Saviraiška

Paskelbta: 2017 10 lapkričio

1. Lopšelyje-darželyje nuo 2014  m. spalio 1 d. įsteigtas meninio ugdymo mokytojo (neformalusis ugdymas, choreografija) etatas.
Vaikai 3 kartus per savaitę dalyvauja ,,Muzikinėse mankštose“, kurių  metu jie juda pagal muzikos pobūdį, tempą, dinamiką, metro-ritmo kitimus, lavinasi ritmo pajautimą, vystosi judesių ritmingumą bei koordinaciją, ugdosi tinkamą kūno laikyseną.
2 kartus per savaitę visų grupių vaikai dalyvauja choreografijos valandėlėse. Choreografijos mokytoja žadina vaikų meilę šokiui, muzikai, perduoda vaikams judesių koordinacijos, grožio ir ritmo pajautimą, skatina reaguoti į muziką išraiškingu judesiu.
1 kartą per savaitę organizuojama choreografijos valandėlė gabiems ir besidomintiems šokiu vaikams.

2. Lopšelyje-darželyje vaikai muzikuoja etnografiniame ansamblyje ,,Pliauškutis“. Jį lanko gebantys ir norintys dainuoti bei šokti vaikai.  Veiklos metu lavinama vaikų  muzikinė klausa. Jie  mokosi  derinti savo balsą prie draugų, tai yra jausti ansambliškumą, raiškiai  dainuoti.