Sveikatos stiprinimas

Paskelbta: 2024 23 vasario

 

Sveikatos stiprinimo programa
„Sveikas darželis 2024-2028 m.“

 

 

 

Darželinukų išvykos ir sveikatinimosi veiklos už lopšelio-darželio ribų
2023-12-11

„Klasė be sienų“ – tai sveikatinimosi veiklų aplinkos už lopšelio-darželio ribų. Ugdymo programa apima visas viešąsias erdves bei leidžia tobulėti už lopšelio-darželio ribų: parkuose – mokomasi saugumo ir judėjimo laisvės, išvykų metu į kitas įstaigas – tobulėja ugdytinių komunikabilumas, emocijų valdymas, drąsa, pažinimo kompetencija.. Veikiant netradicinėse erdvėse gerėja vaikų emocinė savijauta, jie pratinasi prasmingai leisti laiką gamtoje ir ją pažinti, prisiminti/interpretuoti pažintus įspūdžius, žaisti judrius žaidimus. Kartu vaikai išmoksta saugaus elgesio taisyklių išvykų autobusu, pėsčiomis metu, ,tinkamo bendravimo ir bendradarbiavimo su įvairių profesijų žmonėmis. Mūsų, mokytojų, pareiga – surasti, parinkti ir pritaikyti vaikų sveikatai palankią ugdymo aplinką už lopšelio-darželio ribų ir joje sėkmingai veikti.
Meškuičių parko beržynėlyje vyresnieji darželinukai vykdė tarptautinio projekto „EU code week“ veiklas, kurių metu ieškojo Y formos medžių, juos piešė, aplikavo, iš šakų dėliojo koduotės elementus, žaidė judriuosius žaidimus. Parko ramybė, beržų šlamesys padėjo vaikams susikaupti, susitelkti komandiniam darbui. Vaikai suprato, kad šias veiklas sėkmingai įveikė, nes parke yra daugiau ir įvairesnių medžių, krūmų nei darželio kieme, o judrieji žaidimai gryname ore – puiki sveikatinimosi priemonė.
Projekto „Šiaurietiškas ėjimas – sportas, sveikata, malonumas“ veiklų įgyvendinimui pasirinkome Meškuičių miestelio parko erdves. Ši aplinka už lopšelio-darželio ribų suteikė vaikams įvairesnes galimybes įdomiai ir neįprastai veikti: vaikščioti vingiuotais parko takeliais bei labirintais, ieškoti meškiukų skulptūrų ir kiškiuko Olimpiuko, įveikti kalnelius ir kt. Netradicinėje aplinkoje vaikai patyrė naujų iššūkių ir nuotykių, pagerėjo jų motyvacija ir noras aktyviai judėti ir kuo toliau nukeliauti parko takeliais.
Spalio 9 dieną lopšelio-darželio bendruomenė rinkosi prie Meškuičių miestelio parko estrados paminėti kūno kultūros ir sporto dieną. Pasimankštinus gryname ore, visi buvo pakviesti parko beržynėlio takeliais prabėgti „Mažosios mylios 2023“ distanciją. Po to darželinukai žaidė parko laisvalaikio, žaidimų, sporto erdvėse, suposi sūpynėmis. Miestelio parkas – tinkamiausia vieta mokyti vaikus aktyviai ir kultūringai leisti laisvalaikį, skatinti fizinį aktyvumą bei tenkinti prigimtinį judėjimo poreikį.
Lopšelio – darželio ugdytiniai – tarptautinio projekto „Išdykęs voriukas“ dalyviai. O kur daugiausiai gyvena vorų? Vaikai mano, kad parke. Tad čia jie ne tik ieškojo išdykusių voriukų, bet ir stebėjo juos, atliko pūtimo ir taisyklingo kvėpavimo pratimus, lavino smulkiąją motoriką, žaidė skaičiavimo, judriuosius žaidimus. Vėliau darželinukai su tėveliais ieškojo vorų namų aplinkoje, juos fotografavo, o surinktą informaciją pristatė grupės vaikų konferencijoje „Ką žinau apie vorą“. Ieškodami vorų įvairiose aplinkose, vaikai praplėtė žinias apie jų gyvenamąsias vietas. Vaikai sakė, kad vienus orus traukia šiltos, tamsios vietos (plyšiai, kampai, užuolaidų karnizai ar kt.), kiti mėgsta būti lauke (parke, daržinėje, prie lauko žibintų ar kt.).
Priešmokyklinukai mokykliniu autobusu vyko į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą ir dalyvavo edukacinėje veikloje „Gamtos stebuklai ekologiniame Talkšos take“. Jie aplankė dalį Talkšos ekologinio tako stotelių, atliko gamtos stebėjimo, tyrinėjimo užduotis. Priešmokyklinukai suvokė, kiek gamtos stebuklų ir paslapčių esama supančioje aplinkoje, patyrė smagų jų tyrinėjimą, atradimą. Eksperimentuodami ir tyrinėdami vaikai džiaugėsi pačiu procesu, įgijo žinių apie aplinkosaugą, padėjo vienas kitam, dalijosi patirtais įspūdžiais, reiškė emocijas. Išvykos metu lavėjo vaikų socialiniai, komunikaciniai, globalaus mąstymo įgūdžiai. Pradėję keliauti ir bendrauti su nepažįstamais žmonėmis (edukatoriais) vaikai tapo drąsesni, komunikabilesni bei praplėtė savo akiratį.
Pastebėta, kad auga karta, kuri naminius gyvūnus dažniausiai pažįsta iš paveikslėlių, TV ekranų, o ne betarpiškai: kaime pas močiutę, ūkyje ar pan. Sudarėme vaikams galimybę susipažinti su gyvūnais dalyvaujant dviejose  Šiaulių miesto „Jaunųjų gamtininkų centro“ edukacijose: „Šalia arklio“, „Patirk emocijas su gyvūnu“. Jų paskirtis – vaikų sąmoningumo ir vertybinių nuostatų (atsakomybės, empatijos, pagarbos) ugdymas pažįstant žirgus, šunis, ožkas ,kates, suvokiant jų reikšmę bei svarbą žmogaus gyvenime. Vaikams naudinga žaisti, bendrauti su gyvūnais. Tai ramybės, atsipalaidavimo, natūralaus ir realaus pažinimo šaltinis. Edukacijų metu vaikai ne tik susipažino su naminiais gyvūnais, bet ir įgijo daugiau pasitikėjimo savo jėgoms, ugdėsi kantrybę, tolerantiškumą, empatiją ir stiprino savo emocinę sveikatą.
Ugdymo(si) tikslams pasiekti sėkmingai naudojame įvairias Meškuičių miestelio ir jame esančių įstaigų aplinkas. Aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais suteikiame galimybę vaikams ugdytis kitose toliau nuo lopšelio-darželio nutolusiose aplinkose. Veiklos netradicinėse aplinkose ženkliai praturtinti vaikų ugdomąją aplinką ne tik pažintiniais, bet ir sveikatinimosi, aplinkosauginiais aspektais.Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Mingilienė

