Projektai

Paskelbta: 2021 31 kovo

PADĖKA
2021-03-31

ETWINNING PROJEKTASKVADRATINIAI KODAI ŽEMĖJE“
(QR codes on the EARTH)
2021-03-29

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Savickienė ir „Nykštukų“ grupės vaikai dalyvauja projekte „Kvadratiniai kodai žemėje“  (QR codes on the EARTH). Šio projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus integruojant į aplinkos pažinimą. Projekto metu vaikai kūrybiškai įpins skaitmeninių technologijų naudojimą į ekologinės sampratos ugdymą, mokytojai skatins vaikus sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas, lavins  skaitmeninio raštingumo gebėjimus.
„Nykštukų“ grupės vaikai vykdys šias užduotis :
1. susipažins su projektu (2021-04-01);
2. rūšiuos atliekas pasitelkiant QR kodų korteles (balandžio 05 – 09 d.);
3. dalyvaus viktorinoje „Žemės kvadratiniai kodai“ (balandžio 12-16 d.);
4. kurs palinkėjimus Žemei QR kodais, koduos ir šifruos (balandžio 19-23 d.);
5. dalyvaus veikloje lauke „Pažįstu ir saugau medelius“(balandžio 26 -30 d.).

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
2021-03-18

Konkursas – „Pietų kovos“. Vaikai diskutavo, kokius maisto produktus sveika ir naudinga valgyti, analizavo sveiko maisto piramidę, patys serviravo stalus, valgė virėjų paruoštus pietus. Žaidimų metu jie pasakė, kad reikia valgyti įvairų maistą: daržoves, vaisius, mėsą, žuvį, pieno produktus, grūdinius produktus.  Darželinukai pažadėjo sveikai gyventi ir  kiekvieną dieną valgyti įvairius pietums paruoštus patiekalus.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė

MĖGSTAMIAUSI VAIKŲ EKSPERIMENTAI (STEAM)
2021-03-18

Lopšelio-darželio mokytojos dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų virtualiame projekte „Mėgstamiausi vaikų eksperimentai“. Projekto tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti mokytojų darbo patirtimi, idėjomis kaip organizuoti vaikams tikslingus tyrinėjimus, įvairius bandymus, eksperimentus, pasitelkus įvairias priemones.
1. Eksperimentas „Spalvų šėlsmas“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė).
Tikslai. Lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją eksperimentuojant su dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėjant ir atrandant įvairius veikimo jomis būdus. Atrasti spalvų, linijų, formų įvairovę. Numatyti galimą rezultatą. Pasakoti apie patirtus išgyvenimus.
Priemonės ir medžiagos: popierinis rankšluostis ar tualetinis popierius (raštuotos faktūros), flomasteriai, plastikinės pipetės, vanduo, padėklas ar kitoks pagrindas.
Eksperimento aprašymas. Vaikai flomasteriais taškuoja popieriniame rankšluostyje ar tualetinio popieriaus lapelyje išspaustą raštą. Veiklos metu vaikai pavadina spalvas ir pasako, kokį piešinį (raštą) išryškino. Vėliau vaikai spėja, prognozuoja, kas atsitiks su piešiniu, kai ant jo pipete užlašinsime vandens lašelių. Veiklos metu vaikai įvaldo pipetės veikimo principą, džiaugiasi naujai atrastu veiklos būdu. Jie pastebi ir pasako, kad vanduo susigeria į popierių, o spalvos susilieja ir tampa ryškesnės. Veiklos metu vaikai stebi, kaip maišosi spalvos ir pavadina naujai atsiradusias spalvas, atspalvius, analizuoja rezultatą, fantazuoja, ką mato savo susiliejusiuose raštuose, spalvose. Nutapę visą gabalėlį popieriaus, jį tiesiog pakabina ant virvės, arba palieka ant padėklo ir leidžia išdžiūti.
Rezultatas.  Lavėja akies ir rankos koordinacija. Vaikai įsitraukia į veiklą, atsipalaiduoja, nusiramina. Jie sužino, kad maišydamosi spalvos virsta naujomis spalvomis ar atspalviais, o popierinis rankšluostis sugeria vandenį, sušlampa. Džiaugiasi veiklos procesu ir rezultatu.

2. Tyrinėjimas ,,Formų pasaulis“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Savickienė).
Tikslas. Skatinti vaikus tyrinėti plokštumos ir erdvines figūras, eksperimentuoti, kurti, konstruoti. 
Priemonės ir medžiagos. Iešmeliai, skalbinių segtukai ir plastilinas. 
Veiklos aprašymas. Geometrinių figūrų yra visur. Vaikai jų ieškojo grupėje, lauke, namuose, o suradę pavadino. Jie  tyrinėjo, lygino, kūrė įvairias plokštumos ir erdvines figūras: skaičiavo kampus ir kraštines, matavo ir lygino kraštinių ilgį, aukštį. Vaikai priėmė iššūkį: iš iešmelių ir plastilino sukonstruoti kubą ir piramidę, kurio kraštinės būtų tvirtos ir išlaikytų 6-10 skalbinių segtukus. 
Rezultatas. Praktiškai veikdami lavino smulkiosios motorikos įgūdžius, tobulino konstravimo, erdvinio mąstymo, skaičiavimo, plokštumos ir erdvinių figūrų pažinimo gebėjimus. Komandinio darbo metu surado ir įvardino plokštumos ir erdvinių figūrų skirtumus ir panašumus. Kalboje vartojo ilgį, aukštį apibūdinančias sąvokas.



