Darbo užmokestis

Paskelbta: 2022 24 spalio

 

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai)
2022 m.
I ketvirčio vidutinis
 mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2022 m.
II ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2022 m.
III ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2022 m.
IV ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00)        
Sekretorius 1 (0,75)        
Priešmokyklinio ugdymo
mokytojas
2 (1,50)        
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 5 (5,02)        
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75)        
Logopedas 1 (1,00)        
Dietistas 1 (0,75)        
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00)        
Sandėlininkas 1 (0,50)        
Virėjas 2 (1,50)        
Virtuvės darbininkas 1 (0,50)        
Valytojas 1 (0,50)        
Darbininkas 3 (1,75)        
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50)        
Kiemsargis 1 (0,50)        

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai)
2019 m.
vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2020 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2021 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00) 1406,86  1594,72 1942,65
Sekretorius 1 (0,75) 759,90  987,63 1017,74
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
2 (1,50) 1262,45  1525,05 1647,68
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5 (5,02) 982,49  1153,34 1408,86
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75) 1008,38  1215,54 1434,29
Logopedas 1 (1,00) 1185,05  1258,52 1348,53
Dietistas 1 (0,75) 823,86  852,80 882,79
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00) 632,80  780,91 849,61
Sandėlininkas 1 (0,50) 618,11  777,91 836,32
Virėjas 2 (1,50) 636,27  814,84 856,24
Virtuvės darbininkas 1 (0,50) 555,00  622,17 658,05
Valytojas 1 (0,50) 555,00  622,17 652,70
Darbininkas 3 (1,75) 555,00  625,54 650,92
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50) 618,11  753,98 836,32
Kiemsargis 1 (0,50) 555,00  637,35 658,05
Mokytojo padėjėjas 2 (1,00) 1001,55

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.