Projektai

Paskelbta: 2020 10 lapkričio

1. Projektas ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk“ (2020 m. – gautas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekto finansavimas).
Projekto veiklos ataskaita (2020-11-09)

2. Projektas „Rūšiuok atsakingai“ (2020 m. – gautas Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo finansavimas)
Projekto veiklos ataskaita (2020-11-10)

3.  Projektas ,,Smalsučiai – plaukimo čempionai“ (gauta Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinė parama)

4. Projektas ,,Vanduo – geras draugas“ (gauta Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinė parama)

5. Projektinė savaitė ,,Rink, rūšiuok – gamtą tausok!“ (gautas Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo finansavimas).

5. Projektas ,,Auginu Lietuvai“

  Dalyvaujame respublikiniame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“ 2017-2018 m.m
     Jau antrus metus mūsų lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Tik šiais mokslo metais  respublikinis  ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų vykdomas prevencinis projektas skirtas veiklai su vaikais, lankančiais logopedo ir specialiojo pedagogo pratybas. Todėl  2017– 2018 mokslo metais projekte dalyvauja  mūsų įstaigos „Smalsučių“ grupės priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys  logopedines pratybas.
     Šio projekto tikslas – įvairių užduočių ir žaidimų pagalba lavinti šešiamečių erdvės ir laiko suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius, plėsti erdvės sąvokas, lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką, gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą. Projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto koordinatorė – specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė. Projekto trukmė – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d. Daugiau apie projektą galite pasiskaityti čia: https://www.ppt.kelme.lm.lt/?p=115 
      Šešiamečių vaikų pagrindinė veikla yra žaidimai. Žaisdami vaikai lengviau priima ir įsisavina informaciją, kuri padės drąsiau žengti į mokyklą ir bus pasirengta sėkmingam rašymo bei  skaitymo mokymui(si) mokykloje. Žaisdami vaikai tyrinėja pasaulį, susipažįsta ne tik su lengvais, bet ir sudėtingais dalykais, pavyzdžiui, skirti kairę ir dešinę puses, erdvės, dydžio, laiko sąvokomis.

           Projekto aktualumas
     Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.
     Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis. Projekto metu įvairios lavinamosios užduotėlės-žaidimai integruojamos į logopedo užsiėmimus, tuo pačiu gausinamas žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara. Vaikai labai noriai įsitraukia į siūlomą veiklą, patiria teigiamas emocijas.  Pratybų metu vaikai piešia, žaidžia, lanksto, klijuoja, veria, susipažįsta, įtvirtina erdvės ir laiko sąvokas.
     Spalio mėnesį su vaikais per žaidybinę veiklą buvo akcentuojamos „kairė – dešinė“ pusės, sąvokos „aukštyn – žemyn‘. Žaisliukai ir paveikslėliai keliavo į dešinę ir į kairę puses įvairiu greičiu, kryptis nurodant rodyklėmis ir pavadinimais pagal logopedės instrukciją. Popieriaus lape vaikai klijavo aukštai – žemai, kairėje – dešinėje esančius paveikslėlius. Vaikai mokėsi kopijuoti arba jau ir savarankiškai užsirašyti savo vardą. Lapkričio mėnesį daugiau dėmesio skirta kopijavimui. Žaisdami vaikai mokosi kopijuoti, „nupiešti taip pat“, jungti taškelius. Atliktos užduotėlės bus susegamos ir atiduodamos į namus.

Vaikų darbeliai, žaidimai iš projekto „Žaidimai moko“…

Projektinę veiklą organizuoja  logopedė Raminta Perminienė.

Tarptautinis Erasmus+projektas „3P (Pamatyk. Pamatuok.

Pritaikyk)“

ERASMUS+ PROJEKTO „3P (PAMATYK. PAMATUOK. PRITAIKYK)“ METODINĖS REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

 

Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ 2015-2016 m.m.

„Nykštukų“ grupės vaikai šiais mokslo metais dalyvauja  Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Logopedė Raminta Perminienė pasiūlė grupės auklėtojoms Sniegutei Mickuvienei ir Vaidai Zubavičienei jungtis prie projektinės veiklos, organizuojant grupės ugdomąją veiklą, suteikiant vaikams reikalingų ir tikslingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, didinant vaikų susidomėjimą pasirinkta veikla.

Projektą organizuoja Kelmės rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba, jo vykdymą koordinuoja Kelmės lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė. Projekte dalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių, Plungės, Kelmės, Mažeikių ir kitų miestų bei rajonų lopšeliai-darželiai.

Projekto „Žaidimai moko“ tikslas – žaidimų pagalba lavinti 4-5 metų amžiaus vaikų orientaciją erdvėje,  plėsti laiko ir erdvės sąvokas, gausinti žodyną, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Žaisdami ir atlikdami praktines užduotis, eksperimentuodami vaikai mokėsi taisyklingo garsų tarimo, lavino kalbinio kvėpavimo įgūdžius, turtino žodyną. Pedagogės taikė inovatyvius prevencinės veiklos darbo būdus, orientuojantis į vaikų pozityvią patirtį, ugdymosi motyvaciją.

Grupėje galima išsamiau  susipažinti su projekto eiga, padarytais darbeliais. Projekte dalyvavusius vaikus ir jų tėvelius bei šeimos narius kviečiame sudalyvauti smagių Aitvarų parodoje. 

Projekto darbo grupė: vyresnioji auklėtoja Sniegutė Mickuvienė,  auklėtoja Vaida Zubavičienė, logopedė metodininkė Raminta Perminienė.

Kviečiame pasidžiaugti gražiomis projekto akimirkomis:

20151203_105937 20160114_101247 20160114_101552 20160114_101931 20160114_102843 20160128_100352 20160128_104504 IMG_0113 IMG_0126 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0139 IMG_0149 IMG_0173 2825f543-74b3-4b52-ac04-08ce587be015 7359f514-04b5-48c6-bf68-6755ba8681db

                 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“

2016 m. balandžio 7 d. Klaipėdoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“. Į konferenciją atvyko Rusijos, Latvijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų auklėtojos, logopedai, dalyvaujantys prevenciniame tarptautiniame projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Konferencijos metu pasidalinome  praktine patirtimi, buvo aptarti įvairūs prevencijos būdai: kaip padėti vaikams aiškiau tarti kalbos garsus, kaip sudaryti sąlygas smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimui, kaip tobulinti vaikų kalbinius gebėjimus. Konferencijos metu pristatėme savo pasiekimus, įdomiausias projektinės veiklos akimirkas, priemones. Mūsų darbo grupė pristatė stendinį pranešimą  „Pirštukus mankštinsim – žodelius surinksim“. Įgytas žinias sieksime pritaikyti praktiniame kasdieniniame darbe su vaikais.      

Projekto darbo grupė: vyresniosios auklėtojos Erika Dargužienė ir Ona Rukevičienė, auklėtoja Vaida Zubavičienė, logopedė metodininkė Raminta Perminienė.

   WP_20160407_09_50_56_Pro (1)       IMG_20160411_114129