Idėjų mugės, plenerai, akcijos

Paskelbta: 2021 24 balandžio

RESPUBLIKINIS KŪRYBINIS PLENERAS „RUDENS MOZAIKA 2020. ČIA ESU…“
2020-10-06
Lopšelis-darželis dalyvauja respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu…“, kurį organizuoja Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Coliukė“. Pleneras skirtas Mokyklų bendruomenių metams ir Vaiko emocinės gerovės metams paminėti.
Lopšelio-darželio bendruomenė iš gamtinės medžiagos sukūrė mozaiką „Linksmieji Meškuičių meškiukai“. Meškiukai – lopšelio-darželio simbolis.
 

EKSPERIMENTAI DARŽELIO KIEME

2020-06-30
  Lopšelio-darželio auklėtojos dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtualioje idėjų mugėje „Eksperimentai darželio kieme“. Jos organizavo darželinukams tikslingus tyrinėjimus tema „Draugų, žaisliukų ir daiktų šešėliai“.
  Lauke vaikai su auklėtojomis kalbėjosi apie tai, ką jie žino apie šešėlį, kas jis yra, ką norėtų išsiaiškinti? Pokalbių metu darželinukai sužinojo, kad šešėlis – tai tamsos plotas, susidarantis daiktui užstojus šviesą. Po to vaikai, turintys žaisliukus, įvairius daiktus lauke ieškojo vietų, kur jų pasirinktos priemonės atspindėtų saulės šviesą. Taip buvo sukurti šviesos šešėliai, daiktų atspindžiai plokštumose: ant popieriaus lapo, asfalto, sienos ir kt.. Darželinukai taip pat tyrinėjo savo ir draugų šešėlius. Veiklos metu jie pastebėjo, kad šešėlio forma ir dydis priklauso nuo žmogaus, žaislo, daikto padėties. Vaikai piešė draugų, žaislų, daiktų siluetus, o vėliau žaidė šešėlių teatro žaidimą ,,Atspėk kieno tai siluetas“.
  Vaikai lauke matavo, lygino šešėlių ir tikrų daiktų, žaislų, žmonių aukštį ir nusakė dydžio santykius.

AKCIJA „AŠ MYLIU LIETUVĄ“
2020-02-17

Meškuičių lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie Šiaulių rajono švietimo įstaigų lauko meninių instaliacijų akcijos „AŠ MYLIU LIETUVĄ“, kurią inicijavo Šiaulių rajono Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
Po Vasario 16-osios minėjimo „Graži, graži Tėvynė mano“ lopšelio-darželio bendruomenė rinkosi lauko aikštelėje prie sukurtos meninės instaliacijos „AŠ MYLIU LIETUVĄ“. Rimtai nusiteikę, susikaupę visi sugiedojo Lietuvos himną – „Tautišką giesmę“ ir pasidžiaugė, kad gyvena Lietuvoje. Darželinukai garsiai garsiai, kad girdėtų visa Lietuva, šūktelėjo „AŠ MYLIU LIETUVĄ“.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

AKCIJA „DARŽELINUKAI – UŽ KREPŠININKŲ PERGALES“
2019-09-08

Darželinukai prisijungė prie akcijos „Darželinukai – už krepšininkų pergales“, kurią inicijavo Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. Pasipuošę veidukus nupieštomis trispalvėmis, pasiėmę įvairias garsines priemones, darželinukai sustojo iškilmingoje rikiuotėje ir žygiavo į lopšelio-darželio kiemelį. Mažieji krepšinio „sirgaliai“ savo palaikymą sportininkams išreiškė audringais šūksniais, garsiniais signalais. Auklėtoja Regina Savickienė vaikus supažindino su krepšinio nauda sveikatai, Lietuvos krepšininkų pergalėmis. Atlikome bendrą mankštą su kamuoliais. Po to buvo organizuojami įvairūs judrieji žaidimai, kamuolių mėtymai į krepšinio lanką, estafetės, priešmokyklinukai žaidė krepšinį.