Viešieji pirkimai

Paskelbta: 2024 14 vasario


Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Numatomų pirkimų planai:
2023 metais numatomų pirkti Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas
2021 metais numatomų pirkti Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas (2021 m. kovo 17 d. Nr. V-29)
2020 metais numatomų pirkti Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas (2020 m. kovo 4 d. Nr. V-21)
2019 metais numatomų pirkti Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas (2019 m. kovo 12 d. Nr. V-9)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas (2018 m. kovo 13 d. Nr. V-11)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2017 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas (2017 m. kovo 7 d. Nr. V-19)

Viešųjų pirkimų ataskaitos:

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2023 m.)
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2022 m.)

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ataskaita (2022-01-31 Nr. 620090)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ataskaita (2019-02-25 Nr. 569688)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ataskaita (2018-01-29 Nr. 2018-461412)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (2017-01-26 Nr. 1396)

Vykstantys pirkimai:

2023 m. mažos vertės pirkimai
2022 m. mažos vertės pirkimai
2021 m. mažos vertės pirkimai
2020 m. mažos vertės pirkimai
2019 m. mažos vertės pirkimai
2018 m. mažos vertės pirkimai
2017 metų mažos vertės pirkimai
2016 m. mažos vertės pirkimai
2015 m. mažos vertės pirkimai

Lopšelyje-darželyje sudaryta viešųjų pirkimų komisija viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti:
Komisijos pirmininkė – Vida Baranauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Komisijos nariai:
Ilona Vrubliauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Erika Dargužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Paskirti supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriai:
1. Vida Baranauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
2. Reda Skėrytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Rita Mingilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.