3. Eksperimentas „Kas atsitiks?“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė). 
Tikslas – tyrinėti žvakių savybes, lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, numatyti galimą rezultatą, pasakoti apie patirtus išgyvenimus. 
Priemonės ir medžiagos. Žvakės pagamintos iš vaško. Indas su šaltu vandeniu. Vienkartinės lėkštės su sniegu. Mėlyni maistiniai dažai. Pipetės. Degtukai. Piešimo popierius. Flomasteriai, klijai. 
Eksperimento aprašymas. Uždegamos žvakės. Vaikai pastebi ir pasako (paaiškina), kas vyksta su žvakėmis. Žvakės tirpsta, vaškas yra karštas. Tirpstantį vašką lašina į indą su vandeniu, vienkartinę lėkštę su sniegu. Prieš tai sniegą padengia lašindami pipete mėlynu vandeniu. Vaikai pastebi ir pasako, kad vaškas stingsta, sušąla. Ištraukia sustingusius vaško lašus ir pasako į ką jie panašūs. Vaško detales vaikai priklijuoja prie lapo ir kuria darbelius: pasako, ką įsivaizduoja, piešia trūkstamas dalis, pasakoja draugams, ką nupiešė. Ant sniego lašintą vašką palieka. Prognozuoja kas atsitiks?. Sniegas tirpsta, virsta vandeniu, sustingusio vaško lašeliai lieka. 
Rezultatas. Vaikai įsitraukia į veiklą, atsipalaiduoja, nusiramina. Jie sužino, kad karštoje temperatūroje vaškas tirpsta, vėsioje, šaltoje stingsta. Džiaugiasi veiklos procesu ir rezultatu.  


                                      

ETWINNING PROJEKTAS „MATEMATIKOS ŠALYJE“
2021-03-12

„Nykštukų“ grupės vaikai dalyvavo  tarptautiniame  eTwinning projekte „Matematikos šalyje“ (angl. „Learning numbers“), kurį koordinavo Vilniaus lopšelio – darželio „Žiedas“ mokytoja Irena Jankauskienė. Projekto metu vaikai tyrinėjo naudodami matematines formų, dydžių, sekos, apimties, atstumo sąvokas. Įgyvendinant projekto veiklas ikimokyklinukai mokėsi skaičiuoti, grupuoti, rūšiuoti, lyginti, matuoti, analizuoti, ieškoti sekos pavyzdžių. Per įvairias veiklas įgijo asmeninės patirties, ugdėsi bendruomeniškumą, gebėjimą sieti matematiką su realiu pasauliu, įsivertinti, bendrauti.
Projekto dalyviai keliavo po matematikos pasaulį. Skaičių  ir formų pasaulis juos įtraukė ir užbūrė. Vaikai pajuto magiją ir įsisavino matematines sąvokas. Vyko įvairios integruotos veiklos: „Trijų spalvų simfonija“, „Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Aš auginu“. Jų metu lavinome  vaikų  loginį mąstymą, erdvės pajutimą, gebėjimą greitai keisti veiklą.
Darželinukai žaidė judriuosius, interaktyvius žaidimus, sukurtus programose „Learningapps“, „Wordwall“. Vaikai mėgsta daug žaisti, todėl  per žaidimus greičiau išmoko skaičiuoti, pažinti geometrines formas.

Projekto metu daug veiklų organizavome lauke, nes atlikti užduotis gryname ore – daug smagiau. Vaikai iš smulkių detalių, gamtinės medžiagos dėliojo trikampį, apskritimą, keturkampį. Lopšelio-darželio teritorijoje ieškojo, o suradę pavadino geometrines formas, kūrė robotukus, mandalas, mišką ir jo gyventojus, kasė baseiną.

STEAM laboratorijoje „Nykštukų“ grupės  vaikai ant šviesos stalo iš geometrinių formų, smėlio kūrė namelius, bokštus, piešė ant šviečiančio molberto geometrinių formų paveikslus, matavo šakas, iš popierinių ritinėlių statė aukštus ir žemus bokštus.

Į projekto veiklas aktyviai įsijungė ugdytinių tėveliai. Jie namuose su vaikais atliko įvairias matematines užduotis.
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Savickienė

ŠALTUKO IŠDAIGOS
2021-03-10

„Nykštukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ organizuotame   Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo inovatyviame projekte „Šaltuko išdaigos“.  Projekto tikslas – skatinti vaikus kūrybiškumui, inovatyviomis idėjomis tenkinti vaikų natūralų poreikį aktyviai judėti gamtoje, bendrauti bei bendradarbiauti.
Ugdytinius projektui parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Regina Savickienė.

GREITAKALBĘ PAKARTOK, KĄ NUPIEŠI– PAGALVOK
2021-03-10

Gyva kalba – gyva tauta. Ji lydi mus nuo lopšio, augina, brandina. „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėstyta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“ – sakė Jonas Jablonskis. Artėjant svarbioms Lietuvai datoms: Lietuvos valstybės ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms, Tarptautinės gimtosios kalbos dienai, Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ pakvietė visus atkreipti dėmesį į greitakalbes.
Greitakalbės – tai mažos formos kūriniai, kuriuose pateikiama greitu tempu išsakoma fragmentinė mintis. Jose specialiai vartojami žodžiai, sudaryti iš sunkiai tariamų garsų. Greitakalbėmis lavinamas sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų, jų junginių tarimas. Jų tikslas – pasiekti tarties tikslumo, aiškumo, švarios artikuliacijos, aiškios dikcijos, tekstą išsakant greitu tempu. Tačiau greitakalbės gali būti veiksmingos priemonės ne tik balsui lavinti, bet ir gimtosios kalbos grožiui pajusti, ugdytinių kūrybiškumui atskleisti.
Projekto tikslas – tobulinti vaikų kalbinę ir meninę raišką.
Projekte dalyvavo logopedė metodininkė R. Perminienė su ugdytine G. Krakyte.Gustė iliustravo greitakalbę „Zur zur zur zurzena zirzė, zvimbuolytė bitė Zirzė“.
 

