STEAM veiklos

Paskelbta: 2021 24 lapkričio

VOVERYTĖS GRYBAI
2021-11-19

Atėjus rudenėliui  aš, meninio ugdymo mokytoja V.  Berteškienė, ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos (A. Žukauskienė, R. Mingilienė) su „Kačiukų“ grupės vaikais ėmėmės įgyvendinti  projektą „VOVERYTĖS GRYBAI“. Projekto veiklos apėmė visas STEAM sritis: gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos.
Pradėjus dygti pirmiesiems grybams, projektu susidomėjo ir kitų grupių vaikai, lopšelio-darželio darbuotojai. 
Projekto dalyvių prižiūrimi grybai ėmė augti kaip ant mielių. Mažieji vos spėjo „grybauti“. Jie padarė išvadą, kad grybai labai greitai auga, o nupjovus vienus, jų vietoje  išauga kiti.  Projekto dalyviai grybus apžiūrinėjo, uostė, rinko, matavo, svėrė, lygino su kitais daiktais, piešė, aplikavo, džiovino, vėrė ant siūlo.  Veiklų metu vaikai išmoko laistyti grybus ,,dulksna“. Jie išsiaiškino, kad grybai gali augti šviesiose ir tamsiose patalpose. 
Darželinukai atliko eksperimentą: vienus grybus džiovino vaisių džiovyklėje, o kitus – popieriniame puodelyje, kurį padėjo ant radiatoriaus. Jie pastebėjo, kad grybai greičiau išdžiuvo vaisių džiovyklėje. 


Man padedant net eilėraštuką sukūrė :

VOVEYTĖS GRYBAI 

Kas galėjo pagalvoti,
Kad rudoji Voverytė,
Nesurado žiemai grybų
Ir liūdna prie kelmo rymo.

O „Kačiukai“ darbštuoliukai ,
Šitaip tarė Voverytei,
Kad neverta nusiminti,
Grybų galim užauginti.

Vienas grybas, antras, kitas.
Greit išauš Kalėdų rytas.
Tai maži vaikai pamanė:
-,,Auga Seniai Besmegeniai.“

Auga auga šampinjonas,
Visų grybų čempijonas!
Voverytės ir vaikiukų,
Laukia daug baltų grybukų.

Voverytė atšokavo
Ir krepšelį grybų gavo.
Kad pridygo, tai pridygo,
Net kaimynui Ežiui liko! „

O pabaigoje visi grybai iškeliavo į puodą, kur virė sriuba. Bet ir Voverytė neliko nuskriausta, vaikai suvėrė jai džiovintų šampinjonų karolius. Veiklos metu jie svarstė, kur Voverytė turetų grybus laikyti per žiemą-drevėje ar ant medžio? Nusprendė, kad drevėje yra saugiau ir neužlyja lietus, todėl grybai išsilaikys iki pavasario. 

Projekto metu visas lopšelis-darželis judėjo, krutėjo ir, žinoma, labai džiaugėsi. Beliko laukti kito rudenėlio ir kito grybų derliaus. 
Dėkojame projekto  rėmėjui UAB „BALTIC CHAMPS“  už  padovanotą grybų substratą.
Meninio ugdymo mokytoja V. Berteškienė

LIETUČIO IŠDAIGOS
2021-11-15
Vienas lašas ant nosytės,
Antras lašas ant rankytės.
Kapsi kapsi pamažu
Melsvas lašas iš debesų.
Patiems mažiausiems darželinukams kyla daug klausimų apie lietutį: Kaip ir iš kur atsiranda lietutis? Kaip gi tas lietutis atrodo? Ar jis sausas? O gal šlapias? Visus atsakymus suradome atlikdami eksperimentą su vandeniu „Lietučio išdaigos“.
Mažieji su mano ir auklėtojos padėjėjos pagalba į stiklines pripylė vandens. Į vieną stiklinę įdėjome dažų. Vaikams labai patiko savarankiškai maišyti vandenį su dažais ir stebėti, kaip jis keičiasi. Ant nedažyto vandens užpurškiau skutimosi putų. Tai – debesėliai. Pamatę juos vaikai plojo, juokėsi. Tada kartu su vaikais paėmėme pipetes, teptukus ir jais lašinome nuspalvintą vandenį ant debesėlio. Kai jis prikaupė tiek vandens, jog nebeišlaikė jo – pradėjo lyti. Oi kiek džiaugsmo ir nuostabos sukėlė tie melsvi lietaus lašeliai!

