Darbo užmokestis

Paskelbta: 2018 lapkričio 26

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius (etatai) 2016 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2017 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1
(1,00 etato)
989,55

1112,05

977,68
(0,75 etato)

906,79
(0,75 etato)

909,94
(0,75 etato)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
(0,5 etato)
 445,78 517,27

732,06
(0,75 etato)

878,48
(0,75 etato)

 878,48
(0,75 etato)
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
(0,5 etato)
 239,12 296.35 307,07  316,01  325,95
Sekretorius 1
(0,50 etato)
 194,00 301,70 347,81  347,81  390,87
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2
(1,5 etato)
537,88 631,63 594,56  620,10 640,77 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5
(5,04 etato)
609,27 670,21 563,59  603,32 696,99 
Meninio ugdymo mokytojas 2
(0,75 etato)
195,20 218.77 206,04  206,04  222,62
Logopedas 1
(1,00 etato)
718,20 758,90 887,09  887.09  879,00
Dietistas 1
(0,75 etato)
299,53 387,42 409,42  421,35  434,60
Auklėtojo padėjėjas 5
(4,00 etato)
365,00 446,42 436,72  449,44  449,44
Sandėlininkas 1
(0,5 etato)
182,50 236,67 218,36  224,72  224,72
Virėjas 2
(1,5 etato)
273,75 349,72 327,54  337,08 337,08 
Virtuvės darbininkas 1
(0,5 etato)
182,50 194,75 200,00  200,00  
Valytojas 1
(0,5 etato)
182,50 204,25 200,00  200,00 200,00 
Darbininkas 3
(1,75)
182,50 235,91 233,00  233,00  233,00
Dujinės katilinės operatorius 1
(0,5 etato)
182,50 225,80 218,36  212,00  224,72
Kiemsargis 1
(0,5 etato)
182,50 204,25 200,00  200,00  200,00
Sargas 3
(2,25 etato)
336,50 375,00  375,00  375,00  ———-