APJUOSKIM LIETUVĖLĘ DAINOM IR MARGOM JUOSTOM
2021-03-10

Meninio ugdymo mokytoja V. Berteškienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Mingilienė su ugdytiniais dalyvavo Telšių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ inicijuotame meniniame (muzikos ir dailės)-kūrybiniame projekte ,,Apjuoskim Lietuvėlę dainom ir margom juostom“. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meniniams ir patriotiniams jausmams ugdyti, ieškant inovatyvių  ugdymo ir sklaidos galimybių.
 

TARPTAUTINIO PROJEKTO „START“ VEIKLOS ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
2021-03-02

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, kartu su kitų šalių partneriais iš Italijos, Maltos, Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos nuo 2020 m. lapkričio mėnesio vykdo  ERASMUS+ programos projektą „Story Telling is an ART“ (START). Projektas skirtas vaikams nuo 4 metų, jo tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, kalbinius, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius, sukurti pasakojimo įrankių ir metodų rinkinį, didinti tarpkultūrinį supratimą, priėmimą ir pagarbą kultūrų įvairovei.
Nors dėl šiuo metu esančios pandeminės situacijos tarptautinių mobilumų nevykdome, tačiau projekto veiklos jau įsibėgėjo. Konsultacijos dėl veiklų vyksta nuotoliniu būdu – baigti paruošiamieji darbai (sukurta eTwining platforma, internetinė svetainė), vyko kursai mokytojams, kuriuose pristatytos įvairios pasakojimą skatinančios technikos: kamišibai (interaktyvus istorijų sekimo būdas, popieriaus teatras),  pebble art (pasakojimas, naudojant akmenukus), inscenizavimas ir kt.
Su vaikais išbandėme naujas veiklas, jos mažiesiems patiko. Projekto metu vaikai domėjosi grupės bibliotekėlėse esančiomis  knygomis, rūšiavo jas pagal žanrus, lygino pagal dydį,  o vėliau išrinko pasakas, kurios atrodė įdomiausios ir jų klausėsi. Darželinukai susipažino ne tik su savo, bet ir kitų šalių pasakomis, patys jas sekė, iliustravo, vaidino, pritaikė žaisdami.
Didžiausio vaikų susidomėjimo ir gausiausių emocijų sulaukė lietuvių liaudies pasakos „Dangus griūna“ vaidinimas anglų kalba. Pasaką inscenizavo viena grupė, tačiau dekoracijas kūrė visų grupių vaikai. Lopšelio grupės mažyliai pėdutėmis ir delniukais piešė debesis, saulę, žolę, vyresnieji gamino medžius ir kopūstų daržą.


Pradžioje buvo sumanyta pasaką inscenizuoti lietuviškai ir  nufilmavus uždėti titrus anglų kalba. Tačiau vaikai domėjosi, kaip kitų šalių žmonės supras tai, ką jie sako. Tada sekė kitas bandymas – auklėtoja skaitė pasaką anglų kalba, o vaikai įkūnijo personažus. Darželinukams labai norėjosi ir patiems pasakyti vieną kitą žodį. Taip bežaisdami vaikai labai greitai išmoko savo veikėjų frazes.

Nors ikimokyklinukams tai buvo smagus žaidimas, tačiau vaidindami, gamindami dekoracijas jie ugdėsi meninę ir komunikavimo kompetencijas, bendradarbiavimo įgūdžius, susipažino su anglų kalbos, kuri yra tarptautinių projektų dalyvių bendravimo kalba, žodžiais. Filmuota veikla pristatyta projekto partneriams virtualaus susitikimo metu sulaukė daug teigiamų emocijų ir įvertinimų. Kiti projekto partneriai pristatė pasakas, kurias sekė naudodami gamtinę medžiagą, lėles, pačių sukurtas iliustracijas. 
Laukia dar daug įdomių veiklų – kurti skaitmeninius pasakojimus su paveikslėliais ir piešiniais, pasakojimus gaminant priemones iš antrinių žaliavų, 3D istorijų knygas, dalyvauti virtualiose veiklose ir susitikimuose. Projekto veiklų keliami iššūkiai skatina mokytojus į pasakojimo meną pažvelgti kūrybiškiau, žaismingiau, pritaikyti šiuolaikiškus, į vaiką, patirtinį ugdymą orientuotus metodus.   
https://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-projekto-start-veiklos-siauliu-r-meskuiciu-lopselyje-darzelyje/
https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/tarptautinio-projekto-start-veiklos-siauliu-r.-meskuiciu-lopselyje-darzelyje:1774?fbclid=IwAR27bGrxJriE-h_uSh7QXNVpVAPiOUX8x01eLxI48r52DM3RDiHdCsvVk7s
Direktorė Sigita Užkuraitienė

PROJEKTAS „TU, LINELI, ŽYDRAŽIEDI“
2021-02-22
Etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ dainininkės, vadovaujamos meninio ugdymo mokytojos V. Berteškienės,  dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų etniniame projekte „Tu, lineli, žydražiedi“ ir atliko lietuvių liaudies dainą „Linas“. Projekto tikslas – prisiminti senolių tradiciją, pagerbti taip svarbų lietuviams augalą liną, skatinti ugdymo įstaigas propaguoti folklorą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę.


