Mokytojų metodinė grupė

Paskelbta: 2022 28 vasario

Mokytojų metodinė grupė – tai lopšelyje-darželyje veikianti mokytojų grupė.

Tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Uždaviniai:

  • telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono politiką;
  • skleisti švietimo / pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį;
  • plėtoti pedagoginį bendradarbiavimą.

Metodinės grupės veiklos kryptys:

  • racionaliai derinti ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;
  • kartu aptarti naujus dokumentus, metodikos naujoves;
  • susitarti dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo planų rengimo principų, tvarkos;
  • suderinti ugdymo priemonių pasirinkimą, aptarti jų naudojimą;
  • aptarti ugdymo procese ugdytinių sukauptą patyrimą;
  • nagrinėti ugdymo sėkmingumą, ugdytinių pasiekimus;
  • dalytis gerąja darbo patirtimi ir kt.

Metodinei grupei vadovauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė.