Parodos

Paskelbta: 2024 11 sausio

PARODA „TAS GARDUS ARBATOS PUODELIS“
2023-12-29

ŽIBINTAS –  TAI ŠVIESA
2023-12-04

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių parodoje „Žibintas tai šviesa“. Parodą organizavo Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Ozas“.
Parodos tikslas – puoselėti bendruomenių bendruomeniškumo, bendrystės jausmus, įtraukiant  į aktyvią meninę, kūrybinę veiklą.
Žibintų šventė švenčiama lapkričio 11 dieną. Ji ypatinga tuo, kad mums visiems primena – nors lauke ir tamsu, viduje visada turi būti šilta ir šviesu. Viduje – tai sieloje. Sielos šviesa ir yra tikroji žibinto šviesa, kurią svarbu saugoti, prižiūrėti ir neleisti tai šviesai užgesti. Lai kiekvieną  iš mūsų nuolatos lydi vidinė gėrio, šilumos ir jaukumo švieselė.
Vaikai aiškinosi žibinto šventės prasmę, siejant šviesą su šiltu bendravimu, gerais darbais, gyvybe žemėje. Jie išradingai, savitai kūrė žibintus, džiaugėsi pagamintais darbeliais, juos komentavo. Žibintus vaikai kūrė panaudodami antrines žaliavas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ilona Vrubliauskienė

Kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Mano mylimas augintinis“
2023-12-03

Priešmokyklinio  ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai: Ugnė Janevičiūtė, Gabrielius Malakauskis, Austėja Žukauskaitė, Greta Jasionytė dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Mano mylimas augintinis“. Parodą organizavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.
Parodos tikslas – skatinti vaikų meilę savo augintiniams, ugdyti kūrybiškumą bei meninę kompetenciją.
Ugnė, Gabrielius, Austėja, Greta su džiaugsmu pasakojo apie savo augintinius. Vaikai žino, supranta, kad augintinis ne tik gyvūnas, bet ir geras draugas. Pasirinktomis dailės priemonėmis piešė ne tik turimus, bet ir svajonių augintinius, kurdami patyrė meninės raiškos džiaugsmą, ugdė kūrybines galias, fantaziją. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė 

MANO PIRMOJI ABĖCĖLĖ
2023-04-06

Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Mano pirmoji abėcėlė“. Parodą organizavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.
Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rašytinę kalbą meninėje veikloje. Uždaviniai:
– ieškoti įvairių meninės raiškos priemonių, plėtojančių vaikų vaizduotę ir fantaziją;
– dekoruoti lietuviškas raides savo kūrybiniuose darbuose;
– susipažinti su lietuviška abėcėle.
Darbai nuo 2023 m. kovo 10 d. iki kovo 31 d. buvo eksponuojami uždaroje Facebook grupėje „Mano pirmoji abėcėlė“. 
Veiklų metu  vaikai patyrė džiugių emocijų, domėjosi raidėmis, aktyviai bendravo ir bendradarbiavo kurdami jas iš pasirinktų priemonių.  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė

LIETUVA VAIKO ŠIRDYJE
2022-02-18
Vasario 1-18 dienomis priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai Tėja Kvedaraitė ir Dominykas Abromavičius dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ organizuotoje respublikinėje kūrybinėje foto nuotraukų parodoje „Lietuva vaiko širdyje“. Parodos tikslas – ugdyti pagarbą gimtajam kraštui ir atskleisti vaikų kūrybingumą, pristatant Lietuvą nuotraukose; sudaryti sąlygas vaikams savarankiškai stebėti Lietuvos miestų ir vietovių grožį bei jį įamžinti nuotraukose.
Priešmokyklinukai keliavo po Meškuičių miestelį ir fotoaparatais užfiksavo jiems labiausiai patikusius objektus. Parodai vaikai atrinko Tėjos ir Dominyko nuotraukas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ilona Vrubliauskienė                

 RUDENS SPALVOS
2021-10-13
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. Žukauskienė, R. Mingilienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Skėrytė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Rudens spalvos“.