PROJEKTAS „VANDENS MUZIKA“
2021-02-18

Meninio ugdymo mokytoja V. Berteškienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Vandens muzika“. Tikslas – išgirsti gamtos muziką ir, pasitelkus kūrybiškumą, sukurti savo vandens muziką.

DARŽELINUKAI ŠVENČIA VALSTYBĖS ATKŪRIMO 103-ĄSIAS METINES
2021-02-14

   Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ vaikai, dalyvaudami tarptautiniame trumpalaikiame eTwinning projekte „Lietuvai 103 maži žingsneliai“, netradiciškai minėjo Valstybės atkūrimo dieną.
   Ryto ratelyje pakalbėję apie artėjančią Vasario 16-ąją, mažieji svarstė, kokias dovanas jie gali padovanoti Lietuvai. Vaikai siūlė dovanoti dainas, šokius, piešinius, gerus darbelius, gėles. Nutarėme šiais metais Lietuvai skirti savo žavias šypsenas ir 103 mažus žingsnelius – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms.
   Aptarę dienos darbus, projekto dalyviai suskubo gaminti vardines korteles-delniukus: ant jų piešė save, rašė ar kopijavo žodį ,,Lietuva“, savo vardus. Vėliau darbeliais papuošė erdvę lopšelio-darželio kieme.

   Pasipuošę trijų spalvų marškinėliais, mažieji išsiruošė į žygį. Jie ne tik nuėjo 103 žingsnelius aplink lopšelį-darželį, bet ir bėgo 103 metrų distanciją, kuri reikalavo jėgų, ištvermės, atkaklumo. Teko įveikti kalnelius, bėgti sniegu, apibėgti trispalves vėliavėles.
   Pailsėję vaikai susiskirstė į komandas ir žaidė mėgstamą žaidimą ,,Futboliuką“, kurio kiekvienas kėlinys truko 103 sekundes. Laimėtojais tapo visi, todėl laimingi ir entuziastingai skanduodami ,,Mes mylime Lietuvą“ grįžo į grupę.

    Šis eTwinning projektas ugdė vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai per fizinę veiklą, skatino tautines šventes švęsti fiziškai aktyviai. Tikiuosi, kad organizuotos veiklos palietė vaikų širdeles, skatins domėtis ir didžiuotis sava šalimi.
https://www.svietimonaujienos.lt/darzelinukai-svencia-valstybes-atkurimo-103-asias-metines/

 Auklėtoja Regina Savickienė

ETWINNING TRUMPALAIKIS PROJEKTAS „LIETUVAI 103 MAŽI ŽINGSNELIAI“
2021-02-10

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Savickienė ir „Nykštukų“ grupės vaikai dalyvauja projekte „Lietuvai 103 maži žingsneliai“. Šio projekto  tikslas – skatinti vaikų netradicinį fizinį aktyvumą ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai bei formuoti įprotį šventes švęsti fiziškai aktyviai.
Šiais metais Lietuva švęs 103 gimtadienį. Visi projekto dalyviai aktyviai švęs ir pasveikins LIETUVĄ su gimtadieniu – nubėgs ar nueis  Lietuvai 103 mažus žingsnelius.
„Nykštukų“ grupės vaikai, pasipuošę trispalvėmis vėliavėlėmis, su plačiomis šypsenomis veiduose, širdyse jausdami pasididžiavimą Tėvyne, Lietuvai nusiųs  gražiausius sveikinimus.
Projekto koordinatorė Sonata Jonauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“. Projekto partneriai: Lietuva, Turkija.



RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „NEATRASTI LIETUVOS KAMPELIAI“
2021-02-05
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė dalyvavo projekte „Neatrasti Lietuvos kampeliai“. Projektą organizavo Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis. Tikslas – ugdyti patriotizmo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo šaliai, parodyti ir pamatyti, kokia graži yra mūsų Lietuva. Dalyviai dalinosi Lietuvos matytų/nematytų grožybių, pačių gražiausių Lietuvos vietovių nuotraukomis ir parodė, kokia nuostabi yra mūsų Lietuva, kokio grožio kampelių dar nesame matę.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė ne kartą lankėsi Mūšos Tyrelio pažintiniame take ir pasidalino su projekto dalyviais ten užfiksuotais vaizdais.



RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VIRTUALAUS MENINĖS RAIŠKOS PROJEKTAS „SNIEGO SENĮ PASTATYSIU“
2021-02-04
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė su ugdytine U. Valčikaite ir jos močiute E. Vitkauskiene dalyvavo Panevėžio lopšelio – darželio „Vyturėlis“ organizuojamame projekte ,,Sniego senį pastačiau“. Projekto t
ikslas – kuriant erdvinius objektus iš antrinių žaliavų, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus.
Vaikams smagu statyti sniego senius, daug sniego senių. Bet ką daryti jei sniego nėra? Tada nėra nei sniego senio, nei sniego senės. Liūdna… O kas pasakė, kad sniego senis negali būti kitoks, ne tik iš sniego? Juk galima sniego senį sukurti iš popieriaus, plastiko, medžio, vatos, folijos.
Ula su močiute iš įvairių antrinių žaliavų (polisterio, vatos, sagų, kamuolių ir kt. medžiagų) sukūrė ir pasiuvo senių besmegenių porą, kurią pavadino ,,Mieli, linksmi, išdykę besmegeniai“. 
Senių besmegenių pora papuošė lopšelio-darželio salę, kurioje Ula kartu su grupės vaikai šoko, dainavo ir sportavo. Vaikai džiaugėsi, kad Ulos ir jos močiutės „nulipdytiems“ sniego seniams besmegeniams jokia šiluma nebaisi.
  


