rieda ratai rateliukai“, kurią inicijavo Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Šios akcijos tikslai: skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla; supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.
  Visų grupių vaikai rugsėjo 22 d. į lopšelį-darželį  atriedėjo paspirtukais, dviratukais, triratukais, balansiniais dviračiais, važiavimui skirtomis mašinėlėmis ir kt.
  ,,Smalsučių“ grupės vaikai tyrinėjo savo dviratukus ir nusakė medžiagas, iš kurių jie pagaminti, pavadino pagrindines dalis: ratas, padanga, sėdynė, vairas ir kt., o ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Nykštukų“ – matavo ir lygino, koks yra dviračių aukštis, ilgis, kokio ilgio yra surikiuotų dviratukų virtinė. Abiejų grupių vaikai užtikrintai sakė, kad dviračiai neteršia oro ir padeda judėti.

  Priešmokyklinukai pabandė nupiešti savo dviratukus, paspirtukus. Jie lauke surengė piešinių parodą ,,Mano dviratukas“.

Trijų grupių dviratininkai išbandė važiavimą įvairiu pagrindu: asfaltu, žolynu, lygiu, kalnuotu. Vaikai pastebėjo, kad lengviau važiuoti asfaltuotais takeliais ir riedėti nuo kalniuko, o minti dviratukus žolynais ir į kalną daug sunkiau.

Vyresnieji dviratininkai lenktyniavo, įveikė įvairias kliūtis, rungtis. Patys mažiausieji ,,Kačiukų“ grupės vaikai taip pat parodė savo sugebėjimus. Jie važinėjosi tritatukais, mašinytėmis.

Šios judrios akcijos ,,Rieda ratai rateliukai“ metu vaikai tapo aktyviais judėjimo dalyviais ir patyrė daug džiugių emocijų.
Akcijos organizatorė auklėtoja Regina Savickienė

JUDUMAS – BE JOKIOS TARŠOS
(renginys skirtas Europos judumo savaitei paminėti) 
2020-09-22

  2020 m. Europos judumo savaitės tema–„Judumas – be jokios taršos“. Lopšelyje-darželyje šia tema organizavome įvairius renginius: pėsčiųjų žygis į Meškuičių miestelio parką, dviratukų ir paspirtukų diena, akcija ,,Apeik darželį“, judumas šokio ritmu.
  Priešmokyklinukai su mokytoja I. Vrubliauskiene surengė ,,Dviratukų dieną“. Ryte visi į lopšelį-darželį skubėjo dviratukais, paspirtukais. Ryto rato veiklos metu vaikai sukūrė diagramą ,,Kokia transporto priemone atvykau į darželį“, diskutavo, kodėl kelionei vietoj automobilio geriau kuo dažniau rinktis dviratį, paspirtuką ar kitą aplinkai draugišką transporto priemonę, prisiminė svarbiausias saugaus eismo taisykles. Vėliau visi išskubėjo į kiemą, kur pristatė savo dviračius, paspirtukus draugams, dalyvavo rungtyse, laisvai važinėjosi. Vaikai stengėsi laikytis saugumo taisyklių, saugojo save ir kitus. Jie pastebėjo, kad dviračiu ar paspirtuku tikslas pasiekiamas greičiau nei pėsčiomis. Priešmokyklinukai sakė, kad minant dviratį daug judame ir sportuojame, o jei tai darysime nuolat, tai būsime sveiki, stiprūs, žvalūs ir linksmi. Dauguma pasidžiaugė, kad dviračiai ir paspirtukai nekenkia gamtai, o švarus oras – svarbus mūsų sveikatai. Šio renginio metu priešmokyklinukai smagiai praleido laiką su draugais, džiaugėsi ir draugiškai dalinosi įvairiomis transporto priemonėmis, patyrė judėjimo džiaugsmą.

