Nuotolinis ugdymas

Paskelbta: 2020 27 kovo


Logopedo informacija tėvams apie nuotolinį ugdymą

Pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planas

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Skaitmeninių technologijų administratore (IKT koordinatore) paskirta sekretorė Agnė Alejūnė. Ji konsultuos mokytojus, ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais mob. tel. 8 617 88 182.