Nuotolinis ugdymas

Paskelbta: 2021 30 balandžio

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Skaitmeninių technologijų administratore (IKT koordinatore) paskirta sekretorė Agnė Alejūnė. Ji konsultuos mokytojus, ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais mob. tel. 8 617 88 182. 

Nuotolinio ugdymo savaitė „Aš – mergaitė, aš – berniukas“
2021-04-30

Balandžio 12-23 d. nuotolinį ugdymą vykdžiau „Kačiukų“ grupėje. Rekomendavau ryto rato veiklas ir mankštą, žaidimus, veiklas namuose ir lauke ( padlet.com ).
Iš ugdytinių tėvelių sužinojau, kad jie kartu su vaikais vartė knygeles, albumus, kuriuose surado nupieštus vaikus ir aiškinosi, kur yra berniukas, kur – mergaitė. Vaikai atpažino ir parodė save nuotraukose. Jie parodė, pavadino, surūšiavo berniukų ir mergaičių drabužius.
Tėveliai rašė, kad vaikams labai patiko  „Mankštos dainelė“, kurios metu jie šoko, atliko įvairius judesius, ir žaidimas „Parink spalvą“. 

Iš grįžtamojo ryšio nuotraukų supratau, kad vaikams, atliekant užduotį „Nupiešk  lėlės trafaretą“, reikėjo tėvelių pagalbos. Mažieji patys piešė veido dalis ir jas skaičiavo.  Jie taip suskaičiavo kiek rankyčių, kojyčių turi vaikai.
Nuotolinio ugdymo metu tėveliai pasitelkė fantaziją ir kartu su mažaisiais rengė, puošė lėles. Vaikai noriai puošėsi, patys pabuvo „modeliukais“ ir pademonstravo skirtingo stiliaus aprangas.

 
Mažieji „Kačiukų“ grupės vaikai  ne tik dėliojo, statė, konstravo mergaitę/berniuką iš įvairiausių medžiagų (akmenukų, kaladėlių, šakelių…), bet ir piešė, spalvino.

Džiaugiuosi, kad į nuotolinį ugdymą įsitraukė ne maža dalis tėvelių, kurie padėjo savo vaikučiams sėkmingai ugdytis namuose. 
Auklėtoja Rita Mingilienė

Nuotolinio ugdymo  savaitė „Sveiki sugrįžę, paukšteliai“
2021-04-27

Balandžio 19-23 dienomis „Pelėdžiukų“ grupėje ugdymas vyko nuotoliniu būdu. Nuotolinio ugdymo užduotis pateikiau padlet programa elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, uždaroje facebook grupėje ,,Pelėdžiukų grupė – nuotolinis ugdymas“. Nuoroda: padlet.com
Vaikai namuose ieškojo pavasario požymių, juos fotografavo, kūrė koliažus. Smalsieji „Pelėdžiukai“ domėjosi parskridusiais paukšteliais, klausėsi jų giesmelių, atliko kūrybinius darbelius. 
Skaitydama tėvelių komentarus, pastebėjau kad vaikams patiko rekomenduotos veiklos lauke: pavasario požymių fotografavimas, paukščių balsų klausymas. 

Mamytės ir vaikai iš tiesų nustebino kūrybiškumu atliekant užduotį „G
andro kūrimas iš namuose esančių daiktų“.  Žymantas gandrą sudėliojo iš baltų, juodų ir raudonų lego kaladėlių, Deimena ir Vytautas –  iš sesutės Ievutės sauskelnių, Paulina – ne tik iš savo ir mamos drabužių, bet ir broliuko Kristupo raudonų kelnyčių; Žiedė – iš savo balto megztinio, juodų kelnių ir raudonų pėdkelnių.


