Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Paskelbta: 2023 18 spalio

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio biudžetas

Lėšų šaltinis

Paskirtis

Suma
2023 m. 

Savivaldybės lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  
Prekių ir paslaugų naudojimas*  
Krepšelio lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  
Prekių ir paslaugų naudojimas**  

 * Mityba, medikamentai, šildymas, elektros energija, ryšių paslaugos, apranga ir patalynė, spaudiniai, kitos prekės, komandiruotės, vandentiekis ir kanalizacija, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos.
** Lėšos naudojamos tik ugdymo priemonėms įsigyti.