Patys mažiausieji, 2-3 metų vaikai, dalyvavo akcijoje ,,Apeik darželį“. Pasipuošę savo grupės raudonais marškinėliais ,,Kačiukų“ grupės vaikai kartu su nykštuku (auklėtoja A. Žukauskiene) susiruošė į kelionę. Bekeliaudami jie sutiko kiškutį, kuris parodė kaip moka vikriai šokinėti ir pakvietė visus kartu linksmai pastriksėti po egle, pašokinėti gimnastikos kamuoliais. Kad būtų smagiau – į draugiją keliautojai pakvietė ir kiškutį. Bežingsniuodami  toliau mažieji sutiko spygliuotąjį ežiuką. Vaikučiai pasisveikino su juo, apžiūrėjo spygliukus. Ežiukas paprašė mažųjų jam padėti surinkti kankorėžius. Visi kibo į darbą ir užduotį greitai atliko. Atsisveikinę su ežiuku, vaikučiai kartu su kiškučiu ir nykštuku patraukė takeliu tolyn. Ėjo ėjo ir priėjo savo kiemelį, iš kurio prasidėjo ši kelionė. Čia linksmai  žaidė įvairius žaidimus su sutiktais naujais draugais. Atsisveikindami jie palinkėjo mažiesiems kuo daugiau judėti (vaikščioti, šokinėti, bėgioti, lankstytis), būti gryname ore ir augti dideliems, sveikiems.

,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai su auklėtoja R. Savickiene išsiruošė į žygį. Ruošėsi iš anksto. Pasirūpino tinkama apranga, liemenėmis, kuprinėmis su užkandžiais ir vandeniu. Ryto ratelyje vaikai diskutavo, kaip galima pasiekti parką ir koks keliavimo būdas yra pats naudingiausias žmogui, jo sveikatai. Nutarta, kad sveikiausia keliauti pėsčiomis. Darželinukai sakė, kad keliaujant galima grožėtis gamta, atsipalaiduoti, kvėpuoti grynu oru, judėti, džiaugtis tuo, ką pamatai ar išgirsti. Vyresnieji pastebėjo, kad keliavimas pėsčiomis neteršia gamtos, o mašinos skleidžia dūmus, kurie teršia orą. Nukeliavę į Meškuičių parką vaikai žaidė įvairius judriuosius žaidimus, lipo į kalną ir leidosi nuo jo žemyn, išbandė paplūdimio tinklinį, pramogavo žaidimų aikštelėje, o išalkę valgė obuolius, sveikuoliškus traškučius, gėrė vandenį. Iš žygio ,,Pelėdžiukai“ grįžo šiek tiek pavargę, bet laimingi ir pakankamai pajudėję.

„Nykštukų” grupės vaikai įrodė, kad galima judėti kitaip – šokio ritmu. Su meninio ugdymo mokytoja S. Valčikiene jie šoko vaikų pamėgtus šokius, mankštinosi šokio ritmu. Pokalbio metu darželinukai sakė, kad jiems patinka skambi, nuotaikinga, linksma muzika, kuri ne tik  gerai nuteikia, bet ir padeda stiprinti sveikatą.
   
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

TOBULINAME KVALIFIKACIJĄ IR RUOŠIAMĖS NAUJIEMS DARBAMS
2020-08-28
  Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojai rugpjūčio  28 dieną lankėsi Akmenėje,  edukacinėje išvykoje ,,Integruotos gamtos pamokos netradicinėje Kamanų pelkių aplinkoje, STEAM aplinkų kūrimas ir pritaikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Ši  išvyka –  ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos, kuri parengta atsižvelgiant į Meškuičių lopšelio-darželio tikslą – taikyti STEAM metodus,  modulis.
  Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Gintarėlis“  išklausėme pranešimą  ,,Patyriminio ugdymo galimybės bendradarbiaujant“, lopšelio-darželio mokytojos  pasidalijo patirtimi, kaip tapo STEAM tinklo mokykla, pristatė projektą ,,Tiltai“, į kurio vykdymą buvo   įtraukusios ir kitas Akmenės rajono įstaigas. Be to, susipažinome su šios ugdymo įstaigos lauko ir vidaus edukacinėmis erdvėmis, kurias ,,Gintarėlio“ pedagogai išnaudoja patyriminiam ugdymui, STEAM veikloms.
  Su Kamanų rezervatu galėjome susipažinti ne tik puikiai įrengtame ir vaikų edukacinėms veikloms pritaikytame lankytojų centre, bet ir keliaudami pažintiniu taku. Į rezervatą be administracijos leidimo patekti negalima, tad kada sugalvojęs jo neaplankysi. Neišdildomą įspūdį darbuotojams paliko ėjimas pelke basomis, o iš puikaus vyresniojo specialisto Dovydo Bučio pasakojimo sužinojome daugybę įdomių dalykų apie rezervato augmeniją bei gyvūniją.
  Aplankę Akmenės krašto  muziejuje  veikiančią drugelių ekspoziciją nutarėme, kad Akmenės kraštas puikiai tinka ir ugdytinių edukacinėms išvykoms, grįžome patobulėję ir su naujomis idėjomis, kurias taikysime ugdymo procese.
 