Penktadienį susitikome vaizdo veikloje, kurioje dalyvavo 14 vaikų. Veiklos metu žaidėme žaidimus, aptarėme ką lesa paukšteliai ir visi kartu pasigaminome kirminėlių, kurie ima šliaužti į juos papūtus šiaudeliu. Skaitydama tėvelių komentarus sužinojau, kad video veikla vaikams labai patiko. Citatos iš komentarų: „Namuose tuoj bus visa armija kirmėlių“, „Linksmas kirmėliukų lenktynes suorganizavome“, „Super veikla “.

Kalbantis su tėveliais, skaitant jų parašytus komentarus, analizuojant atsiųstus video galiu teigti, kad savaitės uždaviniai įgyvendinti: vaikai išskiria paukštį iš kitų gyvūnų, pagal individualias kalbines galimybe jį pavadina; parodo, pavadina paukščio kūno dalis, aplinkoje randa ir nusako pavasario požymius; kai kurie vaikai kopijuoja paukščio kūno dalių pavadinimus; kai kurie pavadina vieversį, varnėną ir gandrą. Keletas tėvelių minėjo, kad sunkiai vaikai įsimena vieversio pavadinimą. Kitą savaitę, jau būdami darželyje, įtvirtinsime vieversio vaizdinį ir prisiminsime gandrą bei varnėną.

Džiaugiamės aktyviu tėvų įsitraukimu į nuotolinio ugdymo savaitę. Šią savaitę sulaukėme 5 video įrašų, 10 kūrybiškų foto koliažų ir net 43 nuotraukų su vaikų veiklomis namuose.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė

POKALBIS SU ZIGMU APIE DRAUGYSTĘ IR PIKTUMĄ
2021-04-24

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmime „Pokalbiai su Zigmu apie draugystę ir piktumą“. Užsiėmimas vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

PADĖKA
2021-03-31

NUOTOLINIS UGDYMAS ,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-22

    Karantino metu, sustabdžius tiesioginį vaikų ugdymą, reikėjo užtikrinti ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikų ugdymo tęstinumą namuose. Ir mokytojoms, ir tėveliams nerimo bei iššūkių šiame laikotarpyje buvo nemažai. Tik visi kartu susitelkę atradome geriausius sprendimo būdus, kurie atliepė vaikų poreikius, šeimų ir mokytojų galimybes.
    Nuotoliniam ugdymui naudojome ,,Mūsų darželis“, Facebook, kitų ryšio priemonių aplinkas („padlet.com“, „read.bookcreator.com“, „wordwall“, „sway.ofice.com“, ,,Power point“), kurios ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams ir jų tėveliams užtikrino skaitmeninio ugdymo(si) turinio pasiekiamumą internetinėje erdvėje.
    Tarpusavyje su tėvais susitarėme dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių: nufotografuoti ar nufilmuoti ir atsiųsti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos akimirkas.    Sukūrėme keltą vaizdo veiklų, naudojant filmų kūrimo programą ,,Power Director“, kurios yra patalpintos socialiniame tinkle You Tube.
     Anot ,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių tėvelių, vaikams labai patiko pačių auklėtojų kurtos veiklos. Todėl, atsižvelgiant į jų atsiliepimus,  pageidavimus, visas siūlomas veiklas savaitės temai ,,Tau, mamyte“ parengėme naudojant filmų kūrimo programą. Dauguma vaikų, būtent šios savaitės metu visai atsisakė tėvelių pagalbos ir galėjo savarankiškai ugdytis kartu su auklėtojomis. Tėveliai komentaruose minėjo, kad vaikai draudė įeiti į kambarį, neleido žiūrėti, ką jie veikia ir, tik atlikę kūrybines užduotėles (nupiešę mamos portretą, sukūrę plakatą, sudėlioję paveikslėlį iš lauko gėlių), nustebindavo savo darbeliais.


