Planavimo dokumentai, veiklų ataskaitos

Paskelbta: 2023 13 balandžio

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio nuostatai (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-376)
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio darželio strateginis planas 2023-2025 m.

METINIAI VEIKLOS PLANAI:
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2023 m. veiklos planas

 VEIKLOS ATASKAITOS:
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2022 m. veiklos ataskaita
Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaita
Sprendimas „Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaita
Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 m. veiklos ataskaita
Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2017 m.
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2016 m.
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus ataskaita už 2015 m.

DIREKTORIAUS METINĖS UŽDUOTYS IR ATASKAITOS:
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis. Sigita Užkuraitienė. 2022 m. veiklos ataskaita.
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita
2020 metų veiklos ataskaita
Direktorės Sigitos Užkuraitienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys.
Direktorės Sigitos Užkuraitienės planuojamos 2018 metų veiklos užduotys.
Direktorės Sigitos Užkuraitienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys.