Iniciatyvos, iššūkiai

Paskelbta: 2023 27 lapkričio

TOLERANCIJOS DIENA
2023-11-16

2023 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos žibintas. Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas, skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį.
Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime dalyvavo „Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai. Jie aiškinosi žodžio TOLERANCIJA reikšmę, kalbėjo apie aplinką, kurioje gyvena, diskutavo apie draugystę, žmonių panašumus bei skirtumus, tarpusavio santykius. Kuo anksčiu bus suprasta TOLERANCIJOS žodžio reikšmė, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.
„Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai kūrė Tolerancijos dienos simbolį – Tolerancijos žibintus su viltimi, kad kiekvienas  savyje turi pakankamai šviesos ir šilumos. Tad dalinkime jas šalia esantiems.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

PYRAGŲ DIENA
2022-11-07
„Pyragų diena“ tradiciškai skatina dalintis bei kuria bendruomeniškumo jausmą. Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms, kaimynams, o surinktas lėšas paaukoti.
Šiais metais labai nedrąsiai prisijungėme prie akcijos „Pyragų diena“. Ilgai svarstėme – ar pavyks, ar sulauksime palaikymo? Šiandien sakome – PAVYKO! Gerumas ir bendruomeniškumas mus suvienijo.
Didžiausias AČIŪ visiems, visiems: vaikams, tėveliams, lopšelio-darželio darbuotojams, partneriams. Tik visi kartu susitelkę, palaikydami vieni kitų idėjas, galime nuveikti DIDELIUS ir GRAŽIUS darbus.  Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems, kurie kepė pyragus, aukojo kilniam tikslui. Tai puiki akcija, kuri parodo, kokios didelės yra žmonių širdys.


Akcijos „Pyragų diena“ metu surinkta 199,32 eurai. Lėšas panaudosime akcijos „Vaikų svajonės“ dalyvio, augančio socialinės rizikos ar socialinių įgūdžių stokojančioje šeimoje, noro ar svajonės išpildymui.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

DIENA BE ŽAISLŲ
2021-04-24

2021 m. balandžio 6 – 16 d. virtualioje erdvėje vyko Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Šilelis“ inicijuotas ir organizuotas  respublikinis renginys – virtualus iššūkis „Diena be žaislų“.
Renginio tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus aktyviai taikyti STEAM metodą ir kitas inovatyvias idėjas įvairiose veiklose, netradicinėse aplinkose ir dalintis gerąja darbo patirtimi.

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“
2020-10-20

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ataskaita
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
2020-01-13
Lietuva jau 29-ąjį kartą mini Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios rytą languose uždegėme žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, vienybę.
Su vaikais kalbėjome apie sunkiai iškovotą laisvę. Darželinukams dar labai sunku suvokti tuos įvykius, todėl apie tai pasakojome skaitydami pasakas: V.V. Landsbergio: „Sausio sniegenos“, M. Nargėlaitės ,,Teta iš miško“. Žiūrėjome ir aptarėme  filmuką apie tos dienos įvykius, kur istoriją pasakojo senas ąžuolas, praeities kartų atstovas, matęs ir išgyvenęs įvykius. 
Džiaugiamės, kad nuo mažų dienų ugdome šalies pilietį, laisvos Lietuvos mylėtoją, kūrėją.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė

APDOVANOTI INICIATYVOS „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“ DALYVIAI
2019-11-26

Lapkričio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusios konferencijos „Vaikų sveikatos stiprinimas mokykloje“ apdovanoti iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ nugalėtojai. Iš 230 respublikos švietimo įstaigų, dalyvavusių iniciatyvoje, mūsų lopšelis- darželis pateko tarp 10 iniciatyviausiųjų už vykdytų veiklų įvairovę, bendruomenės įtraukimą į jas. Buvome apdovanoti švietimo, mokslo ir sporto ir sveikatos apsaugos ministrų padėkos raštu, stikliniu apdovanojimu ir pasakų knyga „Karalaitė ant stiklo kalno“. Apdovanojimus įteikė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė ir profesorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. Labai smagu, kad visų mūsų – vaikučių, auklėtojų, tėvelių ir kitų bendruomenės narių susitelkimas, geranoriškumas, kūrybiškumas, aktyvumas visą rugsėjo ir spalio mėnesį vykdant šio projekto veiklas buvo įvertintas.


Direktorė Sigita Užkuraitienė

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „BŪK SAUGUS KELYJE“
2019-10-11

Spalio 7-11 dienomis lopšelyje-darželyje organizuota ketvirtoji iniciatyvos „Aktyviai, drugiškai, sveikai“ savaitė „Būk saugus kelyje“. Šios savaitės tikslas – padėti vaikams įgyti jų amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius, ugdyti nuostatą būti atsakingiems už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje.
Pirmadienis. Visų grupių vaikai salėje žiūrėjo filmuką ,,Policijos bičiulio Amsio patarimai“ ir kalbėjosi apie tai, kaip elgtis gatvėje, automobilyje, kaip tapti matomu tamsiuoju paros metu. Grupinės veiklos metu vaikai žaidė žaidimus apie šviesoforą, pavadino jo spalvas, pasakė reikšmę. Vaikai atsakė į klausimus: kokios spalvos šviesoforo signalas leidžia, draudžia eiti per gatvę, kokios spalvos signalai įspėja, kad signalai tuoj keisis. Vaikai sužinojo, kaip atrodo pėsčiųjų šviesoforai (žalias ir raudonas žmogeliukas) ir pasakė, ką reiškia jų spalvos. Veiklų grupėse metu darželinukai piešė, spalvino, aplikavo, gamino šviesoforus iš antrinių žaliavų.
Antradienis. Trijų grupių vaikai keliavo į Meškuičių miestelį ir praktiškai aiškinosi sąvokas: kelias (gatvė), šaligatvis, pėsčiųjų takas, kelio ženklai. Vaikai praktinės veiklos metu mokėsi  saugiai pereiti gatvę, svarstė, kur kreiptis pagalbos iškilus pavojui, pasiklydus, kam reikalingi kelio ženklai, šviesoforai, saugaus eismo taisyklės ir, kas būtų, jei tų taisyklių nebūtų. Išvykos metu stebėjimų lapuose vaikai pažymėjo, kiek ir kokių kelio ženklų surado Meškuičių miestelyje, pavadino juos ir pasakė jų reikšmę.
Trečiadienis. Visų grupių vaikai salėje žiūrėjo auklėtojų vaidinimus apie saugų eismą ir pamokė veikėjus, kaip saugiai elgtis gatvėje dieną ir tamsiuoju paros metu. Grupių veiklos metu vaikai kalbėjosi apie atšvaitus: kaip taisyklingai ir kur juos prisitvirtinti, kaip reikia elgtis kelyje tamsiuoju paros metu, kokios yra atšvaitų rūšys, kodėl būtina juos nešioti. Priešmokyklinukai atliko eksperimentą: nuėjo į tamsią patalpą ir stebėjo, kaip matomas vaikas be atšvaito, liemenės, su neteisingai prisegtu atšvaitu ir su atšvaitu, liemene, taisyklingai prisegtu atšvaitu. Eksperimento metu jie svarstė, kas gali nutikti gatvėje vienu ar kitu atveju. Grupėse darželinukai piešė, spalvino, aplikavo, karpė įvairių formų atšvaitus.
Ketvirtadienis. Ryto ratelyje vaikai kalbėjosi apie tai,  kur kreiptis pagalbos ištikus nelaimei kelyje, koks yra pagalbos telefono numeris, kokių profesijų žmonės padeda ištikus nelaimei. Kartu su auklėtojomis kūrė  knygeles ,,Aš saugus, kai žinau“, žaidė žaidimus.
Penktadienis. Visų grupių vaikai dalyvavo viktorinoje ,,Pasuk galvelę ir atsakyk“ ir pasidalino su kitais per savaitę įgytomis žiniomis apie saugų eismą kelyje. Vaikai surengė savo darbelius parodą, pasakojo apie juos savo tėveliams, draugams.
Šios savaitės metu darželinukai įgijo žinių apie saugų eismą. Manome, kad jos išliks vaikų atmintyje ir taps įpročiu saugiai elgtis kelyje.
   
 
   