Direktorė Sigita Užkuraitienė

DARŽELI, LIK SVEIKAS
2020-05-29
Šiandien „Smalsučiams“, kurie jau rugsėjo mėnesį bus pirmokai, paskutinė neįprasto pavasario diena lopšelyje-darželyje. Neįprastos, kitokios ir mažųjų išleistuvės iš lopšelio-darželio į mokyklą. Nors be tėvelių, broliukų ir sesučių, svečių, bet šventė įvyko! Radę laišką lopšelio-darželio pašto dėžutėje, vaikai leidosi į moksliukų ekspediciją – pasitikrinti jau turimų žinių ir gebėjimų, patirti nuotykių, ieškoti staigmenų.

    Loterijoje laimėję įvairių mokyklinių reikmenų, sudalyvavę linksmoje Kakės Makės estafetėje, pūtę su Meškučiu burbulus, įminę Pelėdos mįsles atkeliavo į lopšelio-darželio kiemelį.

Čia šėlo linksmoje diskotekoje, dalyvavo labai svarbių DIPLOMŲ įteikimo ceremonijoje.

Kokia šventė be torto? Buvo ir jis – didelis didelis, kvapnus ir gaivus, papuoštas „Ožio daržo“ šiltnamyje prinokusiomis braškėmis.

Direktorė Sigita Užkuraitienė

„BE PATYČIŲ 2020“
2020-03-19

„Mes esame tokie maži
O šis pasaulis, toks didžiulis.
Tai būkim viens kitam artimesni:
Ištieskim ranką – atsikelt padėsim,
Ištieskim kitą – apkabinsime pečius,
Nusišypsokim – šypsena lai sako,-
Esu tau draugas – būki juo ir tu!“

Nuo 2019 metų emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kovo mėnesį skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeitė devynerius metus „Vaikų linijos“ vykdytą nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“.    
Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė švietimo ir ugdymo įstaigas, aktyvias nevyriausybines, valstybines ir verslo organizacijas savo veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos, taip pat savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas stabdyti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį.
Siekiant mažinti patyčių paplitimą, turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir sprendimo būdus. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau.
Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie iniciatyvos ir organizavo veiklas: kartu žiūrėjo animacinius filmus apie draugystę, draugus, žaidė žaidimus, piešė draugus, kūrė draugiško elgesio taisykles, sprendė konfliktines situacijas, ieškojo išeičių.
Darželinukai išsiaiškino „Auksines geros išeities taisykles“:
– gera išeitis padeda man pasijusti geriau:
– gera išeitis nekenkia nei man, nei kitiems.
Vaikai sužinojo apie patyčias, taip pat tolerancijos, draugystės svarbą, įgijo bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimų. Tikimės, kad santykiai bus draugiškesni!
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

UŽGAVĖNĖS
2020-02-25
Šiais metais darželinukai Užgavėnes šventė Meškuičių miestelyje. Lopšelio-darželio darbuotojos ir vaikai, persirengę įvairiais personažais, keliavo į miestelio centre esančią aikštę, kur visi linksmai šoko, dainavo, pokštavo ir varė žiemą. Vyko Lašininio ir Kanapinio kova. Pasilinksminę visi vaišinosi gardžiais blynais, kuriuos iškepė lopšelio-darželio virėjos. 
   

DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNĖ LIETUVAI
2020-02-14
Vasario 14 – ąją Meškuičių kultūros namai sukvietė meškuitiečius bei miestelio svečius į tradicinį renginį „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“. Koncerte dainavo Meškuičių lopšelio –darželio etnografinis ans. „Pliauškutis“ (vad. A. Šetikienė), šoko grupė „Smalsučiai“ (vad. S. Valčikienė). 

MINĖJIMAS „GRAŽI, GRAŽI TĖVYNĖ MANO“
2020-02-14

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.

Tokiais žodžiais lopšelyje-darželyje vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, lietuvių kalbos dienų minėjimas. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi džiugiai nusiteikę tėveliai, lopšelio-darželio darbuotojai, tautiniais rūbais pasipuošę darželinukai ir jų auklėtojos.
Dainas apie Lietuvą, gimtinę, tėviškėlę dainavo visų grupių vaikučiai. Skaitovės iš „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“ grupių deklamavo eiles, kuriose buvo pasakojama, kokia graži ir nuostabi yra mūsų gimtoji šalis Lietuva. Etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ pasirodymo metu susipynė liaudiška daina, pajuokavimai, pasakos be galo, erzinimai.
Linksmų darželinukų laukė skanus gimtadienio pyragas, papuoštas trispalvėmis vėliavėlėmis.
Kas gali būti nuostabiau už galimybę nuo mažų dienų ugdyti vaikų tautiškumą, kultūros ir tradicijų puoselėjimą, meilę savo kraštui. 

Renginio organizatorė auklėtoja Erika Dargužienė

BALTI ADVENTO VAKARAI, SKIRTI LOPŠELIO-DARŽELIO 55 METŲ VEIKLOS SUKAKČIAI PAMINĖTI
2019-12-12

   Meškuičių lopšelis-darželis įkurtas 1964 m. gruodžio 24 d.  Gruodžio 11 ir 12 dienomis  bendruomenė  rinkosi į baltus Advento vakarus, skirtus įstaigos  55 metų veiklos sukakčiai paminėti.
   Visų grupių ugdytiniai teatralizuotose programose „Senelės pasaka“ ir „Angelų pasakos“ šoko, dainavo, vaidino. Advento vainiko žvakes kviesti uždegti Meškuičių lopšelį-darželį lankę tėveliai, kartu su savo vaikais.  Vakaruose dalyvavo ne tik ugdytinių tėveliai ir seneliai. Svečiavosi Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, apdovanojęs lopšelio-darželio bendruomenę padėkos raštu už sutelktumą, nuolatinį tobulėjimą, atviros bei saugios ir motyvuojančios ugdymo aplinkos, skatinančios vaikus tobulėti, puoselėjimą. Vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis už sėkmingą veiklą apdovanojo auklėtoją Reginą Savickienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Redą Skėrytę, darbuotojas Birutę Bagvilienę, Vitą Pupkuvienę ir Eleną Vitkauskienę.  Sėkmės darbuose visai lopšelio-darželio bendruomenei linkėjo socialiniai partneriai – Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, bendruomenės pirmininkė Renata Domarkienė, klebonas Vytautas Ripinskis, bibliotekininkė Vilma Briedienė, gimnazijai atstovavęs direktoriaus pavaduotojas Gvidas Razanovas, Dalija Ulinskienė, buvusi lopšelio-darželio direktorė Elena Lečkauskienė, ugdytiniai Vytis ir Ąžuolas, padedami mamos ir močiutės.
   Šiai sukakčiai paminėti įstaigoje veikia bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Linksmieji seniai besmegeniai“, į darželyje vykstantį „55 meškučių suvažiavimą“  vaikai yra atnešę savo meškučius. Vaikų dar laukia gimtadienio pramogos – linksmoji „Meškiukų“ diskoteka, žaidimai, ir, aišku, gimtadienio tortas.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ „Žingsniuokime kartu“
2019-09-20

Meškuičių lopšelis-darželis dalyvavo Europos judumo savaitėje, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai.

   
   

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2019-09-02

Lopšelyje-darželyje vaikučius ir jų tėvelius pasitiko meškiukas Rudnosiukas ir ežiukas Spygliukas. Jie džiaugėsi, kad visi sveiki, geros nuotaikos sugrįžo po vasaros atostogų, ir įteikė darželinukams pieštukus, ant kurių buvo parašyti vaikų vardai.
Su švente visus pasveikino lopšelio-darželio direktorė, Šiaulių r. savivaldybės meras, Meškuičių seniūnijos seniūnė ir kiti svečiai. Jie linkėjo gerų, linksmų, draugiškų naujų mokslo metų.
Auklėtojos vaikučiams dovanojo spektakliuką  „Meškiukas Matas ir jo batas“. Skambant linksmai muzikai vaikučiai iškeliavo į grupes, kur susitiko su savo draugais, grupių auklėtojomis, dalijosi vasaros įspūdžiais. 

 

EDUKACINĖ IŠVYKA
2019-08-30
Lopšelio-darželio darbuotojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Lauko erdvių pritaikymas vaikų pažintinei ir edukacinei veiklai Žemaitijoje“.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lauko erdvių pritaikymas vaikų pažintinei ir edukacinei veiklai Žemaitijoje“

DARŽELIO DOVANA PRIEŠMOKYKLINUKAMS – IŠVYKA Į ALPAKŲ ŪKĮ
2019-05-31
Priešmokyklinukai apsilankė alpakų ūkyje, įsikūrusiame Dargaičių kaime. Tai lyg mini ZOO, kuriame gyvena alpakos, lamos, kupranugariai, triušiai, asilai, ožiukai. Vaikai turėjo galimybę ne tik apžiūrėti gyvūnus, bet ir juos paglostyti, iš rankų pamaitinti ūkyje įsigytu maistu. Išvykos metu priešmokyklinukai patyrė daug teigiamų emocijų ir nepakartojamų įspūdžių! 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR KETVIRTOKŲ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ PARKĄ
2019-05-22
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai  lankėsi Meškuičių miestelio parke. Čia jie sutiko būsimąją mokytoją D. Šimulionienę, kuri ieškojo savo mokinių, ketvirtokų. Priešmokyklinukai pasisiūlė jai padėti.
Būsimieji pirmokai ir ketvirtokai dalyvavo gamtos pamokoje, kurios metu turėjo surasti beržą ir ąžuolą, 10 medžio šakelių ir jas sudėti pagal ilgį, o vėliau padaryti gyvatėlę. Kokia išvyka be žaidimų? Buvo smagu kartu su ketvirtokais žaisti judrius žaidimus.
Ketvirtokai priešmokyklinukams įteikė savo parašytus laiškus, o „Smalsučiai“ pakvietė juos į lopšelį-darželį. Čia priešmokyklinukai pasveikino savo vyresniuosius draugus ir palinkėjo SĖKMĖS penktoje klasėje. Visi vaišinosi arbata, pyragėliais. Ketvirtokai sakė, kad jiems smagu sugrįžti į darželį, o priešmokyklinukai džiaugėsi, kad mokykloje jau turės draugų ir  noriai eis į pirmą klasę, nes gerai pažįsta būsimąją mokytoją D. Šimulionienę.Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

SPORTO ŠVENTĖ „JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS“
2019-05-16
Tradicinė Šiaulių rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinių sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas“ šių metų gegužės 16 d. vyko Meškuičių miestelio parke.  Šventę organizavo Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
Šių metų šventės tikslas – sutelkti rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinius judėjimo ir saviraiškos plėtotei sporto šventėje paminint vietovardžių metus.
Į šventę atvyko 330 ugdytinių iš 18 ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų: Daugėlių lopšelio-darželio, Kuršėnų lopšelių-darželių „Buratinas“, „Nykštukas“ ir „Eglutė“, Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“, Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“, Ginkūnų ir Meškuičių lopšelių-darželių, Šakynos, Drąsučių, Kuršėnų Stasio Anglickio, Kairių, Ginkūnų S. ir V. Zubovų, Bubių mokyklų, Pavenčių, Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafuncių centrų.
Šventė prasidėjo komandų eisena. Olimpinę vėliavą įspūdingai įnešė Naisių žirgyno sportininkės. Susirinkusius sportuoti kvietė šventės personažai – Varlytė iš Varliakiemio, Musmirė iš Musmiryno ir Meškutis iš Meškuičių (juos įkūnijo Meškuičių lopšelio-darželio pedagogės I. Vrubliauskienė, E. Dargužienė, E. Daugėlienė).
Mažųjų sportininkų pasveikinti atvyko Šiaulių rajono mero pavaduotojas Č. Greičius, mero patarėja R. Žadeikytė. Po dalyvių mankštos – šokio, prasidėjo sportinės rungtys „Kelionė po kaimus ir miestelius“.
Meškuičių lopšeliui-darželiui šventę organizuoti padėjo visa bendruomenė. Sportinėms rungtims teisėjavo lopšelio-darželio ugdytinių tėveliai, Meškuičių seniūnijos seniūnė J. Baškienė, bendruomenės pirmininkė R. Domarkienė, mokytoja K. Dagienė, Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneriai, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Mažųjų saugumu rūpintis padėjo Meškuičių gimnazijos vyresniųjų klasių savanoriai, renginį fotografavo gimnazijos direktorius A. Kontrimas. Sulaukta pagalbos iš Meškuičių gaisrininkų komandos, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo darbuotojų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnų.
Mažieji sportininkai apdovanoti Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis, o vėliava perduota 2020 metų „Judėjimo džiaugsmo“ organizatoriams – Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklai.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