    Su mažaisiais ,,Pelėdžiukais“ bendravome ir vaizdo konferencinės  platformos ,,Zoom“, programėlės ,,Hangouts“ pagalba. Pirmasis vaizdo pokalbis vyko vaizdo konferencijų platformoje ,,Zoom“. Tačiau reaguodamos į tėvų nusiskundimus dėl sudėtingo ir ilgo prisijungimo, ieškojome alternatyvos. Antrajam vaizdo susitikimui  išbandėme vaizdo konferencinių pokalbių programėlę ,,Hangouts“. Ugdytinių tėvai liko patenkinti – greitas ir lengvas prisijungimas, galimybė prisijungti anksčiau nei numatytas laikas. Penktadieniai tapo ,,Vaizdo pokalbių diena“. Tą dieną organizuodavome tris vaizdo pokalbius – 10 val. „Labas rytas, pelėdžiukai“; 13 val. – „Laba diena, pelėdžiukai“ ir 18 val. – „Labas vakaras, pelėdžiukai“. Vaizdo pokalbių metu vaikai bendravo su draugais, dalinosi savaitės įspūdžiais, rinko labiausiai patikusias veiklas, žaidė žaidimus ir vis kartu užsiimdavo kūrybine veikla (gamino gandrus ir gėlytę mamytei, piešė kiaulpienes). Šis nuotolinio ugdymo būdas pasiteisino.
    Nuotolinis ugdymas tęsėsi septynias savaites. Analizavome iš ugdytinių tėvelių gautą grįžtamąjį ryšį, dalyvių aktyvumą ir  savaitės temas išdėliojome nuo daugiausiai susidomėjimo ir grįžtamojo ryšio sulaukusiųjų iki mažai susidomėjimo sulaukusių:

  • 2 savaitė ,,Budinkime žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais žiedais“;
  • 5 savaitė ,,Tau, mamyte“;
  • 1 savaitė ,,Kas slypi mažoje sėklytėje?”;
  • 4 savaitė ,,Kas ten toks raudonkojis pievoje kleketuoja“;
  • 5 savaitė ,,Iš kur kyla triukšmas“;
  • 3 savaitė ,,Mažieji mokslininkai – tyrinėjame margučius“;
  • 7 savaitė ,,Sodų ir pievų žydėjimas“ 
    https://sway.office.com/xHhQfYor4V1FT43G?ref=email

  Padarėme išvadą, kad vaikams labiausiai patiko temos, kurių metu jie galėjo daugiau laiko praleisti lauke, tyrinėti gamtą, kurti darbelius iš gamtinės medžiagos, fotografuoti pavasario požymius ir kt.

     Pasibaigus nuotoliniam ugdymui galime teigti, kad vykdant šį ugdymą ypač svarbus yra ugdymo grupės bendruomenės narių (auklėtojų, vaikų, jų tėvų ir kitų šeimos narių) įtraukimas ir aktyvus bendravimas, bendradarbiavimas. Džiaugiamės, kad tėveliai palaikė mūsų iniciatyvas ir padėjo savo vaikučiams ugdytis namuose.
                                                                                         Vyresnioji auklėtoja Erika Dargužienė