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „ŠVAROS DRAUGAI“
2019-10-04

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ trečioji savaitė „Augu švarus ir sveikas“. Šią temą pasirinkome norėdami praplėsti vaikų žinias apie asmens higieną. Asmens higiena padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, todėl jau nuo  ankstyvojo amžiaus svarbu diegti asmeninės higienos įgūdžius.
Pirmą dieną vaikai susipažino su švaros priemonėmis: muilu, dantų šepetėliu, dantų pasta, plaušine, šukomis ir kt. Jie žaidė žaidimus, mokančius asmens higienos: „Ko reikia, kad būtum švarus“, „Pavadink ir pasakyk, kam reikalinga ši priemonė“ ir kt.
Antrą dieną pas darželinukus apsilankė kiškis Murziukas. Vaikai nenorėjo su juo draugauti. Jie papasakojo kiškiui, kaip atrodo tvarkingas, švarus vaikas ir patarė, kaip jam tokiu tapti. Grupėse vaikai įvairiomis temomis piešiant, tapant, aplikuojant kūrė plakatus apie švarą: „Noriu būti švarus, tvarkingas ir sveikas“, „Sveiki dantukai – gera nuotaika“, „Mano rankytės baltos, švarutės“.
Trečią dieną visose grupėse lankėsi Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistas su krokodiliuku. Jis mokė darželinukus taisyklingai valytis dantukus ir  diskutavo su vaikais, ką reikia valgyti, o ko vengti, kad dantukai išliktų sveiki. Vaikai patys dideliu dantų šepetėliu valė dantukus krokodiliukui. Priešmokyklinukai grupėje žiūrėjo filmukus apie dantukų valymą, dainavo dantukų valymo dainelę.
Ketvirtą dieną skyrėme rankyčių švarai. Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistas į grupes atsinešė mikrobų maišelį, kamuoliuką ir žibintą. Vaikai maigė kamuoliuką, o vėliau tyrinėjo rankų švarą. Vaikai nustebo pamatę ant rankų tiek mažų taškelių – bakterijų, kurios paprasta akimi nematomos. Specialistas pamokė vaikus, kaip taisyklingai plauti rankas.
Penktą dieną visų grupių vaikai susirinko į lopšelio-darželio salę, kur jų laukė jau švarus, muilu kvepiantis  kiškutis. Vaikai pristatė kiškučiui ir draugams savo sukurtus plakatus. Kiškutis džiaugėsi, kad vaikai tiek daug žino apie švarą. Jis pakvietė visus pažiūrėti animacinį filmuką „Dantukų šepetukų  karalienė“.

 

  

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“. TEMA „VAISIAI IR DARŽOVĖS – SVEIKATOS ŠALTINIS“
2019-09-27

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ antroji savaitė „Vaisiai ir daržovės – sveikatos šaltinis“. Šią temą pasirinkome siekdami propaguoti sveikos mitybos principus ir aiškinti, kodėl svarbu valgyti vaisius ir daržoves.
Darželinukai trumpam tapo mažaisiais virėjais ir gamino patiekalus iš daržovių, spaudė vaisių ir daržovių sultis. Auklėtojos savo pavyzdžiu įtraukė vaikus į burokėlių mišrainės gamybą, sulčių spaudimą, sveikuoliškų sumuštinių ruošimą. Draugiškai darbuodamiesi kalbėjosi apie vaisius ir daržoves bei jų naudą sveikatai. Po praktinės veiklos visi džiaugėsi darbo rezultatais ir ragavo, valgė savo pagamintus patiekalus. Tai ne tik malonus užsiėmimas, savarankiškumo pamokos, bet ir  būdas paskatinti vaikus valgyti daržoves, vaisius.
Lauke vaikai su auklėtojomis kūrė mandalas iš vaisių ir daržovių, kurias išaugino namuose su tėveliais. Veiklos metu darželinukai  ne tik patyrė kūrybos džiaugsmą, bet ir aptarė sodo ir daržo gėrybių išvaizdą, naudingas savybes, grožėjosi jų spalvomis, formomis, įvairove. Sukurtos mandalos papuošė lopšelio-darželio kiemą, pradžiugino tėvelius. Po veiklos lauke vaikai grupėse valgė įvairius vaisius.
Žaisdami žaidimus („Daržovių sriuba“, „Stebuklingas maišelis“, „Taip ir ne“ ir kt.) vaikai atpažino ir  tyrinėjo vaisius, daržoves. Sodo ir daržo gėrybes jie atpažino pasinaudodami įvairiais pojūčiais: lytėjimu, skoniu, uosle, regėjimu. Tyrinėjimų metu darželinukai apibūdino jų skonį, kvapą. Priešmokyklinukai samprotavo ir praktiškai išsiaiškino iš kur atsiranda agurko sėklos, kitų grupių vaikai svėrė, skaičiavo, matavo daržoves ir vaisius. Vaikai išbandė piešimo su vaisiais ir daržovėmis, prieskoniais galimybes.
Manome, kad kuo daugiau sąlyčio vaikai patirs su daržovėmis ir vaisiais, tuo juos labiau valgys
.
Savaitės pabaigoje Dėdė Rudenėlis pakvietė vaikus į dvi pramogas: „Rudenėlis šėlsta“, „Rudenėlio spalvos“. Renginių metu vaikai žaidė, rungtyniavo, dainavo, šoko ir lopšelio-darželio kieme sudėliojo 53 metrų obuoliukų kirmėlaitę. Vėliau šie obuoliukai bus panaudoti obuolių pyrago kepimui, obuolienės virimui, valgymui. Pyragu, obuoliene pasidalinsime su Meškuičių miestelio įstaigų darbuotojais.

   

 

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“
2019-09-20

Siekdami skatinti vaikų su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras organizuoja iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Lopšelis-darželis prisijungė prie šios iniciatyvos ir visą savaitę skyrė aktyviai vaikų veiklai lauke. Savaitės tema „Judėjimo galia“.


PILIETINĖ INICIATYVA ,,ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“
2019-01-11