Laisvos darbo vietos

Paskelbta: 2023 8 kovo

ATRANKA DIETISTO PAREIGOMS UŽIMTI
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis skelbia atranką dietisto pareigoms užimti.
Atranka vykdoma vadovaujantis atrankos į laisvas Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojų pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-52.

Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – dietistas.
3. Pareigybės lygis – B.
4. Pareigybės paskirtis – valgiaraščių, atitinkančių vaikų amžiaus ypatumus, sudarymas, vaikų mitybos organizavimas ir sveikatai palankių maitinimo įgūdžių formavimas, maisto produktų kokybės ir maisto paruošimo priežiūra.
5. Darbo krūvis– 0,5 etato (20 val. per savaitę).
6. Darbo laikas – kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
7. Darbo sutartis– neterminuota.
8. Darbo pradžia – 
9. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
9.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą  dietisto profesinę kvalifikaciją;
9.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto kokybę bei maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
9.3. gebėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto, interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis gebėti tvarkyti dokumentaciją ir teikti kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.4. išmanyti sveikatai palankios mitybos rekomendacijas ir  maisto paruošimo technologijos principus, gebėti parengti  technologines korteles ir skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
9.5. sugebėti savarankiškai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo pareigas, dirbti komandoje.
10. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
11. Darbo užmokestis – mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą; atlyginimas priklauso nuo profesinio darbo stažo (nuo 461 euro neatskaičius mokesčių).
Pretendentai elektroniniu paštu meskuiciudarzelis@gmail.com turi pateikti:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą.
Atrankos dieną pretendentai privalo turėti  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus sutikrinimui.
Numatoma atrankos data bus paskelbta atsiradus pretendentams į dietisto pareigas.
Adresas: Šiaulių r. Meškuičių  lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r. Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546. Mob.: 8 62091239