Šios veiklos metu vaikai tapo energingais, veikliais, išradingais tyrinėtojais, bandė save išreikšti mimika, veiksmais, judesiais, džiaugėsi savo atradimais ir juos rodė man bei mano padėjėjai.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Žukauskienė

GAISROSAUGOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS PER STEAM VEIKLĄ „UGNIES GESINIMO BŪDAI“
2021-10-29

Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai. Ugdant vaikų saugaus elgesio su ugnimi sampratą ir įgūdžius, saugumo, savarankiškumo, atsakingumo nuostatas pasitelkiau STEAM metodą. Su „Nykštukų“ grupės vaikais STEAM laboratorijoje vykdžiau veiklą  ,,Ugnies gesinimo būdai“. Jos metu vaikai svarstė ir dalinosi patirtimi apie tai, kokiomis priemonėmis galima užgesinti žvakės liepsną. Darželinukai pasiūlė ją užpūsti. Visiems kartu pūstelėjus oro, ji užgeso. Kodėl?  Eksperimento metu vaikai sužinojo, kad žvakė užgeso, nes pūtimo metu susidarė vėjas, kuris ir užgesino liepsną. Vaikai pastebėjo, kad, užgesus žvakei, pasklido  dūmai ir nemalonus kvapas. Veiklos metu išbandėme dar tris ugnies gesinimo būdus: nedegaus audeklo metimą, smėlio bėrimą, vandens pylimą. Vaikai pastebėjo, kad pilant vandenį ant liepsnos, pasigirsta šnypštimas ir ji sušlapusi užgęsta. Jie padarė išvadą, kad šlapi daiktai nedega. O kodėl liepsną užgesina nedegus audeklas, smėlis? Vyresnieji ikimokyklinukai teigė, kad po audeklu ir smėliu nėra oro, todėl žvakutė ir nedega.
Ugnies pagalba „Nykštukų“ grupės vaikai sukūrė paslaptingus paveikslėlius – buvo truputį baugu, bet smagu! Su suaugusiųjų pagalba jie  „vedžiojo“ popieriaus lapą virš žvakės liepsnos ir pastebėjo „išrašytas“ pilkos spalvos juostas, dėmes. Vaikai sakė, kad piešinys atsirado nuo dūmų, kurie, degant liepsnai, kilo į viršų. Jie padarė išvadą: „Ugnis gali būti ne tik priešas, bet ir draugas, jei su ja saugiai elgsimės“.


Gaisrosaugos įgūdžių ugdymas yra sistemingas ir nuoseklus procesas. Svarbu sužadinanti vaikų norą kuo daugiau sužinoti, įgyti praktinės patirties, įsisąmoninti ir suvokti atsakomybę už savo ir kitų saugumą, laikytis saugaus elgesio principų kasdieninėje aplinkoje, gebėti orientuotis sudėtingesnėse situacijose.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sniegutė Mickuvienė

GEOMETRINĖS FIGŪROS
2021-10-08

„Smalsučių“ grupės vaikai susipažino su geometrinėmis figūromis: kvadratu, trikampiu, stačiakampiu, skrituliu. Iš daugkartinio naudojimo vamzdelių ir varžtų, veržlių  jie sukonstravo pasirinktas figūras. Vaikai skaičiavo, kiek kraštinių turi trikampis, stačiakampis, kvadratas. Lygino kvadrato ir stačiakampio kraštinių ilgius.  Po to spėjo, o vėliau išbandė, kurios figūros gali riedėti, o kurios ne. Priešmokyklinukai padarė išvadą – kampuotos figūros nerieda, o apvalios – rieda.

Įtvirtindami geometrinių formų pavadinimus žaidėme žaidimą ,,Suras tinkamą daiktą“. Šio žaidimo metu vaikai supančioje aplinkoje ieškojo įvairių formų daiktų ir juos dėjo į pačių suklijuotas atitinkamas figūras. Lauke priešmokyklinukai surado piešimo primones ir jomis ant smėlio piešė žinomas figūras.

Netradicinių veiklų metu vaikai ne tik tyrinėjo formų įvairovę, jų panašumus bei skirtumu, pavadino geometrines figūras, bet ir lavinosi analizės ir sintezės įgūdžius, ugdėsi pastabumą, mąstymą.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Skėrytė

DRAUGYSTĖS TILTAI
2021-06-14

Kaip nukeliauti pas draugus, kurie gyvena saloje? Kas yra sala? Kaip ir iš ko statyti tiltą? Darželinukai aiškinosi, kas yra sala ir kūrė jos žemėlapį: piešė salą, vandenį, sausumą. Aptarę su draugais salos žemėlapį, vaikai patys iš įvairių medžiagų (smėlio, tento, medžio šakelių, samanų, vandens ir kt.) kūrė ją lopšelio-darželio kieme.Darželinukai diskutavo, kaip nukeliauti Meškiukui pas draugus, kurie gyvena saloje. Jie siūlė plaukti laivu, skristi lėktuvu, bristi vandeniu, eiti tiltu. Nutarta statyti tiltą. Vaikai iš biuro popieriaus gamino vamzdžius.  Padėję pieštuką ties trumpąja lapo kraštine, vyniojo popierių ant pieštuko. Po to ridendami ritinėlį tarp delnų formavo vamzdelį. Atsilenkiantį popieriaus kraštą patepė klijais ir dar rideno vamzdelį tarp delnų kol klijai išdžiuvo. Ištraukus pieštuką, gavosi vamzdelis. Juos mažieji darželinukai nudažė įvairiomis spalvomis. Vaikai iš vamzdelių ir varžtų, veržlių gamino  tilto  konstrukcijas. Vėliau į rėmo apačią įstatė iš popieriaus lakšto suformuotą tilto kelio dangą.

Prasidėjo tilto tiesimo į salą darbai. Visų grupių vaikai sujungė savo tiltus į vieną. Jo ilgis – 5 metrai 61 centimetras. Ištiesę tiltą, vaikai pastebėjo, kad jis nesilaiko, linksta. Pasitarę nusprendė, kad reikia atramų, kurias gali pastatyti iš kaladėlių, medžio šakų ir kt.


Tiltas pastatytas! Ar jis išlaikys tris draugus? Saulutė, Meškiukas ir Gėlytė susitiko ant tilto. Projektas pavyko! Vaikai plojo ir krykštavo iš džiaugsmo.
Taikant STEAM metodą skatinome vaikus eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, kūrybiškumą.  Pastebėjome, kad vaikai nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui. Tyrinėdami atidžiai stebėjo, klausėsi, reiškė mintis, domėjosi.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

MĖGSTAMIAUSI VAIKŲ EKSPERIMENTAI (STEAM)
2021-03-18

Lopšelio-darželio mokytojos dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų virtualiame projekte „Mėgstamiausi vaikų eksperimentai“. Projekto tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti mokytojų darbo patirtimi, idėjomis kaip organizuoti vaikams tikslingus tyrinėjimus, įvairius bandymus, eksperimentus, pasitelkus įvairias priemones.
1. Eksperimentas „Spalvų šėlsmas“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė).
Tikslai. Lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją eksperimentuojant su dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėjant ir atrandant įvairius veikimo jomis būdus. Atrasti spalvų, linijų, formų įvairovę. Numatyti galimą rezultatą. Pasakoti apie patirtus išgyvenimus.
Priemonės ir medžiagos: popierinis rankšluostis ar tualetinis popierius (raštuotos faktūros), flomasteriai, plastikinės pipetės, vanduo, padėklas ar kitoks pagrindas.
Eksperimento aprašymas. Vaikai flomasteriais taškuoja popieriniame rankšluostyje ar tualetinio popieriaus lapelyje išspaustą raštą. Veiklos metu vaikai pavadina spalvas ir pasako, kokį piešinį (raštą) išryškino. Vėliau vaikai spėja, prognozuoja, kas atsitiks su piešiniu, kai ant jo pipete užlašinsime vandens lašelių. Veiklos metu vaikai įvaldo pipetės veikimo principą, džiaugiasi naujai atrastu veiklos būdu. Jie pastebi ir pasako, kad vanduo susigeria į popierių, o spalvos susilieja ir tampa ryškesnės. Veiklos metu vaikai stebi, kaip maišosi spalvos ir pavadina naujai atsiradusias spalvas, atspalvius, analizuoja rezultatą, fantazuoja, ką mato savo susiliejusiuose raštuose, spalvose. Nutapę visą gabalėlį popieriaus, jį tiesiog pakabina ant virvės, arba palieka ant padėklo ir leidžia išdžiūti.
Rezultatas.  Lavėja akies ir rankos koordinacija. Vaikai įsitraukia į veiklą, atsipalaiduoja, nusiramina. Jie sužino, kad maišydamosi spalvos virsta naujomis spalvomis ar atspalviais, o popierinis rankšluostis sugeria vandenį, sušlampa. Džiaugiasi veiklos procesu ir rezultatu.