VELYKOS – ATVELYKIS – IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ ŠV. STANISLOVO BAŽNYČIĄ
2019-04-18

Atbudus pavasariui ir sugrįžus paukščiams, švenčiama gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Balandžio 15-19 dienomis visos grupės ruošėsi Velykų šventei: klausėsi pasakojimo apie Velykas, liaudies tradicijas, kirpo ir margino kiaušinius, dainavo daineles apie Velykas, žaidė žaidimus.
Šiltą ketvirtadienio rytą visi rinkosi į lopšelio-darželio etnografinį kiemelį, papuoštą vaikų padarytais margučiais, gėlytėmis. Deklamuodama eilėraštį apie Velykas, atskubėjo ir Velykų bobutė, nešina didžiule pintine, kuri buvo pilna Velykinių dovanėlių vaikams. Netrukus atbėgo ir kiškutis. Čia visi kartu dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus, pakol kiškutis pakvietė parungtyniauti aikštelėje, kur buvo iš anksto paruošti kiemeliai įvairiems žaidimams, estafetėms.
Velykė darželinukus nudžiugino dovanėlėmis. Ši šventė suteikė visiems ypatingo džiaugsmo, kad esame visi kartu, kad švenčiame, kad esame sveiki ir laimingi.

Darželinukai su mokytojais lankėsi Meškuičių šv. Stanislovo bažnyčioje: bendravo su kunigu, koncertavo, organizavo Atvelykio žaidimus.


Auklėtoja Ona Rukevičienė

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „KĄ DARŽELY AŠ VEIKIU, PASAKYTI JUMS GALIU“
2019-04-11

Balandžio 11 d. Šiaulių r. Kužių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų pažintinė konferencija „Ką daržely aš veikiu, pasakyti jums galiu“. Konferencijos tikslai: skatinti vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, pagarbą sau pačiam, teigiamą savęs vertinimą bei pagarbą kitiems; domėtis kalbos galimybėmis, pasitikėti savo galiomis, įgyti daugiau kalbinių gebėjimų, žinių. Konferencijoje pranešimus skaitė vaikai iš Radviliškio, Šeduvos, Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai Kristupas Gumuliauskas ir Edgaras Klimas pristatė pranešimą „Ką daržely aš veikiu….“.  Vaikai pasisėmė naujos patirties, lavino viešojo kalbėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kalbėjimą klausytojų grupei.