ETWINNING PROJEKTAS „MATEMATIKOS ŠALYJE“
2021-02-03
Projekto dalyviai mokysis matematikos įvairių veiklų metu: dainuodami, šokdami, žaisdami, piešdami ir klijuodami mišria technika, kurdami koliažus iš gamtinės medžiagos.  Projekto partneriai  dirbs su vaikais ir dalinsis ugdymo būdais, metodais, idėjomis, priemonėmis ugdant ikimokyklinukų matematinius gebėjimus. Projektas vyks  nuo 2021 m. vasario 08 d. iki 2021 m. kovo 20 d. Jį lopšelyje-darželyje įgyvendins „Nykštukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Savickienė. 
Projekto koordinatorė  Irena Jankauskienė, Vilniaus lopšelis – darželis „Žiedas“. Projekto partneriai: Lietuva (93), Turkija (2).

 

PROJEKTAS „JUDA PIRŠTELIAI – BUNDA ŽODELIAI“
2021-02-03
Sausio mėnesį su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais vykdžiau respublikinį projektą „JUDA PIRŠTELIAI – BUNDA ŽODELIAI“ .
Projekto aktualumas. Žinoma, kad smulkiosios motorikos lavinimas tiesiogiai susijęs su vaiko kalbos raida. Galvos smegenų žievėje yra sritis, atsakinga už rankų pirštų, riešų ir plaštakų motorinį aktyvumą. Atliekant įvairius pirštukų judesius, gerėja ryšys tarp kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių, taip stimuliuojama smegenų branda. Pirštukinius žaidimus naudinga atlikti derinant  su dainelėmis, eiliuotėmis, tuomet kartu lavėja atmintis, plėtojamas žodynas. 

Projektinę veiklą vykdžiau trijose grupėse: „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“.
Po smagaus pirštukų žaidimo ir eiliuotės apie snaiges „Nykštukų“ grupės vaikai patys rinkosi pateiktas užduotėles. Užduotis parinkau smulkiosios motorikos lavinimui ir pirštelių miklinimui, spalvų pažinimui, akies-rankos koordinacijos lavinimui: makaronų ir sukarpytų šiaudelių vėrimas ir varstymas, spalvotų mozaikos detalių sukišimas atitinkamai pagal spalvas, segtukų segimas, folijoje paslėptų žaisliukų išvyniojimas, tarp žirnių ir kaštonų, po „sniego pusnimis“ paslėptų žaisliukų suradimas. Daugeliui patiko relaksuoti – piešti ar tiesiog braukyti pirštukais ant manų kruopų.


„Pelėdžiukų“ grupėje veiklos pradžioje vaikai pamankštino rankytes žaisdami žaidimą „Du nykštukai mala sniego debesis“. Tuomet rinkosi mano paruoštas užduotis: puošė gyvūnams takelius, dėliodami įvairias pasirinktas smulkias aplinkos medžiagas:  žirnius, pupeles, makaronus, pupas, kaštonus,  akmenukus, sagas, kamštelius, popierines juosteles. Mažiausieji treniravo pirštukus segiodami  segtukus.  Vėliau vaikai rinkosi patinkančius punktyrinius piešinius „Nebaigti piešiniai“, kuriuos reikėjo užbaigti ir nuspalvinti.

Su priešmokyklinukais aptarėme, kad reikia pirštukus mankštinti, nes mokykloje reikės daug rašyti. Po linksmo pirštukų žaidimo apie dvi išdykusias papūgas vaikai rinkosi paruoštas užduotis. Atsižvelgiau į vaikų amžių ir parinkau sudėtingesnes: sąvaržėlėmis papuošti piešinius, mažus segtukus prisegti prie paveikslėlio tinkamos pirmos raidės. Riešą ir pirštukus projekto dalyviai treniravo rašto darbais: parašyti ornamentus neatitraukus rankos, o vėliau atskaičiavus langelius nupiešti tokį pat piešinį.

Logopedinių pratybų metu rankų pirštų mankštas  derinu su kalbos ugdymo užduotimis. Smulkiosios motorikos lavinimas stimuliuoja ne tik kalbos raidą, bet ir gerina pirštų, plaštakos, riešo, rankų–akių koordinaciją, ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, padeda atpalaiduoti rankas, sumažina protinį nuovargį.
Nepakankamai išlavinti smulkieji raumenys, erdvės ir krypties suvokimas gali būti kliūtis sėkmingai išmokti skaityti ir rašyti. Todėl vaikų bendrosios ir smulkiosios motorikos ugdymas yra viena svarbiausių brandumo mokyklai dalių. Galima padėti vaikams bręsti ir ugdytis, pasiūlant smagių ir įdomių žaidimų, o bendra veikla su tėveliais ir globėjais padeda įveikti stresus, valdyti emocijas ir skatina socialinę vaiko brandą.

