Planavimo dokumentai, veiklų ataskaitos

Paskelbta: 2021 29 kovo

Meškuičių lopšelio-darželio nuostatai (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-266)

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio strateginis planas 2020-2022 m. (pritarta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-15)

METINIAI VEIKLOS PLANAI:
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio metinis veiklos planas 2017 metams

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio metinio veiklos plano 2017 metams priedai
Šiaulių r. Meškuičių-lopšelio darželio metinis veiklos planas 2018 metams
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio metinis veiklos planas 2019 metams
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio metinis veiklos planas 2020 metams
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2021 metų veiklos planas


LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ATASKAITOS:

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaita
Sprendimas „Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaita
Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 m. veiklos ataskaita
Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2017 m.
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2016 m.
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2015 m.

DIREKTORIAUS METINĖS UŽDUOTYS IR ATASKAITOS:

2020 metų veiklos ataskaita
Direktorės Sigitos Užkuraitienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys.
Direktorės Sigitos Užkuraitienės planuojamos 2018 metų veiklos užduotys.
Direktorės Sigitos Užkuraitienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys.