Teisinė informacija, nuorodos

Paskelbta: 2024 24 vasario

1. Teisės aktai:

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr

Geros mokyklos koncepcija 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Vaiko teisių konvencija 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9a72c1e07d9211e98a8298567570d639/jfpimdRofq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/460fe600b7a411ed924fd817f8fa798e

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123

Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6aa4b8302bf511e58a4198cd62929b7a?jfwid=-kgo2tsa08
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9a3dd414cee11ee8e3cc6ee348ebf6d

2. Nuorodos:

3. Patarimai, rekomendacijos:

Psichologės Genovaitės Petronienės patarimai, kaip padidinti pasitikėjimą savimi (tiek suaugusiems, tiek paaugliams: https://www.youtube.com/watch?v=xXh0RgBjdeY&list=PLlvgc3ovjBsoJj9ql95BTVAzEEmgOS8-U&index=5&ab_channel=A%C5%A1irPsichologija

Keturmečio-šešiamečio vaiko kova: ką ji reiškia ir kaip elgtis tėvams: https://www.youtube.com/watch?v=MduSnyVtYpY&t=137s&ab_channel=Paramosvaikamscentras

Psichologinės pagalbos galimybės vaikams ir tėvams Šiaulių rajone

Psichologinės pagalbos galimybės vaikams ir tėvams