Logopedė metodininkė Raminta Perminienė

 ETWINNING PROJEKTAS „COCUKLUĞUMUZUN EL SANATLARI CHILDHOOD’S HAND CRAFTS“
2021-01-04

2021 m. sausio – balandžio mėnesiais „Nykštukų“ grupėje auklėtoja R. Savickienė vykdys  eTwinning projektą „Mūsų vaikystės rankdarbiai, amatai/Cocukluğumuzun el sanatlari childhood’s hand crafts“. Projekto koordinatorė Sibel Aladağ  (Turkija).  Projekto partneriai: Azerbaidžanas (1), Lietuva (2), Turkija (10).
Šio projekto metu vaikai domėsis savo tėvų, senelių, auklėtojų vaikyste, seniau naudojamais daiktais (amatais) ir jų kaita.  Vaikai kurs įvairius rankdarbius, dirbinius iš medžio, siūlų, gipso arba  molio.  

 

 

 

 

 


ETWINNING PROJEKTAS
„IN THE REALM OF COLORS, SHADOWS, AND MIRRORS
2021-01-04

 
 

2021 m. sausio mėn. „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Smalsučių“ grupėse auklėtoja R. Savickienė ir logopedė R. Perminienė vykdys eTwinning projektą „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje/In the realm of colors, shadows, and mirrors“. Projekto koordinatorė Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Gedvilienė. Projekto partneriai: Lietuva (53), Turkija (13).
Projekto tikslas – ugdyti vaiko intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus leidžiant pasireikšti pačiam vaikui, naudojant veidrodžius, šešėlius, šviesos stalus, įvairų apšvietimą (žibintuvėlius, lempas, žvakes).

TYRINĖJIMAI SU ETWINNING PROJEKTU „ŠVIESŲ, ŠEŠĖLIŲ IR VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖJE“
2021-01-25

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis sausio mėnesį dalyvavo tarptautiniame  eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, and mirrors). Projekto metu vaikai tyrinėjo, stebėjo susidarančius šešėlius ir atspindžius naudodami veidrodžius, šviesos stalus, žibintuvėlius, lempas, žvakes, tokiu būdu ugdydamiesi intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus.
Pirmą projekto savaitę vaikai keliavo į „Veidrodžių karalystę“. Naudodami veidrodžius jie stebėjo save ir draugus, grupės aplinką, tyrinėjo susidarančius atspindžius, mėgdžiojo draugų emocijas, žaidė žaidimus: „Aš esu linksmas, o dabar esu piktas“, „Aš matau draugus“, atliko artikuliacinę mankštą ir sekė pasaką apie Nykštuką Liežuviuką. Vaikai ieškojo daiktų, ant kurių gali pamatyti savo atvaizdą. Kiek nuostabos ir juoko buvo pamačius save ir draugus, supančią aplinką stikliniame eglutės žaisliuko burbule, ant metalinio puodo ar ant diskų plokštelės!
 
Pažiūrėję filmuką „Snieguolė ir septyni nykštukai“ ugdytiniai pastebėjo, kad pasakose stebuklingi veidrodžiai ne tik rodo atvaizdą, bet ir kalba. Vaikai patys tapo pasakos personažais ir naudodami interaktyviąją lentą ant raganos veidrodėlio piešė savo portretą. Vėliau darželinukai ant veidrodžio kopijavo savo atvaizdą ir vaidino pasakos fragmentą. Taip vaikai panaudodami interaktyviąją lentą tobulino informacinių technologijų gebėjimus, plėtojo kalbinius įgūdžius, meninius gebėjimus.

Antrą projekto savaitę vaikai keliavo į „Šešėlių karalystę“. Naudodami prožektorius vaikai išsiaiškino, kas yra šešėlis ir kaip jis susidaro, kaip šešėlius galima padidinti ir sumažinti, išbandė veiklas su atspindžiais. Vaikams labai patiko gaudyti draugų šešėlį, „skaityti“ savo vardus, žaisti žaidimą „Tunelis“, kurti šešėlių vaidinimus. Mažieji tyrinėtojai kūrė šešėlių paveikslus, piešė mylimo žaisliuko šešėlį. Į projektinę veiklą įsitraukė ir tėveliai – kartu su vaikais namuose ieškojo šešėlių, siuntė foto nuotraukas. Grupėje vaikai šias nuotraukas pristatė: pasakojo, kas jose užfiksuota, kaip ir kodėl susidarė šešėliai.

Į „Spalvų karalystę“ vaikai keliavo trečiąją projekto savaitę. Ikimokyklinukai mėgavosi kūrybiniu procesu įvairiomis technikomis piešdami ant šviečiančio molberto, stebėjo kaip keičiantis apšvietimui keičiasi piešinio spalvos. Kurdami spalvotus ledo paveikslus, perprato gamtoje vykstančius procesus. Vaikai pasiūlė idėjas, kaip kieme sukurti spalvoto sniego šalį. Grožėdamiesi spalvotais statiniais karštai diskutavo, kurios spalvos sniegas gražiausias. Visgi nutarė, kad gražiausia– balta žiema! Žaisdami su spalvomis, šviesomis, vandeniu, sniegu ir ledu vaikai ne tik patenkino smalsumo ir pažinimo poreikį, bet ir įtvirtino pagrindinių spalvų pavadinimus.

Projekto metu vaikai ne tik patyrė daug džiugių emocijų, sužinojo, kaip papildomu šviesos šaltiniu galima išgauti šešėlį. Samprotavo, kad šešėlis yra juodas, o žaidžiant su spalvomis galima išgauti įvairiaspalvius atspindžius.Projekto rezultatas nudžiugino – kadangi buvo naudojama daug patirtinio ugdymo ir STEAM elementų,ugdytiniai visapusiškai ,,ūgtelėjo“ aplinkos pažinimo, meninėje, sakytinės kalbos, tyrinėjimo ir kitose srityse.Mes, mokytojos, pasisėmėme naujų idėjų organizuojant vaikų veiklas darželyje, bendraujant ir stebint projekto partnerių veiklas.
https://www.svietimonaujienos.lt/tyrinejimai-su-etwinning-projektu-sviesu-seseliu-ir-veidrodziu-karalysteje/
Raminta Perminienė, logopedė, Regina Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

ETWINNING PROJEKTAS „CHISTMAS WITCH STEM“
2021-01-04
    
 

Gruodžio mėnesį  dalyvavome tarptautiniame eTwinning projekte „Kalėdos su STEM“ („Christmas with STEM“), kurį koordinavo Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kalinauskienė. Projekte dalyvavo 15 Lietuvos ugdymo įstaigų, taip pat vienas Islandijos darželis.
Projekto metu vaikai gilino žinias apie žiemą, advento laikotarpį, Kalėdų tradicijas. Jie atliko kūrybines praktines STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos taikymo) užduotis.
Pirmą projekto savaitę vaikai įsitraukė į mokslo (Sciene) veiklas. Jie atliko tyrimą ,,Advento vainikas“, eksperimentavo su dirbtiniu sniegu, išgaudami jį iš įvairių medžiagų, tyrinėjo orus su pačių pasidarytomis priemonėmis ir juos fiksavo savaitės orų kalendoriuje, eksperimentavo su žvakėmis.
Antrą projekto savaitę ,,Nykštukų“ grupės vaikai atliko advento kalendoriaus užduotis. Veiklų metu mažieji naudojosi technologijomis (Technologies), išbandė įvairias internetines priemones, žaidė mūsų pačių ir projekto partnerių įvairiose platformose parengtus elektroninius žaidimus. Jie noriai fotografavo, interaktyvioje lentoje piešė senius besmegenius, dalyvavo robotukų lenktynėse.
Trečiąją savaitę „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai priėmė inžinerinius (Engineering) iššūkius: iš įvairių medžiagų konstravo eglutes, statė namus ir kitus statinius. Projekto dalyviai siūlė savo idėjas ir jas įgyvendino. Pastatė neįprastą kalėdinių dovanų bokštą.
Ketvirtą projekto savaitę vaikai atliko matematikos (Mathematics) užduotis. Panaudodami įvairias erdves bei medžiagas, kopijavo skaitmenis, skaičiavo, ieškojo geometrinių formų. Tradiciniame Kūčių vakaro žaidime „Šiaudas“ vaikai traukė iš po staltiesės šiaudus ir matavo, kuris iš jų ilgiausias, kuris trumpiausias. Visi smagiai išbandė „Fraktalų geometriją“.
Džiugu, kad į projekto veiklas įsitraukė ir vaikų  tėveliai: kepė kalėdinius sausainius, atliko matematines užduotis.
Pastebėjome, kad projektinė veikla paįvairino ugdymo procesą. Vaikai ne tik išradingai, neįprastai naudojo įvairias medžiagas, drąsiai eksperimentavo, ieškojo sprendimų, siūlė savo idėjas, bet ir praplėtė žinias.
Pasibaigus projektui sukūrėme elektroninę knygą, kurioje atsispindi projekto veiklos. Nuoroda į elektroninę knygą:
https://www.storyjumper.com/book/read/95712506/Tarptautinis-eTwinning-projektasChristmas-with-STEM
Auklėtojos: R. Savickienė, S. Mickuvienė

 

1. Projektas ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk“ (2020 m. – gautas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekto finansavimas).
Projekto veiklos ataskaita (2020-11-09)

2. Projektas „Rūšiuok atsakingai“ (2020 m. – gautas Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo finansavimas)
Projekto veiklos ataskaita (2020-11-10)

3.  Projektas ,,Smalsučiai – plaukimo čempionai“ (gauta Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinė parama)

4. Projektas ,,Vanduo – geras draugas“ (gauta Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinė parama)

5. Projektinė savaitė ,,Rink, rūšiuok – gamtą tausok!“ (gautas Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo finansavimas).

5. Projektas ,,Auginu Lietuvai“

  Dalyvaujame respublikiniame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“ 2017-2018 m.m
     Jau antrus metus mūsų lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Tik šiais mokslo metais  respublikinis  ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų vykdomas prevencinis projektas skirtas veiklai su vaikais, lankančiais logopedo ir specialiojo pedagogo pratybas. Todėl  2017– 2018 mokslo metais projekte dalyvauja  mūsų įstaigos „Smalsučių“ grupės priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys  logopedines pratybas.
     Šio projekto tikslas – įvairių užduočių ir žaidimų pagalba lavinti šešiamečių erdvės ir laiko suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius, plėsti erdvės sąvokas, lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką, gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą. Projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto koordinatorė – specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė. Projekto trukmė – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d. Daugiau apie projektą galite pasiskaityti čia: https://www.ppt.kelme.lm.lt/?p=115 
      Šešiamečių vaikų pagrindinė veikla yra žaidimai. Žaisdami vaikai lengviau priima ir įsisavina informaciją, kuri padės drąsiau žengti į mokyklą ir bus pasirengta sėkmingam rašymo bei  skaitymo mokymui(si) mokykloje. Žaisdami vaikai tyrinėja pasaulį, susipažįsta ne tik su lengvais, bet ir sudėtingais dalykais, pavyzdžiui, skirti kairę ir dešinę puses, erdvės, dydžio, laiko sąvokomis.

