Darbo užmokestis

Paskelbta: 2023 28 birželio

 

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai)
2023 m.
I ketvirčio vidutinis
 mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2023 m.
II ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2023 m.
III ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2023 m.
IV ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00)

2382,90

2671,12    
Sekretorius 1 (0,75)

1038,95

1288,99    
Priešmokyklinio ugdymo
mokytojas
2 (1,50)

1780,14

1993,92    
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 6 (5,22)

1614,58

1812,92    
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75)

1616,30

1901,85    
Logopedas 1 (1,00)

1569,27

1735,38    
Dietistas 1 (0,50)

947,23

1078,80    
Mokytojo padėjėjas 1 (0,75) 1171,80 1171,80    
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00)

950,86

1104,84    
Sandėlininkas 1 (0,50)

965,34

1104,84    
Virėjas 2 (1,50)

965,33

1115,07    
Virtuvės darbininkas 1 (0,50)

730,00

840,00    
Valytojas 1 (0,50)

730,00

840,00    
Darbininkas 3 (1,50)

730,00

840,00    
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50)

730,00

840,00    
Kiemsargis 1 (0,50)

730,00

840,00    

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai)
2019 m.
vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2020 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2021 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2022 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00) 1406,86  1594,72 1942,65 2342,34
Sekretorius 1 (0,75) 759,90  987,63 1017,74 1140,30
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
2 (1,50) 1262,45  1525,05 1647,68 1848,97
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5 (5,02) 982,49  1153,34 1408,86 1719,88
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75) 1008,38  1215,54 1434,29 1761,88
Logopedas 1 (1,00) 1185,05  1258,52 1348,53 1631,17
Dietistas 1 (0,75) 823,86  852,80 882,79 1083,29
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00) 632,80  780,91 849,61 1073,05
Sandėlininkas 1 (0,50) 618,11  777,91 836,32 1080,35
Virėjas 2 (1,50) 636,27  814,84 856,24 1065,08
Virtuvės darbininkas 1 (0,50) 555,00  622,17 658,05 766,50
Valytojas 1 (0,50) 555,00  622,17 652,70 775,63
Darbininkas 3 (1,75) 555,00  625,54 650,92 763,46
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50) 618,11  753,98 836,32 1016,80
Kiemsargis 1 (0,50) 555,00  637,35 658,05 784,75
Mokytojo padėjėjas 2 (1,00) 1001,55 1031,71

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.