Su socialiniais partneriais

Paskelbta: 2022 28 vasario

Sąveikaudamas su aplinka, vaikas pažįsta pasaulį, vadinasi, mes, mokytojai, turime sudaryti sąlygas pažinti, tyrinėti aplinką. Mūsų lopšelio-darželio ugdytiniai su kultūrine aplinka susipažįsta lankydamiesi prie Meškuičių vėjo malūno, miestelio parke, Nepriklausomybės aikštėje. Prieš religines šventes jie stebi, kaip puošiasi miestelis, apsilanko Šv. Stanislovo bažnyčioje. Šiose ekskursijose vaikai susipažįsta su liaudies kultūra, šalies istorija.

Bendradarbiaujant su biblioteka, ugdoma pagarba ir meilė knygai. Bibliotekoje vaikai supažindinami su knygų atsiradimo istorija, jų įvairove, grožinės literatūros kūriniais. Mažieji skatinami domėtis įvairiomis knygomis, suteikiama galimybė skleistis saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui.

Lopšelyje-darželyje organizuojamuose renginiuose dalyvauja Meškuičių gimnazijos ir kultūros centro etnografiniai ansambliai. Jie padeda plėtoti ugdytinių etninės kultūros pradmenis, panaudojant įvairią liaudies kūrybą, švenčių, vakaronių tradicijas, apeigas.

Ugdant vaiko asmens higienos, sveikos mitybos, saugaus elgesio, saugaus eismo, gaisrosaugos įgūdžius bendradarbiaujame su Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK VPS Prevencijos poskyriu, Meškuičių miestelio įstaigomis: poliklinika, vaistine, policija, gaisrine, gimnazija.

Lopšelyje-darželyje vykdomas tėvų švietimas. Pedagogikos ir psichologijos klausimai sprendžiami bendradarbiaujant su Šiaulių rajono švietimo pagalbos specialistais, socialiniai –  su Meškuičių seniūnijos darbuotojais.

Mokytojų vykdomoje projektinė veikloje aktyviai dalyvauja Meškuičių gimnazijos pradinių klasių mokytojai (D. Šimulionienė, E. Vilčiauskienė ir kt.). Aktyvus bendradarbiavimas padeda vaikams išvengti sunkios adaptacijos naujoje aplinkoje – mokykloje.

Ekskursijos į miestelio įstaigas, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis leidžia mažiesiems geriau suprasti dabartinio gyvenimo įvykius.

Jau keleri metai mes bendradarbiaujame su Panevėžio, Šiaulių teatrais, įvairiais atlikėjais ir kt. Po koncertų, spektaklių vaikai dar ilgai gyvena patirtais įspūdžiais. Savo išgyvenimus išreiškia žodžiu, vaizdu, judesiu.