Viešieji pirkimai

Paskelbta: 2020 17 sausio


Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Numatomų pirkimų planai:
2019 metais numatomų pirkti Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas (2019 m. kovo 12 d. Nr. V-9)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas (2018 m. kovo 13 d. Nr. V-11)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2017 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas (2017 m. kovo 7 d. Nr. V-19)

Viešųjų pirkimų ataskaitos:
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ataskaita (2019-02-25 Nr.569688)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ataskaita (2018-01-29 Nr. 2018-461412)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (2017-01-26 Nr. 1396)

Vykstantys pirkimai:
2019 m. mažos vertės pirkimai
2018 m. mažos vertės pirkimai
2017 metų mažos vertės pirkimai
2016 m. mažos vertės pirkimai
2015 m. mažos vertės pirkimai

Lopšelyje-darželyje sudaryta viešųjų pirkimų komisija viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti:
Komisijos pirmininkė – Vida Baranauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Komisijos nariai:
Ilona Vrubliauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Erika Dargužienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Paskirti supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriai:
1. Vida Baranauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
2. Reda Skėrytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Raminta Perminienė, logopedė.