Darbo užmokestis

Paskelbta: 2021 23 lapkričio

 

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius (etatai)
2021 m.
I ketvirčio vidutinis
 mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2021 m.
II ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2021 m.
III ketvirčio vidutinis   mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00) 1842,60  1916,49 1926,70
Sekretorius 1 (0,75) 1017,74  1017,74 1017,74
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
2 (1,50) 1614,24  1614,24 1614,24
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5 (5,02)

1390,37

1390,37 1393, 51
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75)

1427,51

1427,51 1441,07
Logopedas 1 (1,00) 1224,84 1224,84 1358,53
Dietistas 1 (0,75) 910,66 910,66 814,20
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00) 836,33 836,33 836,33
Sandėlininkas 1 (0,50) 836,32 836,32 836,32
Virėjas 2 (1,50) 836,33  836,33 836,33
Virtuvės darbininkas 1 (0,50) 642,00  642,00 642,00
Valytojas 1 (0,50) 642,00 642,00 642,00
Darbininkas 3 (1,75) 642,00 642,00 642,00
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50) 836,32  836,32 836,32
Kiemsargis 1 (0,50) 642,00  642,00 642,00

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimai
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius (etatai)
2019 m.
vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
2020 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)*
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 3 (2,00) 1406,86  1594,72
Sekretorius 1 (0,75) 759,90  987,63
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
2 (1,50) 1262,45  1525,05
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 5 (5,02) 982,49  1153,34
Meninio ugdymo mokytojas 2 (0,75) 1008,38  1215,54
Logopedas 1 (1,00) 1185,05  1258,52
Dietistas 1 (0,75) 823,86  852,80
Auklėtojo padėjėjas 4 (4,00) 632,80  780,91
Sandėlininkas 1 (0,50) 618,11  777,91
Virėjas 2 (1,50) 636,27  814,84
Virtuvės darbininkas 1 (0,50) 555,00  622,17
Valytojas 1 (0,50) 555,00  622,17
Darbininkas 3 (1,75) 555,00  625,54
Dujinės katilinės operatorius 1 (0,50) 618,11  753,98
Kiemsargis 1 (0,50) 555,00  637,35

*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.