Darbo užmokestis

Paskelbta: 2021 9 kovo

 

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius (etatai)
2019 m.
vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2020 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00) 1406,86  1594,72
Sekretorius 1 (0,75) 759,90  987,63
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
2 (1,50) 1262,45  1525,05
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5 (5,02) 982,49  1153,34
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75) 1008,38  1215,54
Logopedas 1 (1,00) 1185,05  1258,52
Dietistas 1 (0,75) 823,86  852,80
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00) 632,80  780,91
Sandėlininkas 1 (0,50) 618,11  777,91
Virėjas 2 (1,50) 636,27  814,84
Virtuvės darbininkas 1 (0,50) 555,00  622,17
Valytojas 1 (0,50) 555,00  622,17
Darbininkas 3 (1,75) 555,00  625,54
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50) 618,11  753,98
Kiemsargis 1 (0,50) 555,00  637,35

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius (etatai) 2016 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2017 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1
(1,00 etato)
989,55

1112,05

1038, 90

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
(0,5 etato)
 445,78 517,27

817,46

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
(0,5 etato)
 239,12 296.35 328,68
Sekretorius 1
(0,50 etato)
 194,00 301,70 388,37
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2
(1,5 etato)
537,88 631,63 641,27
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5
(5,04 etato)
609,27 670,21 651,76
Meninio ugdymo mokytojas 2
(0,75 etato)
195,20 218.77 222,62
Logopedas 1
(1,00 etato)
718,20 758,90 879,00
Dietistas 1
(0,75 etato)
299,53 387,42 437,01
Auklėtojo padėjėjas 5
(4,00 etato)
365,00 446,42 455,97
Sandėlininkas 1
(0,5 etato)
182,50 236,67 228,98
Virėjas 2
(1,5 etato)
273,75 349,72 345,81
Virtuvės darbininkas 1
(0,5 etato)
182,50 194,75 200,00
Valytojas 1
(0,5 etato)
182,50 204,25 200,00
Darbininkas 3
(1,75)
182,50 235,91 233,08
Dujinės katilinės operatorius 1
(0,5 etato)
182,50 225,80 219,95
Kiemsargis 1
(0,5 etato)
182,50 204,25 200,00
Sargas 3
(2,25 etato)
336,50 375,00