NUOTOLINIS PRIEŠMOKYKLINUKŲ UGDYMAS
2020-05-14

    Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo veiklų perkėlimas į nuotolinį ugdymą iš pradžių sukėlė nemažai rūpesčių, kuriuos reikėjo išspręsti čia ir dabar.
      Nuo pat pirmųjų karantino dienų, t.y. kovo 16 dienos priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“ prasidėjo nuotolinis ugdymas. Jį pradėjome nuo ugdomosios veiklos planavimo. Ugdomajai veiklai pasirinkome šias temas: „Aš auginu svogūnėlį“, „Velykų belaukiant…“, „Paukšteliai“, „Žaisk. Skaičiuok. Tyrinėk. Kurk“, „Mamyčių diena“, „Mus supančios spalvos“, „Mus kalbina knygos lapeliai“. Veiklas planavome savaitei, stengiantis ugdomąją medžiagą pateikti apgalvotai, tinkamai, patrauklia bei patogia forma. Veiklų planavimui pasirinkome „padlet.com“, „read.bookcreator.com“, „wordwall“ platformas, pačių sukurtas video pamokėles.
      Su ugdytinių tėveliai susitarėme kasdien dalintis grįžtamuoju ryšiu: nuotraukomis, video įrašais, komentarais – kas pavyko, patiko, o kas sekėsi sunkiau. Galime pasidžiaugti, kad nuotolinis ugdymo procesas, glaudžiai bendradarbiaujant su tėveliais, vyko sklandžiai. Jau pirmąją savaitę sulaukėme daug grįžtamojo ryšio, kuris mums buvo labai svarbus. Mes, mokytojos, jo labai laukėme ir džiaugėmės kiekvieno vaiko veikla namuose, įgytomis žiniomis, įvairių kompetencijų gebėjimais.
       Džiugu, kad tėveliai su vaikučiais mūsų pasiūlytas veiklas paįvairino savo, vaikų, kitų šeimos narių sumanytomis idėjomis.
      Organizavome vaizdo pokalbius, kurie vyko per susirašinėjimų ir pokalbių programą „Messenger“. Vaizdo pokalbių metu priešmokyklinukai bendravo su savo grupės draugais, mokytojomis, dalinosi mintimis savaitės veiklos temomis, atliko užduotis, kūrybinius darbelius.
      Savaičių pabaigoje apžvelgėme nuveiktus darbus, vertinome ugdytinių pasiekimus, svarstėme, kaip tobulinti nuotolinio ugdymo organizavimą. Taip pat dalyvavome lopšelio-darželio mokytojų  pasitarimuose, kurie vyko ZOOM platformoje. Pasitarimų metu dalinomės patirtimi, aptarėme nuotolinio ugdymo(si) sėkmes ir spręstinas problemas.
      Nuotolinio priešmokyklinukų ugdymo planavimo patirtimi dalinomės su Šiaulių r. švietimo įstaigomis. Savaitinės veiklos planas „Aš auginu svogūnėlį“ paviešintas Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje.
      Pamažu pripratome prie nuotolinio ugdymo, kuris mums, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, patiko, nors ir pareikalavo didesnių laiko sąnaudų ugdymo turinio perteikimo formų pasirinkimui, ugdomosios medžiagos paruošimui, ugdytinių veiklų vertinimui ir komentavimui. Manome, kad nuotolinio ugdymo iššūkį įveikėme sėkmingai. Didžiuojamės pačiais sumaniausiais, išmintingiausiais, kūrybiškiausiais, atsakingiausiais, kantriausiais tėveliais, kurie rūpinosi vaikučių ugdymu namuose.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Vrubliauskienė