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2023
2023-04-20

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis organizavo šventinį masinį bėgimą „Aš ir tu – bėkime kartu!“. Džiugios nuotaikos, nešini lopšelio-darželio ir sveikatą stiprinančių mokyklų vėliavomis, segini pačių pasigamintomis bėgikų kortelėmis, renginio dalyviai susirinko Meškuičių miestelio parke. Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės nariai pakvietė visus aktyviai paminėti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30-metį. Renginio dalyviai kartu su ilgų nuotolių bėgike D. Lukošiene prieš bėgimą atliko mankštą. Bėgikė paaiškino, kad mankšta bėgimą daro malonesniu, padeda jį prisijaukinti, didina judėjimo laisvę. Bėgimo dalyviai pradėjo apšilimo pratimus  – nuo viršutinės kūno dalies, leidžiantis žemyn, mankštino visą kūną. Po nuotaikingos mankštos gryname ore, prie starto linijos susirikiavo maži ir dideli bėgimo entuziastai ir profesionali bėgikė. Bėgikai savo sugebėjimus demonstravo bėgdami distanciją Meškuičių miestelio parko takais. Trasa driekėsi pro beržyną, parką puošiančias meškiukų skulptūras. Visi finišo liniją kirtę sportininkai buvo apdovanoti sveikuoliškais prizais: obuoliukais, morkytėmis, apelsinais. Renginio pabaigoje lopšelio-darželio direktorė padėkojo sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje organizuojančios grupės nariams ir įteikė jiems skatinamuosius prizus.
Bėgimas visiems suteikė puikių emocijų: patiko sportuoti su bėgike (Jogaila, 5 m.), pirmą kartą tiek daug bėgau (Mėta, 5 m.), aplenkiau bėgikę, buvo labai smagu (Martynas, 5 m.), džiaugiuosi, kad pasiekiau finišą ir gavau prizą (Viltė, 6 m.), bėgant mane apėmė patys geriausi jausmai (mokytoja Regina), džiaugiuosi, kad bėgime dalyvavo visi darželinukai, dauguma darbuotojų ir tėveliai (mokytoja Erika).


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

  

Sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikas darželis 2019-2023 m.”