Veiklos sritys

Paskelbta: 2024 23 gegužės

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
Kitos švietimo veiklos rūšys:
1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.