NUOTOLINIS UGDYMAS „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-13

   Paskelbus karantiną, susidūrėme su nuotolinio ugdymo iššūkiu. Svarstėme, kaip jį įveikti, kaip parinkti ugdymo medžiagą, kaip parengti ir pateikti užduotėles vaikams, kaip gauti grįžtamąjį ryšį iš tėvelių, kokias programas naudoti…
   Susikūrėme uždarą ,,Nykštukų“ grupės facebook grupę, kurioje pirmadieniais pateikėme vaikams ugdymo(si) medžiagą parengtą programomis: padlet, read.bookcreator ir kt. Nuotolinį ugdymą organizavome pasitelkiant šias temas: „Mano žaisliukai“, „Žaidžiu, kuriu ir sužinau“, „Tau, mamyte“, „Mano augintinis“, „Sveikas maistas – sveikas vaikas“, „Velykos“, „Pavasaris“ ir kt.
   Nuotolinio ugdymo metu su ugdytinių tėveliais dažniausiai bendravome uždaroje ,,Nykštukų“ grupės facebook grupėje, kur jie dalinosi vaikų darbelių, veiklų nuotraukomis, video pasakojimais, apmąstymais. Kiekviena veikla buvo pastebėta ir įvertina. Pradžioje sunkiau sekėsi komentuoti vaikų darbelius, veiklas, rasti įvairių pagiriamųjų žodžių, įtraukti tėvelius į virtualius pokalbius.
   Analizuojant grįžtamojo ryšio medžiagą, pastebėjome, kad žaidžiant, tyrinėjant, atliekant įvairias auklėtojų pasiūlytas veiklas ugdytiniams ir jų tėveliams netrūko kūrybingumo, išradingumo, iniciatyvos. Ugdymo organizavimui tėveliai pritaikė įvairią aplinką (kambarį, virtuvę, kiemą, sodą, vandens telkinį), naudojo ne tik auklėtojų pasiūlytas priemones ir būdus, bet drąsiai įgyvendino ir savo idėjas, sumanymus. Pastebėjome, kad ikimokyklinukų veiklose dalyvavo jų sesutės, broliukai. Vaikai mokėsi eilėraštukų kartu su savo žaisliukais, o tyrinėjimų savaitės metu pasiūlė įdomių eksperimentų, pasidžiaugė medžiu, kuriam net 500 metų. Maisto piramidę vieni sudėliojo iš natūralių produktų, kiti –  panaudojo žaislinius vaisius ir daržoves, žurnalų iškarpas. Žolytę ,,Nykštukai“ daigino ne tik paprastuose indeliuose, bet ir iš kojinių pasidarę ,,oliziukų“ šeimą. Pasakodami apie savo mylimus gyvūnėlius vaikai ne tik pamėgdžiojo jų balsus, bet ir pasakė veislę, apibūdino išvaizdą.
   Susirašinėjimų ir pokalbių programos Messenger pagalba pakvietėme mažuosius į video pamokėlę, kurioje dalyvavo 12 ugdytinių. Visi atidžiai klausėsi auklėtojos pasakojimų, atsakinėjo į klausimus, drąsiai išsakė savo nuomonę. Vaizdo pokalbio metu vaikai susidomėjo pristatomu darbeliu ,,Kaktusas“. Jie  aktyviai įsijungė į gėlės ,,auginimą“, pasitelkę savo vaizduotę puošė vazonėlius: aplikavo popierinėmis gėlytėmis, juostelėmis, papuošė gyvų gėlyčių žiedeliais.

   Džiugu, kad dauguma „Nykštukų“ grupės tėvelių prisidėjo prie nuotolinio vaikų ugdymo, o jų vaikai aktyviai dalyvavo nuotoliniu būdu organizuojamame ugdymo(si) procese ir įgijo įvairių sričių gebėjimų.
   Nuotolinio ugdymo metu sėkmingai prisitaikėme prie naujos ikimokyklinukų ugdymo organizavimo tvarkos, praplėtėme skaitmenines kompetencijas, ugdymo turinį pritaikėme virtualioms erdvėms.
   
  
  
Vyresnioji auklėtoja Sniegutė Mickuvienė

NUOTOLINIS UGDYMAS „KAČIUKŲ“ GRUPĖJE
2020-05-13

    Nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. ,,Kačiukų“ grupės auklėtojos ir mažieji ugdytiniai kartu su tėveliais priėmė nuotolinio ugdymo(si) iššūkį.
   Šiuo laikotarpiu pateikėme tėveliams vaikų ugdymo namuose rekomendacijas, ugdomąją medžiagą, parengtas užduotėles. Ugdymo(si) metu vaikai gilino žinias apie mergaičių ir berniukų skirtumus, ruošėsi gražiausioms pavasario šventėms (Šv. Velykoms, Atvelykiui, Motinos dienai), dalinosi augintinių nuotraukomis. Darželinukai prisidėjo prie pavasarinės sėjos, susipažino su gražiausiais pavasario žiedais.
    Džiugu, kad tėveliai noriai ir aktyviai įsijungė į vaikų ugdymo(si) procesą. Jie dalinosi veiklų nuotraukomis, video įrašais uždaroje ,,Kačiukų“ grupės Facebook grupėje ir Messenger programėlėje.
  Bendromis auklėtojų, ugdytinių tėvelių pastangomis ir atsakingu darbu įveikėme nuotolinio ugdymo iššūkį. Per šį laikotarpį supratome, kad gebame ugdyti ir ugdytis nuotoliniu būdu, tačiau tobulėti dar yra daug kur.Auklėtoja Aušra Žukauskienė