2. Tyrinėjimas ,,Formų pasaulis“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Savickienė).
Tikslas. Skatinti vaikus tyrinėti plokštumos ir erdvines figūras, eksperimentuoti, kurti, konstruoti. 
Priemonės ir medžiagos. Iešmeliai, skalbinių segtukai ir plastilinas. 
Veiklos aprašymas. Geometrinių figūrų yra visur. Vaikai jų ieškojo grupėje, lauke, namuose, o suradę pavadino. Jie  tyrinėjo, lygino, kūrė įvairias plokštumos ir erdvines figūras: skaičiavo kampus ir kraštines, matavo ir lygino kraštinių ilgį, aukštį. Vaikai priėmė iššūkį: iš iešmelių ir plastilino sukonstruoti kubą ir piramidę, kurio kraštinės būtų tvirtos ir išlaikytų 6-10 skalbinių segtukus. 
Rezultatas. Praktiškai veikdami lavino smulkiosios motorikos įgūdžius, tobulino konstravimo, erdvinio mąstymo, skaičiavimo, plokštumos ir erdvinių figūrų pažinimo gebėjimus. Komandinio darbo metu surado ir įvardino plokštumos ir erdvinių figūrų skirtumus ir panašumus. Kalboje vartojo ilgį, aukštį apibūdinančias sąvokas.3. Eksperimentas „Kas atsitiks?“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė). 
Tikslas – tyrinėti žvakių savybes, lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, numatyti galimą rezultatą, pasakoti apie patirtus išgyvenimus. 
Priemonės ir medžiagos. Žvakės pagamintos iš vaško. Indas su šaltu vandeniu. Vienkartinės lėkštės su sniegu. Mėlyni maistiniai dažai. Pipetės. Degtukai. Piešimo popierius. Flomasteriai, klijai. 
Eksperimento aprašymas. Uždegamos žvakės. Vaikai pastebi ir pasako (paaiškina), kas vyksta su žvakėmis. Žvakės tirpsta, vaškas yra karštas. Tirpstantį vašką lašina į indą su vandeniu, vienkartinę lėkštę su sniegu. Prieš tai sniegą padengia lašindami pipete mėlynu vandeniu. Vaikai pastebi ir pasako, kad vaškas stingsta, sušąla. Ištraukia sustingusius vaško lašus ir pasako į ką jie panašūs. Vaško detales vaikai priklijuoja prie lapo ir kuria darbelius: pasako, ką įsivaizduoja, piešia trūkstamas dalis, pasakoja draugams, ką nupiešė. Ant sniego lašintą vašką palieka. Prognozuoja kas atsitiks?. Sniegas tirpsta, virsta vandeniu, sustingusio vaško lašeliai lieka. 
Rezultatas. Vaikai įsitraukia į veiklą, atsipalaiduoja, nusiramina. Jie sužino, kad karštoje temperatūroje vaškas tirpsta, vėsioje, šaltoje stingsta. Džiaugiasi veiklos procesu ir rezultatu.  

   

Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“.Tema „Aš namelį pastačiau“.
2020-06-12

Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ vykdyta pasitelkiant pasakos ,,Trys paršiukai“ siužetą, naudojant  natūralias priemones, medžiagas, antrines žaliavas.
Į vasaros metu lopšelyje-darželyje veikiančias grupes atkeliavo pasakos ,,Trys paršiukai“ personažai: Nif Nifas, Nuf Nufas ar Naf Nafas. Jie pakvietė vaikus paklausyti pasakos, pažiūrėti animacinio filmuko. Darželinukai klausėsi auklėtojų skaitomos pasakos ir atsakė į pateiktus klausimus: iš kokių medžiagų buvo pastatyti paršiukų nameliai, ar jie buvo tvirti, kodėl vilkas nupūtė du namelius, o trečio – ne ir kt. Vieni vaikai grupėse, kiti – lauke surado, parodė, pavadino natūralias medžiagas: plytas, akmenis, šiaudus, medžio šakeles. Tyrinėjo šias medžiagas, svarstė ir pasakė, kokį namelį galima nupūsti, kodėl; lygino jas pagal svorį, ilgį, dydį, aukštį, plotį ir nusakė dydžio santykius (pvz. viena šaka – ilga, o kita – trumpa; plyta – sunki, o šiaudas – lengvas ir t.t.). Vaikai piešė namus, kūrė jų statymo planus pavaizduodami namo konstrukcijas: sienas, stogą, langus, duris ir kt.