           Projekto aktualumas
     Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.
     Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis. Projekto metu įvairios lavinamosios užduotėlės-žaidimai integruojamos į logopedo užsiėmimus, tuo pačiu gausinamas žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara. Vaikai labai noriai įsitraukia į siūlomą veiklą, patiria teigiamas emocijas.  Pratybų metu vaikai piešia, žaidžia, lanksto, klijuoja, veria, susipažįsta, įtvirtina erdvės ir laiko sąvokas.
     Spalio mėnesį su vaikais per žaidybinę veiklą buvo akcentuojamos „kairė – dešinė“ pusės, sąvokos „aukštyn – žemyn‘. Žaisliukai ir paveikslėliai keliavo į dešinę ir į kairę puses įvairiu greičiu, kryptis nurodant rodyklėmis ir pavadinimais pagal logopedės instrukciją. Popieriaus lape vaikai klijavo aukštai – žemai, kairėje – dešinėje esančius paveikslėlius. Vaikai mokėsi kopijuoti arba jau ir savarankiškai užsirašyti savo vardą. Lapkričio mėnesį daugiau dėmesio skirta kopijavimui. Žaisdami vaikai mokosi kopijuoti, „nupiešti taip pat“, jungti taškelius. Atliktos užduotėlės bus susegamos ir atiduodamos į namus.

Vaikų darbeliai, žaidimai iš projekto „Žaidimai moko“…

Projektinę veiklą organizuoja  logopedė Raminta Perminienė.

Tarptautinis Erasmus+projektas „3P (Pamatyk. Pamatuok.

Pritaikyk)“

ERASMUS+ PROJEKTO „3P (PAMATYK. PAMATUOK. PRITAIKYK)“ METODINĖS REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

 

Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ 2015-2016 m.m.

„Nykštukų“ grupės vaikai šiais mokslo metais dalyvauja  Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Logopedė Raminta Perminienė pasiūlė grupės auklėtojoms Sniegutei Mickuvienei ir Vaidai Zubavičienei jungtis prie projektinės veiklos, organizuojant grupės ugdomąją veiklą, suteikiant vaikams reikalingų ir tikslingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, didinant vaikų susidomėjimą pasirinkta veikla.

Projektą organizuoja Kelmės rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba, jo vykdymą koordinuoja Kelmės lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė. Projekte dalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių, Plungės, Kelmės, Mažeikių ir kitų miestų bei rajonų lopšeliai-darželiai.

Projekto „Žaidimai moko“ tikslas – žaidimų pagalba lavinti 4-5 metų amžiaus vaikų orientaciją erdvėje,  plėsti laiko ir erdvės sąvokas, gausinti žodyną, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Žaisdami ir atlikdami praktines užduotis, eksperimentuodami vaikai mokėsi taisyklingo garsų tarimo, lavino kalbinio kvėpavimo įgūdžius, turtino žodyną. Pedagogės taikė inovatyvius prevencinės veiklos darbo būdus, orientuojantis į vaikų pozityvią patirtį, ugdymosi motyvaciją.

Grupėje galima išsamiau  susipažinti su projekto eiga, padarytais darbeliais. Projekte dalyvavusius vaikus ir jų tėvelius bei šeimos narius kviečiame sudalyvauti smagių Aitvarų parodoje. 

Projekto darbo grupė: vyresnioji auklėtoja Sniegutė Mickuvienė,  auklėtoja Vaida Zubavičienė, logopedė metodininkė Raminta Perminienė.

Kviečiame pasidžiaugti gražiomis projekto akimirkomis:

20151203_105937 20160114_101247 20160114_101552 20160114_101931 20160114_102843 20160128_100352 20160128_104504 IMG_0113 IMG_0126 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0139 IMG_0149 IMG_0173 2825f543-74b3-4b52-ac04-08ce587be015 7359f514-04b5-48c6-bf68-6755ba8681db

                 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“

2016 m. balandžio 7 d. Klaipėdoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“. Į konferenciją atvyko Rusijos, Latvijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų auklėtojos, logopedai, dalyvaujantys prevenciniame tarptautiniame projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Konferencijos metu pasidalinome  praktine patirtimi, buvo aptarti įvairūs prevencijos būdai: kaip padėti vaikams aiškiau tarti kalbos garsus, kaip sudaryti sąlygas smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimui, kaip tobulinti vaikų kalbinius gebėjimus. Konferencijos metu pristatėme savo pasiekimus, įdomiausias projektinės veiklos akimirkas, priemones. Mūsų darbo grupė pristatė stendinį pranešimą  „Pirštukus mankštinsim – žodelius surinksim“. Įgytas žinias sieksime pritaikyti praktiniame kasdieniniame darbe su vaikais.      

Projekto darbo grupė: vyresniosios auklėtojos Erika Dargužienė ir Ona Rukevičienė, auklėtoja Vaida Zubavičienė, logopedė metodininkė Raminta Perminienė.

   WP_20160407_09_50_56_Pro (1)       IMG_20160411_114129