NUOTOLINIS UGDYMAS – KŪNO KULTŪRA
2020-05-07

    Organizuojant darželinukų kūno kultūros veiklas nuotoliniu būdu didesnis dėmesys skiriamas  fizinių ypatybių ugdymui ir futboliuko technikos tobulinimui.  Sudarytas kuo paprastesnis fizinių pratimų kompleksas, nereikalaujantis specialaus sportinio inventoriaus.
    Vaikams ir jų tėveliams pateiktos auklėtojos Reginos Savickienės sukurtos kūno kultūros video valandėlės, kuriose dalyvavo 18 darželinukų. Jie žaidė futboliuką lauko ir kambario sąlygomis. Vartais pasirinko: namo sieną, kėdes, dėžes, plytas, buteliukus, kėglius ir kt..  Peržiūrėjus grįžtamojo ryšio filmuotą medžiagą ir tėvelių komentarus paaiškėjo, kad geriausiai darželinukams sekėsi varyti kamuolį. Dauguma teigė, kad labiausiai vaikams patiko kartu su tėveliais ir kitais šeimos nariais  žaisti futboliuką.  


    Organizuotos integruotos kūno kultūros ir kitų sričių (matematikos, rašytinės kalbos, sveikos mitybos) veiklos. Vaikams patiko užduotis „ABC+MANKŠTA=JĖGA“, kurios metu reikėjo surasti savo vardo raides ir jas „parašyti“ kūno kalba, judesiais.

    Vaikai su tėveliais kūrė ir įveikė kliūčių ruožą. Nustebino šeimų išradingumas. Veiklai panaudotos laistyno žarnos, virvės, mašinų padangos, tualetinio popieriaus ritinėliai, medžio kaladės, kieme augantys medžiai ir kt. Šių veiklų metu vaikai lavino vikrumą, orientaciją, laikėsi saugaus elgesio taisyklių.
    Priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinis Dovydas S. su tėveliais dalyvavo konkurse ,,Mano golas keliauja po Lietuvą“. Jie nufilmavo SAVO pratimą ir jį nusiuntė konkurso organizatoriams – Lietuvos futbolo federacijai. Dovydo S. ir jo tėvelių veikla įvertinta už originalumą. Šeima laimėjo futbolo kamuolį.  
    Džiugu, kad trys „Kačiukų“ grupės vaikai su tėveliais priėmė Šiaulių apskrities futbolo federacijos iššūkį, kuris ragino visus žaisti futbolą. Žiūrint nuotolinio ugdymo medžiagą pastebėjome, kad veiklos metu mažieji ne tik mokosi žaisti futbolą, bet ir patiria daug teigiamų emocijų.
Mažiausiems ir judriausiems visuomenės nariams likus namuose, atsirado ne viena laisva minutė. Jas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas rekomendavo praleisti su knyga „Miško olimpinės žaidynės“. Trys ikimokyklinukės sudalyvavo piešinių konkurse ,,Miško Olimpinės žaidynės“. Atlikdamos užduotis mergaitės sužinojo kiškių sporto paslaptis bei garbingo elgesio taisykles. Konkurso dalyvė, „Nykštukų“ grupės ugdytinė Gustė K., apdovanota Lteam šokoladu, Mažųjų žaidynių ir olimpinių vertybių ženkliuku.
    Nuotolinis ugdymas paskatino į kūno kultūros veiklos organizavimą pažvelgti kitaip. Tai naujas iššūkis ne tik mums, auklėtojams, bet ir ugdytinių tėvams. Džiugu, kad tėveliai namuose  sudaro sąlygas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, aktyviai įsijungia į kūno kultūros veiklas, kurios plėtoja darželinukų fizinio aktyvumo ir kitų sričių gebėjimus.
                                                                                                                Auklėtoja Regina Savickienė