Lauke ar grupėse darželinukai statė namelius paršiukams. Iššūkis – namelis turi būti tokio dydžio, kad jame tilptų vienas iš paršiukų, tvirtas, kad jį būtų galima pernešti iš vienos vietos į kitą. Vaikai rinkosi auklėtojų pasiūlytas medžiagas: medžio šakas, lentas, tualetinio popieriaus ritinėlius, dėžes ir kt. Patys konstravo pamatus, atraminius stulpus, sienas, stogą. Kad namelis būtų tvirtas, vaikams teko kalti, tvirtinti detales lipnia juosta, rišti virvutėmis, klijuoti. Statybinės medžiagos matavimui jie panaudojo liniuotes, ruletę, metrą. Per daug ilgas šakas, lentas darželinukai, prižiūrimi auklėtojų, pjovė ir vėl matavo, nes, pasak jų, visų sienų aukštis turi būti vienodas, o stogas didesnis už namo viršų, kad neįkristų ir apsaugotų namą nuo lietaus, sniego. Vaikai bandė statyti namelius be pamatų, bet greit suprato, kad tokio namelio nepavyks pernešti iš vienos vietos į kitą – jis sukryps, suirs, sugrius. Vieni tam parinko ir pritaikė lentas, kiti – dėžes.

Pastatytuose nameliuose vaikai apgyvendino paršiukus ir džiaugėsi, kad iššūkį pavyko įveikti – nameliai turi pamatus, sienas, stogą, yra tvirti, pernešami iš vienos vietos į kitą ir svarbiausia – tinkami gyventi paršiukams.
Namelius Nif Nifas, Nuf Nufas ir Naf Nafas jau turi, bet jie negali gyventi be iššūkių! Darželinukai gavo dar vieną užduotį – aptverti namelius tvora, kurios konstrukcijos išlaikytų kokius nors pasirinktus daiktus. Vaikai lopšelio-darželio lauko aplinkoje tyrinėjo metalines, medines tvoras ir jų konstrukcijas. Jie bandė tverti tvorą iš plonų šakelių, bet greitai pastebėjo, kad jos neatlaiko jokių daiktų ir pasirinko kitas medžiagas: kaladėles, išlaikančias kankorėžius; skalbinių segtukus, išlaikančius medinius pagaliukus; tualetinio popieriaus ritinėlius ir spalvotas vielutes, išlaikančius pušies kankorėžius.

Visą savaitę aktyviai veikę grupėse ar lauke, penktadienį, vaidinimo ,,Trys paršiukai“ metu, pristatė kitų grupių vaikams savo pastatytus namelius, aptvertus tvoromis. Kartu su pasakos personažu Vilku jie bandė nupūsti namelius, bet nepavyko. Nameliai stovėjo, kaip stovėję.

Respublikinės akcijos ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ metu darželinukai įvairių veiklų metu įgytas žinias pritaikė praktiškai ir  patys išsiaiškino, kaip viskas veikia iš tikrųjų, sprendė problemas, aktyviai bendravo bei bendradarbiavo vieni su kitais. 
Inžinerinių įgūdžių ugdymas tapo iššūkiu ir lopšelio-darželio mokytojoms, kurios turėjo parūpinti reikiamų priemonių, skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, ugdė jų  savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti statybinius projektus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

EKSPERIMENTAI „SMALSUČIŲ“ GRUPĖJE
2019-03-04

Tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas padeda lengviau užmegzti emocinius ryšius su vaikais, praturtina ugdomąją veiklą. ,,Smalsučių“ grupės ugdomosiose veiklose aktyviai dalyvauja Dovydo Janevičiaus mama Alina. Šiandien ji pasiūlė vaikams idėją – padaryti eksperimentą. Iš surinktų beržo šakelių visi sukūrė dekoraciją. Užduotis Smalsučiams – kiekvieną dieną palaistyti beržo šakeles ir stebėti kas atsitiks. 
Veiklos metu Dovydo mama skatino priešmokyklinukus kaupti patirtį stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant, o vėliau argumentuotai ir remiantis faktais pristatyti sukauptą informaciją, eksperimento rezultatus.
Dovydo mama priešmokyklinukams padovanojo knygą ,,Tu gali piešti“ ir Dovydo senelio padarytą inkilą. Knyga jau susidomėjo mažieji dailininkai, o inkilą įkelsime į medį augantį lopšelio-darželio kieme. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė