Korupcijos prevencija

Paskelbta: 2024 1 kovo

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiosioms tarnyboms, sąrašas (2023-02-06)
Specialiųjų tyrimų tarnybos atmintinė
Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir reprezantacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklės

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio korupcijos prevencijos tvarkos aprašo nauja redakcija (2020-12-01)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2021-2024 metų korupcijos prevencijos programa (2020-12-10)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio antikorupcinio elgesio taisyklės (direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-64)

  1. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje (2022-01-01 – 2022-10-31)
    Antikorupcinės veiklos anketos rezultatų vertinimas (2022 m.)
    Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2021 – 2024 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas 2022 m.
    Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2022 m. esamos situacijos analizavimo klausimynas
  2. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje (2021-09-29)
  3. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje (2020-11-24)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72

Dovilė Arbūzaitė – atsakinga už korupcijos prevenciją Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje.