Bendradarbiavimas

Paskelbta: 2022 28 vasario

LOPŠELIS-DARŽELIS – TARSI DIDELĖ MOZAIKA,
KURIĄ SUDARO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJAI, VAIKAI, JŲ TĖVAI IR BENDRAVIMAS, BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS.
GERAM IR GRAŽIAM PAVEIKSLUI REIKALINGA
KIEKVIENA DETALĖ.

 Bendradarbiavimo tikslai:

  • formuoti teigiamą lopšelio-darželio įvaizdį;
  • skleisti informaciją apie lopšelį-darželį ir jame vykstančius procesus;
  • kurti bendravimo santykius, parodyti tėvams, socialiniams partneriams, kad jie yra svarbūs, reikalingi ir laukiami;
  • formuoti nuostatą, kad tėvai, socialiniai partneriai gali būti aktyvūs ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų gebėjimų ugdymo pagalbininkai;
  • siekti, kad tėvai, socialiniai partneriai taptų aktyviais lopšelio-darželio partneriais.