   
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

IKIMOKYKLINUKŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE „MEDUTIS“ – SPALVINGI PASIRODYMAI IR PUIKI NUOTAIKA
2019-04-01
Kovo 29 dieną vykusioje rajoninėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų šokių šventėje „Medutis“ spalvingais, nuotaikingais ir originaliais šokiais džiugino 130 šokėjų iš Šiaulių rajono lopšelių-darželių. Ši kasmet Meškuičių lopšelio-darželio organizuojama šventė jau ketvirtoji.
Žiūrovai gėrėjosi mažųjų šokėjų vienas už kitą įspūdingesniais pasirodymais, palydėjo juos šypsenomis ir gausiais plojimais. Komisijai, Šiaulių rajono administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjai J. Šertvytienei, Meškuičių seniūnei J. Baškienei, Šiaulių r. kultūros centro Meškuičių filialo renginių organizatorei L. Morkūnienei ir Meškuičių lopšelio-darželio tarybos pirmininkei L. Karalienei, teko sudėtinga užduotis – vertinti scenografiją, muzikalumą, pasirodymo visumą ir skirti šokių kolektyvams nominacijas.
Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio šokių studijai „Kidi Bam“ (vadovė A. Saliamonavičė), atlikusiai šokį „Baltoji varnelė“, skirta nominacija už originaliausią pasirodymą. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ šokėjų (vadovė G. Ramanauskaitė) atliktas šokis „Mes mergaitės – lietuvaitės“ pripažintas energingiausiu. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ šokių grupei „Burbuliukai“ (vadovė I. Levitaitė), dovanojusiems šokį „Aš labai myliu savo mamą“, atiteko žiūrovų simpatijos. Iš Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ atvykusi šokių grupė „Pelėdžiukai“ (vadovės V. Šulnienė ir G. Tautkienė) už šokį „Linksmieji virėjai“ pelnė stilingiausiųjų nominaciją. Lopšelio-darželio „Buratinas“ šokių studijos „Šypsenėlės“ vaikai (vadovė I. Levitaitė), atlikusiems šokį „Trys miegeliai“, paskirta nominacija už artistiškumą, Kužių „Vyturėlio“ šokių kolektyvas „Vyturiukas“ (vadovė I. Dunauskienė) išsivežė muzikaliausiųjų nominaciją už „Išdykusių peliukų“ šokį. Ginkūnų lopšelio-darželio „Lašeliai“ kolektyvas (vadovė D. Riškienė) atliko šokį „Lyja lyja lietus“, jiems atiteko nominacija už žaismingumą. Meškuičių lopšelio-darželio šokėjai (vadovė S. Valčikienė) ir jų šokis „Du meškiukai“ pelnė nominaciją už linksmiausią pasirodymą.
Renginio vedėjos – vaikų mėgiamas personažas Kakė Makė ir bitutės neleido nuobodžiauti – ragino šokėjus komentuoti pasirodymus, o vėliau visus pakvietė į diskoteką.
Lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė padėkojo mažiesiems šokėjams ir jų vadovams už dalyvavimą šventėje „Medutis“ ir įteikė padėkos raštus, o komisija – nominacijas ir saldžias dovanėles.
Smagu, kad renginio metu mažuosius palaikė Meškuičių gimnazijos pradinukai ir mokytojai, o prizus įsteigė meškuitietė D. Ulinskienė, parduotuvės –  UAB „Žirnis“ ir UAB „Lupra“.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

ŠIAULIŲ RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO SUSIRINKIMAS
2019-03-22
Kovo 22 d. Meškuičių lopšelyje-darželyje susirinko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Jie stebėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogės I. Vrubliauskienės atvirą veiklą „Vandens diena”, aptarė ją, dalinosi idėjomis, gerąja darbo patirtimi.PRIEŠMOKYKLINUKŲ ISTORIJOS PAMOKA MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOJE
2019-03-06
Artėja Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai lankėsi Meškuičių gimnazijoje ir dalyvavo istorijos pamokoje. Į pamoką vaikus pakvietė istorijos mokytoja R. Serpauskienė. Vaikai atsakė į jos pateiktus klausimus ir įtvirtino, pagilino žinias apie Lietuvą, LR simbolius: vėliavą, himną, herbą. Mokytoja papasakojo apie Gediminaičių stulpus, kuriuos visi drauge papuošė trijų spalvų širdelėmis. Muziejuje mokytoja rodė įrankius, su kuo ir kaip seniau žmonės siūdavo batus, lėles, kurios siūtos iš medžiagos skiautelių, skrynias, kurios labai labai senos.

Po išvykos vaikai sakė, kad jiems patiko dalyvauti pamokoje apie Lietuvą, žiūrinėti senovinius daiktus muziejuje, sėdėti už didelių mokyklinių stalų.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

ŠVENTĖ „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO“
2019-03-05

Kovo 5 d. (antradienį) lopšelyje-darželyje įvyko žiemos varytuvės. Salėje susirinkusius vaikučius-persirengėlius pasveikinti atėjo Užgavėnių personažai „Lašininis“ ir „Kanapinis“. Po virvės traukimo rungties „Lašininis“ taikiai užleido vietą „Kanapiniui“ ir prižadėjo žiemą išsivesti.
Kokia šventė be svečių? Labai džiaugiamės, kad Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo ansamblio „Voverkėlis“ dainininkės ir jų vadovė K. Lučinskaitė sutiko pagyvinti šventę savo buvimu ir muzikiniais kūrinėliais.
Po smagių žaidimų bei ratelių aktų salėje ir grupėse, linksmybės tęsėsi lauke. Simbolizuojant bandymą atsikratyti viso, kas per žiemą buvo bloga, vejant blogą žiemos dvasią ant laužo buvo sudeginta Morė, o pilvukai prisikimšo skaniausiais pasaulyje mieliniais Užgavėnių blynais.
Didžiulis darbas padarytas – žiema išvaryta pagal visas lietuviškąsias tradicijas, dabar jau lauksime šiltojo pavasario ir skaisčios linksmos saulutės.
   
