Nuotolinis ugdymas

Paskelbta: 2021 13 balandžioŠiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Skaitmeninių technologijų administratore (IKT koordinatore) paskirta sekretorė Agnė Alejūnė. Ji konsultuos mokytojus, ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais mob. tel. 8 617 88 182.