Laisvos darbo vietos

Paskelbta: 2022 10 birželio

VIRĖJAS/VIRTUVĖS DARBININKAS

Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – virėja/virtuvės darbininkė.
3. Pareigybės lygis – virėjos – C, virtuvės darbininkės – D.
4. Pareigybės paskirtis – gaminti maisto patiekalus pagal valgiaraštį ir technologines korteles; paruošti daržoves ir maisto produktus gamybai, užtikrinti švarą ir tvarką virtuvėje.
5. Darbo krūvis– 0,5 etato virėjos, 0,5 etato virtuvės darbininkės (40 val. per savaitę).
6. Darbo laikas – kiekvieną darbo dieną, nuo 7.00 val. iki 16.00 val.
7. Darbo sutartis– neterminuota.
8. Darbo pradžia – nuo 2022 m. liepos 1 d.
9. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
9.1. turėti virėjo išsilavinimą ir (ar) įgytą virėjo kvalifikaciją;
9.2. gebėti gaminti maistą naudojantis technologinėmis kortelėmis;
9.3. būti susipažinus su ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimą reglamentuojančiais dokumentais;
9.4 turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą bei būti pasitikrinus sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;
9.5. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai organizuoti savo darbą.
10. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
11. Darbo užmokestis – mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. Atlyginimas priklauso nuo profesinio darbo stažo (nuo 452,50 eurų neatskaičius mokesčių virėjai ir MMA – virtuvės darbininkei, iš viso – nuo 817 eurų neatskaičius mokesčių).
12. Reikia pateikti šiuos dokumentus:
12.1. prašymą dalyvauti atrankos pokalbyje ( iki 2022-06-22);
12.2.  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
12.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
12.4. gyvenimo aprašymą, rekomendacijas (neprivaloma) – atrankos dieną. 

Adresas: Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r. Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com.
Numatomas atrankos pokalbis : 2022-06-27.
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546. Mob.: 8 62091239.

ATRANKA DIETISTO PAREIGOMS UŽIMTI
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis skelbia atranką dietisto pareigoms užimti.
Atranka vykdoma vadovaujantis „Atrankos į laisvas Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojų pareigas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-52.
Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – dietistas.
3. Pareigybės lygis – B.
4. Pareigybės paskirtis – Valgiaraščių, atitinkančių vaikų amžiaus ypatumus, sudarymas, vaikų mitybos organizavimas ir sveikatai palankių maitinimo įgūdžių formavimas, maisto produktų kokybės ir maisto paruošimo priežiūra.
5. Darbo krūvis– 0,5 etatas (20 val. per savaitę).
6. Darbo laikas – kiekvieną darbo dieną, nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
7. Darbo sutartis– neterminuota.
8. Darbo pradžia – 
9. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
9.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą  dietisto profesinę kvalifikaciją;
9.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto kokybę bei maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
9.3. gebėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto, interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis, gebėti tvarkyti dokumentaciją ir teikti kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.4. išmanyti sveikatai palankios mitybos rekomendacijas ir  maisto paruošimo technologijos principus, gebėti parengti  technologines korteles ir skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
9.5. sugebėti savarankiškai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo pareigas, dirbti komandoje.
10. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
11. Darbo užmokestis – mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. Atlyginimas priklauso nuo profesinio darbo stažo. (Nuo 461 eurų neatskaičius mokesčių)
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą.
Dokumentus pretendentai nurodytu adresu gali siųsti elektroniniu paštu arba pristatyti asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 
Adresas: Šiaulių r. Meškuičių  lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r. Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com
Numatoma atrankos data:
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546, mob.: 8 620 91 239.