   
Auklėtoja Tatjana Andrijauskienė 

UGDOMOJI VEIKLA „MANO AUGINTINIS“
2019 02 27
,,Nykštukų“ grupės vaikų veikloje apie augintinius dalyvavo Gustės Krakytės mama, kuri iš namų atsinešė papūgėles ir papasakojo darželinukams apie jas: kur gyvena, kuo minta, kokie įpročiai ir pomėgiai, kaip šeimos nariai jas prižiūri ir rūpinasi.
Vaikai paukštelius stebėjo ir pasakojo, kaip jie atrodo, kaip elgiasi, klausėsi jų balsų ir bandė pamėgdžioti.
Savo patirtį, emocijas darželinukai išreiškė per meninę veiklą. Jie papūgėles piešė, lipdė,  lankstė, klijavo iš popieriaus skiaučių. Kiekvienas darbelis savitas, spalvingas, kūrybiškas.
Ši patirtis vaikams buvo naudinga – jie atidžiai klausėsi ir klausinėjo Gustės mamos, reiškė teigiamas emocijas, bendravo vieni su kitais, praplėtė pažintinius gebėjimus.
    
Auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠVYKA Į MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJĄ
2019-01-30
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai lankėsi Meškuičių gimnazijoje: bendravo ir bendradarbiavo su pradinių klasių mokytoja D. Šimulioniene ir ketvirtokais. 
Priešmokyklinukai  tapo „mokiniais“. Jie sėdėjo už mokyklinio suolo, atliko mokytojos pateiktą užduotėlę su raidelėmis, atsakė į jos klausimus, sportavo ir šoko aktų salėje. Darželinukai kartu su vyresniaisiais draugais pasidarė paukštelius ir jais apsikeitė. Smalsučiai savo paukštelius padovanojo ketvirtokams, ketvirtokai – Smalsučiams.  Priešmokyklinukai susipažino su mokyklos aplinka: sporto sale, biblioteka ir skaitykla, valgykla.
Vaikų mintys po išvykos į gimnaziją: „Mokykloje labai patiko. Susiradome draugų. Žaidėme su ketvirtokais. Susipažinome su mokytoja. Įdomu. Labai didelė sporto salė. Bibliotekoje daug knygų.“
Bendradarbiaujant su gimnazija siekiame sudaryti prielaidas sėkmingam vaikų ugdymuisi mokykloje bei palengvinti jų adaptaciją. Džiaugiamės, kad vaikai domisi mokykla ir nori ją lankyti.Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

AŠ IR TU –  PASKAITYKIME KARTU
2019-01-18
Sausio 14 – 18 d. ,,Nykštukų“ grupėje organizuota ugdomoji veikla tema ,,Aš ir tu – paskaitykime kartu“. Savaitės pradžioje vaikai domėjosi kaip gimsta knygos, vėliau patys jas kūrė. Darželinukams knygas skaitė:  lopšelio – darželio direktorė S. Užkuraitienė ir logopedė R. Perminienė, Meškuičių parapijos klebonas V. Ripinskis, Meškuičių gimnazijos bibliotekininkė K. Dagienė ir skaityklos darbuotoja, Ulos mamytė S. Valčikienė, Gretos mamytė G. Dargužienė, Meškuičių miestelio bibliotekininkė V. Briedienė, Meškuičių seniūnijos socialinė darbuotoja L. Maižiuvienė bei kiškis (auklėtojos  padėjėja E. Daugėlienė). Vaikai susidomėję ir susikaupę klausėsi svečių skaitomų knygelių, noriai atliko jų paruoštas užduotėles. Daug teigiamų emocijų patyrė klausydami skaitomos knygelės apie Kakę Makę bei žaisdami  tamsoje.  Vaikai nustebo lauke sutikę kiškį, kuris jiems paskaitė savo knygą. 
Knygų skaitymas yra vienas prasmingiausių  būdų, padedančių vaikams išmokti ir atrasti naujų dalykų, susipažinti su įvairiais žmonėmis, skatinančių tobulėti ir mąstyti. Norint, kad vaikai pamėgtų knygas, labai svarbu draugystę su jomis pradėti nuo pat ankstyvos vaikystės. 
   
   
Auklėtoja Regina Savickienė