 

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNA
2021-08-03

AUGALŲ ŽAVADIENIS
2021-05-18
Priešmokyklinukai ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Vrubliauskienė dalyvavo Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro organizuotoje Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų virtualioje nuotraukų parodoje „Augalų žavadienis“ skirtoje Augalų žavėjimosi dienai paminėti.

SVEIKI SUGRĮŽĘ, PAUKŠTELIAI
2021-04-24

VELYKŲ MEDIS, SPALVOTAS PASAULIS MARGUTYJE
2021-04-24

RAIDĖS ČIAUŠKALĖS
2021-04-06
Logopedė Raminta Perminienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kūrybinių darbų parodoje „Raidės čiauškalės“. Parodos tikslas – ugdyti priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kalbinę, meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus.

ŽIEMOS PASAKA
2021-03-17
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Dargužienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Žiemos pasaka“ ir įamžino savo įspūdžius. Parodos tikslas – ugdyti meilę gamtai, pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, atskleisti ir perteikti Lietuvos gamtos grožį skatinant pedagogų bei jų ugdytinių meninę raišką.

 

 

 

PILYS MENA LIETUVOS DIDYBĘ
2021-03-09
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Dargužiene dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte – kūrybinių darbų parodoje „Pilys mena Lietuvos didybę“. Paroda skirta vaikų kūrybiškumo, socialinio emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui.

 

 

 

RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA STEAM KŪRYBINĖ LABORATORIJA „AŠ STEBIU ORUS“
2021-02-24

Parodos tikslas – nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį pažinti orus ir jų reiškinius, suprasti jų svarbą per pojūčius, žaidimus, stebėjimus, kasdieninę veiklą. Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
„Nykštukų“ grupės vaikai stebėjo orus, atliko eksperimentus, bandymus, įvairius kūrybinius darbus. 

 

 

 

 

ŽIEMOS LINKSMYBĖS. SNIEGO SENIŲ BESMEGENIŲ IŠDAIGOS.
2021-02-18

MES IŠKELSIM TRISPALVĘ AUKŠTAI…
2021-02-15
Lopšelio-darželio mokytojai dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ organizuojamoje kūrybinių-erdvinių darbų virtualioje parodoje „Mes iškelsim trispalvę aukštai…“. Paroda skirta Vasario 16-ąjąi – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Kuriant pilis mokytojai taikėme STEAM metodą, skatino vaikus eksperimentuoti, priimti sprendimus, atlikti skaičiavimus.
 


ŽODELIS „AČIŪ“
2021-02-03

Auklėtoja A. Žukauskienė ir mažieji „Kačiukų“ grupės vaikai  dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Žodelis „AČIŪ“, kurią organizavo Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis. 

 

 

 

 

 

DRAUGYSTĖS PYRAGAS
2020-12-08

„Kačiukų” grupės vaikai su auklėtoja A. Žukauskiene dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, senelių ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Draugystės pyragas“, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“. Paroda skirta Tarptautinei pyragų dienai paminėti ir bendradarbiavimo plėtrai tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Mažieji darželinukai, padedant auklėtojai, patys maišė ir kepė obuolių pyragą.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Skėrytė

 

EKO MUZIKUOJANTIS ROBOTUKAS
2020-12-03
Meninio ugdymo mokytoja ir  etnografinio ansamblio „Pliauškutis” dainorėliai dalyvavo nacionalinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų virtualioje fotografijos parodoje „Eko muzikuojantis robotukas“. Parodą organizavo Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“. Parodos tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas. 
Etnografinio ansamblio „Pliauškutis“ dainorėliai iš senų laikraščių pagamino GITARAROBOTARĄ.

 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „MANO MEGZTINIS  GRAŽIAUSIAS, MANO MEGZTINIS ŠILČIAUSIAS“
2020-02-21
Lopšelio-darželio ugdytinių: Jonės („Kačiukų“ grupė), Liepos ir Elijaus („Pelėdžiukų“ grupė), Gustės („Nykštukų“ grupė), Dovydo („Smalsučių“ grupė) kūrybiniai darbai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje, kurią organizuoja Kauno Šančių lopšelis-darželis. Parodos tikslas – ugdyti vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus. Vaikai su auklėtojomis pagal pateiktą šabloną puošė megztinius pasirinkta technika. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Vrubliauskienė

PIEŠINIŲ PARODA „GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS“
2020-02-17

Lopšelio-darželio mokytojai organizavo piešinių parodą „Gražiausias lietuviškas žodis“, kuria siekė įvairiomis meninėmis priemonėmis parašyti, nupiešti ir išrinkti gražiausią lietuvišką žodį. Iš viso sulaukėme 46 lopšelio-darželio ugdytinių ir jų šeimos narių piešinių. Piešiniuose dažniausiai minimas žodis „AČIŪ“ (11 piešinių). Tarp populiariausiųjų yra žodžiai: „ŠEIMA“ (8 piešiniai), „LIETUVA“ (8 piešiniai), „MEILĖ“ (6 piešiniai). Mažieji dailininkai ir jų šeimos nariai piešiniuose mini ir daugiau žodžių: tėvynė, laisvė, širdis, atsiprašau, saulė, mama, gamta.
Šios parodos metu ne tik plėtojome ugdytinių, mokytojų, tėvų bendradarbiavimą, bet ir puoselėjome lietuvių kalbą. Ši paroda skirta  Vasario 16-osios  Lietuvos valstybės atkūrimo ir  Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

RESPUBLIKINĖ PARODA „AŠ NE SIAUBAS, AŠ NE BAUBAS, AŠ VABZDYS – VAIKUČIŲ DRAUGAS“
2019-06-10
Matas ir Goda sukūrė darbelius apie boružėles. Mato boružėlės skraido pienių pievoje, o Godos – ropinėja tarp įvairiaspalvių gėlių. Jų sukurti  darbeliai dalyvavo Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotoje respublikinėje parodoje ir pelnė padėkas.
   

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PAVASARINIS LINKĖJIMAS JŪSŲ NAMAMS“
2019-05-22
Godos Jarmoškaitės (7 m.) ir Rugilės Bučinskaitės (6 m.) sukurtos velykinės 
atvirutės pateiktos respublikinei parodai „Pavasarinis  linkėjimas jūsų namams“. Darbai eksponuojami Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Prieš Velykas priešmokyklinukių sukurtos atvirutės padovanotos Panevėžio miesto gyventojams, svečiams, vienišiems senjorams. Konkursui pasiruošti vaikams padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.
 

RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ ATVIRUKŲ PARODA „GRAŽIAUSIOS GĖLĖS – MAMAI“
2019-05-14
Edgaras Klimas (7 m.) ir Urtė Bakutytė (6 m.) sukūrė atvirukus, skirtus motinos dienai paminėti. Vaikų darbeliai išsiųsti į Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių, kuris organizavo respublikinę atvirukų parodą „Gražiausios gėlės – mamai“. Edgarui ir Urtei pasiruošti parodai padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „MYLIMAI MAMYTEI“
2019-05-14
Majus Donskis (6 m.) ir Eglė Barvainytė (5 m.) sukūrė atvirukus mamytėms. Priešmokyklinukų darbeliai išsiųsti į Panevėžio miesto lopšelį-darželį „Vyturėlis“. Majui ir Eglei pasiruošti parodai padėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „SVEIKI SUGRĮŽĘ, PAUKŠTELIAI“
2019-04-29
Priešmokyklinukė Gerda Vasiliauskaitė sukūrė darbelį „Gandras gaudo varles“. Mergaitė domisi paukšteliais ir gali apie juos papasakoti. Gerdos darbelis pristatytas į Alytaus lopšelį-darželį „Pušynėlis“, kur vyksta respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Sveiki sugrįžę, paukšteliai“.